Kuran da Namaz | Sayfa 3 | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Kuran da Namaz

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,642
Puanları
113
Red kadar kafana tas dussun emi :)

İ understand you dedim sadece, seni anliyor olmam sana hak verdigim anlamina gelmez.
düşse gardaş düşsün sakıncası yoq bende bana hak verdin demiyerem rahat ol belini incitme sakın aman kıyamam
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Salat kelimesinin manası :

'Salat' kelimesi, esas itibarıyla 'yönelme' eyleminin çokluğunu, içtenliğini ve mutlaklığını ifade eder. Buna göre, 'sa-le-ve' kökünden türeyen 'salat' kelimesi, özel bir anlam kazanır ve kulun Allah'a karşı "içten yönelişini" karşılar.

Kişi, namaz kıldığında, Allah'a yönelmiş olmaktadır ve bu yönelişin doğal sonucu olarak da, O'nu yüceltmekte, O'ndan yardım dilemekte, O'nu övmekte, O'na bağlanmakta ve O'ndan yardım istemektedir. İşte Kur'an'da 'salat' kelimesinin geçtiği her yerde bu manalar vardır (Taha:132; Nur:58; Ankebut:45; Cuma:9,10; Bakara:45,153,238; Nisa:43,103, Maide:58, 9; Tevbe:54, vd.).

'Musalli' (namaz kılan) de, yönelişini bu şekilde gerçekleştiren kişidir. Fakat burada önemli bir husus vardır ki o da şudur: her 'salat' (yani 'yönelme') eylemi, olumlu bir yöneliş manası taşımaz. Nitekim Enfal:35. ayette: "onların (müşriklerin) Beyt önündeki namazları (salatuhum), ıslık çalmak ve el çırpmaktan başkası değildir" denilmektedir. Bu ayet, müşriklerin ibadet kasdı ile yaptıkları yönelişlerin (salatuhum) onay alamadığını açıkça kanıtlamaktadır. 'Salat' eyleminin onay alabilmesi için, yönelişin 'ihlas'la, 'istenilen biçimde' ve bu eylemden beklenen 'sonuçları' hasıl edecek şekilde olması gerekir. İşte bu noktada bazı önemli hususlara değinmek gerekmektedir.


Neden Namaz?


Bunların ilki, namazın/salat'ın bütün çağlar boyunca, Allah'ın kullarına farz kılınan bir ibadet olmasıdır (Müddessir:43; Kıyamet:31; Hacc:40; Hud:87; Meryem:31,55,59; Enbiya:73). Bütün kullardan bu 'yönelme'nin istenmesinin sebebi ise çok açıktır. Kul, ancak Allah'a yönelirse ve bu yönelmenin sonuçlarına uygun bir hayat yaşarsa, kalben mutmain olur. Çünkü bu yönelmenin olmadığı her durum, kulun Allah ile irtibatının zarar görmesi veya kopması anlamına gelecektir


Namaz Şekli

İkincisi, bu 'yönelme'nin 'şekil' şartı ile ilgilidir. Bizler, geçmiş ümmetlerin hangi şekil şartlarını yerine getirerek namazlarını kıldıklarını bilemiyoruz. Bildiğimiz şey, onların da Allah'a yönelerek 'salat' ibadetini yerine getirdikleridir. Fakat Kur'an'ın inzal oluşundan sonra, "namazların vakitlerinin tayin edildiğini" (Nisa:103; Hud:114; İsra:78; Nur:58), rüku, sücud, kıraat gibi farzlarının Kur'an ayetleriyle sabit olduğunu (Bakara:125; Tevbe:112; Hicr:98; Hacc:26; Şuara:217,218,219, vd.) biliyoruz.

Ayrıca Hz. Peygamberin 'salat' ibadetini icra ediş şeklini de sahih sünnetten biliyoruz. Buradan şu sonuç çıkar ki, 'namaz' olarak bildiğimiz 'salat' ibadeti, bir 'özel yöneliş'tir. Şekil şartları vardır ve bunlara riayet edilmelidir. Aksi taktirde, bu yönelişin beklenen sonucu hasıl etmesi mümkün olmayacaktır. Nitekim Enfal Suresi 35. ayeti, bunun açık kanıtıdır.


