Kertenkelenin Rasulullahla Konuşması

Hattabi

Ordinaryus
İhvan Üyesi
Katılım
24 Ara 2013
Mesajlar
2,435
Puanları
0
İbn Ömer ve İbn Abbas şunu anlattı:

Suleym oğullarından çölde yaşayan bir bedevi, bir kertenkeleyle karşılaştı. Onu avlayıp cebine koydu. Ailesine götürüp kesmek, kızartmak ve yemek istiyordu. Karşısına bir topluluk çıktı.


-Bu topluluk nedir? Niçin toplanmışlar? diye sordu.

-Kendisinin peygamber olduğunu söyleyen bir adamın etrafında toplanmışlar. O adam, Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir,
dediler.

Topluluğu yara yara Rasûlullah (s.a.v.) 'in yanına geldi ve:

~Lat ve Uzza'ya yemin olsun! Ben, senden daha çok kızgın olduğum hiç kimseye selam vermedim. Eğer kavmim bana çok aceleci adını ver*mese sana karşı çok acele eder, seni öldürür ve seni öldürmekle siyah beyaz herkesi sevindirir, Haşim oğullarını ve başkalarını da rahatlatırdım. Çünkü sen bizim ilahlarımıza hakaret ediyorsun . Muhammed Sen büyücüsün. Kavmimin bana aceleci lakabanı takmalarından korkmasaydım, şu kılıcımla senin boynunu vururdum
, dedi.,

Peygam*ber (s.a.v.) onu tanıdı ve:

- "Ey Suleym oğullarının kardeşi! Seni, söylediğin şekilde hareket etmeye sevkeden nedir? Benim meclisimde, bana niçin ikramda bulu*nuyorsun"


- "Müslüman ol, ateşten kurtul"
dedi.

Bedevi:

-Lat ve Uzza'ya yemin olsun! Şu kertenkele sana iman etmedikçe iman etmem, deyip cebinden kertenkeleyi çıkanp Rasûlullah (s.a.v.) 'in önüne attı.Adamı yakalamak için Hz.Ömer onun üzerine atıldı.

-Bana izin ver, bu adamın boynunu vurayım
, dedi.

Rasûlullah:

- Otur! Ebu Hafs! "Bilmiyor musun?Halim (yumuşak) kişi nerdeyse peygamber olacaktı"
dedi

Adamın cebinden çıkarıp attığı Kertenkele gerisin geri kaçtı.

Peygamber kertenkelenin yanına geldi.

Rasulullah ona:

"Kertenkele! Gel"
dedi. Kertenkele gelince:

. Kertenkeleye:

- "Ey Kertenkele!"
dedi. Kertenkele:

-Buyur! Saadetler dilerim, dedi. Bunu herkesin anladığı açık bir arapçayla söylüyordu.


Rasûlullah ona:

- "Kertenkele! kime ibadet ediyorsun?" dedi.

Kertenkele şöyle dedi:

-Ben gökteki Arş'ın sahibi, yeryüzünün sultanı, denizlerde yol gösterici, cennette rahmeti cehennemde azabı olan zata ibadet ediyorum.


Rasûlullah (s.a.v.):

- " Ben kimim?
dedi. Kertenkele:

- Sen alemlerin Rabbinin Rasulü ve peygamberlerin sonuncusu-sun. Sana iman eden dilediğine kavuşur. Seni yalanlayan ALLAH'ın rahmetinden mahrum kalır, dedi.

-Sen, Abdulmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed'sin.

Ey ALLAH'ın Rasulü! Sen doğrusun. Hidayet verilmiş olarak da mübareksin. Hidayet edici olarak da mübareksin.

Biz azgın eşekler gibi taptıktan sonra sen bize doğruluk dinini (İslam dinini) açıkladın.

Ey en hayırlı davet edilen! Ey cinlere ve insanlara gönderilen en hayırlı peygamber! Buyur emrindeyim ey davetçi!

ALLAH'tan açık bir burhan (delil) getirdin. Aramızda sözü doğru ve anlayışlı birisi oldun.

Sağken de ölüyken de halleri mübarek olansın. Çocukken de gençken de mübarek olansın.

Daha sonra kertenkele sustu.

Bunun üzerine Bedevi:

-Ne tuhaf! Çölden avlayıp cebimde getirdiğim bir kertenkele Mu-hammed'e bu sözleri söylüyor ve onun hakkında bu şehadeti yapıyor. Ben bir hiç olmak istemiyorum. Tek olan, ortağı olmayan Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna, kıllarımla ve derimle herşeyimle gizlide ve açıkta şehadet ediyorum. Vallahi, sana geldiğimde yeryüzünde senden daha çok kızdı*ğım birisi yoktu. Ama şu anda sen bana, kulağımdan, gözümden, ebe*veynimden ve çocuğumdan daha sevimlisin, dedi.

