Kuran-ı Kerim Okumanın Zahiri Görünen Edepleri

mahmud enes

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
24 Nis 2010
Mesajlar
708
Puanları
0
KURAN-I KERİM’İ OKUMANIN ZAHİRİ (GÖRÜNEN) EDEPLERİ

Birinci edep:Kuran okuyanın kendi hallerinden ibarettir ki , birkaç kısma ayrılır.

1-Okuyanın abdest üzere olmasıdır.
2-Ayakta veya otururken edepli ve ağır başlı olmasıdır.
3-Kıbleye dönmesidir.
4-Başını eğmesidir.
5-Bağdaş kurmaması,yastık,duvar gibi şeylere yaslanmaması(bacak bacak üzeri atmak gibi)oturmaması ve hocasının önünde gayet heybet ve saygıyla oturduğu gibi yalnızkende öyle oturmasıdır.

İkinci edep okunacak miktar hakkındadır.

Abdullah İbn-i Amr(r.a)dam rivayete göre,Resulullah(s.a.v):’’Kuran-ı üç günden az zamanda okuyan(hatmeden)kimse onu anlamamıştır.’’buyurdu.

Üçüncü edep:Hatimde taksilatın şekli hakkındadır.

Selefi salihinin ekserisinin de yaptığı gibi haftada bir hatmeden kişi Kuran-ı yediye böler.

Dördüncü edep:Kuran’ın Mushaflara yazılma şekli hakkındadır.

Kuran-ı güzel bir hatla yazmak ve harflerini birbirine karışmıycak şekilde yazmak müstehaptır.

Beşinci edep:de tertilden ibarettir ki, kuranı yavaş okumak ve acele etmemektir.

‘’Kensinde fıkıh olmıyan bir ibadette ve kendisinde düşünme olmıyan bir okumada hiçbir hayır yoktur.’’

Altıncı edep:Ağlamaktır.

İbn-i Abbas(r.a)buyurdu ki:Sure-i İsra’ın sonundaki secdeyi okuduğunuzda,ağlamadan acele secde yapmayın.Eyer sizin birinizin gözü ağlıyamazsa kalbi alasın.’’

Yedinci edep:Ayetlerin hakkına riayet etmektir.

Herkim secde ayetlerinin hepsini bir mecliste okur da, her biri için secde ederse,Allah’u Teala onun mühim olan işine kafi gelir(yeter).

Sekizinci edep okumaya besmeleyle başlamaktır.

Her sureyi bitirdiğinde sadakallahülazim demektir.

Dokuzuncu edep:Gizli ve açık okumanın hükümleri hakkındadır.

Ukbe İbn-i Amir el-Cüheni(r.a)den rivayete göre,Efendimiz(s.a.v):Kuran-ı aşikare okuyan,sadakayı aşikare Veren gibidir.Kuran-ı gizli okuyan sadakayı gizli veren gibidir.buyurdu.

Onuncu edep:Kıraati güzelleştirmek ve nazmı bozmayacak şekilde kraati süslemek.İşte buda sünnetlerdendir.Efendimiz(s.a.v)buyurdu ki:’’Kuran-ı seslerinizle süsleyin.’’ ‘’Seslerinizi Kuran’la süsleyin.’’buyurdu.

Ebu Hureyre(r.a)den rivayete göre,Efendimiz(s.a.v)şöyle buyurdu:’’Her kim Kuran’dan bir ayet dinlerse,ona kat kat hasene(sevap)yazılır.Her kim de onu (Kuran’dan bir ayeti)okursa kıyamet gününde o (ayet) onun için büyük bir nur olur.’’

istikamet.eu
 

eylül

Veled-i kalbî
İhvan Üyesi
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
5,223
Puanları
0
Kuran'ı Kerim okumanın edebleri...

Kur'an-ı kerim okurken şu edeplere dikkat edilmelidir:

1- Abdestli olarak, temiz bir yerde kıbleye karşı diz üstü oturmalıdır! Erkekler başı açık okumamalı, hiç değilse bir takke giymelidir! Takkesiz okumak tenzihen mekruhtur.
[Mushafa bakarak okumak, ezbere okumaktan daha sevaptır.]

2- Kur'an-ı kerim okumaya başlarken Euzü ve Besmele çekmelidir!

