Köklü değişim Dergisi

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0

Dergimiz Köklü Değişim “Peygamberimiz Onurumuzdur” başlıklı Şubat sayısını siz değerli okuyucularına sunuyor. Sömürgeci kâfir Batı, Peygamber efendimize karşı gerçekleştirdiği aşağılık tutumunu, İslâm’a karşı açmış olduğu savaşın yeni cephesi olarak belirledi. Bu meyanda konuyu “Anti Hilâfet Paktı ve Râşidî Hilâfet Terapisi” başlıklı makalesinde yazarımız Bekir KURTULUŞ değerlendirdi.Yine Abdullah İMAMOĞLU hocamız “Hz. Peygambere Sevgi Refleksimiz Nasıl Olmalı” başlığını attığı makalesinde Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e olan sevginin davranışlarımıza nasıl yansıması gerektiğine işaret etti.Yazarımız Mustafa KÜÇÜK ümmetin İslâm’ı ve değerlerini koruma potansiyeline sahip olduğunu “İslâm Ümmetin, Ümmet de İslâm’ın Himayesinde” başlıklı makalesinde inceledi.Hilâfet’in kaldırılışının 91. sene-i devriyesine yaklaştığımız şu günlerde, son Halife Sultan Vahdeddin aleyhinde söylenen sözlerin mesnetsiz olduğunu “Son Halife Vahdettin’in “Beyanname-i Hümayunu”başlığı altında yazarımız Hakkı EREN kaleme aldı.Makalesine “Mutaassıp mıyız?” başlığını atan Zeynep ÇETİNBUDAK yazısında taassup kelimesini sizler enine boyuna inceledi.Köklü Değişim bu ayda birbirinden ilgi çekici konularıyla sizlerle buluşuyor… KöklüdeğişimSuskunluğun Kırılma Noktası...
[url]https://kokludegisim.net/125.Sayi[/URL]
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
Hilafet’in yıkılışının 92. Sene-i devriyesi münasebetiyle Köklü Değişim, Hilafetin yokluğunun ümmete neler kaybettirdiğini, farziyetini ve siyasi açıdan önemini hatırlatmak adına 3-10 Mart 2015 tarihleri arasında “İade-i Hilafet Haftası” düzenlemektedir. İade-i Hilafet Haftası tam da Hilafetin ilga edidiği gün olan 3 Martta İstanbul’da Hilafet Konferansı ile başladı. Demokratik Başkanlık Modeli mi, Raşid-i Hilafet mi? başlıklı konferansımız Allah’ın yardımıyla başarılı ve bereketli bir şekilde neticelendi. Yine bu haftanın bir etkinliği olarak Köklü Değişim “Hilafet Özel” sayısı çıkardı. Bu özel sayıda bir çok tanınmış yazar lütfedip dergimize yazılarını gönderdi. Kalem-Der Başkanı ve yazar Ahmet Kalkan Hocamız Başı Koparılan Canlının Yaşayamadığı Gibi, Halifesiz Ümmet De Canlanamaz, Vahdet Vakfı Başkanı ve yazar Hüsnü Aktaş HocamızHilafet Nizamı Ve Siyasi Rejimle İlğili Kavramlar, Şah-ı Merdan Sarı Hocamız Hilâfet’in Seçim Şekilleri Ve Ümmetin İhtilaf Sebepleri, Yeni Akit Yazarı Ahmet Varol Hocamız Ümmetin Birliğini “Baş” Temsil Eder,Yeni Akit Yazarı Mustafa Çelik Hocamız Ümmet-i Vahide Biçare Hilafet-i Raşide Çaredir, Timeturk Yazarı Abdurrahim Şen Hocamız Hilafet Tarihi Bir Kurum mudur? Timeturk Yazarı Ali Öner Hocamız Hilafet Zulüm Üretir mi? başlıklı yazılarıyla dergimize katkıda bulundu. Köklü Değişim olarak kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.Hilafet Özel sayısını okuduğunuzda Hilafet hakkında farklı görüşlerle karşılaşacaksısnız ki bu gayet doğal bir durumdu. Konuk yazarlarımızın buluştuğu nokta ise kuşkusuz Hilafet’in gerekliliği olmuştur. Bu özel sayının dikkat edilmesi gereken yeri de bu nokta olması kanaatindeyiz.Yine Hilafet Özel sayımızda 3 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Hilafet Konferansı konuşmacıların konuşmaları ve konferanstan görüntüleri de bulabilirsiniz.Alemlerin Rabbinden isteğimiz Ümmeti İslam’ı Raşid bir Halifenin liderliğinde terkar eski izzetli günlerini bir an evvel kavuşturmasıdır.Son söz: Hilafet düştüğü yerden kaldırılacaktır! Bundan kimsenin şüphesi olmasın!

