Levlâke rivayeti ve Nur-u Muhammedî meselesi

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
23,956
Puanları
113
Razi hz.lerinin metnini okuyup anlamaktan aciz insanlar, İslam'ı anladık/anlatıyoruz davasındalar... Heyhat.

Abi Razi'deki mana senin dediğin gibi... Yahayy metni anlamamış. Anlamadığı gibi dediğinde de diretiyor. Anlamadıklarını anladıklarını da sanmıyorum. Uzun uzun yazışmana gerek yok abi. Harcadığın vakte yazık. Birkaç defa yaz geç. Anlayan anlayacaktır. Ves'selam.
Assolistler en son çıkar bizim patron hiraboss yine sona kalmış :)
 

alitufan2003

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
27 Ağu 2013
Mesajlar
1,370
Puanları
0
Bütün Kâinat Zât-ı Ahmedî'si ve Nûr-i Muhammedî'si Şerefine Yaratılan,
Allah-u Teâlâ'nın Yüce Resul'ü ve Biricik Habib-i Ekrem'i, Arş'ının Nuru,
Vahyinin Emini, Makâm-ı Mahmud'un Sahibi, Fazilet Semâsının Güneşi,
Rahmânî Sırların İniş Yeri, Rabbânî Memleketin Mahrem-i Esrârı,
Bütün Peygamberlerin Ahd ve Misaklarının Vasıtası, Livâ-i İzzet'in Sahibi,
Ezel Sırlarının Müşâhidi, Kelâm-ı Kadîm'in Tercümanı, İlim ve Hikmetin Kaynağı,
Dünya ve Ukbâ Ehli'nin Cesetlerinin Ruhu, Bütün Nurların Aslı, Hidayet Nuru,
Hakikatin Köprüsü, Rubûbiyet Esrârının Emini, Ahlâk-ı Hamide'nin,
Eşsiz Faziletlerin ve İman Hakikatlerinin Menbaı, Mirac-ı Şerif'in Sahibi,
Günahkârların Şefaatçisi, Tüm Güzelliklerin Kaynağı, Yaratılmışların En Hayırlısı,
Dünya ve Ahirette En Büyük Rehberimiz, En Güzel Numunemiz,
Âlemlere Rahmet Olan, Her Şeyden Azîz ve Kadri Yüce Peygamberimiz Efendimiz'e
Sonsuzların Sonsuzuna Kadar Nâmütenahi Salât-ü Selâmlar Olsun!
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
Bütün Kâinat Zât-ı Ahmedî'si ve Nûr-i Muhammedî'si Şerefine Yaratılan,
Allah-u Teâlâ'nın Yüce Resul'ü ve Biricik Habib-i Ekrem'i, Arş'ının Nuru,
Vahyinin Emini, Makâm-ı Mahmud'un Sahibi, Fazilet Semâsının Güneşi,
Rahmânî Sırların İniş Yeri, Rabbânî Memleketin Mahrem-i Esrârı,
Bütün Peygamberlerin Ahd ve Misaklarının Vasıtası, Livâ-i İzzet'in Sahibi,
Ezel Sırlarının Müşâhidi, Kelâm-ı Kadîm'in Tercümanı, İlim ve Hikmetin Kaynağı,
Dünya ve Ukbâ Ehli'nin Cesetlerinin Ruhu, Bütün Nurların Aslı, Hidayet Nuru,
Hakikatin Köprüsü, Rubûbiyet Esrârının Emini, Ahlâk-ı Hamide'nin,
Eşsiz Faziletlerin ve İman Hakikatlerinin Menbaı, Mirac-ı Şerif'in Sahibi,
Günahkârların Şefaatçisi, Tüm Güzelliklerin Kaynağı, Yaratılmışların En Hayırlısı,
Dünya ve Ahirette En Büyük Rehberimiz, En Güzel Numunemiz,
Âlemlere Rahmet Olan, Her Şeyden Azîz ve Kadri Yüce Peygamberimiz Efendimiz'e
Sonsuzların Sonsuzuna Kadar Nâmütenahi Salât-ü Selâmlar Olsun!
Resulullah A.S sonsuz salât ve selam olsun...