3- Manasını bilen de, bilmeyen de ağır ağır okumalıdır!

4- Mümkünse, ağlayarak okumalıdır! Ağlayamayan kimse, ağlamak için kendini zorlamalıdır!

5- Her âyetin hakkını vermeli, yani azap âyetini okurken, korkarak, rahmet âyetlerini heveslenerek, tenzih âyetlerini tesbih ederek okumalıdır!

6- Kur'an-ı kerim okurken, kendisinde riya, yani gösteriş uyanırsa veya namaz kılan kimseye mani olursa, yavaş sesle okumalıdır!

7- Kur'an-ı kerimi tecvide uygun ve güzel sesle okumalı, fakat teganni etmemelidir!

[Teganni, harfleri, kelimeleri bozarak ırlamak demektir. Teganni yaparken harfler bozulursa haram, harfler bozulmazsa mekruh olur. Halebi'de diyor ki: Kur'an-ı kerimi teganni ile okuyan imamın arkasında kılınan namazın iadesi gerekir.]

8- Kur'an-ı kerim, Allahü teâlânın kelamıdır, sıfatıdır, kadimdir. Ağızdan çıkan harfler, ateş demeye benzer. Ateş demek kolaydır. Fakat ateşe kimse dayanamaz. Bu harflerin manaları da böyledir. Bu harfler, başka harflere benzemez. Bu harflerin manaları meydana çıksa, yedi kat yer ve yedi kat gök dayanamaz.

9- Kur'an-ı kerimi okumadan önce, bu kelamı söyleyen Allahü teâlânın büyüklüğünü düşünmelidir! Kimin sözü söyleniyor, ne önemli iş yapılıyor iyi düşünmelidir!

Kur'an-ı kerime dokunmak için, temiz el gerektiği gibi, onu okumak için de, temiz kalb gerekir.
Allahü teâlânın büyüklüğünü bilmeyen, Kur'an-ı kerimin büyüklüğünü anlayamaz. Allahü teâlânın büyüklüğünü anlamak için de, Onun sıfatlarını ve yarattıklarını düşünmek gerekir. Bütün mahlûkatın sahibi, hakimi olan bir zatın kelamı olduğunu düşünerek okumalıdır!

10- Gaflet içinde okumamalı, okurken başka şeyler düşünmemelidir!
 

_ikLiL_

VUSLATA HASRET.....
İhvan Üyesi
Katılım
24 May 2010
Mesajlar
2,117
Puanları
0
Yaş
26
Kur’an-ı kerim okuma âdâbıKUR’AN-I KERİM OKUMA ÂDÂBI

1- Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek.

2- Kur’an’ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak.

3- Kıbleye yönelmek.

4- Allah Teâlâ’nın: “Kur’an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah’a sığın” âyeti (Nahl, 98) mûcebince Kur’an okumaya başlarken eûzü çekmek.

5- Tevbe Sûresi hariç her sûrenin başında besmele çekmek.

6- Okunan Kur’an âyetlerini huşû ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek.

Allah Teâlâ, Muhammed Sûresi’nin 24. âyetinde bu hususa işaretle meâlen:

Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri mi kilitli?!” buyurmaktadır.

7- Sesi güzelleştirmek ve Kur’an’ı tane tane okumak (Müzzemmil, âyet: 4).

8- Aceleci davranmamak.

9- Med kaidelerine uymak.

10-Manasını düşünmek,manasını anlamıyorsa,anlayan kimsenin takındığı tavrı takınarak son derece huşu içinde olmak.

11-Hazin ve yanık sesle okumak.

12-Okurken ağlamak,ağlayamazsa,kendini ağlar gibi yapmak.

13-Esnemesi gelirse,Mushaf-ı Şerifi kapayıp,okumaya ara vermek.

14-Rahmet ayeti geldiğinde;Allah(cc)’a niyaz etmek.

15-Azap ayeteri geldiği zaman,Allah(cc)’a iltica edip(sığınıp) istiaze(euzü) etmek

16-Tenzih ayeti gelince;Allah(cc)’ı tenzih ve takdis etmek.

17-Gayr-i tabii bir ses çıkararak son derece tiz ve kulakları tırmalar bir tarzda okumaktan kaçınmak.

Kaynak: Mecma’ul Adab,Sufi-Zade Seyyid Hulusi
 
Üst