dergiyi okumak için tıklayın;
https://kokludegisim.net/126.Sayi
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
Köklü Değişim Dergisi “Kadın ve Şeriat; Hakikati Kurgudan Ayırmak” başlıklı Nisan sayısıyla okuyucularıyla buluşuyor.
Bu ayki dergimizde 28 Mart tarihinde beş ülkeden canlı olarak yapılan ve kapağımıza adını veren uluslararası “Kadın ve Şeriat” konferansının konuşmacılarından Selda KARADEMİRGerçek Siyasi Değişim Oluşturmada Kadının Rolü” başlıklı konuşmasıyla yer aldı.
Yine aynı konferansın İngiltere konuşmasını yapan Dr. Nazreen Nawaz “Kadın ve Şeriata Karşı Medya Efsanelerini Yok Edelim” başlıklı konuşmasında sömürgeci Batı’nın Müslüman kadını kendi pisliğine çekme yöntemlerini irdeledi.
Yazarımız Hüsna ESRA mart ayının gündem konularından biri olan kadınlar günü münasebetiyle“İslâm’da Kadın ve Ailenin Önemi” başlıklı makalesini kaleme aldı.
Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da gerçekleştirilen Kürt meselesi çalıştayını “Kürt Meselesine İslâmî Çözüm Arayışı” başlıklı makalesiyle Aydın USALP gündeme taşıdı.
Yazarımız Nihad KURTARAN yöneticilerin sıklıkla ifade etmeye başladıkları parantez kapatma ifadelerine “Yüz Yıllık Parantez Başkanlıkla Değil, Râşidî Hilâfetle Kapatılmalı” başlıklı yazısıyla karşılık verdi.
Köklü Değişim bu ay da birbirinden ilgi çekici konularıyla sizlerle buluşuyor…

Köklüdeğişim
Suskunluğun Kırılma Noktası...
https://www.kokludegisim.net/127.Sayi
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
Köklü Değişim Dergisi “Seçim Vaatleri” başlıklı Mayıs sayısıyla okuyucularıyla buluşuyor.
İçerisinde bulunduğumuz seçim sürecinde siyasi partilerin bolca dillendirdikleri ekonomik sorunlar ya da çözümler dergimizin gündemini oluşturdu. Bu anlamda dergimize bu ay yazarımız Mahmut Kar’ın“Ekonomide Sorun Kaynak Değil, Sistem Sorunudur” başlıklı makalesi ismini verdi.
Şüphesiz seçim dönemlerinde gündeme gelen diğer bir konu ise Müslümanların demokratik sistemlerde oy kullanmalarının şer’î hükmüdür. Süleyman UĞURLU “Genel ve Yerel Seçimlerde İslâmî Tavrımız”başlıklı makalesinde bütün yönleriyle bu konuyu ele aldı.
Yazarımız Abdullah İMAMOĞLU makalesinde şahsi liderlik konusunu “Liderlik Şahısların Değil, İslâm’ındır” başlığı altında irdeledi.
Mustafa KÜÇÜK hocamız Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle yapılan etkinliklerin gözden kaçan en önemli kısımlarını “Rasul’ü Anlamak ve Yaşamak!” ismini verdiği makalesinde inceledi.
Yine yazarımız Murat SAVAŞ Müslümanların üzerlerinde bir elbise gibi bürünmeleri gereken hasb-i hâl adabı konusunu “Hasb-i Hâl Adabı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler” ismi altında ele aldı.
Emrah AKAY makalesinde tasavvuf ve bazı kavramlarından bahsetti. Makalesi “Tasavvuf’ta Kutub, Gavs, Seyyid Kavramları ve Günümüzdeki Yeri” adını taşıyor.
Köklü Değişim Dergisi bu ay da birbirinden ilgi çekici konularıyla siz okuyucularıyla buluşuyor…

