Kur'an Ve SÜnnette Şİrk

melde

helina_roje
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
2,238
Tepkime puanı
24
Puanları
0
Konum
Ankara
ŞİRK(Allah'a ortak koşmak):

NİSA S.116.AYET: “Allah,kendisine ortak koşulmasına bağışlamaz. Bundan
başka her şeyi dilediğine bağışlar.Allah’a ortak koşan da uzak bir sapıklığa
düşmüştür”

BAKARA S.165.AYET: “İnsanlardan kimi,Allah’tan başka eşler tutar,Allah’ı
sever gibi onları severler.İnananlar ise en çok Allah’ı severler…..”

MAİDE S.116.AYET: “Ve yine Allah demişti ki: “Ey Meryem oğlu İsa,sen mi?
insanlara: Beni ve annemi,Allah’tan başka iki tanrı edinin(Teslis inancı,üçleme)
dedin?” “Hâşâ,dedi,sen yücesin,benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek
bana yakışmaz”

ET-TEVBE S.30-31.AYETLER: “Yahudiler, ‘Üzeyr Allah’ın oğludur’ dediler.
Hristiyanlar da: ‘Mesih Allah’ın oğludur’ dediler. Bu onların ağızlarıyla
geveledikleri sözleridir. (Sözlerini),önceden inkâr etmiş(olan müşrik)lerin
sözlerine benzetiyorlar.Allah onları kahretsin nasıl da(haktan batıla)
çevriliyorlar.!..Hahamlarını ve rahiplerini Allah’tan ayrı rehber edindiler,Meryem
oğlu Mesih’i de.Oysa kendilerine yalnız tek tanrı olan Allah’a ibadet etmeleri
emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. O,onlarınortak koştukları şeylerden
münezzehtir(kusur,eksiklik ve muhtaçlıktan uzak)”

CASİYE S.23.AYET: “Hevasını(zevkini.arzusunu)ilah edenlerigörmedin mi?
Ya habibim”
Açıklama: Heva,nefsani arzu ve eğilimleri ifade eden terimdir. Akıl ve din dışı
talep ve isteklerdir.Doğru-yanlış,iyi-kötü ayırımı yapmadan haz ve zevk peşinde
koşmaktır.Heva sadece şehevi tutkular değildir.Kulluk şuuru dışındaki her
türlü “tutku”hevanın eseridir.İster servet,ister şehvet,isterse şöhret ve makam
mevki olsun fark etmez,bunlar insanın kendi nefsinde“tanrılaştırdığı,ilahlaştırdığı”
duygulardır.Kendi putlaştırmasıdır.Kimi zaman şirk olarak çıkar,kimi zaman
günah,kimi zaman da gaflet olarak kendini gösterir.(Furkan,43;Câsiye 23).
Allah(cc)Resulünü tanıtırken “O hevasına göre konuşmaz,O’nun konuşması
vahiyden ibarettir.(Necm,3-4)buyurmaktadır.Vahye dayanmayan,destek almayan
sözler hevanın eseridir.Amelinde riya,gösteriş bulunan karşılığını başkasından bekleyen kimse
şirkten kurtulmuş olmaz.İhlas sahibi muvahhid(Allah’ı birleyen)de sayılmaz.

“Şirk,ümmetimin içinde zifiri karanlık gecede siyah bir taşın üstünde yürüyen
karıncanın ayak seslerinden daha gizlidir”
(HADİS-İ ŞERİF)