Namazın içeriği:

Fakat şekil şartının ötesinde bir de 'içerik' şartı vardır ki, bu daha da önemlidir. Çünkü 'salat' ibadetinden asıl beklenen, kulun Allah'ın istediği doğrultuda yaşamasıdır. Eğer kişi şekil şartlarını yerine getirdiği halde, kendisinden beklenen diğer sorumlulukları yerine getirmiyorsa, orada bir 'riya' (veya 'münafıklık') yahut da 'ihmal' durumu vardır. Yani kişi ya inanmadığı halde namaz kılıyordur (veya kılıyor gibi yapıyordur) yahut da namaz kılmakla kendisinden beklenen şeylerden gafildir.

Nitekim Maun Suresi ilk duruma işaret etmektedir. Burada "vay o namaz kılanların (musallin) haline" denilerek, namazın şekil şartlarını getiren bazıları kınanmaktadır. Çünkü bu kişiler, namazlarından (salatihim) gafildir; ikiyüzlülük yapıp, yetim malı yemektedirler. O halde, namaz kılanın (yani Allah'a yönelmiş birinin) yerilen bu eylemleri yapmaması gerekmektedir.

Aynı vurgu, Hud:87 ayetinde de vardır. Burada kavmi, Şuayb (a.s.)'a hitaben şöyle demektedir: "Senin namazın mı (salatuke), babalarımızın taptığı şeylerden, yahut mallarımız üzerinde dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi emrediyor?..." Görüldüğü gibi, bu ayet, salat (yönelme) eyleminden beklenen sonucu gayet net ifade etmektedir. Çünkü eğer Şuayb (a.s) bütün varlığıyla Allah'a 'yönelmişse', o zaman elbette ki kavminin taptığı putları reddedecek ve o 'put düzeni'nin doğal sonucu olarak hasıl olan 'ekonomik adaletsizliğe' de karşı çıkacaktır. İşte bu ayette geçen 'salat' ifadesini böyle algılamak gerekir. Yoksa kavmi, Hz. Şuayb'ı şeklen namaz kılarken gördüğü için bu sözü söylemiş değildir. Burada, Hz. Şuayb'ın 'kıldığı namaz'ın işlevi ile ilgili bir husus vardır ve ayet de buna işaret etmektedir.

Müddessir Suresi 43. ayette de yakıcı ateşe girecek olan suçluların: "biz namaz kılanlardan (musallin) değildik" itirafından bulundukları bildirilmekte ve dünya hayatında 'yoksula yedirmedikleri', 'boş şeylere daldıkları' ve 'ceza gününü yalanladıkları' beyan edilmektedir. Şu halde, 'musalli' olmak demek, aynı zamanda diğer ibadi veya ahlaki sorumlulukları da yerine getirmek demektir.

Ankebut:45'te bu durum açıkça ifade edilmiştir. Buna göre namaz, kişiyi "hayasızlıklardan (fahşa) ve kötülüklerden (münker) alıkoyar." Eğer yapılan eylem ('yöneliş'), bu işlevini icra etmiyorsa, bir değeri yoktur. Özetle namaz, bir 'yaşam biçimi'nin kopmaz bir parçasıdır. O yaşam biçiminin bilinen adı İslam'dır ve namaz da bu yaşam biçiminin en önemli rükunlarından/ilkelerinden biridir. Nitekim En'** suresinin 162. ayeti bu gerçeği en açık şekilde ifade etmektedir: "De ki: benim namazım (salat), ibadetlerim (nüsuk), hayatım (mahya) ve ölümüm (memat) Alemlerin Rabbi içindir


...
alıntıdır


Bu metin, "salât" kelimesinin anlamı hiç doğru bir şekilde verilmeyen "Yalnız Kurancı" sapıkların
web sayfasından alınmıştır ve saf beyinleri saptırmak amacıyla kaleme alınmıştır ! Müslümanlar
namaz kılmaya dair bilgileri öğrenmek için kala-kala bu safaların bilgilerine mi kaldı?
Yaw, güler misin, ağlar mısın arkadaş !
"Salât" kelimesinin anlamı muteber din ulemasının ittifakıyla aşağıdaki şekildedir:

Salât
ne demek ?
Bütün lûgatlarda bu kelimenin “namaz, dua, rahmet, mağfiret “ manâlarına geldiği ve gerçek ıstılah manâsının ise kalble, lisanla ve cemi' a'za ile yapılan ibadetleri cami-içine aşan” bir kelime olduğu bilinir ve biliniyor.
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
Bakma milletin sana bu kadar kiziyor gorunmelerine, aslinda sana laf yetistirmekten keyif aliyorlar, bir anlamda serinliyorlar. Lafons sensis ne yapardi acaba :). Buradaki herkesin ayni fikirde oldugunu dusunsene, ne cekilmez olurdu.