Köklüdeğişim
Suskunluğun Kırılma Noktası...
https://www.kokludegisim.net/128.Sayi
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
Hilâfet’in ilgasının 94. Sene-i devriyesini yaşadığımız şu günlerde Hilâfet’in tekrar hayat sahnesine dönmesinin arifesindeyiz inşaAllah. Köklü Değişim Dergisi bu sebeple siz değerli okurları için 28 Recep 1342 başlıklı Haziran sayısını ağırlıklı olarak bu tarihte ilga edilen Hilâfet hakkındaki makalelerden oluşturdu. Rabbimizden ümmetin kanayan yaralarını saracak, beldelerini kâfirlerden emin kılacak, sömürgeci kâfirleri ise zilletleri içerisinde boğacak ikinci Raşidî Hilâfet Devleti’yle tez zamanda bizleri izzetlendirmesini niyaz ediyoruz.
Kapağa adını veren “28 Recep 1342” başlıklı makaleyi yazarımız Serdar YILMAZ kaleme aldı.
Dergimizde bu ay ilgiyle okuyacağınız bir diğer makale ise Mısır'ın seçimle başa gelen ve askerî darbe ile devrilen 5. Cumhurbaşkanı Muhammed Mürsî’nin danışmanı Kıptî düşünür Dr. Refik HABİB’in “Modern İslâm – Hilâfetsiz Proje” başlıklı yazısıdır.
Yazarımız Mustafa KÜÇÜK “İsra ve Miraç Mescid-i Aksa’ya, Mescid-i Aksa Hilâfet’e Götürür!” Başlıklı makalesini sizler için kaleme aldı. Yine yazarımız Aydın USALP İslâm coğrafyasında bitmeyen savaşlardan en çok yarayı alan çocukları “Savaşların Masum Mazlumları; Çocuklar” başlıklı makalesiyle gündeme taşıdı. Yazarımız Berra KESKİN idrak edeceğimiz Ramazan ayı hakkında “Ramazan Ayı... Ruhani Atmosfer mi, İslâmî Atmosfer mi?” ismini verdiği makalesini hazırladı.
Köklü Değişim bu ay da birbirinden ilgi çekici konularıyla sizlerle buluşuyor…
Köklüdeğişim
Suskunluğun Kırılma Noktası...
https://www.kokludegisim.net/129.Sayi
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
HİZB-UT TAHRİR’DEN SONDAN ÖNCEKİ ÇAĞRI
Son yıllarda İslâm Ümmeti kendisinden olmayan iki yabancı unsurun boyunduruğuna girmeye mecbur edilmeye çalışılmaktadır. Bir tarafta tekfir ile birlikte Müslümanların başlarını gövdelerinden tekbir sesleriyle kopartmaktan tarifi imkânsız bir haz duyan IŞİD örgütü diğer taraftan her koldan İslâm’ı steril etmeye ve demokratik ılımlı İslâm oluşturmaya çalışan farklı siyasi partiler ve bu siyasi partilere entegre edilmiş cemaatler. İşte böylesine ümmetin sıkıştırıldığı, çaresizmiş gibi gösterildiği zaman diliminde Hizb-ut Tahrir tarihi bir çağrı gerçekleştirdi. Bu tarihi çağrıyla ümmete üçüncü ve sahih bir yol daha açılmış oldu. Ramazan ayının bereketiyle birlikte yapılan bu çağrıya Müslümanların ve özellikle güç ehli Müslümanların icabet etmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle dergimizin kapak konusu da Hizb-ut Tahrir’in Sondan Önceki Çağrı’sı oldu. Bu tarihi çağrının içeriğini ve resimlerini dergimizin sayfalarında bulabilirsiniz.
Bu minvalde yazarımız Emrah AKAY makalesine “Hizb-ut Tahrir ve Büyük Ümmet Tasavvuru”başlığını attı. Murat SAVAŞ ise “Alternatif Bir Partiye Olan İhtiyaç” başlığı altında yozlaşmış siyasi kitlelere alternatif sundu.
Geçtiğimiz günlerde Lozan’ın yıldönümüydü. Konuyu Murat ALTIN “Bin Dört Yüz Yıllık Hesaplaşma Lozan” başlığı altında inceledi
Yazarımız Mustafa KÜÇÜK makalesinde 30 yıldır dökülen kanların sebep ve müsebbibini “PKK İttihat ve Terakki’nin İzinde” başlıklı yazısında ele aldı.
Evet Köklü Değişim yine çok çarpıcı bir sayıyla okuyucuların karşısına çıkıyor...
Köklü Değişim bu ay da birbirinden ilgi çekici konularıyla sizlerle buluşuyor…Köklüdeğişim
Suskunluğun Kırılma Noktası...

