Kur'an-ı Kerim'den Dualar | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Kur'an-ı Kerim'den Dualar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
92
Puanları
8
Yaş
66
Nihayet olgunluk çağına gelip, kırk yaşına varınca şöyle der:
Rabbim! "Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et.
Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım."
(Ahkâf Sûresi - 15)

En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
92
Puanları
8
Yaş
66
Duanın Latince Okunuşu
Allahumme inni eseluke imanen la yerteddu ve naimen la yenfudu ve murafakate Nebiyyike Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) fi e'ala cennetil khuld
Duanın Türkçe Meali / Anlamı
Allahım! Senden asla sarsılmayan iman bitmez tükenmez nimet ve KHuld cennetin yüksek makamında Senin Nebin Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) arkadaşlık dilerim [1]
[1]: İbni Hibban İbni Musud (r.a)'dan Mevkuf olarak rivayet etmiştir Mevarid - s- 604-Rakam - 2436) ⇒ (Ahmed bin.Hambel 1/386 - 400) ⇒ (Nesei Gece ve Gündüz Bölümnde No: - 869) ⇒ Kütüb-üs Sitte 7300 Hadis Dua - Duanın Fazileti ve Vakti - Duanın Keyfiyeti Tirmizî, Cum'a 64, (593)
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
92
Puanları
8
Yaş
66
Ayeti Kerimenin Latince Okunuşu
(8) Rabbena la tüziğ kulubena ba'de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh, inneke entel vehhab
(9) Rabbena inneke camiun nasi li yevmil la raybe fih, innellahe la yuhlifül miad
Ayeti Kerimenin Türkçe Manası veya Meali
Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin.
Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez.
(Ali imran Suresi - 8 - 9)
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
92
Puanları
8
Yaş
66
Ayeti Kerimenin Türkçe Manası veya Meali
...Ey Rabbimiz! İman ettik; bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!."
(Ali imran Suresi - 16
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
92
Puanları
8
Yaş
66
Ayeti Kerimenin Latince Okunuşu
Kulillahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa', ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşa', bi yedikel hayr, inneke ala külli şey'in kadir
Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl, ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy, ve terzüku men teşaü bi ğayri hisab
Ayeti Kerimenin Türkçe Manası veya Meali
(Resûlüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin.
Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.

(Ali imran Suresi - 26 - 27)
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
92
Puanları
8
Yaş
66
Ayeti Kerimenin Latince Okunuşu
Kulillahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa', ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşa', bi yedikel hayr, inneke ala külli şey'in kadir
Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl, ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy, ve terzüku men teşaü bi ğayri hisab
Ayeti Kerimenin Türkçe Manası veya Meali
(Resûlüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin.
Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.

(Ali imran Suresi - 26 - 27)
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
92
Puanları
8
Yaş
66
Ayeti Kerimenin Latince Okunuşu
"...Hasbünellahü ve ni'mel vekil
"...Gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr
"...Ni'mel mevlâ ve ni'men nasîr


Ayeti Kerimenin Türkçe Manası veya Meali
"...Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir [1]
"..O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!. [2]
"...Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır [3]


[1]: (Ali imran Suresi - 173)
[2]: (Enfal Suresi - 40)
[3]: (Bakara Suresi 285)
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
92
Puanları
8
Yaş
66
Ayeti Kerimenin Latince Okunuşu
elhamdu lillâhillezî hedânâ li hâzâ ve mâ kunnâ li nehtediye lev lâ en hedânallâh(hedânallâhu), lekad câet rusulu rabbinâ bil hakk

Ayeti Kerimenin Türkçe Meali
“Bizi buna (İslam'a) hidayet eden Allah’a hamdolsun. Allah’ın, bizi hidayete erdirmesi olmasaydı, biz hidayete ermezdik.
Andolsun ki Rabbimizin resûlleri hak ile gelmiştir.” (Araf Suresi - 43)

Ayeti Kerimenin Türkçe Manası veya Meali
“Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma.” (Araf Suresi - 43)

Ayeti Kerimenin Türkçe Manası veya Meali
''Biz zaten Rabbimize döneceğiz.." Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, müslüman olarak canımızı al [1]
Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını görür, gözetir.” [2]


[1]: (Araf Suresi - 125 - 126)
[2]: (Mü’min Suresi - 44)
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
92
Puanları
8
Yaş
66
Ayetil Kürsi Bakara Süresi 255

Ayeti Kerimenin Latince Okunuşu

Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm, lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm, lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard,
menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe,
vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard, ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm


Ayeti Kerimenin Türkçe Manası veya Meali
Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar
O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
92
Puanları
8
Yaş
66
Ayeti Kerimenin Latince Okunuşu
Fe lillâhil hamdu rabbis semâvâti ve rabbil ardı rabbil âlemîn. Ve lehul kibriyâu fîs semâvâti vel ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm

Ayeti Kerimenin Türkçe Meali
Göklerin ve yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi, Allah’a hamd, olsun. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet, O’na mahsustur. Ve O, Azîz’dir, Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir) (Casiye Suresi - 36-37)


Ayeti Kerimenin Latince Okunuşu
El hamdu lillâhillezî halakas semâvâti vel arda ve cealez zulumâti ven nûr(nûra), summellezîne keferû bi rabbihim ya’dilûn

Ayeti Kerimenin Türkçe Meali
Göklerin ve yeri yaratan karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a Hamd Olsun (Bunca âyet ve delillerden) sonra kâfir olanlar (hâla putları) Rab'leri ile denk tutuyorlar (En'âm Sûresi - 1)
 

Ekli dosyalar

Üst