Yine Resulullah(s.a.v)efendimiz, “Küçük şirkten kaçınınız” buyurmuş.
“Küçük şirk nedir?” demişler, “Riya(gösteriş)”buyurmuşlardır.
Küfür ve şirk alametlerine saygı göstemek de şirktir.İki dini birden tasdik eden
şirk ehlinden olur.İslam’ın hükümleri ile küfrün hükümleri biribirine katan
müşriktir(Allah’a ortak koşan)” Küfürden uzaklaşmak İslam’ın şartlarındandır.
Şirk şüphesinden sakınmak tevhid(Allah’ı birlemek)dir.
Şirke düşen kimseler,çok çeşitli yollardan şirke dalarlar.Bazıları,Allah’a eş
koştuğu varlığı Allah’ı sever gibi sever.Ondan Allah’tan korkar gibi korkar.Onu
Allah’ı yüceltir gibi yüceltir ve ona hürmetini ibadete çevirir.Allah’a ait yerleri
ona verir: O,helali haram,haramı helal yapsa,boyun eğer ve teslimiyet gösterir.
Bazıları,şirk koştuğu varlığı Allah’ın işlerine yardımcı görür.Allah’ın yardımcılara
ihtiyacı olduğunu, Kâinatı onların desteği ile idare ettiğini düşünür.
Şirke alet edilen varlık bir peygamber olabilir.Ayrıca bir melek,veli,insan,cin,
hayvan,kuş,ağaç,ateş,ay,güneş,yıldız veya başka bir varlık şirke sebep
yapılabilir.
İnsanlar çoğunlukla sebepler perdesine takılıyor.Allah’tan rahmet ve nimetlerini
alıyor,kullanıyor,fakat asıl vereni unutuyor.Sebepleri işin merkezine koyuyor,
sonra onları gözünde büyütüyor,yaratılan bir şeyi yaratıcı zannedip şirke giriyor.
Esasen,şükür sebebi olacak bir şey,şirke ait alet ediliyor.
İçiyle tam bir şeytan iken,dışıyla iyi bir şeyh kılığına girenler ve etrafındaki cahilleri ifsat edenler çıkmıştır.Şeyhini,peygamberlerden üstün gören ve Allah’ı
ile bütünleştirdiğini söyleyen zavallılar da vardır. Yine sahte şeyhe secde eden
onu ziyaret etmekle gerçek haccı yaptığını ve hac farziyetini kendisinden
düştüğünü düşünenler de mevcuttur.
Kendisini şeyh diye tanıtan bazılarıda kendisine tabi olanların namazlarını
kendisinin kıldığını,dinin zikir ve sevgiden ibaret olduğunu belli bir marifete
ulaşanlardan ibadetlerini düştüğünü kulluğun avama has olduğuğunu,
söyleyecek kadar kendilerini serbest görmektedirler.Bu şahısların zerre kadar
insafı, zerre kadar imanı olsaydı,bunların hiç birisini yapamazlardı.Onların bir
kısmı cehaleti, bir çoğuda ihanet içersindedirler.
Bir kimsenin havada uçtuğunu,su da yürüdüğünü,kızgın demirde uyuduğunu,
başında aslanın nöbet tuttuğunu ,ateşi yuttuğunu vs. görseniz,duysanız
aldanmayın.
Önce o kişinin dinin emir ve edeplerine uyup uymadığına bakın.Sonra kimi veya
kimleri destekliyor.Kimler onu destekliyor,ona bakın.Eğer edebi bozuksa,onu
destekleyenler küfür ehli ise onu Allah için terk edin ve sizi onun hile tuzağından
kutarması için Allah’a dua edin.
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
Ben ehil değilim kardeşimiz güzel bir noktaya değinmiş.

Ehil olan bir kişinin bu formda günümüzün gizli Şirklerini bizlere anlatabilirmi ?
 
B

.BeYzA.

Guest
Ben ehil değilim kardeşimiz güzel bir noktaya değinmiş.

Ehil olan bir kişinin bu formda günümüzün gizli Şirklerini bizlere anlatabilirmi ?

:confused1[1]: :confused1[1]: :confused1[1]: ehil değilim ama şu bilgiler paylaşmak istedimKüçük Şirkİbadet seviyesine çıkmamış amellerin Allah'tan başkasına veya Allah'la birlikte bir başkasına yapılmasıdır.

Riyanın azlığı, Allah-u teala'dan başkasına yemin etmek gibi...