https://www.kokludegisim.net/130.Sayi
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
ARTIK DİRİLİŞ ZAMANI
Biz İslâm ümmetiyiz ve biz hak ettiğimiz yerde değiliz. Sömürgeci kâfirler Hilâfet’i yıkıp halifemizi sürgün ettikten sonra tüm beldelerdeki yöneticilerimizi ele geçirdi. O günden bugüne sahipsiz bir şekilde sadece yaşadık, buna yaşamak denirse, derin yaralar aldık, başımız yerden kalkmadı, horlandık, aşağılandık, katledildik. Bu zilletten kurtulmak ve bir daha yaşamamak için artık diriliş zamanı…
Köklü Değişim ümmet olarak çok ama çok zor günlerin yaşandığı bir zamanda “Artık Diriliş Zamanı” başlıklı sayısıyla yine sizlerle buluşuyor.
Köklü Değişim Dergisi İmtiyaz Sahibi Süleyman UĞURLU “Artık Diriliş Zamanı…” diyerek İslâm ümmetinin içinde bulunduğu durumu resmetti. Çözüm olarak ortaya atılan projeleri mercek altına aldı ve köklü çözüm noktasında neler yapılması gerektiğini sıraladı.
Dergimizin Genel Koordinatörü Kurtuluş SEVİNÇ, umutların zayıflayıp körelmeye yüz tuttuğu şu zaman diliminde felaket tacirlerine ve karamsarlık hastalarına seslendi: “Umutsuzluğa Yer Yok”
Hocamız Abdullah İMAMOĞLU ümmet olarak yol gösterici âlimlere olan ihtiyacımızı “Âlim Düşerse Âlem Düşer” başlıklı makalesinde ele aldı.
Yazarımız Emrah AKAY İslâm üzerinde gerçekleştirilen algı operasyonunu “Bu Yeni Dini Kim İndirdi”başlıklı makalesinde değerlendirdi.
Mustafa KÜÇÜK İslâm’ın Hilâfet ile hayat bulaması hakkındaki makalesine “Nusret Talebine Lebbeyk!”başlığını attı.
Yine milliyetçi yaklaşımlarla her yıl kutlanan Malazgirt Destanı Murat ALTIN’ın kalemiyle gerçek manasına hasredildi. “1071 Malazgirt Anadolu’nun Kapılarını Türklere Açmaktan İbaret Değildir”
Köklü Değişim bu ayda birbirinden ilgi çekici konularıyla sizlerle buluşuyor…

