"lâ ilâhe illallàhu vahdehü lâ şerîke leh" demenin fazîletleri''

_ikLiL_

VUSLATA HASRET.....
Katılım
24 May 2010
Mesajlar
2,117
Tepkime puanı
343
Puanları
0
Yaş
29
Konum
ANKARA
"lâ ilâhe illallàhu vahdehü lâ şerîke leh" demenin fazîletleri''

Her kim günde on kere:
(Lâ ilâhe illallàhu vahdehû lâ şerîke leh
virgul.gif
lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.) (1)


derse
virgul.gif
Hazret-i İsmâil neslinden on köle azad etmiş gibi sevaba nâil olacağı ve tam bir ihlâsla kalben tasdik
virgul.gif
lisânen de söylediği takdirde
virgul.gif
Hazret-i ALLAH Celle ve A'lâ'nın o zikri söyleyen kuluna re'fet ve rahmet nazarıyla bakacağı ve onun tevhidini ve şükrünü kabul edip
virgul.gif
taleb ve isteklerine icâbetle hacetlerini de kaza edeceği gibi
virgul.gif
bu tesbihi zikredenlerden daha çok bir sàlih amel sahibi de bulunmayacağı ayrıca bildirilmiştir. (Et-Tergîb
virgul.gif
2/418)


(1) [ALLAH'tan başka hiçbir ilâh yoktur; o tektir
virgul.gif
ortağı yoktur. Mülk onundur
virgul.gif
hamd ona mahsustur ve o her şeye kàdirdir.]


Efendimiz (S.A.V) Hazretleri buyurmuşlar ki:

"Duaların en hayırlısı
virgul.gif
Arefe gününde yapılan duadır. Ben ve benden evvelki bütün peygamberlerin dualarının en hayırlısı da
virgul.gif
(Lâ ilâhe illallàhu vahdehû lâ şerîke leh
virgul.gif
lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.) zikridir." (Feyzül-Kadîr
virgul.gif
3/4005)


Hattâ bunu günde yüz defa söylemenin fezàili çok yüksek olmakla beraber sabah ve ikindi
virgul.gif
hatta akşam namazlarından sonra
virgul.gif
çarşı ve pazarlarda dahi söylemenin fezàili saymakla bitmez ve tükenmez."


Bazı rivayetlerde ise:


(Lâ ilâhe illallàhu vahdehû lâ şerîke leh
virgul.gif
lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît
virgul.gif
ve hüve hayyün lâ yemût
virgul.gif
biyedikel-hayru ve hüve alâ külli şey'in kadîr.) olarak da bildirilmiştir. (Et-Tergîb
virgul.gif
2/449)


Bununla beraber
virgul.gif
"ALLAH-u Tebâreke ve Teàlâ Hazretleri'nin rızası kasdıyla hangi şekliyle denirse densin
virgul.gif
ALLAH-u Teàlâ Hazretleri bu kelime-i tayyibenin okunduğundan nâşi
virgul.gif
o kulunu cennetine ve nîmetlerine kavuşturur." buyrulmuştur.


Binâen aleyh
virgul.gif
bu gibi fezàil-i kesîreyi câmi olan ve Peygamberimizle beraber bütün büyük peygamberlerin okuduğu bu çeşid tevhidlerin okunması ve vird edinmesinin bir çok dünyevi ve uhrevi hayırları
virgul.gif
nîmetleri ve pek çok faydayı calib olduğu akl-ı selim sahiblerince ma'lûmdur. Gaflet edilmeyip bu fani dünyada ebedi ahiret nîmetlerine mazhar olabilmek için elden gelen gayreti sarf etmenin ne kadar münasib olacağı cümlenin ma'lûmudur.
 
Üst