Kur'an-ı Kerim'de Tek ilah/Tevhid Kavramı

Muhtazaf

Profesör
Katılım
22 Ocak 2014
Mesajlar
1,866
Tepkime puanı
86
Puanları
0
Konum
Almanya
Web sitesi
www.facebook.com
Kur'an-ı Kerim'de Tek ilah/Tevhid Kavramı


"Gerçek şu ki, göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmişlerdir." (Bakara, 116)

"İnsanlar arasında Allah 'ı bırakıp, O 'na koştukları eşleri ilah olarak benimseyenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. Müminlerin Allah'ı sevmesi ise hepsinden kuvvetlidir. " (Bakara, 165)

"Ne zaman onlara: 'Allah'ın indirdiklerine uyun' denilse onlar: 'Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız' derler. Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler?" (Bakara, 170; Benzer ayetler için bkz. Maide, 104; Zuhruf, 22-24; A'raf, 28)

"Kim tağutu inkar eder ve Allah' a iman ederse, şüphesiz kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah işitendir, bilendir." (Bakara, 256)

"Gerçek, sizin ilahınız hakikaten bir'dir." (Saffat, 4)

"Allah'tan başka ilah yoktur." ( Al-i İmran, 62)

"Kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a şirk ortak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların barınma yerleri ateştir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür!" (Al-i İmran, 151)

"Allah sizin düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Veli (gerçek bir dost) olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah kafidir." (Nisa, 45)

"Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise, (onlardan) dilediğini bağışlar. Kim Allah 'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır." (Nisa, 116)

"Onlar (müşrikler), O'nu bırakıp yalnızca birtakım dişilere tapar, onlardan yardım isterler. Onlar o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş şeytandan başkasına tapmazlar." (Nisa, 117)

"Andolsun, 'Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'tir' diyenler küfre düşmüştür. Oysa Mesih'in dediği (şudur: ) 'Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur. Andolsun, 'Allah üçün üçüncüsüdür' diyenler küfre düşmüştür. Oysa tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse, onlardan inkar edenlere mutlaka (acı) bir azap dokunacaktır." (Maide, 72¬73)

"De ki: 'Gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı veli/dost edineceğim?' De ki: 'Bana müslüman olanların ilki olmam emrolundu.' Ve 'sakın Allah’a ortak koşan müşriklerden olma!' (denildi)." (En'am, 14)

"O ancak tek bir ilahtır. 'Doğrusu ben O'na ortak koşmanızdan masumum' de." (En'am, 19)

"Onların tümünü toplayacağımız gün; sonra şirk koşanlara diyeceğiz ki: 'Nerede (o bir şey) sanıp da ortak koştuklarınız?' Sonra onların: 'Rabbimiz olan Allah’a and olsun ki, biz müşriklerden değildik' demelerinden başka bir fitneleri olmadı. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve dizmekte oldukları da kendilerinden kaybolup uzaklaştı." (En'am, 22-23)

"İşte, Rabbiniz Allah budur. O'ndan başka ilah yoktur. O her şeyi yaratandır. O her şeye vekildir. Gözler O'nu görmez. O bütün gözleri görür. O latiftir, -her şeyden-haberdardır. " (En'am, 102 - 103)

"De ki, namazım, ibadetlerim, hayatını ve ölümüm alemlerin rabbı Allah içindir. O'nun hiçbir şeriki/ortağı yoktur." (En'am, 163-164)

"(Nuh): Ey kavmim! Allah 'a ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur, dedi." (A'raf,59)

"Onlar, Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rabler (ilahlar) edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de ... Oysa onlar, tek olan bir ilah'a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. O'ndan başka ilah yoktur. O, bunların şirk koştukları şeylerden yücedir." (Tevbe, 31)

"Allah'ı bırakıp kendilerine zarar vermeyecek ve yararları dokunmayacak şeylere kulluk ederler ve 'Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir' derler.' De ki: 'Siz, Allah'a, göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, sizin şirk koştuklarınızdan uzak ve yücedir." (Yunus, 18)

"De ki: 'Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? O kulaklara ve gözlere malik bulunan kimdir? Ölüden diriyi, diriden de ölüyü kim çıkarıyor? Bütün işleri kim idare ediyor? Hemen: 'Allah' derler." (Yunus, 31)