Köklüdeğişim


Suskunluğun Kırılma Noktası...
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
132. SAYIEYLÜL 2015
Teknolojinin insan hayatına, yaşam tarzına ve alışkanlıklarına ciddi bir şekilde tesir ettiği yadsınamaz bir gerçek. Nitekim “akıllı telefonlar”, tabletler insanların elinden düşmüyor. Bu tür teknolojiler insanın istediği veriye anında ulaşma isteğini fazlasıyla karşılıyor. Böyle bir gerçekliğin içinde matbu dergi basımı her geçen gün anlamını yitiriyor. Nitekim tanınmış birçok dergi çok önceden matbu basımı durdurup dijital ortamda yayın hayatına devam etme kararı aldı. Belki de bu tüm dergiler için kaçınılmaz bir son olacak…
Köklü Değişim, “Suskunluğun Kırılma Noktası…” sloganıyla Haziran 2004 yılında yola çıktı, o tarihten bugüne kadar bazı istisnalar hariç her ay matbu olarak basıldı ve dağıtıldı. Bir fikrin temsilcisi olarak elden ele dolaştı. Kimileri onu gurur vesilesi olarak elinde taşırken kimileri de kin ve öfke dolu bir kalple fırlatıp bir kenara attı. Bizim açımızdan her ikisi de olması gerekendi. Zira ihlaslı Müslümanların sevgisini ve saygısını kazanırken; zalimlerin ve iktidarından vazgeçmek istemeyen yönetimlerin öfkesini üzerine çekmeyen bir dergi para tuzağı vazifesi görmekten başka bir işe yaramayan boş bir dergidir.
Kuşkusuz dergiler içinde yaşamı barındırır. Hayata bakış açısını, sevgileri, üzüntüleri, öfkeleri, çözümleri ve çaresizliği onlarda bulabilirsiniz. Köklü Değişim 132 sayı boyunca geleceğe umutla bakabilmenin ve küfür sisteminde İslâmî duruşun bir nişanesi olmaya çalıştı ve bundan sonra da bu anlayışla yoluna devam edecek. Tek farkla! Köklü Değişim artık sadece dijital ortamda sizlerle buluşacak. Bu nedenle bu açıklamayı bir veda açıklaması olarak değil bilakis daha verimli bir dergi çalışması için atılmış bir adımın habercisi olarak görün.
Köklü Değişim çok önceden başlattığı dijital dergi abonelik sistemini ücretsiz bir şekilde tüm okuyucularına açıyor. Bundan sonra internet sitemizi ziyaret eden kardeşlerimiz dergimiz çıkar çıkmaz anında okuyabilecek, dilerse indirip kaydedecek, dilerse de bir başka arkadaşıyla paylaşabilecek. Bu vesileyle dergimiz için özel bir sayfa planlaması yapılmakta. www.kokludegisimdergisi.com adresinden yeni sayfamıza ulaşabilir ve dergimizi size sunulan alternatiflerden birini kullanarak okuyabilirsiniz.
Köklü Değişim Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Süleyman Uğurlu.
http://kokludegisimdergisi.com/index.php?p=arsivler&sayi=132
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
Demokrasi Özel Sayımız Çıktı!
