Kirk Hadis GÜldestesi:

dilhuba

Profesör
Katılım
27 Eki 2006
Mesajlar
2,630
Tepkime puanı
20
Puanları
0
Konum
Manisa
Web sitesi
mustafababuroglu.sitemynet.com
:: Âfetü’l ilmi en-nisyânü.
İlmin âfeti unutkanlıktır.


Et-tebessümü sadakatün.
Tebessüm etmek sadakadır.


Et-tuhûru şatru’l îman
Temizlik imanın yarısıdır.
A’kilhâ ve tevekkel.
(Deveyi) Bağla ve tevekkül et.


Sûmû tesıhhû.
Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz.


Es-salâtü imâdü’d-dîn.
Namaz dinin direğidir.


Talebü'l helâli cihâdün.
Helal peşinde koşmak cihattır.


Ed-dêllü alel-hayri kefâilihi.
Hayra vesile olan yapan gibidir.


El-kelimetü't-tayyibetü sadakatün.
Güzel söz sadakadır.


El-cennetü tahte zılâli's-süyûf.
Cennet kılıçların gölgesi altındadır.

El-mecâlisü bi'l-emaneti.
Meclislerdeki sözler emanettir.


El-cennetü dâr-ül eshıya.
Cennet cömertler yurdudur.


Es-savmü nısfu’s sabr.
Oruç sabrın yarısıdır.


Es-sabru nısfu’l iman.
Sabır imanın yarısıdır.


Es-sabru ınde sadmeti’l ûlâ.
Sabır, ilk şok anında gösterilir.


Es-sabru miftahü’l-ferec.
Sabır felahın anahtarıdır.


Efdalü ibadeti edvemühâ.
İbadetin efdali devamlı olandır.


El-Kur'ânü hüve'd-devâ.
Kur'an, sırf devâdır.


Men samete necâ.
Dilini tutan kurtuldu.


Re'sü'l-hikmeti mehâfetullah.
Hikmetin başı, Allah korkusudur.

El-ıdetü atıyyetün.
Vaad edilen verilmelidir.


Ed-duâü silahu'l mü'min.
Dua mü'minin silahıdır.


İsmah yüsmah lek.
Müsamaha et ki sen de göresin.


Es-salâtü nûr'ul-mü'min.
Namaz mü'minin nûrudur.


En-nedemü tevbetün.
Pişmanlık tövbedir.


El-mescidü beytü külli takıyyin.
Mescid, takva sahiplerinin evidir.


Ed-dînü en-nasîhatü.
Din nasihattir.


Ed-duâü hüve'l ibadetü.
Dua ibadettir.


El-cümuatü haccü'l-mesakîn.
Cuma fakirlerin haccıdır.


Hüsnü's-suâli nısfu'l-ilm.
Güzel soru, ilmin yarısıdır.

Es-selâmü kable'l kelâm.
Önce selam sonra kelam.


İzâ gadıbte fe'sküt.
Öfkelendiğinde sus.


Kesretü'd-dahiki tümîtü'l kalb
Çok gülmek kalbi öldürür.


Es-savmü cünnetün.
Oruç kalkandır.


Es-subhatü temneu'r-rızk
Sabah uykusu, rızka engeldir.


El-hamrü ümmü'l-habâis.
İçki kötülüklerin anasıdır.


Zina'l-uyûni en-nazar.
Gözlerin zinası bakmaktır.


El kanâatü mâlün lâ yenfed.
Kanaat bitmez bir sermayedir.


El-hayâü mine'l îman.
Hayâ, imandandır.


El-mer'ü alâ dîni halîlihî.
Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
 
Üst