M e h d i

ummuhan

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Tepkime puanı
1,042
Puanları
0
Konum
Arz

M E H D İ
Yol gösteren, hidayete eren, doğru yolu bulan, Allah tarafından kendisine rehberlik edilen kimse. Kıyamete yakın dönemde zulüm ve adaletsizliğin her tarafı kapladığı bir zamanda gelip yeryüzünü adaletle dolduracağı ve İslâmı hâkim kılacağı söylenen Ehl-i beytten birisi.
Mehdi, kelime olarak Arapça He-De-Ye kökünden ismi mef'ul olup hidayete ermiş, hidayet bulmuş kişi anlamını taşır. Mehdî'nin ahir zamanda çıkacağına ve insanları hayır ve adalete yönelteceğine dair ahad haberler mevcuttur. Hz. Peygamber (s.a.s)'den nakledilen İtin Mâce'de mevcut hadislere göre Mehdî'nin Ehl-i beytten olacağı bildirilmektedir:
"Mehdî bizden, Ehl-i beyttendir. Allah onu bir gecede zafere erdirecektir. Mehdî, Fatıma evlâdındandır" (İbn Mâce, Fiten, 34; Dârimî, Mehdî, 1).
"Biz Abdülmuttalib evlâdı Cennet ehlinin efendileriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdî" (Ebu Davud, Mehdî, 1; Tirmizî, Fiten, 52-53; İbn Mâce, Fiten, 34).
"Dünya hayatının sona ermesine bir gün bile kalsa, Allah zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak Ehl-i beytten birini gönderecektir" (Ahmed b. Hanbel, II, 117-118).
Bu gibi hadislerin yanısıra diğer muhaddislerin hadis mecmualarında da bazı haberler mevcuttur. Bu hadisleri takviye edecek mütevatir derecede bir bilgi olmadığı gibi, bununla ilgili olarak Kur'ân-ı Kerim'de herhangi bir nass da mevcut değildir. Ayrıca Mehdî konusu Maturidî ve Eş'arî gibi Ehl-i Sünnet'in temelini oluşturan akaide dair eserler telif eden imamların eserlerinde işlenmemiş ve bu konu ele alınmamıştır. Ayrıca fer'i bir konu olduğundan ve ahad habere dayandığından dolayı bunu inkâr küfre sebeb olmadığı için ilk dönem akaid kitaplarına yansımamıştır.
Ehl-i Sünnet'in akideye dair yazılan son dönemlerinde bu konu ele alınmaya başlanmış ve iman ile aralarında ilgi kurulmuştur. Bununla birlikte Şiâ'nın bütün kollarında Mehdîlik önemli bir husus olup sürekli işlenen ve Mehdî beklentisinin hâkim olduğu bir inanç görülmektedir. Şiâ'nın gizli imamı Mehdî'dir. Şiâ'ya göre bu gizlilik mutlaka bir gün sona erecek, yeryüzündeki bu zulüm ve adaletsizlikler yok olacak ve tarih boyunca haksızlığa uğratılan Ehl-i beytin intikamı alınacaktır. Onlar Kur'ân-ı Kerim'in Hud, 11/8; eş-Şuara, 24/4; el-Kasas, 28/5 gibi ayetlerin Mehdî'ye delalet ettiğini söylerler.
Ehl-i Sünnet'te de Mehdî bekleme temayülü olmasına rağmen, ona insan üstü özellikler atfedilmeden toplumu İslâma yöneltecek bir yönetici veya ilim adamı olabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca ahad haberlere dayanan bu beklentinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini düşünmek insanın inancına gölge düşürmemektedir.
