Karma Eğitim Haramdır | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Karma Eğitim Haramdır

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,282
Puanları
83
SORU: İslam dini ergen kızların ve erkek öğrencilerin birlikte okuduğu karma okullara izin verir mi?
CEVAP: Kur’an, Sünnet, Cemaat yolunda olan Ehl-i Sünnet uleması ve fukahası bu konuda fetva ve ruhsat vermemişlerdir. Karma eğitimde büyük fitne vardır. Okullar ilim irfan bilgelik ahlak fazilet güzellik öğretilen mekanlardır. Oralara seks cinsellik sokulmamalıdır.
SORU: Karma eğitim veren İmam-Hatipler için ne dersiniz?
CEVAP: Böyle bir şeyi asla doğru bulmam.
SORU: İmam-Hatip okullarında beş vakit namaz mecburî mi olmalıdır?
CEVAP: Hiç şüphe yok, mutlaka mecburî olmalıdır. Sultan Abdülhamid zamanında bütün okullarda ve liselerde beş vakit namazı cemaatle kılmak mecburî idi. Meşhur Mekteb-i Sultanînin (Galatasaray lisesinin) 600 kişilik camii vardı, ezan okunurdu ve bütün Müslüman talebelerin katılımıyla cemaatle namaz kılınırdı. Okulun, devletten maaş alan resmî imamı vardı.
SORU: Bazı İmam hatip okullarında ve İlahiyat fakültelerinde Mutezile mezhebinin öğretileri okutuluyor…
CEVAP: Mutezile mezhebi, firak-ı dalledendir. Onlar Ehl-i Sünneti sapıklıkla, Ehl-i Sünnet de onları sapıklıkla suçlar. Bazı İmam-Hatiplerde sinsice, taqiyye ve kitman yapılarak Mutezile mezhebine göre ders okutulması bir facia ve hıyanettir.
SORU: Fazlurrahmanın Tarihsellik ve Tâtiliye cereyanı nedir?
CEVAP: Bu cereyan İslamın içindeki bozuk bir fırka değil, İslamın dışında yeni bir din mahiyetindedir. Onlar Kur’anın üç yüz küsur kesin hükümlü ayetinin bugün geçerli olmadığı ileri sürüyor ve ayrıca nice sahih hadislerin hükümlerini inkar ediyor. Müslüman halkın, öğrencilerin bu konuda aydınlatılması gerekir. Fazlurrahman, binden fazla ulemanın, fukahanın fetvasıyla reddedilmiş ve Pakistandan kovulmuştur.
SORU: Türkiyede Fazlurrahmancı var mıdır?
CEVAP: Vardır, yüzde doksan dokuzu taqiyye ve kitman yaparak kendilerini gizlemekte, sinsice çalışmaktadır. Bazı önemli kurumlara sızmışlardır. Onları deşifre etmek gerekir.
SORU: Resulullah Efendimizin sahih hadislerini, bilhassa kadınlarla ilgili olanlarını Avrupa Birliği kriterlerine göre ayıklamanın hükmü nedir?
CEVAP: Küfürdür, hıyanettir.
SORU: Şeriatsız İslam olur mu?
CEVAP: Şeriat Kur’an ve Sünnetten çıkartılmış din hükümlerinin tamamına verilen isimdir. Namaz oruç zekat hac hep Şeriattır. Şeriatsız İslam olmaz.
SORU: İslam Protestanlığı nedir?
