Kurtarıcı İstiğfarlar | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Kurtarıcı İstiğfarlar

ihvanistanbul

AkhenAton
İhvan Üyesi
Katılım
4 Eki 2009
Mesajlar
6,984
Puanları
113
Ey Allâh! Şüphesiz ben her bir günah için Senden mağfiret talep ediyorum ki, Senin âfiyetinle bedenim ona kuvvet bulmuştur, nîmetinin bolluğu sebebiyle gücüm ona erişmiştir, rızkının genişliği sebebiyle elim ona uzanmıştır, Senin perdenle insanlardan örtünmüşümdür, kendisi hakkında Senden korktuğum zaman Senin güvencene yaslanmışımdır, ondan sebep Senin bana kızman hususunda Senin acele etmemene güvenmişimdir ve o günah hakkında Senin Zât’ının iyiliğine ve affına itimat etmişimdir.
İşte ey Rabbim! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Ehli Beytine salâtü selâm eyle ve bereketler ihsân eyle.
Ey bağışlayanların en hayırlısı! İşte o günahı da benim için mağfiret eyle.
Ey Allâh! Şüphesiz ben, beni Senin gazabına çağıran yahut Senin gazabına yaklaştıran veya beni Senin yasak ettiğin şeye meylettiren ya da beni, Senin kendisine davet etmiş olduğun şeyden uzaklaştıran her bir günah için Senden mağfiret talep ediyorum.
İşte ey Rabbim! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Ehli Beytine salâtü selâm eyle ve bereketler ihsân eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı! İşte o günahı da benim için mağfiret eyle.
Ey Allâh! Şüphesiz ben her bir günah için Senden mağfiret talep ediyorum ki, Senin yaratıklarından birini azdırarak o günaha teslim etmişimdir, yahut hîlemle onu aldatarak ona, onun hakkında bilmediği şeyleri öğretmişimdir, ondan yapmış olduğu şeyleri ona süslü göstermişimdir, yarın âhirette de Sana hem kendi günah iplerimle, hem de kendi yüklerimle birlikte başka bir takım iplerle kavuşacağımdır.
İşte ey Rabbim! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Ehli Beytine salâtü selâm eyle ve bereketler ihsân eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı! İşte o günahı da benim için mağfiret eyle.
Ey Allâh! Şüphesiz ben, azgınlığa çağıran, doğru yoldan saptıran, bolluğu azaltan, eski itibarı(mı) sildiren, şânü şerefi söndüren ve mededi (İlâhî yardımı) tüketen her bir günah için Senden mağfiret talep ediyorum.
İşte ey Rabbim! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Ehli Beytine salâtü selâm eyle ve bereketler ihsân eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı! İşte o günahı da benim için mağfiret eyle.
Ey Allâh! Ben her bir günah için Senden mağfiret talep ediyorum ki, gecem ve gündüzümde uzuvlarımı onunla yordum, kullarından utandığım için Senin (günahları gizleme) perdenle örtündüm.
Artık Senin beni örttüğün şeyden başka hiçbir örtü yoktur. İşte ey Rabbim! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Ehli Beytine salâtü selâm eyle ve bereketler ihsân eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı! İşte o günahı da benim için mağfiret eyle.
Ey Allâh! Şüphesiz ben her bir günah için Senden mağfiret talep ediyorum ki, düşmanlarım perdemi yırtıp beni rezil etmek için onunla bana pusu kurdu da Sen onların hîlesini benden çevirdin, sanki ben Sana itaat eden biriymişim gibi onlara beni rezil etmeleri için yardım etmedin, sanki ben Senin dostunmuşum gibi onlara karşı bana yardım ettin.
Ey Rabbim! Ne zamana kadar ben Sana isyan edeceğim de Sen bana mühlet vereceksin!? Uzun zaman ben Sana isyan ettim ama Sen beni cezalandırmadın, kötü işlerime rağmen Senden istekte bulundum, yine bana verdin.
Hangi şükrüm Senin nimetlerinden bir nimete Senin katında denk olabilir.