İmam Sahavî ve İbn Hacer el-Heytemi gibi âlimlerin yanı sıra İmam Celâleddin es-Suyûtî "el-Örfü'l-Verdî fi Ahbâri'l-Mehdî" ve "Kitabü'l-Keşf" adı altında Mehdî ile ilgili hadisleri bir kitabında toplamıştır. Bu eser Ali b. Hüsameddin el-Muttaki tarafından "el-Burhan fi Alâmâtî Mehdiyyi Âhiri'z-Zaman " adıyla yeni bir tasnif ile ilim dünyasına kazandırılmıştır. İbn Hâcer el-Heytemî de bu konuda "el-Kavlu'l-Muhtasar fi Alâmâtil-Mehdiyyil-Muntazar" adlı eserini telif etmiştir. Bu her iki eser Müşerref Gözcü tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Mehdî ile ilgili hadisler yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Ebu Davut, Tirmizi, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel gibi büyük âlim ve muhaddisler tarafından kaydedilmiş hadislerdir. Buna rağmen dikkate şayan bir husus vardır ki Buhârî ve Müslim bu konudaki hadislere eserlerinde yer vermemişlerdir.
Sahihayn dışındaki hadis mecmualarında yer alan bu hadislerin sıhhat dereceleri tartışılmış ve genellikle zayıf derecesinde hadis oldukları kabul edilmiştir. Zaten bunlar arasındaki çelişkiler bu durumu göstermektedir.
Ehl-i Sünnet'te Mehdî inancı söz konusu edilmesine rağmen, bir inanç olarak yerleşmemiştir. Şiâ bunu çok ileri seviyede akideyi ilgilendiren bir mesele olarak takdim etmiştir. Şia'da Mehdî'nin on ikinci İmam olduğu ifade edilmekle birlikte daha önceleri beşinci İmam olan Muhammed Bakır'ın Mehdî olduğu da ileri sürülmüştü. Hatta Ca'fer-i Sadık'ın da Mehdî olduğunu ifade eden görüşlere de rastlanmaktadır.
Tamamen siyasî bir rol oynadığı gözlemlenen Mehdî inancı kesin bir delile dayanmamakta olup, İslâm tarihinde bir çok kanlı çatışmaya neden olmuştur. Emevî ve Abbasî tarihleri boyunca ortaya çıkan bir çok siyâsi grup hep liderlerinin Mehdî olduğunu söyleye durmuşlardı. Hatta Kuzey Afrika'da kurulan ve daha sonra Mısır'a da hâkim olan Şiî Fatımî devletinin ilk hükümdarının Mehdî olduğu inancı bu devleti kuran ve sürdüren kimseler tarafından inanılan bir husustu.
Ayrıca zaman zaman Türkiye'de ve başta İstanbul'da olmak üzere İslâm dünyasının birçok yerinde Mehdî olduğunu iddia edenler hiç de eksik olmamıştır. Bu gibi kimseler Mehdî beklentisinde olan bir çok insanı aldatmış ve hislerini istismar etmişlerdir. Meçhule dayalı olan bir anlayışın İslâm'ın genel prensipleri ile bağdaşmadığı görülmektedir.
Bütün bunlar gözönünde bulundurulunca Mehdî inancının İslâmdaki yeri kendiliğinden ortaya çıkar.