Köklü Değişim Dergisi'nin 133. özel sayısıyla Demokrasi'nin gerçek yüzünü öğreneceksiniz...
Hayata, İslam penceresinden bakmayan bedbaht insanlar, pragmatik ölçüler ile menfaatlerini özelden genele ya da küçükten büyüğe doğru tasnif ederler. Kendilerini merkeze alarak dünyevi kazanımlarını olabildiği kadar halka halka genişletmeye çalışırlar.
Eğer Allah'ın, insanların bir kısmı ile bir kısmını def'i (engellemesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. (Bakara 251)
Evet, Allah Subhanehu Teala bâtılın karşısına hakkı çıkartmış zalimin zulmüne engel olması için de Müslümanları uyarmıştır. Böylece yeryüzündeki fesat ortadan kalkmış, dengeler yerine oturmuştur. Ne zaman ki hakkı ayakta tutma gayreti, zalime karşı dik duruş elimizden kayıp gitti, işte o zaman yeryüzü ifsat oldu. Doğrular yanlış, yanlışlar doğru kabul edildi. Güzel olan (İslam) kötülendi, kötü olan (demokrasi) övüldü. Neticede demokrasi hayatımızın vazgeçilmezi haline getirildi. Hem de halkı Müslüman olan bir ülkede… Oysa demokrasi bize ait değildir. Biz Müslümanların hayata bakış açısıyla taban tabana zıt bir yönetim şeklidir. Normal şartlar altında bir Müslümanın demokrasiye davet etmesi, onu övmesi ve onu sevmesi düşünülemez. Ancak dediğimiz gibi yeryüzü bir kez ifsat oldu ve onun düzelmesi ancak İslam Devleti’nin yeniden hayat sahnesinde yer almasıyla mümkün olacaktır. Bununla birlikte Müslümanların demokrasi vakıasının gerçeğiyle yüzleşmesi kaçınılmazdır. Köklü Değişim işte bu kaçınılmaz için kolları sıvadı ve “Demokrasi Yalan Çözüm İslam” başlıklı geniş kapsamlı bir kampanya başlattı. Bu kampanya çerçevesinde demokrasi gerçeğini anlatan videolar çekildi, resimli mesajlar yayınlandı. Ehil kişilerle konu hakkında mülakat yapıldı ve tabii ki demokrasi özel sayımız.
Demokrasi özel sayımızda neler var?
Yazar kadromuz ve kıymetli misafir yazarlarımız sizler için yazdı.
Misafir yazarlarımızdan Sabiha Ateş ALPAT “Demokrasi ve Kadın” konulu yazısıyla, Ahmet KALKAN ise “Üç Çeşit Yalan Vardır; Basit Yalan, Kuyruklu Yalan, Demokrasi!” başlıklı yazısıyla dergimizde yer aldılar.
Yine Ali BULAÇ, Hüseyin ALAN, Abdulaziz TANTİK ve Ümit AKTAŞ ise kendileri ile gerçekleştirilen mülakatla özel sayımıza iştirak ettiler.
Yazarımız Emrah Akay demokrasiyi kökeni açısından “Demokrasinin Kökeni ya da Köksüz Demokrasi”başlığı altında ele alırken Abdurrahim ŞEN onun en bariz yalanını “Bir Efsanedir, Milli Egemenlik” başlığı altında inceledi.
Bayram SAĞNAK demokrasiyi dinlerle mukayese ederken Hakan BOLAT Türkiye’nin demokratik seçim sürecini yazdı.