"Çeşitli tanrılar mı daha iyi, yoksa kahredici olan bir tek Allah’mı? Sizin Allah 'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın taktığı (birtakım anlamsız) isimlerden başkası değildir. Hüküm, yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur; ancak insanların çoğu bilmezler." (Yusuf, 39-40)

"Biz her ümmete/kavme: 'Allah’a ibadet edin; sizin O'ndan başka ilahınız yoktur' (diye tebliğ etmesi için) bir peygamber gönderdik." (Nahl, 36)

"Allah dedi ki: 'İki ilah edinmeyin. 0, ancak tek bir ilahtır. Öyleyse Benden, yalnızca Benden korkun.' Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, din de (itaat ve kulluk da) yalnız O'nundur. Böyleyken, Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?" (Nahl, 51-52)

"Kafirler Beni bırakıp da kullarımı evliya/dostlar edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere bir konak olarak hazırladık." (Kehf, 102)

"Şüphe yok ki Ben, Ben Allah'ım... Benden başka ilah yoktur; şu halde bana ibadet et ... " (Taha, 14)

"Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı yerlerin ve gökler(in nizamı, dengesi) bozulurdu. Demek ki arş'ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir." (Enbiya, 22)

"O'nu bırakıp ilahlar mı edindiler? De ki: 'Kesin delilinizi getirin, işte benim ve ümmetimin kitabı ve benden öncekilerin kitapları.' Hayır, onların çoğu gerçeği bilmez de yüz çevirirler." (Enbiya, 24)

"Senden önce gönderdiğimiz her peygambere; 'Benden başka ilah yoktur, Bana kulluk edin' diye vahyetmişizdir." (Enbiya, 25)

"Ümmetiniz bir tek ümmettir ve Ben de sizin Rabbinizim. O halde gereği gibi ibadet edin." (Enbiya, 92)

"…Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının, yalan söz söylemekten de kaçının. Kendisine şirk/ortak koşmaksızın Allah'ın hanifleri (O'nun birliğini kabul eden mü'minler olun). Kim Allah’a ortak koşarsa, sanki o, gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış, yahut rüzgar onu uzak bir yere sürükleyip atmış gibidir." (Hacc, 30-31)

"Keza Hak yalnız Allah 'tır. O 'nu bırakıp ibadet ettikleri ise batılın ta kendisidir. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür." (Hacc, 62 )

"Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah, güç sahibidir, azizdir." (Hacc, 74)

"Gördün mü o kendi hevasını (istek ve arzularını) ilah/tanrı edinen kimseyi. Şimdi onun üzerine sen mi bekçi olacaksın." (Furkan, 43)

"Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarıp yakarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun." (Şuara, 213)

"Allah ile birlikte başka bir ilah edinip tapma. O'ndan başka hiç bir ilah yoktur." (Kasas, 88)

, "(İbrahim onlara) dedi ki: 'Siz, sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah' ı bırakıp birtakım putlar (tanrılar) edindiniz ... " (Ankebut, 25)

"Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir? diye sorarsan, şüphesiz Allah 'tır derler." (Ankebut, 61)

"Gönülden katıksız bağlılar olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden olmayın." (Rum, 31)

"Yardım görürler umuduyla, Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki onların (o sahte tanrıların, taptıkları putların) kendilerine yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar, bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir." (Yasin, 74-75)

"İçlerinden kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Kafirler dedi ki: 'Bu, yalan söyleyen bir büyücüdür. Tanrıları bir tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu, tuhaf bir şey!' Onlardan mele' (ileri gelen bir grup, egemen güçler): 'Yürüyün, ilahlarınıza bağlılıkta direnin, sizden istenen şüphesiz budur. Son dinde de bunu işitmedik. Bu, içi boş bir uydurmadan başka bir şey değildir." (Sad, 4-7)

"Allah'ı bırakıp da kendilerine bir takım dostlar edinenler derler ki: Biz bunlara ancak . bizi Allah' a daha fazla yaklaştırsınlar diye tapıyoruz." (Zümer, 3)

"De ki: 'Ey cahiller! Bana Allah 'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz?' Ey Muhammed! And olsun ki sana da, senden önceki peygamberlere de vahyolunmuştur. And olsun, eğer Allah'a ortak koşarsan amellerin şüphesiz boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Hayır, yalnız Allah' a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar, Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun tasarrufundadır. Gökler O'nun eliyle dürülüp bükülecektir. O, müşriklerin ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir." (Zümer, 64-67).