Yazdığın yazı arapça, Osmanlıca ağdalanmış bir yalanlar yumağı, hangisine baksak, içinde belki heh denilebilecek bir iki husus var,
ama ekseriyeti yalan dolan ve Resulullah'ı ben açıkca Rab edindim ve İsa Rab ise benim peygamberim hayli hayli Rab'tir
demekten başka bir şey değildir.
 

alitufan2003

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
27 Ağu 2013
Mesajlar
1,370
Puanları
0
"Nur Saçan Kandil"

Onun aslı nurdur. Allah-u Teâlâ o nurda tecellî ettiği için: "Sirâc-ı münîr = Nur saçan kandil" olmuştur.
Allah-u Teâlâ kulu ve Resul'ü Muhammed Aleyhisselâm'ın bizzat mübarek şahsını; mücessem bir hidayet, bir rehber ve bir önder kılmıştır. Mübarek vücudu serâpâ nurdur. Bu nur ile körler bile görür, duymayan kulaklar duyar, kapalı kalpler açılır, yolunu şaşıranlar yol bulur. Bu hususta Allah-u Teâlâ, Zât-ı risaletpenâhî'yi muhatap kılarak şöyle buyuruyor:
"Ey Peygamber! Biz seni bir şâhit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik." (Ahzâb: 45-46)
Bunun içindir ki vücud-ı şerif'leri, ruhları, lisanları, kalpleri, ahlâk ve amelleri, ilim ve fehimleri nur kaynağıdır. Bu öyle bir nur ki, bu nur Allah-u Teâlâ'nın nurudur. Bu öyle bir kandil ki, bütün âlemleri nurlandıran bir kandildir.

"Resul'üm! De ki: Ben de sizin gibi bir beşerim. Ancak bana vahyolunuyor."
(Kehf: 110)
İşte onun hakkındaki bütün yanılmalar bu noktadan doğuyor. "Ben de sizin gibi bir beşerim." beyanı, onun beşer yönüdür, zâhirî görünüşüdür, dışıdır.
İşte bu perdenin ötesine geçemeyenler:
"Allah'tan size bir NUR ve apaçık bir kitap gelmiştir." (Mâide: 15)
Âyet-i kerime'sinde geldiği haber verilen bu "Nur"u göremediler, cisimde takılıp kaldılar, "Nur"a inemediler, hidayete eremediler ve iman etmiş de olmadılar. Onlar öteye geçemedikleri için, ilâhî nurdan, rahmetten, merhametten mahrum kaldılar.

Âyet-i kerime'de geçen; "Nur" Muhammed Aleyhisselâm'dır, zira ancak onun vasıtası ile hidayete erilir. "Kitap" ise Kur'an-ı kerim'dir, o da hidayet rehberidir.
"Ben de sizin gibi bir beşerim."Âyet-i kerime'sini görerek: "O da bizim gibi bir insandır." diyenler, onun:
"Asluhu nur, cismuhu âdem" olduğunu, "Sirâc-ı münîr" olduğunu, "Nur saçan kandil" olduğunu bildiren ve buna benzer Âyet-i kerime'leri görememektedirler. Nefisleri onlara onu göstermiş, diğerini göstermemiş. Hakikati göremediklerinden ötürü de Âyet-i kerime'lere iman etmediler ve imandan kaydılar. Bu ise Allah-u Teâlâ'nın onların kalplerini döndürmesinden ileri gelmektedir.
Resulullah Aleyhisselâm'ı hükümsüz ve hiçe sayanlar; "Aslıhu kâfir, cismuhu necis" tir.
Bu necasetliklerinden ötürü o "Nur"a leke sürmeye çalışıyorlar. Bu necaset halleri ile o "Nur"u görmeleri mümkün değildir. Amma kendilerinin necis olduğunu da bilmiyorlar.