Bedevi müslüman oldu hem de iyi bir müslüman oldu.

Rasulullah ashabına:

- "Bedeviye bazı Kur'an surelerini öğretin" dedi.

Sonra da :

- "Seni benim vasıtamla hidayete erdiren ALLAH'a hamdolsun, dedi.Kaynaklar :

Beyhakî, Delailu'n-Nubuvve, 6/37; Ebu Nuaym, Delailu'n-Nubuvve, 134; Ibn Kesir, el-Bıdaye ve'n-Nİhaye, 6/171,149, (Suyutî, bunu Hasaisu'l-Kubra'da (2/65) el-Evsat ve es-Sağir'inde Taberani'ye, ibn Adİyy'e el-Mu'cizat'ta Hakim'e, Beyhakîye, Ebu Nuaym'a ve İbn Asakir'e nisbet etmiştir); Zebidi, ithaf, 2/206, 7/194; Kadi lyad, eş-Şifa, 1/595; Suyuti, Camiu'l-Kebir, 1/1124.


 

Havas

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ocak 2012
Mesajlar
4,432
Puanları
0
İbn Ömer ve İbn Abbas şunu anlattı:

Suleym oğullarından çölde yaşayan bir bedevi, bir kertenkeleyle karşılaştı. Onu avlayıp cebine koydu. Ailesine götürüp kesmek, kızartmak ve yemek istiyordu. Karşısına bir topluluk çıktı.


-Bu topluluk nedir? Niçin toplanmışlar? diye sordu.

-Kendisinin peygamber olduğunu söyleyen bir adamın etrafında toplanmışlar. O adam, Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir,
dediler.

Topluluğu yara yara Rasûlullah (s.a.v.) 'in yanına geldi ve:

~Lat ve Uzza'ya yemin olsun! Ben, senden daha çok kızgın olduğum hiç kimseye selam vermedim. Eğer kavmim bana çok aceleci adını ver*mese sana karşı çok acele eder, seni öldürür ve seni öldürmekle siyah beyaz herkesi sevindirir, Haşim oğullarını ve başkalarını da rahatlatırdım. Çünkü sen bizim ilahlarımıza hakaret ediyorsun . Muhammed Sen büyücüsün. Kavmimin bana aceleci lakabanı takmalarından korkmasaydım, şu kılıcımla senin boynunu vururdum
, dedi.,

Peygam*ber (s.a.v.) onu tanıdı ve:

- "Ey Suleym oğullarının kardeşi! Seni, söylediğin şekilde hareket etmeye sevkeden nedir? Benim meclisimde, bana niçin ikramda bulu*nuyorsun"


- "Müslüman ol, ateşten kurtul"
dedi.

Bedevi:

-Lat ve Uzza'ya yemin olsun! Şu kertenkele sana iman etmedikçe iman etmem, deyip cebinden kertenkeleyi çıkanp Rasûlullah (s.a.v.) 'in önüne attı.Adamı yakalamak için Hz.Ömer onun üzerine atıldı.

-Bana izin ver, bu adamın boynunu vurayım
, dedi.

Rasûlullah:

- Otur! Ebu Hafs! "Bilmiyor musun?Halim (yumuşak) kişi nerdeyse peygamber olacaktı"
dedi

Adamın cebinden çıkarıp attığı Kertenkele gerisin geri kaçtı.

Peygamber kertenkelenin yanına geldi.

Rasulullah ona:

"Kertenkele! Gel"
dedi. Kertenkele gelince:

. Kertenkeleye:

- "Ey Kertenkele!"
dedi. Kertenkele:

-Buyur! Saadetler dilerim, dedi. Bunu herkesin anladığı açık bir arapçayla söylüyordu.


Rasûlullah ona:

- "Kertenkele! kime ibadet ediyorsun?" dedi.

Kertenkele şöyle dedi:

-Ben gökteki Arş'ın sahibi, yeryüzünün sultanı, denizlerde yol gösterici, cennette rahmeti cehennemde azabı olan zata ibadet ediyorum.


Rasûlullah (s.a.v.):

- " Ben kimim?
dedi. Kertenkele:

- Sen alemlerin Rabbinin Rasulü ve peygamberlerin sonuncusu-sun. Sana iman eden dilediğine kavuşur. Seni yalanlayan ALLAH'ın rahmetinden mahrum kalır, dedi.