Ha farklilik guzeldir derken uzayli olun da demiyoruz tabi :)
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,642
Puanları
113
Bakma milletin sana bu kadar kiziyor gorunmelerine, aslinda sana laf yetistirmekten keyif aliyorlar, bir anlamda serinliyorlar. Lafons sensis ne yapardi acaba :). Buradaki herkesin ayni fikirde oldugunu dusunsene, ne cekilmez olurdu.

Ha farklilik guzeldir derken uzayli olun da demiyoruz tabi :)
sesimi beğenmedi artık benden uzak duruyor birde beni görse formu terk ederdi galiba :)

farklı olduğunu ben uzaylı olunca anlıyorsun ne güzel işte :)
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
Anliyorum da bu senin uzayli oldugun gercegini ve vehametini degistirmiyor. Bir serinlik geldi sanki :)
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
anlasa idin serinleme değil yanma olurdu ateş :) yakar
Yanma mi olurdu, ya ne namaz var ne niyaz, abdest yok, oruc desen ancak sayili gunler. Bunun neresi ates, olsa olsa cicek, bocek, oten kuslar, lay lay lom...
 

kilicarslan

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Mar 2013
Mesajlar
4,054
Puanları
48
iyi de cuma - 10. ayeti çok ince oku bakalım görebileceğin başka bir şey varmı?

ayrıca cuma suresini baştan okuyarak gel bakalım bütün okuyunca elinde ne olacak
zaten öyle yapiyoruz.
9. ve 10 ayet biribiriyle direkt alakali.

Cuma 9 :" Ey o bütün iyman edenler! Cum'a günü namaz(es salat) için nida olunduğunda hemen Allahın zikrine koşun ve alım satımı bırakın, o sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.."

Cuma 10 :".. fe izâ kudiyeti es salâtu fe inteşirû fî el ardı..."

" Sonra da namaz kılındımı(es salat) yeryüzünde dağılın da Allahın fazlından nasîb arayın ve Allahı çok zikredin ki felâh bulabilesiniz"

nasil okursan oku, neyden bahsedildigi gayet acik sekilde ortada.

Cuma günleri müslümanlar napiyor ? Cuma günleri Peygamber ve Sahabeler napmislar? Namaz kilmadilar baska bir sey mi yaptilar?
Bunun egrilecek, bükülecek yani mi kalmis.

Cuma 8 ´e kadar geriye gidecek olunursa , baska bir pasaj oldugu görülür.

"De ki: haberiniz olsun o kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacak, sonra, o bütün gayb ve şehadeti bilene iade olunacaksınız da o size neler yaptığınızı haber verecektir "
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,642
Puanları
113
zaten öyle yapiyoruz.
9. ve 10 ayet biribiriyle direkt alakali.

Cuma 9 :" Ey o bütün iyman edenler! Cum'a günü namaz(es salat) için nida olunduğunda hemen Allahın zikrine koşun ve alım satımı bırakın, o sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.."

Cuma 10 :".. fe izâ kudiyeti es salâtu fe inteşirû fî el ardı..."

" Sonra da namaz kılındımı(es salat) yeryüzünde dağılın da Allahın fazlından nasîb arayın ve Allahı çok zikredin ki felâh bulabilesiniz"

nasil okursan oku, neyden bahsedildigi gayet acik sekilde ortada.

Cuma günleri müslümanlar napiyor ? Cuma günleri Peygamber ve Sahabeler napmislar? Namaz kilmadilar baska bir sey mi yaptilar?
Bunun egrilecek, bükülecek yani mi kalmis.

Cuma 8 ´e kadar geriye gidecek olunursa , baska bir pasaj oldugu görülür.

"De ki: haberiniz olsun o kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacak, sonra, o bütün gayb ve şehadeti bilene iade olunacaksınız da o size neler yaptığınızı haber verecektir "
Fe-iżâ kudiyeti-ssalâtu fenteşirû fî-l-ardi vebteġû min fadli(A)llâhi veżkurû(A)llâhe keśîran le’allekum tuflihûn(e)

arkadaşım kelimelerin kurbanı olma birileri birşeyi kabul etmiş olabilir ama doğrumu kabul etmiş sen bilmiyorsun sen o kabul edenler üzerinden hareket ediyorsun bak fakiri dede sana ne demiş.

koyu kırmızı kelimeye dikkat et akabinde yeryüzüne dağılından kasıt ne demek araştır.