Prof.Dr.A. Ağırakça
 

hacifersat

Doçent
Katılım
11 Nis 2010
Mesajlar
717
Tepkime puanı
59
Puanları
0
selam ... prof meselesinden ziyade Ağırakça hocam çok kıymetli eserler bizlere kazandırmış mütercimlerdendir. Yani profluğundan ziyade ehl-i ilimdir. yukarıda bahsettikleri ise gayet ilmidir. Ekseriyetle isabet etmiştir. Şimdi bende Mehdi a.s geleceğine inanıyorum . Herne kadar farklı söylemlerde bulunsada ,burda Ağırakça hocamıza yüklenmenin anlamı yok . İlim ehlinin durmu bize benzemez. Bizim için Hadis hadistir. Lakin ilim ehline göre öyle değildir. Usul bilmeden vusul olmaz. vesselam ...
 

hacifersat

Doçent
Katılım
11 Nis 2010
Mesajlar
717
Tepkime puanı
59
Puanları
0
selam. bir müslümanın bütün halleri islam olmayabilir. Yani mğslüman hata eder. Bu gayet normaldir. Diğer müslümanda ya bu hatasını telafi eder !!! Yada usul ve kaidelere göre nasihat eder. Bize ise şu noktada müslümanın hatasını örtmek düşer ve helallik dilemek düşer. Bu karşılıklı olsa evladır. Haydi İslam kazansın şeytan kaybetsin. Varmısınız birbirinizden helallik dilemeye ... Kardeşlik kazansın !!! Selam ve dua ile
 

hacifersat

Doçent
Katılım
11 Nis 2010
Mesajlar
717
Tepkime puanı
59
Puanları
0
selam ... bazı mesajların silinmesi hoş oluyor :) bende çok mesaj silmişimdir :) benimde çok mesajımı sildiler. şimdi mesajların peşine düşmenin anlamı yok . içinde ayet ve hadis olmayan mesajında pek kıymeti yok :)

şimdi düşünelim mescidi haramdayız ve kıyam etmişiz kabe-i muazzama !!! Hiç bir kıymeti varmı şahsiyetimizin , şeyhimizin , malımızın , varımızın , yoğumuzun . bizler birer köle değilmiyiz !!! nedir bu benlik senlik." O " c.c. değilmi hakim-i mutlak. bırakalım fer'i meseleleri...

hiç haberiniz varmı moro'dan , patani'den , arakan'dan, doğu türkistan'dan . ey müslümanlar bana haritadan bu beldelerin yerlerini gösterebilirmisiniz. bizler tevhid ehl-i değilmiyiz. namazda hacda mezhep,cemaat,şeyh,hoca ayrımı yapmadan saf olan .yetmezmi bu kadar bölünmüşlük. yetmez mi bu kadar ihtilaf. yetmez mi......

İttihad zamanı ne zaman... ben İttihad-ı İslam istiyorum. Ben hilafet istiyyorum. Ben Birlik istiyorum. Ben tek toprak, tek bayrak .... Ben çok şeymi istiyorum. Sadece ben mi istiyorum....

çokmu zor yutkunmak. çok mu zor görmemek . çok mu zor cevap vermemek .

ben anlaşılan yine benlik mi yaptım ... ben anlaşılan yine yanlışmı yaptım.

ey ehl-i müslim hakkınızı helal edin..... selam ve dua ile.

Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, ayrılığa düşmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Sizler birbirinizin düşmanları iken O, sizin kalplerinizde bir uzlaştırma meydana getirdi ve O'nun nimeti sayesinde uyanıp kardeş oldunuz. Bir de siz, bir ateş çukurunun tam kenarında bulunuyordunuz ve O, sizi tutup ondan kurtardı. Şimdi Allah'a doğru gidebilmeniz için size ayetlerini böyle açıklıyor. (3/103)
 

ıtri

Üye
Katılım
30 Ağu 2009
Mesajlar
1,235
Tepkime puanı
153
Puanları
0
Yaş
36
Konum
Ankara
Alimlerimiz bu hususları yıllardır tartışmaktalar..
En iyisi bu tartışmalarla vakit öldürmek yerine..

Bir alimimizin dediği gibi:
Mehdi gelirse tabi oluruz inşaallah..( Allah tabi olmayanlardan etmesin)
Gelmezse işimize bakarız...
Gerisi teferruat..
 

Duha

Profesör
Katılım
13 Ocak 2007
Mesajlar
794
Tepkime puanı
34
Puanları
0
Web sitesi
www.risaletalim.com
Gafil bir adam eğer yağmurdan zarar görse ve dese: Yağmur şerdir, ne kadar düşüncesizce olurdu.

Aynen öyle Mehdi itikadını birilerinin su i istimali ile safdil ve-veya cahillerin peşine gitmesinden çıkan zarara bakıp "Mehdi inancı şerdir, o zaman İslam'da yoktur" demek abes olacaktır.
 

hacifersat

Doçent
Katılım
11 Nis 2010
Mesajlar
717
Tepkime puanı
59
Puanları
0
Selam ... Mehdiyet ile Mehdi inancı farklıdır. Yani Mehdi inkar edilmiyor lakin itikadi bir mesele olmadığı izah ediliyor. Mehdinin geleceği hadislerle sabittir. Lakin itikadi meselelere dahil olabilmesi için haberin mütevatir olması gerekmektedir. İzah edilmek istenen aslında budur. Yani işin özü Hadis Usulü bilmekten geçiyor ;) Selam ve dua ile ...
 