Köklü Değişim bu ayda birbirinden ilgi çekici konularıyla sizlerle buluşuyor…

Köklü Değişim
Suskunluğun Kırılma Noktası...


Okumak İçin Buraya Tıklayınız...
 

DostunDostu

Süper Moderatör
Yönetici
Süper Moderatör
Katılım
30 Eyl 2013
Mesajlar
6,181
Puanları
83
@leylinur 1 Kasım'da İsrail kazandı!.. Az kalsın Müslümanlar kazanacaktı ama İsrail kazandı ve Müslümanlar her şeylerini kaybettiler demi?!
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
Köklüdeğişim 1 Kasım seçimlerinin ardından yeni sayısıyla sizlerle buluşuyor.
1 Kasım Genel Seçimleri bir takım sürpriz sonuçlarla tamamlandı. AK Parti beklentilerin üzerinde bir oy alarak yeniden tek başına iktidar oldu. Bir takım Müslümanlar bu durumu sevinçle karşıladı. Ümmet kazandı nidaları atıldı. Hatta şöyle dediler: “Ümmet sevindi, İsrail üzüldü.”
Zaferin ne demek olduğunu unutanlar küçük şeyleri zafer olarak görmeye başlar. Nitekim öyle de oldu. Laik demokratik devletin yasama ve yürütme çarkında yer almayı zafer olarak gördüler. Oysa bu seçimlerin ardından değişen hiçbir şey olmayacak! İslam şeriatı tatbik edilmeyecek. İslami hayat başlamayacak. İslam ümmeti kurtulmayacak. Mescid-i Aksa kurtulmayacak…
Sadece iktidar sahipleri bundan önce 12 yıl boyunca yaptığı gibi iktidarlarını koruyacak. Zulümler devam edecek. Müslümanların sahipsizliği devam edecek. Küfür devam edecek. Sömürü devam edecek.
1 Kasım seçimleri vesilesiyle bir kez daha şahit olduk ki ümmet zaferin ne demek olduğunu tekrar hatırlamalı. Eski ihtişamlı günlerini gözünün önüne getirmeli. Unutmayalım ki, zafer hiçbir şeyin değişmeyeceği seçimlerden ucuz bir galibiyet almak değildir. Zafer demokrasiye boyun bükmek ve ona teslim olmak hiç değildir! Zafer Bedir’dir, zafer Tebuk’tur, zafer Hıttin’dir, zafer İstanbul’un fethidir, zafer çağ açıp, çağ kapamaktır!
İşte böylesi bir seçimden sonra Köklü Değişim sizlerle buluşuyor.
Mahmut KAR, tam da bu konuyu ele aldı ve sordu: “1 Kasım’da Gerçekte Kim Kazandı?”
Cumhuriyet’in tarihimizle bağımızı koparan acı meyvelerinden bir tanesini Murat ALTIN “Harf İnkılabı Neden Yapılmıştı” başlığı altında yazdı.
Mehmet ÇETİNBUDAK makalesiyle fikirlerin insanlarda cisimleşmesine dair üslupları “Pazarlama Taktiği - Kendini Özel Hissettirmek” başlığı altında inceledi.
“Ne Demokrasi Ne Terör Hilafet Hilafet” başlığından da anlaşılacağı üzere Mustafa KÜÇÜK Hilafet’ten başka yol olmadığını tekrar dile getirdi.
Cahit TOPRAK Suriye ekseninde Rusların ve diğer sömürgeci devletlerin hesaplarını “Ruslar Dahil Küfür Tek Millettir” başlığı altında kaleme aldı.
Sümeyye AVCI’nın gayelerin gayesini hatırlattığı makalesi “İnsanlar Ne Der Düşüncesiyle Yaşanan Bedbaht Bir Hayat” ismini taşıyor.

Köklü Değişim bu ayda birbirinden ilgi çekici konularıyla sizlerle buluşuyor…Köklüdeğişim
Suskunluğun Kırılma Noktası...