-Sen, Abdulmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed'sin.

Ey ALLAH'ın Rasulü! Sen doğrusun. Hidayet verilmiş olarak da mübareksin. Hidayet edici olarak da mübareksin.

Biz azgın eşekler gibi taptıktan sonra sen bize doğruluk dinini (İslam dinini) açıkladın.

Ey en hayırlı davet edilen! Ey cinlere ve insanlara gönderilen en hayırlı peygamber! Buyur emrindeyim ey davetçi!

ALLAH'tan açık bir burhan (delil) getirdin. Aramızda sözü doğru ve anlayışlı birisi oldun.

Sağken de ölüyken de halleri mübarek olansın. Çocukken de gençken de mübarek olansın.

Daha sonra kertenkele sustu.

Bunun üzerine Bedevi:

-Ne tuhaf! Çölden avlayıp cebimde getirdiğim bir kertenkele Mu-hammed'e bu sözleri söylüyor ve onun hakkında bu şehadeti yapıyor. Ben bir hiç olmak istemiyorum. Tek olan, ortağı olmayan Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna, kıllarımla ve derimle herşeyimle gizlide ve açıkta şehadet ediyorum. Vallahi, sana geldiğimde yeryüzünde senden daha çok kızdı*ğım birisi yoktu. Ama şu anda sen bana, kulağımdan, gözümden, ebe*veynimden ve çocuğumdan daha sevimlisin, dedi.

Bedevi müslüman oldu hem de iyi bir müslüman oldu.

Rasulullah ashabına:

- "Bedeviye bazı Kur'an surelerini öğretin" dedi.

Sonra da :

- "Seni benim vasıtamla hidayete erdiren ALLAH'a hamdolsun, dedi.Kaynaklar :

Beyhakî, Delailu'n-Nubuvve, 6/37; Ebu Nuaym, Delailu'n-Nubuvve, 134; Ibn Kesir, el-Bıdaye ve'n-Nİhaye, 6/171,149, (Suyutî, bunu Hasaisu'l-Kubra'da (2/65) el-Evsat ve es-Sağir'inde Taberani'ye, ibn Adİyy'e el-Mu'cizat'ta Hakim'e, Beyhakîye, Ebu Nuaym'a ve İbn Asakir'e nisbet etmiştir); Zebidi, ithaf, 2/206, 7/194; Kadi lyad, eş-Şifa, 1/595; Suyuti, Camiu'l-Kebir, 1/1124.


ibni abbas kim ?abdullah ibni abbas ise peygamber vefat ettinde 12 yaşındaydı..

olay mekkede ilk risalet dönemini aktarıyor ..ibni abbas o zamanlar meme emiyordur..

hadise göre kertenkele yemek caizmi?peygamber ses çıkarmamış..demekki caiz!


kertenkele arşı nereden bilmiş?taha süresi inmişmi?
 

Hattabi

Ordinaryus
İhvan Üyesi
Katılım
24 Ara 2013
Mesajlar
2,435
Puanları
0
ibni abbas kim ?abdullah ibni abbas ise peygamber vefat ettinde 12 yaşındaydı..

olay mekkede ilk risalet dönemini aktarıyor ..ibni abbas o zamanlar meme emiyordur..

hadise göre kertenkele yemek caizmi?peygamber ses çıkarmamış..demekki caiz!


kertenkele arşı nereden bilmiş?taha süresi inmişmi?

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.(Furkan,63)

Selametle.. :)
 

Havas

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ocak 2012
Mesajlar
4,432
Puanları
0
işte!

ilim bitti...yazacakta bir şey kalmadı..

ayet için teşekkur!


allah ilmiyle amel edenlerden eylesin..
 

Büşra

'ana hura!!
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
22,278
Puanları
113
Bu rivayetin sahih dereceliği tartışılır... Riyazda böyle bir hadis hatırlamıyorum doğrusu..
 

Kaptan

Mecra Yazarı
Yazar
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
14,500
Puanları
113
Bir saniye bir saniye. Hattabi nikli sahis Kurtubi mi? Lutfen birisi bizi aydinlatsin.
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,602
Puanları
63
Yoksa, yoksa İbn-i Hacer aman Allah'ımmm :) bu sefer kılıç kalkan kuşanıp gelmşl ama, standartları bayağı geliştirmiş.


Tapatalklandı.
 

ubeyd_el_turki

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
28 Mar 2007
Mesajlar
728
Puanları
18
Bu rivayetin sahih dereceliği tartışılır... Riyazda böyle bir hadis hatırlamıyorum doğrusu..
"Tartışılır"

Elbette de tartışana bakılır...Hadis Hafızı ise Muhaddis ise ictihadına göre tartışır...
Ama kertenkele kadar iman taşıyan birisi ise,cebe girer susar.

