KUR'AN da DUA AYETLERİ

Zeynep Özmen

Kevok_84
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
3,306
Tepkime puanı
11
Puanları
0
Peygamber Efendimizin Duasi
"Rabbi zidnî ilma"

Manasi: Ey Rabbim! ilmimi artır.


Taha 112


***


Peygamber Efendimizin Kafirlerle
Mücadelede Yaptigi Dua

"Rabbi fela tec'alnî fil-gavm'iz-zalimin."

Manasi:Ey Rabbim! Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma.

Mü'minun 94


***Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva validemizin yaptigi dua
"Rabbena zalemna enfusena ve inlem tagfir
lena ve terhamna lenekûnenne min'el-hasirîn."


Manasi:Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik.
Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan
hüsrana uğrayanlardan oluruz.

A'raf 123

***

Hz. Ibrahim (a.s) ve Hz. Ismail'in (a.s) Kabe'yi
Yaparken Okuduklari Dua


"Rabbena tegabbel minna inneke entes-semi'ul-alim."

Manasi:Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen,
işiten ve bilensin.

Bakara 127


***


Kabe'yi Yaptiktan Sonraki Dualari
"Rabbena vec'elna muslimeyni leke ve min
zurriyyetina ummeten muslimeten leke ve erina menasikena
ve tub aleyna inneke entet-tevvab'ur-rahim. Rabbena veb'as
fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul
kitabe ve'l-hikmete ve yuzekkîhim inneke ente'l-aziz'ul-hakim."


Manasi:Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş Müslümanlar
kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş müslüman bir ümmet ver.
Bize ibadet esaslarını göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz
sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Ey Rabbimiz! İçlerinden
onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitap ve
hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün
olansın, hüküm ve hikmet sahibisin

Bakara 128/129


***


Hz. Isa'nin (a.s) Rizk Için Yaptigi Dua
"Allahumme rabbena enzil aleyna maideten
min'es-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten
minke verzukna ve ente hayr'ur-razigîn."


Manasi:Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten sofra indir,
öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen'den bir belge
olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.

Maide 114


***


Hz. Nuh'un (a.s) Yaptigi Dua
"Rabbi innî eûzu bike en es'eleke ma leyse lî bihi
ilmun ve illa tegfir lî ve terhemnî ekun min'el-hasirîn."


Manasi:Ey Rabbim! Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana
sığınırım. Ve eğer beni bağışlamazsan ve beni esirgemezsen,
hüsrana uğrayanlardan oluruz.

Hud:47

***


Hz. Eyyub'un (a.s) Hastayken Yaptigi Dua
"Ennî messeniyez-zurru ve ente
erham'ur-rahimîn."


Manasi:Bu hastalık gerçekten beni sarıverdi.
Sen ise merhametlilerin en merhametli olanısın.

Enbiya: 83


***


Hz. Yunus'un (a.s) Baligin Karnindayken Yaptigi Dua
"La ilahe illa ente subhaneke innî kuntu minez-zalimîn."

Manasi:Senden başka hiçbir ilah yoktur.
Seni tenzih ve tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum.

Enbiya:87


***

Hz. Lut'un (a.s) Kavminin Sapikligindan Dolayi Duasi
"Rabbi neccinî ve ehlî mimma ya'lemun."

Manasi:Ey Rabbim! Beni ve ailemi kavmimin yapmakta
oldukları şeyden kurtar.

Suara:169

***


Peygamberlerin ve Müminlerin Yaptigi Dua
"Rabbena la tuahizna in nesina ev ahte'na.
Rabbena vela tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine
min kablina. Rabbena vela tuhammilna ma la tagate lena bih.
Va'fu anna vagfir lena verhemna ente mevlana fensurna
alal- gavm'il-kafirin."


Manasi:Ya Rabbi! Unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan
dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbi! Bize, bizdekilerden
öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbi!
Gücümüzün yetmeyeceği yükü bize yükleme bizi affet.
Bizi bağışla. Bizi esirge. Sen bizim mevlamızsın kafirler
topluluğuna karşı bize yardım et.

Bakara:286

***Mümin Kullarin Namazdayken Okuduklari Dua
"Ihdina's-sirat'al-mustegîm.
Siratallezine en'amte aleyhim gayr'il-megzubi aleyhim velezzallin."


Manasi:Bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiğin
kimselerin yoluna; sapıkların ve gazaba ugrayanların
yoluna degil.

Fatiha:6/7

***


Ilim ve Akil Sahiplerinin Yaptigi Dualar
"Rabbena la tuzig gulubena ba'de iz
hedeytenave heblena min ledunke rahmeh. Inneke
ente'l-vehhab. "Rabbena inneke camiu'n-nasi liyevmin
la raybe fih. Inneke la yuhlif'ul-miad."


Manasi:Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra
kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet bagışla,
sen çokbağışlayansın. Ey Rabbimiz! Kendisinde şüphe
olmayan bir günde insanları muhakkak sen toplayacaksın.
ALLAH (c.c.) verdigi sözden kesinlikle geri dönmez.

Al-i Imran 8/9

***


Tefekkür Ehli Müminlerin Duasi
"Rabbena ma halakte haza batila.
Subhaneke fegina azab'en-nâr."


Manasi:Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları boşuna
yaratmadın. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz.
Bizleri ateşin azabından koru.

Al-i Imran 191
***


Zulümden Kurtulmak Için Mazlum Müminlerin Duasi
"Rabbena ehricna min hazihil karyetiz-zalimi
ehluha vec'allena min ledunke veliyyen vec'al lena min
ledunke nasira."


Manasi:Ey Rabbimiz! Halkı zalim olan bu şehirden bizi çıkar.
Katından bize bir veli ve bir yardımcı gönder.

Nisa:75

***
 

emmargah

Profesör
Katılım
17 Haz 2006
Mesajlar
3,348
Tepkime puanı
6
Puanları
0
çok saol ya..ben meal okurken bunları not edip namazlardan sonra okumaya çalışıyorum.böyle hepsini birden bulamamıştım teşekkür ederim
 

AdımcA

Akşam ... Yine Akşam ...
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
2,420
Tepkime puanı
8
Puanları
0
ALLAH razı olsun.
Rabbimiz dualarımızı kabul etsin.
 
Üst