http://www.hakikat.com/dergi/113/hzmuhammed113.html

 

alitufan2003

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
27 Ağu 2013
Mesajlar
1,370
Puanları
0
Allah-u Teâlâ'ya ulaşmak; Resulullah Aleyhisselâm'ı gönülden sevip, ona olan sevgisini bütün sevdiklerine tercih etmekle, Sünnet-i seniye'sine bağlanmakla ancak mümkün olur.
Âyet-i kerime'sinde şöyle buyurmuştur:
"Resul'üm! Onlara söyle: 'Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tâbi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.'" (Âl-i imran: 31)
Bu Âyet-i kerime'nin hükmü, Resulullah Aleyhisselâm'ın yolunda olmadığı halde Allah-u Teâlâ'yı sevdiğini iddia eden herkese şâmildir. Bir kimse bütün söz ve fiillerinde ona uymadıkça bu iddiasında yalancıdır.

Allah-u Teâlâ burada Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-ine hitap ediyor ve iman edenlere duyuruyor. Eğer gerçekten iman etmişseniz, Allah-u Teâlâ'yı seviyorsanız; Resulullah Aleyhisselâm'ı sevmeniz ve ona tâbi olmanız, bu Âyet-i kerime mucibince emrediliyor. Bu emr-i şerif'e riayet etmeyen, bu Âyet-i kerime'yi inkâr ettiğinden ötürü küfre düşer ve o kimse kâfirdir.
Bu Âyet-i kerime nâzil olunca münâfıkların başı Abdullah bin Ubeyy:"Bakınız Muhammed kendisine itaati Allah'a itaat gibi tutuyor ve bizlere hıristiyanların İsâ'yı sevdikleri gibi kendisini sevmemizi emrediyor." dedi.
Bunun üzerine ikinci Âyet-i kerime nâzil oldu:
"Resul'üm! De ki: 'Allah'a ve Peygamber'e itaat edin.' Şayet yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah kâfirleri sevmez." (Âl-i imrân: 32)
Allah-u Teâlâ bunu yapmayanın kâfir olduğunu beyan buyuruyor ve duyuruyor.

Allah-u Teâlâ'ya itaat edip Resulullah Aleyhisselâm'a itaat etmezseniz, Allah-u Teâlâ'nın emrine itaat etmediğiniz için, O'na itaat etmiş olmazsınız. Resulullah Aleyhisselâm'a iman ve itaat etmedikçe bu Âyet-i kerime'ye inanmış olmuyorsunuz.
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
0
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Allah-u Teâlâ'ya ulaşmak; Resulullah Aleyhisselâm'ı gönülden sevip, ona olan sevgisini bütün sevdiklerine tercih etmekle, Sünnet-i seniye'sine bağlanmakla ancak mümkün olur.
Âyet-i kerime'sinde şöyle buyurmuştur:
"Resul'üm! Onlara söyle: 'Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tâbi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.'" (Âl-i imran: 31)
Bu Âyet-i kerime'nin hükmü, Resulullah Aleyhisselâm'ın yolunda olmadığı halde Allah-u Teâlâ'yı sevdiğini iddia eden herkese şâmildir. Bir kimse bütün söz ve fiillerinde ona uymadıkça bu iddiasında yalancıdır.