Duha

Profesör
Katılım
13 Ocak 2007
Mesajlar
794
Tepkime puanı
34
Puanları
0
Web sitesi
www.risaletalim.com
Allah razı olsun kardeşim: Sadece Mehdi-i Azam'ı zarar diye red edenlerin varlığını bildiğim için yazdımdı.
Muhabbetle
 

hacifersat

Doçent
Katılım
11 Nis 2010
Mesajlar
717
Tepkime puanı
59
Puanları
0
Allah c.c. cümlemizden razı olsun. Muhterem malesef bizler cahil olduğumuzdan ilim ehlinin söylemlerini çoğu zaman idrak edemiyoruz. Yani her işin bir kuralı kaidesi hulasa usulü var !!! Yani usul olmadan vusul olmuyor. Birbirimizi anlamaya çalışırsak ve hüsnü niyet ile sonuca varacağızı ümid ediyorum .. Lakin nefis ve şeytan rahat bırakmıyor !!!

İnşallah biz müslümanlar birbirimize Şefkat ve Merhametli , kafirlere karşı ise Şiddetli olmamız lazım gerekiyor.

Mehd-i Azam hak olduğu Ahad haberlerle sabittir. Lakin mütevatir seviyesine çıkmamıştır. Bu noktayı kaçırırsak ya ifrad ederiz yada tefrid.

Bizim yolumuz vasat olan Ehl-i Sünnet yoludur.

Selam ve dua ile.
 

furkan

Asistan
Katılım
7 Haz 2010
Mesajlar
486
Tepkime puanı
21
Puanları
0
Demirelcilere Yeni Asyacılara göre beklenen Mehdi Nursi Efendidir ve zaman tarikat zamanı kesinlikle değildir. Itri sadece ikinci görüşü destekler.

Bu gibilerin ittihada zararları büyüktür. Rabbim muhafaza etsin şerlerden bizi.

Durum tesbiti olarak yazdık.
 

hacifersat

Doçent
Katılım
11 Nis 2010
Mesajlar
717
Tepkime puanı
59
Puanları
0
selam. Mesele kimin kimi mehdi görme meselesi değil . Her hizib , meslek ve meşrep sahibi Mehdi yi kendi dairesinde bekler veya görmek ister. Böyle beklenmesi ise gayet normaldir. Lakin Biçilmiş bir elbise var. Yani Efendimiz s.a.v Hadisleri ortadadır. Kim bu hadislerin çerçevesine girerse Mehdi o dur diyebiliriz. Şimdi bir milyar insan deseki falan şahıs Mehdidir !! O şahıs gerekli vasıfları taşımıyorsa Mehdi olamaz. Biz Deriz ki Elbise biçilip dikilmiş , bu elbise kime uyarsa Mehdi odur. Kendi kanaatimce böyle sözlere kulak asmamak lazım. Böyle sözleri telafuz edenlerede kızmıyorum. Çünkü cehaletimiz zirvede. İnşallah Bolca Hadis Okuyalım ancak idrak ederiz. ... Selam ve dua ile...
 

furkan

Asistan
Katılım
7 Haz 2010
Mesajlar
486
Tepkime puanı
21
Puanları
0
selam. Mesele kimin kimi mehdi görme meselesi değil . Her hizib , meslek ve meşrep sahibi Mehdi yi kendi dairesinde bekler veya görmek ister. Böyle beklenmesi ise gayet normaldir. Lakin Biçilmiş bir elbise var. Yani Efendimiz s.a.v Hadisleri ortadadır. Kim bu hadislerin çerçevesine girerse Mehdi o dur diyebiliriz. Şimdi bir milyar insan deseki falan şahıs Mehdidir !! O şahıs gerekli vasıfları taşımıyorsa Mehdi olamaz. Biz Deriz ki Elbise biçilip dikilmiş , bu elbise kime uyarsa Mehdi odur. Kendi kanaatimce böyle sözlere kulak asmamak lazım. Böyle sözleri telafuz edenlerede kızmıyorum. Çünkü cehaletimiz zirvede. İnşallah Bolca Hadis Okuyalım ancak idrak ederiz. ... Selam ve dua ile...