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim Allah'tan başkasına yemin ederse şirk işlemiştir". (Tirmizi)

"Allah ve sen dilersen",

"bu, senden ve Allah'tandır",

"sadece Allah ve sen benim için varsın",

"ben Allah'a ve sana tevekkül ettim",

"sen olmasa idin bu olmazdı" gibi sözler küçük şirktir.

Bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle dedi:

"Allah ve sen dilersen".

Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona:

"Beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Sadece "Allah dilerse" de!" dedi. (Nesei - İbn Mace)

Her söz veya amel veya inanç büyük şirke ulaşmadığı halde büyük şirke vesile oluyorsa küçük şirk olur.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

"Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir."

Bunun üzerine sahabeler şöyle sordu:

"Küçük şirk nedir? Ya Rasulallah!"

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle cevap verdi:

"Riyadır. Cenabı Hak insanları amellerine karşılık cezalandıracağı zaman riyakarlara: "Dünyada gösteriş yaptığınız kimselerin yanına gidin. Onların yanında bir mükafat bulabilecek misiniz?" diyecektir." (Ahmed b. Hanbel)

Sahabeler:

"Rabbine kavuşmayı uman kimse salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın." (Kehf: 110) ayetini küçük şirk için delil gösterdiler. Halbuki bu ayet zahirine göre büyük şirk hakkındadır. Çünkü Allah-u teala ayette; "Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın" buyuruyor. Yani; ibadette şirk yapmasın, demek istemektedir, ibadet şirki hiçbir zaman küçük şirk olmaz. Her zaman büyük şirktir.

Ayet her ne kadar büyük şirk hakkında ise de sahabeler bu gibi ayetleri küçük şirk hakkında delil getiriyorlardı. Bu ise küçük şirkin büyük şirk olduğunu belirtmek için değil, insanları küçük şirkten de çok sakındırmak içindir.Gizli ŞirkBilinmeyen şirk, demektir.

Bazı alimlere göre gizli şirk; "gizli şehvet şirki" olarak isimlendirdiler.

Şehvet ise; nefsin bir şeyi arzulaması, bir şeye meyletmesidir.

Bazı alimlere göre şehvet; nefsin hoşuna giden ve onu sevindiren şeye meyletmesidir. Yani; insan, nefsin arzuladığı şeyi yapar ve bunu Allah-u teala'ya itaat etmek için yaptığını söyler. Halbuki bunu nefsi istediği için yapmaktadır. Nefsi istemeseydi yapmazdı. İşte bu gizli şirktir.

Hevâ ile şehvet arasında fark vardır:

"Hevâ", aynen şehvet gibi bir şeye meyletmektir. Aralarındaki benzerlik sadece budur. Fakat hevâ, caiz olmayan bir şeye meyletmektir. Onun için insan bunu hissedebilir.

"Şehvet" ise yapılması gereken şeylere meyletmektir. Fakat bunu yaparken Allah-u teala istediği için değil, nefis istediği için yapar, sonra üzerine şeriat elbisesini giydirir.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

"Bu ümmetin şirki karanlık bir gecede dümdüz bir kayanın üzerinde yürüyen siyah bir karıncanın ayak sesinden daha gizlidir."

Bunun üzerine Ebu Bekir radiyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e:

"Bundan nasıl kurtulabiliriz?" dedi.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:

"Şu duayı okursan ondan kurtulursun:

"Allah'ım! Bildiğim şeylerde şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim şirkten de senin affını dilerim" de." buyurdu. (Hakim, Ebi hatim sahih senedle rivayet etti)

Büyük şirk; insanı İslam dininden çıkarır, kafir yapar.

Küçük şirk ise; İslam dininden çıkartmayıp büyük günahlardan daha günahtır.

Şirkin küçüğü ve büyüğü ancak ölmeden önce ondan tevbe etmekle affolunur.

Küçük şirki ahiret gününde ancak çokça haseneler siler.

Küçük şirk; sadece karıştığı ameli bozar.

Büyük şirk ise; bütün amelleri bozar.

(alıntı)
 
Üst