CEVAP: Kur’ana, Sünnete, icmâya, Şeriata dayanan Ehl-i Sünneti yıkmak, Müslümanlar arasında tefrika çıkartmak için Tâğutî bir projedir.
SORU: Dinim İslam, milletim Türk Kürt Arnavut Boşnak Çerkez şu veya bu demek caiz midir?
CEVAP: Asla değildir. Müslümanın dini de İslamdır, milleti de…
SORU: Müslümanlar halklarına, kabilelerine, kavimlerine hizmet etmesinler mi?
CEVAP: Elbette hizmet edecekler ama ırkçılık, ayırımcılık, bölücülük yaparak, kendi kavimlerinden olmayanları ötekileştirerek değil. İslam dairesi içinde kalmak, başka kavimlere mensup kardeşlerimizi dışlamamak şartıyla kavmimize olanca gayretimizle hizmet etmekle mükellefiz.
SORU: Osmanlıyı kötüleyen, tahkir eden, dışlayanlara ne dersin?
CEVAP: Osmanlılar bizim atalarımızdır. İslama ve Türkiyeye büyük hizmet etmişlerdir. Sâlih atasını, ecdadını, babasını tahkir edip dışlayanlar soysuzdur.
SORU: Hilafet bir inanç meselesi midir?
CEVAP: Değildir, lakin Hilafet zarurîdir. Hilafet ve Halife olmadığı için Müslümanlar, sayılarının bir buçuk milyar olmasına rağmen perişan, esir, yenik ve zelil vaziyettedir. Başsız bir insan düşünebilir miyiz? Başsız bir toplum ve Ümmet de olmaz. Hilafetsiz ve Halifesiz kurtuluş hürriyet ve yükselme olmaz.
SORU: Din sadece bir vicdan işi midir?
CEVAP: Din bir vicdan işidir ama sadece vicdan işi değildir.
SORU: Dinde ikrah, zorlama var mıdır?
CEVAP: Gayr-i Müslimlere, Ehl-i Kitaba, ille de Müslüman olacaksın diye zorlama yapılamaz. Müslümanlara bazı konularda zorlama yapılır.
SORU: İlmihalini bilmeyen bir kimse iyi ve güçlü bir Müslüman olabilir mi?
CEVAP: Olamaz. Akaidini, ilmihalini, fıkhını, İslam ahlakını YETERLİ miktarda bilmeli ki, bunları hayata uygulayabilsin ve iyi Müslüman olabilsin.
SORU: Türkiyede zamanımızda yeterli miktarda vasıflı, bilgili, güçlü, bilge, iyi Müslüman var mıdır?
CEVAP: Maalesef yoktur.
SORU: İktidarda siyasal İslam olduğu halde Ayasofya niçin açılamıyor?
CEVAP: Yurt çapında beş milyon imza toplansaydı ve iktidara “Ayasofyayı açmazsan sana rey vermeyeceğiz” tehdidi ulaştırılsaydı, açılmış olurdu.
SORU: Kadınların vakit namazlarını camilerde mi kılması doğrudur, evlerinde mi?
CEVAP: Camilerde kılabilirler ama evlerinde kılmaları efdaldir, daha iyidir.
SORU: Sünneti tamamen veya kısmen inkar etmenin, fıkhı ve dört mezhebi reddetmenin sonu nedir?
CEVAP: Bilmeden sapıklığa ve hattâ Allah saklasın gafletle küfre düşmektir.
SORU: Bir Sünneti ihyâ eder, hayata geçirirken; bundan dolayı gururlanıp kibirlenmenin hükmü nedir?
CEVAP: Gururlanmak ve kibirlenmek kesin haramdır. Sünneti ihya ederken harama düşenler yaman bir çelişki ve gaflet içindedir.