Allah-u Teâlâ burada Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-ine hitap ediyor ve iman edenlere duyuruyor. Eğer gerçekten iman etmişseniz, Allah-u Teâlâ'yı seviyorsanız; Resulullah Aleyhisselâm'ı sevmeniz ve ona tâbi olmanız, bu Âyet-i kerime mucibince emrediliyor. Bu emr-i şerif'e riayet etmeyen, bu Âyet-i kerime'yi inkâr ettiğinden ötürü küfre düşer ve o kimse kâfirdir.
Bu Âyet-i kerime nâzil olunca münâfıkların başı Abdullah bin Ubeyy:"Bakınız Muhammed kendisine itaati Allah'a itaat gibi tutuyor ve bizlere hıristiyanların İsâ'yı sevdikleri gibi kendisini sevmemizi emrediyor." dedi.
Bunun üzerine ikinci Âyet-i kerime nâzil oldu:
"Resul'üm! De ki: 'Allah'a ve Peygamber'e itaat edin.' Şayet yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah kâfirleri sevmez." (Âl-i imrân: 32)
Allah-u Teâlâ bunu yapmayanın kâfir olduğunu beyan buyuruyor ve duyuruyor.

Allah-u Teâlâ'ya itaat edip Resulullah Aleyhisselâm'a itaat etmezseniz, Allah-u Teâlâ'nın emrine itaat etmediğiniz için, O'na itaat etmiş olmazsınız. Resulullah Aleyhisselâm'a iman ve itaat etmedikçe bu Âyet-i kerime'ye inanmış olmuyorsunuz.
Allah razı olsun.Kalpleri müherlenmediyse duyarlar kardeşim.
 

bi husben

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Mar 2007
Mesajlar
5,664
Puanları
83
Sünnet munkirleri için ibretlik konu
kendine msülüman diyen bu tayfaya bu tayfanın yazdıklarına bakınca bunların islam diniyle kuranla herhangi bir bağlarının olmadığı açıkça görülmektedir

Allah Resulü ile arasını hiç açmamışken sünneti inakr eden peygambere postacı gözyle bakan bu zümre bu gürüh Allahla resulünün arasını açmaya peygamberi devre dışı bırakmaya onun yerine kendi heva ve heveslerini koyarak ilah edindikleri beyinlerini egolarını tatmin etmekten başka bir şey yapmamaktadırlar

Halbuki Allah ültümatom bile verdiği zaman Allah ve resulünden ültümatomdur diyor kuranda
Allah rasulu ile arasını hiç açmamıştır heva dini sahipleri bunu yapacaklarına sanıyorlarsa ziyanddırlar
bügüne kadar odluğu gibi başaralamıyan başarılamayacaktır peygamberin beyanını yaşadığı islamı kurandan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir
sünnet munkirlere ancak haVAnDa su döver
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
Gelmiş yarı sünnet münkiri.
Naptın tarikatçılere zebani gibi yapışan sen, Levla ke hadisini bile Allah'a mı yamadın. Işid ehli @bi husben sanal cihadçısı.
Biz seni ışide gider sanıyoduk ne diye korkaklık yapıyosun inandığın şeyi yapığ Işid'e katılsana o kadar da inanmıyor musun sünnete yoksa, yemiyor mu?
 

Kaptan

Mecra Yazarı
Yazar
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
14,761
Puanları
113
Yok ya, benim bildigim bi husben levlake uydurmasini kabul etmez.
Eder mi?
 

bi husben

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Mar 2007
Mesajlar
5,664
Puanları
83
(Yalnız Kur’an, Kur’andaki din) diyenlerin kâfir olduklarını kim bildiriyor?

CEVAP

Bizzat Allahü teâlâ bildiriyor. Kendisi ile birlikte Resulüne uyulmasını, iman edilmesini, isyan edilmemesini, isyan edenlerin kâfir olduklarını bildiriyor. İşte âyet-i kerime mealleri:(Allah’a ve Resulüne itaat edin!) [Enfal 20] (Sadece Allah’a değil, Resulüne de itaat şarttır.)

(Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80] (Resule uymak, Allah’a uymak demektir.)(Allah’a ve Resulüne karşı gelen, bilsin ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.) [Enfal 13] (Sadece Allah’a denmiyor, Resulüne de karşı gelen buyuruluyor.)(Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.) [Nisa 13,14] (Sadece Allah’a denmiyor, Resulüne de buyuruluyor.)(Allah’a ve Resulüne karşı gelen, apaçık bir sapıklıktadır.) [Ahzab 36] (Sadece Allah’a denmiyor, Resulüne de karşı gelen buyuruluyor.)(İhtilaflı bir işin hükmünü Allah’tan [Kur’andan] ve Resulünden [Sünnetten] anlayın!) [Nisa 59](O Peygamber, güzel şeyleri helal, çirkin, pis şeyleri haram kılar.) [Araf 157] (Haram etme yetkisini Allah, Resulüne de vermiştir.)(Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram ettiği şeyi haram tanımayan ve hak dini [İslamiyet'i] din edinmeyen kimselerle; zelil bir halde kendi elleriyle [boyun eğerek] cizye verinceye kadar savaşın.) [Tevbe 29](Aralarında hüküm verilmek üzere Allah’a ve Peygambere çağırıldıkları vakit: “İşittik, itaat ettik” demek, ancak müminlerin sözüdür.) [Nur 51] (Mümin olan, sadece Allah’a değil, Resulüne de uyar.)(Allah’a ve Resulüne itaat edin! [uymayıp] yüz çeviren [kâfirdir] Allah da kâfirleri sevmez.) [A. İmran 32] (Demek ki sadece Allah’tan değil, Resulünden de yüz çeviren kâfirdir.)(Allah ile resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kâfirdir.) [Nisa 150,151] (Yalnız Allah’ın değil, Resulünün emrine uymayan da kâfirdir.)(Allah ve Resulü, bir işte hüküm verince, artık inanmış kadın ve erkeğe, o işi kendi isteğine göre, tercih, seçme hakkı kalmaz.) [Ahzab 36] (Sadece Allah değil, Resulü de bir hüküm verince, kimsenin söz söylemeye hakkı kalmaz.)(Allah’a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin!) [Araf 158] (Demek ki Resule de iman şart.)(Allah’a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık.) [Feth 13] (Resulüne inanmayan da kâfirdir.)(Allah ve Resulüne itaat eden, en büyük kurtuluşa ermiştir.) [Ahzab 71] (Sadece Allah’a inanan değil, resulüne de inanan kurtulmuştur.)Allahü teâlâ, Resulünü hep kendi ile beraber de bildirirken aşağıda ise sadece Resulünü bildiriyor:

(Resulüm de ki; “Bana uyun ki, Allah da sizi sevsin!”
[Al-i İmran 31]

(Ona [Resulüme] uyun ki, doğru yolu bulasınız!) [Araf 158](Onun sözü vahiyden başka şey değildir.) [Necm 4]

(Peygamberin verdiğini alın, yasak ettiğinden sakının!) [Haşr 7](Kimi, ona [Resulüme] iman etti, kimi de, ondan yüz çevirdi. Bunlara çılgın ateşli Cehennem yetti. Âyetlerimizi inkâr ederek kâfir olanları elbette ateşe atacağız.) [Nisa 55-56] (Resulünün hadislerinden yüz çeviren kâfirdir.)(Hayır, Rabbine andolsun ki ihtilaflarda seni hakem edip verdiğin hükmü tereddütsüz kabullenmeyen iman etmiş olmaz.) [Nisa 65] (İmanlı, Resulullahın hükmüne razı olur.)
 

bi husben

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Mar 2007
Mesajlar
5,664
Puanları
83
Daha öncede belirttiğim gibi senin görüşlerinin nazarımızdaki değeri tırtttır o yüzden önemli değilsin yani anlayacağın kaale alınmıyorsun

Peygamberin öğretilerini silmeye kuranla ilşkilendirilmesini reddetmeye kuranla sünnt arasına set çekmeye utanmıyormusunuz

