Maksat zulme mani olmak

bulut_bey79

Kıdemli Üye
Katılım
28 Eki 2006
Mesajlar
12,118
Tepkime puanı
324
Puanları
0
Konum
istanbul
Web sitesi
3422unitedstates.spaces.live.com
Emr-i ma’rûf ve nehy-i anil-münker yani, iyi, faydalı şeyleri emretmek, zararlı şeylerden uzaklaştırmak dinimizin önemli bir kuralıdır. Emr-i ma’rûf ve nehy-i anil-münker, Cihâddır. Bu cihâd ikiye ayrılır:
Birincisi, kâfirlere İslâmiyeti tanıtmak, onları küfür felâketinden kurtarmak demektir. İkincisi, Müslümanlara ilm-i hâllerini öğretmek, onların haram işlemelerine mâni olmaktır.
Bunların her ikisi de, üç türlü yapılır. Birincisi, beden ile yapmaktır. Beden ile yani her türlü harp vâsıtaları ile cihâd yapmak, İslâmiyetten haberleri olmayarak, başkalarından görmekle veya zâlimlerin, sömürücülerin baskıları ve işkenceleri ve aldatmaları ile küfre sürüklenmiş olan zavallılara İslâmiyeti bildirmeye engel olan diktatörlere, emperyalist güçlere karşı olur.
En modern harp vâsıtaları ile dövüşerek, bu zâlim diktatörlerin, emperyalistlerin güçleri, kuvvetleri yok edilerek, bunların pençeleri, baskıları altında inleyen zavallı milletler esâretten, kölelikten kurtarılır.
Bunlara İslâmiyet öğretilerek, seve seve Müslüman olmaları teklîf olunur. Kabûl etmezlerse, Müslümanlarla birlikte İslâm dîninin âdil, hürriyetçi ve eşitlik emreden emirleri altında, Müslümanlarla aynı haklara mâlik olarak ve kendi dinlerinin îcâblarını ve ibâdetlerini serbestçe yapmak sûretiyle yaşamalarına izin verilir.
Bu silâhlı cihâdı, muhârebeyi yalnız devlet yapar. Yani devletin ordusu, savunma kuvvetleri yapar. Devletin emri, bilgisi, izni olmadan hiçbir Müslümanın kâfirlere saldırması, eşkıyâlık yapması câiz değildir. Devletin sulh yaptığı kâfirlerden birini öldüren Müslümanı, İslâm dîni en ağır cezâya çarptırmaktadır.
Görülüyor ki, İslâm dîninde, cihâd demek, memleketleri yıkmak, insanları öldürmek demek değildir. İnsanlara İslâmiyeti tanıtarak, kendiliklerinden seve seve Müslüman olmalarına çalışmak demektir. Peygamberimiz ve Eshâb-ı kirâm ve hakîkî Müslüman olan İslâm devletleri, meselâ Osmânlılar, hep böyle cihâd ettiler. Güçsüz, savunmasız insanlara saldırmadılar...

Hikmetler
Mehmet Oruç
Mehmet Oruç abi, ciddi bir hastalık sebebiyle Çapa Tıp Fakültesi hastanesinde yatmaktadır. Okuyucularımızın dualarını istirham ediyoruz.
Allahü teâlâ hayırlı âcil şifalar ihsan eylesin! Âmin.
 
Üst