Bizm kulak astığımız ve kimsenin de ciddiye aldığı yoktur bu gibi müfrit yerleri. Fakat bu gibiler ittihadı zedeledikleri için bu gibilere önlem almak lazımır. Çünkü hem tarikatı inkar ederler, hem liderlerini en büyük diye lanse edip, millet kırıp geçirirler ve bu konuda garip bir inka yarışına girerler hem de Mehdi'yi bir biz bildik saplantısındadırlar.

Yani ümmeti parçalayanlar bunlardır.

Bakınız muhabbetleri iman hakikatinden ziyade Mehdi ve tarikat muhabbetidir. Hadi Mehdi'nin öğrencisi bilsinler kendilerini de bu geyikten sonra bir de tarikat inkarına kalkışırlar. İsterseniz bakınız gazete dergilerine..
 

Duha

Profesör
Katılım
13 Ocak 2007
Mesajlar
794
Tepkime puanı
34
Puanları
0
Web sitesi
www.risaletalim.com
selam. Mesele kimin kimi mehdi görme meselesi değil . Her hizib , meslek ve meşrep sahibi Mehdi yi kendi dairesinde bekler veya görmek ister. Böyle beklenmesi ise gayet normaldir. Lakin Biçilmiş bir elbise var. Yani Efendimiz s.a.v Hadisleri ortadadır. Kim bu hadislerin çerçevesine girerse Mehdi o dur diyebiliriz. Şimdi bir milyar insan deseki falan şahıs Mehdidir !! O şahıs gerekli vasıfları taşımıyorsa Mehdi olamaz. Biz Deriz ki Elbise biçilip dikilmiş , bu elbise kime uyarsa Mehdi odur. Kendi kanaatimce böyle sözlere kulak asmamak lazım. Böyle sözleri telafuz edenlerede kızmıyorum. Çünkü cehaletimiz zirvede. İnşallah Bolca Hadis Okuyalım ancak idrak ederiz. ... Selam ve dua ile...

Niye her meslek ve meşreb Mehdi-i Azam'ı kendi dairesinde görmek istesin ki? Bunu niye normal görüyorsun. olur mu öyle şey?

Mesela, bir fakih Mehdi FAkih olsun mu istiyor? Yada bir Ehl-i Tarik Mehdi Tarikat Mürşidi mi olsun istiyor? Şaşarım bu fikre ve beklentiye?

Evvela, Mehdi nedir?

Mehdi Ahir zamanda iman hakikatlerine ilişildiği dönemde zuhure decek ve iman hakikatlerini vazih bir şekilde izah ve ıspat edecek olan zattır. Mesleği iman olacaktır. Fakih olmayacaktır. İlm-i halci de olmayacaktır. Felsefeci, Kelamcı da olmayacaktır.

O İman Mesleğine sahip olacaktır. Birinci vazifesi budur. Diğer vazifesi içtimai ve siyasi tamiri yapmak olacaktır.

Şimdi Mehdi iman mesleğinde diye Fakih küssün mü?

O zaman Yahudi gibi olunmaz mı?

Hani Yahudiler Caluta karşı bir komutan istedikleri vakit, Allah onlara , kendilerinden olmayan, soyu belli olmayan ve asil de olmayan Talut'u verince red etmemişler miydi?

Peki, herkezin mehdiyi kendinden beklemsi bu ayetin tehdine mazhar olmak değil midir?

Mehdi Hidyate vesile olan demektir. İsminden bellidir ki, hidayete vesile olacaktır. Hidayet ise birinci olarak İslami esaslar ile değil İmani esaslar ile alakalıdır.

Hidayet demek, namaz kılmaya başlamak veya güzel namaz kılmak değildir. Namaz kılmaya başlamak hideyetin neticesidir. Hidayet, Allah'ıın bilmek ve tanımak, Peygamberini kabul etmek ve Kitablarına inanmaktır. Haşiri tasdik ve kadere boyun eğmektir.

İşte Mehdi bunu yapacaktır.

Yoksa Müslümanlara nasıl namaz kılınacağını öğretecek değildir. Yada nefslerini terbiye etme dersi verecek de değildir.