Neymiş peygamberin mucizesi yokmuş neden?çünkü kuranda yazmıyorda ondan (gerçi yazsaydı yine inanmayacaktınız)

mucize gösterilmiş o kadar insan şahit olmuş nakillerle bize ulaşmış ama sünent munkirleri aaa olurmu canım kuranda yazmıyorsa yoktur

yahu arkadaş adama sorarlar kurana neden yazılsın olay güncel zaten insanlar şahit olmuş olay gerçekleşmiş kurana yazılmasının ne manası olabilir

hz ısanın mucizeleri incilde yer aldımı gördünüzmü hz isa körleri nasıl iyleştirdi diye ibare varmı incilde

gerçi kime anlatıyoruz kurandaki nebilerin mucizelerini bile inkar edenlere ne anlatacaksın

onlara göre peygamberlerin mucizeleri yoktur
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
23,956
Puanları
113
Daha öncede belirttiğim gibi senin görüşlerinin nazarımızdaki değeri tırtttır o yüzden önemli değilsin yani anlayacağın kaale alınmıyorsun
Cesaretiniz yok kelime oyunu ile serinleme moduna giriyorsunuz :) biz seni çok ciddiye alıyoruz
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Daha öncede belirttiğim gibi senin görüşlerinin nazarımızdaki değeri tırtttır o yüzden önemli değilsin yani anlayacağın kaale alınmıyorsun

Peygamberin öğretilerini silmeye kuranla ilşkilendirilmesini reddetmeye kuranla sünnt arasına set çekmeye utanmıyormusunuz

Neymiş peygamberin mucizesi yokmuş neden?çünkü kuranda yazmıyorda ondan (gerçi yazsaydı yine inanmayacaktınız)

mucize gösterilmiş o kadar insan şahit olmuş nakillerle bize ulaşmış ama sünent munkirleri aaa olurmu canım kuranda yazmıyorsa yoktur

yahu arkadaş adama sorarlar kurana neden yazılsın olay güncel zaten insanlar şahit olmuş olay gerçekleşmiş kurana yazılmasının ne manası olabilir

hz ısanın mucizeleri incilde yer aldımı gördünüzmü hz isa körleri nasıl iyleştirdi diye ibare varmı incilde

gerçi kime anlatıyoruz kurandaki nebilerin mucizelerini bile inkar edenlere ne anlatacaksın

onlara göre peygamberlerin mucizeleri yoktur
Yunus 99:

Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa, hepsi toptan iman ederlerdi. O halde, mümin olsunlar diye, insanları (Allah dilemediği halde) sen mi zorlayacaksın?
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
23,956
Puanları
113
Yunus 99:

Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa, hepsi toptan iman ederlerdi. O halde, mümin olsunlar diye, insanları (Allah dilemediği halde) sen mi zorlayacaksın?

Dostum peygamber tebliğ yaptığında yahudi, hristiyanların dediklerini hiç mi okumadın peki müşrikler ne diyordu?

Herkes yanındaki ile mutlu ve mesut çünkü onu istediği gibi şekle sokup kendini rahatlatmanın yolunu öğrenmiş, paşa gönlünüz bilir.

Atalarınızın bıraktığı mirası olduğu gibi kabul etme cesaretini gösterebiliyorsanız sizden cesuru yok derim.
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
23,956
Puanları
113
Kuran'ı Kerim'i sana kimler ulaştırdı?
Kuran'ı Kerim Allah tarafından iman eden kullarına tebliğ edilir. Kerim olan bir kitaptan bahsediyorsun dikkat et

Edip Yüksel 'in 19 mucizesi gibi görseli taşımak ile iş bitmiyor önemli olan o kelimelerin altındaki ÖZ 'dür.
Daha öncekiler nasıl yanılıyor ise sizlerde öyle yanılıyorsunuz. Sizde öncekiler müslüman değilmiydi? Sizden öncekilere kitap inmedi mi? Şimdi onların başına gelenler sizin başınıza gelmeyeceğini mi sanıyorsunuz.
 
Üst