"lâ ilâhe illallàhu vahdehü lâ şerîke leh" demenin fazîletleri'' | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

"lâ ilâhe illallàhu vahdehü lâ şerîke leh" demenin fazîletleri''

_ikLiL_

VUSLATA HASRET.....
İhvan Üyesi
Katılım
24 May 2010
Mesajlar
2,117
Puanları
0
Yaş
28
"lâ ilâhe illallàhu vahdehü lâ şerîke leh" demenin fazîletleri''

Her kim günde on kere:
(Lâ ilâhe illallàhu vahdehû lâ şerîke leh
lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.) (1)


derse
Hazret-i İsmâil neslinden on köle azad etmiş gibi sevaba nâil olacağı ve tam bir ihlâsla kalben tasdik
lisânen de söylediği takdirde
Hazret-i ALLAH Celle ve A'lâ'nın o zikri söyleyen kuluna re'fet ve rahmet nazarıyla bakacağı ve onun tevhidini ve şükrünü kabul edip
taleb ve isteklerine icâbetle hacetlerini de kaza edeceği gibi
bu tesbihi zikredenlerden daha çok bir sàlih amel sahibi de bulunmayacağı ayrıca bildirilmiştir. (Et-Tergîb
2/418)


(1) [ALLAH'tan başka hiçbir ilâh yoktur; o tektir
ortağı yoktur. Mülk onundur
hamd ona mahsustur ve o her şeye kàdirdir.]


Efendimiz (S.A.V) Hazretleri buyurmuşlar ki:

"Duaların en hayırlısı
Arefe gününde yapılan duadır. Ben ve benden evvelki bütün peygamberlerin dualarının en hayırlısı da
(Lâ ilâhe illallàhu vahdehû lâ şerîke leh
lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.) zikridir." (Feyzül-Kadîr
3/4005)


Hattâ bunu günde yüz defa söylemenin fezàili çok yüksek olmakla beraber sabah ve ikindi
hatta akşam namazlarından sonra
çarşı ve pazarlarda dahi söylemenin fezàili saymakla bitmez ve tükenmez."


Bazı rivayetlerde ise:


(Lâ ilâhe illallàhu vahdehû lâ şerîke leh
lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît
ve hüve hayyün lâ yemût
biyedikel-hayru ve hüve alâ külli şey'in kadîr.) olarak da bildirilmiştir. (Et-Tergîb
2/449)


Bununla beraber
"ALLAH-u Tebâreke ve Teàlâ Hazretleri'nin rızası kasdıyla hangi şekliyle denirse densin
ALLAH-u Teàlâ Hazretleri bu kelime-i tayyibenin okunduğundan nâşi
o kulunu cennetine ve nîmetlerine kavuşturur." buyrulmuştur.


Binâen aleyh
bu gibi fezàil-i kesîreyi câmi olan ve Peygamberimizle beraber bütün büyük peygamberlerin okuduğu bu çeşid tevhidlerin okunması ve vird edinmesinin bir çok dünyevi ve uhrevi hayırları
nîmetleri ve pek çok faydayı calib olduğu akl-ı selim sahiblerince ma'lûmdur. Gaflet edilmeyip bu fani dünyada ebedi ahiret nîmetlerine mazhar olabilmek için elden gelen gayreti sarf etmenin ne kadar münasib olacağı cümlenin ma'lûmudur.
 
Üst