Sanki o günleri yaşamış gibi namaz kılmadılarda başka birşey mi yaptılar diyorsun :) evet namaz kıldılar ama nasıl kıldıklarına şahitlik etmen gerek bunuda Allah 'ın ayetleri üzerinden yapman gerek.

Sizleri çok net anlayabiliyorum ve hak veriyorum fakat derinlemesine araştırmadan delil ve kanıtlar çapraz sorgulamaya tutmadan çoğunluk böyle yapıyor diye doğrudur diyerek hareket etmek ne kadar mantıklı düşünsene ya yanlış yapıyorsan bunun için bu konulara odaklanman gerek dünya hayatının oyun ve eylencesinden uzak durarak Allah 'ın ayetlerine yönel sana doğru olanı gösterecek O 'dur O 'na teslim ol.
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,642
Puanları
113

Yanma mi olurdu, ya ne namaz var ne niyaz, abdest yok, oruc desen ancak sayili gunler. Bunun neresi ates, olsa olsa cicek, bocek, oten kuslar, lay lay lom...
Sana göre yok dikkat edersen yoklar hep sana göre senin kriterlerine göre senin kabul ettiklerine göre pixel olayı gibi düşük pixeldesin azizim pixelini yükselttikçe görüntü kalitesi netleşir. Eller gidiyor aya sen halen giresundasın
 

kilicarslan

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Mar 2013
Mesajlar
4,054
Puanları
48
Fe-iżâ kudiyeti-ssalâtu fenteşirû fî-l-ardi vebteġû min fadli(A)llâhi veżkurû(A)llâhe keśîran le’allekum tuflihûn(e)

arkadaşım kelimelerin kurbanı olma birileri birşeyi kabul etmiş olabilir ama doğrumu kabul etmiş sen bilmiyorsun sen o kabul edenler üzerinden hareket ediyorsun bak fakiri dede sana ne demiş.

koyu kırmızı kelimeye dikkat et akabinde yeryüzüne dağılından kasıt ne demek araştır.

Sanki o günleri yaşamış gibi namaz kılmadılarda başka birşey mi yaptılar diyorsun :) evet namaz kıldılar ama nasıl kıldıklarına şahitlik etmen gerek bunuda Allah 'ın ayetleri üzerinden yapman gerek.

Sizleri çok net anlayabiliyorum ve hak veriyorum fakat derinlemesine araştırmadan delil ve kanıtlar çapraz sorgulamaya tutmadan çoğunluk böyle yapıyor diye doğrudur diyerek hareket etmek ne kadar mantıklı düşünsene ya yanlış yapıyorsan bunun için bu konulara odaklanman gerek dünya hayatının oyun ve eylencesinden uzak durarak Allah 'ın ayetlerine yönel sana doğru olanı gösterecek O 'dur O 'na teslim ol.

kelimelerin icerigine dalacam diye kelimelerin realiteye yansimasini iskalamamak lazim.

Basit soru sormustuk , peygamber ve Sahabeleri Cuma günleri napiyorlar di?
Cuma günleri nida edildiginde nereye kosuyorlar idi? Kostuklari yerde ne yapip daha sonra yeryüzüne dagiliyorlar di?

O kadar yazidan sonra hele " namaz" dediniz ya sükür yani. Namazin icini doldurmak icin böyle konusuyor olabilirsin, ama bunu yapmak icin namaz yok mus gibi konusmak gerekmiyor.

" es salat" kildimiz namazdir, "es salat" yapilan bir takim egilme bükülme hareketleri de degildir. Icerigin nasil olmasina dair yukarda/ önce yazi paylasildi.

Bu kadar zamandir lafi evelemek gevelemek yerine namazin önemine, aslinda namazin amacina, ve asil gayesine vurgu yapan kelimeler sarfedilse, " bunlar namazi inkar ediyorlara " kadar gelmeyecektik.