"Yoksa onların birtakım şirk koştukları ortakları mı var ki, Allah'ın izin vermediği şeyleri, dinden kendilerine teşri ettiler (bir şeriat/dini kural kıldılar )? Eğer o fasıl kelimesi (azabı erteleme sözü) olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilir (işleri bitirilir )di. Şüphesiz zalimler için can yakıcı bir azap vardır." (Şüra, 21)

"Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklıları; 'Atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uyarız derlerdi." (Zuhruf, 23)

"De ki; O Allah bir'dir. O Allah samed'dir (Hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şey Kendisine muhtaç olan; her şeyin kaynağı ve yaratıcısıdır). Hiç kimseyi doğurmamıştır. Hiç kimse O'nu doğurmamıştır. O'na benzeyen hiçbir şey de yoktur." (İhlas, 1-4)
 

DostunDostu

Süper Moderatör
Yönetici
Katılım
30 Eyl 2013
Mesajlar
6,183
Tepkime puanı
473
Puanları
83
Ne tuhaf! Demek tevhid kimsenin o kadar da umurunda değil..! Oysa İslam'ın asliyyesi tevhidtir.. Muhtemelen birleştirici olduğu için kimse ilgilenmiyor! İnsanoğlu bozgunculuğa daha yatkındır; dolayısıyla bozguncu söylemlere!!! Bu konu, fırkaların kavga sebebi olan herhangi bir başlıkla açılsaydı şimdiye 40 sayfa olmuştu.. :D

Tevhide talep yok! Bu talebin olmaması beni ciddi ciddi endişelendiriyor; çünkü bu talebin zayıflığı, gidişatın bela ve musibete doğru olduğunu gösterir. Allah, eğer tevhide talep yoksa bu talebi oluşturacak şartlar yaratır. O şartların ne olduğunu tahmin zor değil; kan ve göz yaşı.. Şimdi bu Ortadoğu'dan başladı ama tuzu kuru olanlar henüz bu ateşin nereye yayılacağını kestiremiyorlar; çünkü ateşin fitilini yakan sosyolojik paradigmaları analiz edemiyorlar. Bu ateş, tevhidi idrak edemeyen toplumların üstüne gidecektir. YAKACAK..!

Cemiyetimizi tevhid idrakiyle bol bol ıslatalım arkadaşlar. Eğer bunu yapmazsak bu ateş bizi de yakar! Çok büyük bir belanın henüz başındayız haberiniz olsun! Öyle ucuzculuk yapıp bu fitnenin sebebini Siyonist entrikalara yüklemekle önüne geçilmiş olmaz! Artık bu günah keçisi arama hastalığından da vaz geçelim. Küffarın fitne tohumları ekme gayreti kadar doğal bir şey yoktur. Bu doğallığa saplanıp kalacağımıza biraz da bu tohumun bereketli meyveler vermesine sebep olan TOPRAĞA bakalım. Küffarın tohum ekmesi doğaldır. Doğal olmayan durum bu toprağın bu kadar bereketli olmasıdır. O halde bizim buna odaklanmamız gerekir..

Reçeteyi veriyorum: Ne kadar fitne tohumu varsa hepisinin kökünü kurutacak olan üniversal ilaç, güçlü bir tevhid idrakidir. La ilahe İllallah, diyen herkes Müslümandır. Geri kalan tüm alt kategoriler TEKFİR ETMEDEN tartışmayla yürütülür.. Aslolan tartışma üzerinden sözel diyalektiğin devam etmesidir. Bu diyalektiğin ötesine geçecek tüm söylemler, samanlığa atılan ateş kadar tehlikelidir. Bu böyle bilinmeli, yeni nesiller bu bilinci beynine ve kalbine mıh gibi çakmalıdır.
 
Üst