Zaten "Beyhakî, Ebu Nuaym, Ibn Kesir, Taberani, ibn Adİyy, Hakim,İbn AsakirZebidi, ,Kadi lyad,Suyuti" bunlar hep cahil cühela...Ne anlar onlar 2000lerin "felsefesinden"...Onlar ne bilirler kendi dönemlerinden az önceki dönemleri o ravileri değil mi ?
Hem yalan katmadıkları ne malum ? Bak biz nasıl yalancıysak onlarda öyle yalancıdır bir kere değil mi ?
Sorarım google amcaya zaten orada yeterince belam var, birinden bir küfür etmiştir bu Muhaddislere Alimlere...

İşkembede büyük bende,götürmüşüm mek'i börgırı...
Elimde klavye hepsindende alimim...
Bu bedbaht düşüncelerin tamamı bir yere çıkıyor Mislamoğlu kitabına benzer bir yol "İlahlaşma Temayülü"...
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
Eline saglik acmis oldugun bu güzel konu icin sen sag ol Hattib.

Bu konuda tek bir söz söyleyip bununlada yetinmek istiyorum.

Suandaki sözüm de o ismin nasil bir hayvan oldugu icin bizler buna kertenkele demiyelim de ona benzer bir hayvan olan sürüngen diyeyim.

Simdiki okumakta oldugum kitab da bizzat bu sekilde okudum ve onun vasiflarini su sekilde olarak dan orda özetliyor taslarin arasinda gezen ve taslarin altinda olup bir ömür geciren diye.
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
Bu rivayetin sahih dereceliği tartışılır.Riyazda böyle bir hadis hatırlamıyorum doğrusu.
Bu konuda bu zamana kadar 1 kac tane eser bunu okuyup bir sahid oldum böyle bir haber var ve o sürünge hakkinda.

Riyaz diyorsun bak sanada sunu derim ona gelen e kadar o Kadar cok hadis kitablari var ki.
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
ibni abbas kim?abdullah ibni abbas ise peygamber vefat ettinde 12 yaşındaydı.
Bu nasil bir soru böyle ibni Abbas r.a sabahe olur.

Sen sonra bu yazmis oldugundan eminmisin onun da 12 yasinda oldugundan buna dair var mi bir bilgi olarak delilin.

Senin dedigine bakarsak o zaman hicret den 1 yil önce dogmus olmasi gerekiyor.

Benim ise bildigim onun da15 gibi bir yas da oldugu idi.

 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
olay mekkede ilk risalet dönemini aktarıyor.ibni abbas o zamanlar meme emiyordur.
Bunun böyle olduguna dair senden bilgi istiyorum sen acik ve kesin konusmussun ve bu bir de iddia olur su da var buna ilave ten de iddia edenden bir delil istenir.
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
hadise göre kertenkele yemek caizmi?peygamber ses çıkarmamış.demekki caiz!
Bu konuda suanda aklimda bir hadis yok ve böyle bir seyi de okudumugumu hatirlamiyorum da.

Bu konuda ne gibi hadis var bilmiyorum ve sunu da diyeyim buna kimler caiz diyor onu da bilmiyor ve nerde gectiklerinide.

 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
işte! ilim bitti.yazacakta bir şey kalmadı.ayet için teşekkur!allah ilmiyle amel edenlerden eylesin.
Ilim bitmez o bir hazine olur ve bizler ise ondan aldigimiz ve de ögrendiklerimiz adeta ondan damlalar misali olur düsüncesindeyim.

Amin ecmain in$allah sen sag ol bu güzel dua icin.
 

ALI25

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Puanları
48
$uanda bir tek kaynak vermekle yetineyim direk ondan aliyorum bu konuda.

Abdullah Ibn Abbas
Hz.Muhammed (s.a.v.)´in amcasi Abbas (r.a.)´in oglu. Kesin olarak ne zaman dogdugu bilinmemekle birlikte onun Hicret´ten üc yil kadar önce, Müslümanlar Mekke´de $i´b-i Ebi Talib´te ekonomik ve sosyal ku$atma ve baski altindayken dogdugu bilinmektedir.($amil Islam Ansiklopedisi Ct.1.Sayfa.9/Heyet)

Bak tek bu yazi bir esas da alsak ne diyordu yukarida hicret den üc sene önce dogdugu gibi bahis etti demek ki 3 arti ilave olarak 11 eder yas olarak 14 yasinda oldugu karsimiza cikiyor.
 
Üst