İşte ey Rabbim! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Ehli Beytine salâtü selâm eyle ve bereketler ihsân eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı! İşte o günahı da benim için mağfiret eyle.
Ey Allâh! Şüphesiz ben her bir günah için Senden mağfiret talep ediyorum ki, Sana ondan tevbemi takdim etmiştim, “Sana isyana bir daha dönmeyeceğim” diye and içerek Seninle yüzleşmiştim, Senin adına kasem etmiştim, kullarından dostlarını da buna dâir kendi nefsime şahit tutmuştum.
Ama ne zaman ki şeytan, hîlesiyle beni kastetti, muvaffakiyetsizlik beni ona meylettirdi, nefsim de beni o isyana çağırdı, ben (Senin sonsuz rahmetine güvenerek) Sana karşı cesâretlenip kullarından utancıma, o işi perde arkasında yaptım.
Oysa ben hiçbir örtü ve kapının beni Senden örtemeyeceğini ve hiçbir perdenin Senin görüşüne engel olamayacağını bilmekteydim.
Ama yine de o günah husûsunda aykırı giderek Senin beni kendisinden nehyettiğin şeye vardım, Sen yine de benim perdemi açmadın, sanki ben sürekli Sana itaat eden, emrine koşan, tehdidinden kurtulan biriymişim gibi beni dostlarınla bir tuttun, böylece ben kullarına (durumumu) karıştırmış oldum. Oysa benim içimi Senden başkası bilmiyordu.
Ama Sen beni onların (dostlarının) nişanından başka bir alâmetle nişanlamadın. Bilakis onların nimetinin bir benzerini bana bolca lutfettin, sonra sanki ben Senin katında onların derecesindeymişim gibi bununla beni onlara karşı üstün kıldın. Oysa bu sadece Senin bana karşı acele davranmaman ve katından bana fazlu keremde bulunman nedeniyle idi.
Artık ey Mevlâm! Bütün hamdler Sana mahsustur.
Ey Allâh! Ey rahmet edenlerin en merhametlisi! Senden dilerim ki dünyâda o günahı örttüğün gibi kıyâmet günü de beni onunla rüsvay etmeyesin.
İşte ey Rabbim! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Ehli Beytine salâtü selâm eyle ve bereketler ihsân eyle.
Ey bağışlayanların en hayırlısı! İşte o günahı da benim için mağfiret eyle.
Ey Allâh! Şüphesiz ben her bir günah için Senden mağfiret talep ediyorum ki, lezzetim uğrunda, onun varlığına ulaşabilmem ve onu elde edebilmem için onunla gecemi uykusuz bıraktım, sabaha çıktığımda sâlihlerin takısıyla (iyi bir adammışım gibi namaza durarak) Senin huzuruna vardım. Oysa ben içimde Senin rızânın tersini gizlemekteydim.
İşte ey Rabbim! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Ehli Beytine salâtü selâm eyle ve bereketler ihsân eyle. Ey bağışlayanların en hayırlısı! İşte o günahı da benim için mağfiret eyle.
Ey Allâh! Şüphesiz ben, kendisi sebebiyle dostlarından bir velîne zulmetmiş olduğum ve düşmanlarından bir adüvve yardım etmiş bulunduğum, yahut o nedenle Senin sevmediğin bir şeyi konuştuğum veya onu işleyeyim derken Senin tâatından başka bir şeye kıyâm etmiş bulunduğum ya da o nedenle Senin emrinin hılâfına gitmiş olduğum her bir günah için Senden mağfiret talep ediyorum.
İşte ey Rabbim! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Ehli Beytine salâtü selâm eyle ve bereketler ihsân eyle.
Ey bağışlayanların en hayırlısı! İşte o günahı da benim için mağfiret eyle.
Ey Allâh! Şüphesiz ben, kin ve nefret bırakan, belâ indiren, düşmanları sevindiren, (itibarımı koruyan) perdeyi açan ve gökten (gelecek) yağmuru durduran her bir günah için Senden mağfiret talep ediyorum.
İşte ey Rabbim! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Ehli Beytine salâtü selâm eyle ve bereketler ihsân eyle.
Ey bağışlayanların en hayırlısı! İşte o günahı da benim için mağfiret eyle.
 
Üst