Cezbe, süluk, zikir dersleri de verecek değildir. O vazifeler başkalar aittir.

Mehdi İman mesleğindendir. O hiç bir mesleğe muhtaç olmayacak ve bütün meslekler ona muhtaç olacak ve biat edecektir.

Bir fakih, fakih kalacak, ama Mehdiye biat edecektir. Tarikatçi tarikatçi kalacak , ama Mehdiye biat edecktir.

Hiç kimse Mehdi gelip kendi mesleklerine biat etmesini beklemesin.

O Peygamberler ve Sahabiden sonra en büyük zattır.

Elbette kçük zatlar büyüklere biat eder.

Elbette sonradan keşfedilmiş Tasavvuf Mehdiye biat edecek. Fıkıh, Mezheb, ilm-i hal biat edecek.

O her mesleğe dahil olacak, ama hiç birine bağlı olmayacak.

bütün meslekler onun mesleğine dahil olacak.

Evet, Bediüzzaman Said Nursi benim mesleğimde değildir. Ben onun mesleğindeyim. Mehdi bizden değildir. Ben mehdidenim.
Daha mehdiyi anlamayanlara cevap vermeyiniz.
 

hirahos

Kıdemli Üye
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,948
Tepkime puanı
483
Puanları
0
Yaş
54
Badıllı ağabeyinizin sözüyle; 20-30 parçaya ayrılmış Nur cemaati, Mehdi As. konusunda önce bir aralarında anlaşsınlar da ne dediklerini tam bir anlayalım; sonra Mehdi konusunda oturulur konuşulur.
 

furkan

Asistan
Katılım
7 Haz 2010
Mesajlar
486
Tepkime puanı
21
Puanları
0
Yeni Asya'cı ve Demirel'ci nurcular da biz Mehdi'deniz diyorlar ve zaman tarikat zamanı olamaz; İskender Ali Mihr'in talebeleri de biz Mehdi'nin evlatlarıyız diyorlar, diğer Mehdi'lik davası güden ve diğer yerleri küçümseyip, bizi ancak biz anlarız diyen bozuk yerlerin müntesbleri de..

Yani biz sadece olanı yazıyoruz. Farklı bir şey değil.
 

furkan

Asistan
Katılım
7 Haz 2010
Mesajlar
486
Tepkime puanı
21
Puanları
0
Badıllı ağabeyinizin sözüyle; 20-30 parçaya ayrılmış Nur cemaati, Mehdi As. konusunda önce bir aralarında anlaşsınlar da ne dediklerini tam bir anlayalım; sonra Mehdi konusunda oturulur konuşulur.

Anlaştıkları tek nokta.

Bizi acak biz anlarız, herkes üstünüz, zaman tarikat zamanı değildir, bu meşayih de kendisini ne zannediyor.

Bir husus iyice bilinsin ki, nurcuların Badıllı abisi Sami Efendi hz.lerini yalancılıkla itham etmiş birisidir. nurcu sitesi ve fethullah gülene yakınlığı olduğunu düşündüğüm cevaplar.org da bunu yayınlamış sitedir.

kimseyi yargılamıyoruz. hakaret etmiyoruz. olanı yazıyoruz. ihvanlar bilsin ki, yanlış zatlara muhabbet yöneltmesinler.
 

hacifersat

Doçent
Katılım
11 Nis 2010
Mesajlar
717
Tepkime puanı
59
Puanları
0
selam . muhteremler özellikle Mehdiyet gibi meseleler münakaşa zemininde masaya yatırıldığı için , masada kalıyor :). Benim acizane tavsiyem bizlerin Mehdiyetten ne anladığı veya bize ne anltıldığı değil, delillerin ne anlattığıdır. Bu konu ile alakalı Hadisleri ve kadim ulemanın görüşlerini nakledersek inşallah konu daha rahat bir zeminde idrak edilecek inşallah. Bu sebepten dolayı en kısa zamanda Kütübi Sitteden mehdi hakkındaki hadisleri nakledeceğim ve sizden ricam bu konuyu cedel zeminine taşımamanız (ve akabinde kilit vurulmaması) . Yoksa neticeye ulaşamayız. Selam ve dua ile.
 
Üst