Kur'an-ı Kerim'de Hz. Ali (a.s)

Aleviyyun

Aktif Üye
İhvan Üyesi
Katılım
17 Tem 2018
Mesajlar
276
Puanları
28
Kuran Dili ile Hz. Ali

Müminlerin Emiri ve Vasilerin Seyyidi Hz. Ali hakkında yüzlerce ayet inmiştir. İslam alimleri, tefsir, hadis, tarih ve siyer kitaplarinda bunları isnatlı olarak nakletmislerdir.

Adullah bin Abbas dedi ki: "Ali hakkında 300 ayet indi."
Yine Abdullah bin Abbas dedi ki: "Allah'ın kitabında Ali hakkında indiği kadar hiç kimse hakkında (Ayet) inmemiştir."

1) "Aralarında perde vardır, Araf'ın üzerinde onları yüzlerinden tanıyan adamlar vardır." (A'raf Suresi 46. Ayet)

El-Menakib senedinde Zadan'dan, o da Selman-ı Farisi'den, dedi ki: Hz. Resulullah (s.a.a.v)'ın, Hz. Ali'ye on kereden fazla şöyle buyurdugunu duydum: Ey Ali, sen ve senden sonraki vasiler Cennet ve Cehennem arasındaki Araf'sınız. Cennete, sizi tanıyıp, sizin de kendisini tanıdığı kimseden başka kimse geçmeyecek. Cehenneme de sizi inkar eden ve sizin de kendisini inkar ettiğiniz kimseden başka geçmeyecektir. "
El-Hakim senedinde Asbağ bin Nebate' den, dedi ki: Hz. Ali'nin yanındaydım, İbn' il Kevva onun yanına geldi ve ona bu ayeti "Araf üzerinde onları yüzlerinden tanıyan adamlar vardır." (A'raf Suresi 46.Ayet) hakkında sordu. Hz. Ali ona şöyle buyurdu: Ey İbn'il Keva, Kıyamet gününde Cennet ve Cehennem arasında duracaklar biziz. Bizi seveni yüzünden tanıyıp onu Cennete geçireceğiz, bizi bugzedeni de yüzünden tanıyacağız ve Cehenneme gececek."

2)"Sen ancak ve ancak bir uyarıcı,korkutucusun ve her kavmin bir hidayete eriştiricisi vardır" (Rad Suresi 7. Ayet)

Hz. Ali (as) bu ayet için şöyle buyurdu: "Uyarıcı-korkutucu Resulullah (s.a.a)'tır, hidayete eriştiren de benim."
Abdullah bin Abbas dedi ki: "Sen ancak ve ancak bir uyarıcı, korkutucusun ve her kavmin bir hidayete eriştiricisi vardır" (Rad Suresi 7.Ayet) ayeti indigi zaman Resulullah (s.a.a) söyle buyurdu: "Uyarıcı, korkutucu benim, hidayete eriştiren de Ali'dir, ey Ali, hidayete varmak isteyenler, ancak seninle hidayeti bulurlar."

3) "İman edip de salih ameller isleyenler yaratilmislarin en hayırlısıdır." (Beyyine Suresi 7.Ayet)
Ayeti indiğinde Resulullah (s.a.a), Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu: "Onlar sen ve senin şiandır ey Ali. Kıyamet gününde razı olmuş ve rıza görmüş olarak geleceksiniz, senin düşmanların ise gazap ve suç yüklü olarak gelecekler."
İbn-i Asakir, Cabir bin Abdullah' tan şöyle tahric etti: "Resulullah (s.a.a)'ın yanındaydık. Ali geldi ve Resulullah şöyle buyurdu: "Nefsim elinde olan (Allah)'a yemin olsun ki bu gelen ve şiası (yandasları) Kıyamet gününde kurtulanlardır. Sonra şu ayeti şerife indi: "İman edip de salih ameller işleyenler yaratılmışların en hayırlısıdır." Yine bir ara Resulullah (s.a.a)'in yanında ashabı olduğu bir sırada Hz. Ali (a.s) gelince ashab: "İşte yaratılmışların en hayırlısı geliyor" dediler."

4) "De ki: Benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yaninda kitabın ilmi bulunan yeter" (Ra'd Suresi 43.Ayet)

- Abdullah bin Selem dedi ki: Resulullah (s.a.a)'a Allah'ın bu buyruğunu; "De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter." hakkında sordum, buyurdu ki: Ali bin Ebi Talib' dir."
İbn-i Abbas dedi ki: "De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter." O Ali (as)'dir. Çünkü kendisi tefsirde, tevilde, nesih ve mensuhta alimdir."
- Fudayl bin Yesar'dan, İmam Bakır (a.s) şöyle buyurdu: "De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter." Ayeti Hz. Ali (as) hakkında indi. O, bu ümmetin alimidir."
- İmam Musa bin Cafer (as)' den, Zeyd bin Ali' den, Muhammed bin Hanefi' den, Selman-i Farisi' den, Ebu Said el-Hudri' den, dediler ki: "De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter." Ayeti Hz. Ali hakkında indi."

5) "Mallarını gece, gündüz, gizli ve açıkta harcayanlar yok mu, onların ödülleri Rableri yanındadır, onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar." (Bakara Suresi 274.Ayet)

İbn-i Abbas ve Mücahit dediler ki: Ali'nin dört dirhemi vardı, birini gece birini gündüz, birini gizli, birini de açık olarak nafaka verdi. Sonra şu ayeti şerife indi: "Mallarini gece, gündüz, gizli ve açıkta harcayanlar yok mu, onların ödülleri Rableri yanındadır, onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar." (Bakara Suresi 274.Ayet)
 
Üst