134. SAYIMIZI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
Köklü Değişim Dergisi “SADECE RUS UÇAĞI DÜŞTÜ, MOSKOVA DEĞİL!” başlıklı Aralık sayısıyla okuyucularıyla buluşuyor. Sömürgecilerin Suriye’de gerçekleştirdikleri operasyonlardan kaynaklanan Rusya-Türkiye sürtüşmesinin yansımaları, “One münite” vakıasını akıllara getirdi. Önce kabadayılıklar, sonra teker teker söylenenleri geri almalar. Süleyman UĞURLU konuyu medyanın gözlerden kaçırdığı yönleriyle ele aldı. Makalesi “Sadece Bir Uçak Düştü Ya Düşmeyen Uçaklar” başlığını taşıyor.
Yine aynı sürecin getirisi olarak enerji kaynakları konusunu gündeme taşındı. Gerçekten enerji kaynakları konusunda bu kadar çaresiz miyiz yoksa dünyanın en önemli enerji kaynaklarının üzerinde, onlardan mahrum mu bırakılmaktayız, işte bu konuyu Ahmet SAPA “Müslümanların Kendilerine Has Enerji Politikası Nasıl Olmalıdır” başlığı altında inceledi.
Mehmet ÇETİNBUDAK “Gayrimüslimden Önce Müslüman Kardeşine Hoşgörü Göster” şeklinde attığı başlık altında yitirilen İslami bakışı açısını okuyucularına tekrar hatırlattı.
İslam ümmetinde mefhumu değişen saadet anlayışını “İslam’da Mutluluk” başlığı altında Abdullah İMAMOĞLU kaleme aldı.
Seçimlerin akabinde tekrar gündeme gelen anayasa değişikliklerini Murat SAVAŞ irdeledi. Makalesi“Öncekiler Gibi Yeni Anayasa Da Meşru Olmayacak!” başlığını taşıyor.
Yazarlarımız arasına yeni katılan İsmail GÜRBÜZ İslam davetinin esaslarından olan hilm konusunu“İslâm’a Davette Hilm Sahibi Olmak” isimli makalesinde ele aldı.
Köklü Değişim bu ayda birbirinden ilgi çekici konularıyla sizlerle buluşuyor…


Köklüdeğişim
Suskunluğun Kırılma Noktası...


OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
Köklü Değişim Konya Temsilciliği kapsamında düzenlenen bilgi yarışması faaliyetleri devam ediyor.
Bilgi Yarışmasında Köklü Değişim okurlarına yönelik düzenlenen "İslam Devletinde Maliye "adlı kitabın finali K.D. Konya Temsilciliğinde gerçekleşti.
Çeyrek ve yarı final yarışmalarında rakiplerini eleyerek finale çıkan Aksaraydan Cengiz Arkın, Tekin Duru Karamandan Alaaddin Ova, İsmail Esen Konyadan Ali Uyar, Muammer Kılıç köklü değişim okurları birbirleriyle yarıştı.Yarışmanın jüriliğini yapan syn Murat Savaş yarışmada Cengiz Arkın, Ali Uyar başarı göstererek finale çıkan yarışmacıları kutlayarak yarışmacılara hediyelerini takdim etti.Murat Savaş bir sonraki yarışmanın " İslamda Ukubat Nizamı " adlı kitabın olacağını ve şimdiden çalışmaya başlanılmalıdır diyerek tavsiyede bulundu.
Yarışmanın neticesinde Aksaraydan Cengiz Arkın birinci, Konyadan Ali Uyar ikinci ve yine Konyadan Muaammer Kılıç üçüncülük derecesini aldı.
Yarışmanın final ve ödül törenine, Aksaray, Konya ve Karamandan çok sayıda Köklü Değişim okurları katıldı.


 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
KÖKLÜ DEĞİŞİM İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ (AVRUPA) Şubat ayında Sizlere Kitap Hediye Ediyor!
Çekilişe Katılma Şartları (Lütfen dikkatli okuyunuz.)
* https://www.facebook.com/kokludegisimistanbultemsilciligiavrupa sayfasını beğen
* İstediğin kitabın numarasını yoruma yaz. Görseli Beğen ve Paylaş!
* Paylaşımlar herkese açık yapılmalıdır. (Kontrol edilecektir!)
*Çekiliş sonucunda kitap kazanan isimlerden biri sen ol!
Yarışmamız şubat ayının son günü sona erecek, kazanan okurlarımız mart ayının ilk günü sayfamızdan ilan edilecek ve en kısa zamanda kitaplar kargoya verilecektir. Yurtdışına gönderim yapılmamaktadır.
1- Hilafet Nasıl Yıkıldı - Abdulkadim Zellum
2- Tefekkür - Takiyyuddin En Nebhani
3- Hilafet Devletin'in Yönetim Ve İdari Kurumları - Dâr-ul Ummah
 
Üst