Bosu bosuna gereksiz yere ortami germeye ne gerek vardi ?
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
Sana göre yok dikkat edersen yoklar hep sana göre senin kriterlerine göre senin kabul ettiklerine göre pixel olayı gibi düşük pixeldesin azizim pixelini yükselttikçe görüntü kalitesi netleşir. Eller gidiyor aya sen halen giresundasın
Edıms Fiziki Bedenin toprak olup mesajları hayatınla ilişiklendirecek bir boyut kalmadığında, mükafat ve ceza mahallerinin olacağı hususuna nasıl bakıyorsun. Yani cennet cehennem nerde mübarek.
 

kilicarslan

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Mar 2013
Mesajlar
4,054
Puanları
48
@adams77 " kudiyeti es salati " aciklamasini senden bir zahmet alalim,

biz " kudiyeti" kilmak, eda etmek olarak biliyoruz. Yanlis biliyorsak buyrun düzeltin.
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
.........
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,642
Puanları
113
@adams77 " kudiyeti es salati " aciklamasini senden bir zahmet alalim,

biz " kudiyeti" kilmak, eda etmek olarak biliyoruz. Yanlis biliyorsak buyrun düzeltin.
Bu güne kadar yanlış bildiğiniz neyi düzelttiniz? Bu benim sorunum değil
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,642
Puanları
113
Edıms Fiziki Bedenin toprak olup mesajları hayatınla ilişiklendirecek bir boyut kalmadığında, mükafat ve ceza mahallerinin olacağı hususuna nasıl bakıyorsun. Yani cennet cehennem nerde mübarek.
Bu nasıl oluyor abi hayat ile ilişkilendirecek bir boyun kalmadığında
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,642
Puanları
113
kelimelerin icerigine dalacam diye kelimelerin realiteye yansimasini iskalamamak lazim.

Basit soru sormustuk , peygamber ve Sahabeleri Cuma günleri napiyorlar di?
Cuma günleri nida edildiginde nereye kosuyorlar idi? Kostuklari yerde ne yapip daha sonra yeryüzüne dagiliyorlar di?
Kitabı dünyevi kelimeler ile algılamaya çalıştığında senin için sorun başlar. Gün kavramı? güneşin doğuşu ve batışımı nereden tutsak elimizde kalacak yani sonuç olarak temelden hareket etmediğimiz için anlaşılamayacağız
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,642
Puanları
113
Bakma milletin sana bu kadar kiziyor gorunmelerine, aslinda sana laf yetistirmekten keyif aliyorlar, bir anlamda serinliyorlar. Lafons sensis ne yapardi acaba :). Buradaki herkesin ayni fikirde oldugunu dusunsene, ne cekilmez olurdu.

Ha farklilik guzeldir derken uzayli olun da demiyoruz tabi :)
Desene benim gibi adamlar ihtiyaç var. Benim gibi birisi şart. Bana bakıp kendinizi iyi hissediyorsunuz işte kötü adam deyip rahatlıyorsunuz öyle mi?
 

kilicarslan

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Mar 2013
Mesajlar
4,054
Puanları
48
Bu güne kadar yanlış bildiğiniz neyi düzelttiniz? Bu benim sorunum değil
abisi zanii konusacagina söyle iste... neymis "Kudiyet "

bu kelimeyi biraz arastirma firsatim oldu, dogrumuymus yanlis miymis birde senden dinleyek.
 

Mugalata

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
10 Mar 2014
Mesajlar
4,252
Puanları
63
Güzel abim zorlamana gerek yok sen beni suçlayarak belli bir süre serinleyebilirsin dikkat et belli bir süre :) bak aynısını red 'de yapıyor geliyor inceden dokunuyor serinleyip gidiyor. Peki bu neyi değiştiriyor ki? sizin doğru olduğunumuz gösteriyor yada tasdikliyor henüz hesap kesilmediğine göre dereyi görmeden paçayı sıvamayın ve biraz düşünceli olun bu adam birşeyler demek istiyor ama NE

ben şimdi senin islam dininin içeriğine uyduracak şekilde yeniden düzenledi sözüne ne diyim ki!! Ne söylesem boş çünkü ilk noktadan ayrılıyoruz bu yüzden ben sana bir şey anlatmaya kalkdığımda doğal olarak beni anlamıyorsun. Bu benim anlatamadığım anlamını taşımıyor senin kelimeleri bilmediğinden aklında birşeyler oluşmuyor oluşsada kendi verilerine göre oluşuyor.

Ne gerek var vurun adamsa o bir kişi biz 100 kişi
şimdi sen bir kişisin, "biz" 100 kişi miyiz? ben de o 100 kişinin içinde miyim? :)

konuyu dağıtmadams. :) come to the "saded". neye itiraz ettiğini söyle. namaz da, dua da, kurban da, hac da islamın tebliğinden önce yok muydu?
 
Üst