Mehmed Şevket Eygi
 

spesifik

آزادی قید و بند
Yönetici
Süper Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,394
Puanları
113
imam hatiplerde karma kalktı
benim kız iho da sadece kızlardan oluşuyor sınıf
herkez zengin değil koleje yollasın
ve ne yazık ki şimdi ki kolejlerde çocuklara kibiri aşılıyor
burunlar havada dil dersen papuç :)

İlahıyatta mutezileye gelince..
syn sofi ağa eğer Mutezilenin ne olduğu bilinmezse yanlışlığı nasıl ortaya konacak ?

diğer soruları okumadım ...
paylaşım için teşekkürler...
 

ömerusta

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
16 Ocak 2012
Mesajlar
6,911
Puanları
63
evet mehmet şevki eygiye vede abdullah birisine göre icat edilmiş bir din hayırlı olsun
 

spesifik

آزادی قید و بند
Yönetici
Süper Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,394
Puanları
113
usta sana forumda bir kavram köşesi mi açalım ne yapalım :)
 

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,282
Puanları
83
herşey zıddı ile kaimdir, eleştiren yaratığa, yazılanların, zıddını yamayın, bakın nasıl bir sonuç çıkıyor..ah akıl neredesin...
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
La haya'ya bak..!!!

Günümüzde karma'dan ne doğuyor bunu görmüyormuş gibi, bunu bilmiyormuş gibi ve bunu anlamıyormuş gibi,

"Karma haramdır!" diyenlere "Yeni Din icad edenler" diyor,

"Yaklaşmayınız" emri, karmayı tamamen lağveder,

Sadece okulda değil, hayatın hemen hemen her alanında...

Karma'nın kucağında son tahlilde "zina" neşet eder...

Bir de bu dangalaklar Kur'ancı olacak iyi mi..?
 

kebîkec

Paylaşımcı Üye
İhvan Üyesi
Katılım
21 Eyl 2007
Mesajlar
7,707
Puanları
113
İnşallah birgün bu sorunda çözülür. Birileri işaret edip gündeme getirir, birileride inşallah sorunu çözer. Teknik alt yapısı hazırlanıp en kısa sürede uygulanmalı.
 

ömerusta

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
16 Ocak 2012
Mesajlar
6,911
Puanları
63
İnşallah birgün bu sorunda çözülür. Birileri işaret edip gündeme getirir, birileride inşallah sorunu çözer. Teknik alt yapısı hazırlanıp en kısa sürede uygulanmalı.
etme hocam sizde mi ?
bakın etrafınıza kızlarınızın vede oğullarınızın elindeki telefonlara yüzde sekseni internete bağlı fes paylaşımlı gogle amcası desdekli buna karşı değilsiniz adap vede edebinde
bir eytim verile bilecek sınıf lar vede öğretmenler temin etmek yerine yasak haram gibi uç kavramlara sığınarak insanları cinsiyete bakarak eytemezsiniz aynı otobüse binerler aynı mazaları gezerler aynı marketleri gezerler aynı kabeyi taavaf ederler aynı okulu paylaşamazlar öyle mi?
bu günden itibaren bayanların bu formda yada erkeklerin bu formda yazması yasak olmalı değilmi?
ey islama bir kılıf dikmeye çalışan ey islamı kendi beyninin aldığı kadar okuyup bu kadar diye sınır çizen vede derya olan kurana bakmayan onu kılavuz olarak görmeyi ihmal eden zavallı zihinler yazık ediyorsunuz kendinize neslinize bari insan gibi eşit paydalarda iffetli namuslu ortamlarda yaşama hürriyeti tanıyın lutven
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Beynin çalışmıyor mu senin aklın durdu mu..???

"Yaklaşmayınız" babanın emri mi senin..!!!!

Kimse yasaktan yana değil, Allah kaide koymuşsa o öğretilecek ve uygulanacak...

Terbiyesizliği ahlak mı edindin hayasız...

Okullarda zina etmemiş kız zina etmemiş erkek yok denecek kadar azdır...

Eğer karma eğitim buna kapıyı aralıyorsa kapanacak...

Sen zani misin???

İslam devleti olsa telefona da, internete de caddeye de mahalleye de elbet KUR'AN MERKEZLİ sınırlama getirelecektir...

İslam senin ve senin babanın çifliği mi..???

Senin en büyük düşmanın KUR'AN, bunu bilmeyecek ahmak mı var...

İslam gelince elbet her şeye KUR'AN'a göre tanzim edilecek...

Zina evleri açalım değil mi yasak koymayalım, insanlar müslümansa gelmezler değil mi???

İslam gelince elbet sen bunları konuşamayacaksın...

Forum sahifelerinde kadın erkek birbirlerini dürtmeyecekler...

Kadınlar erkekler istedikleri gibi hayat kuşanamayacaklar...

Parklarda bahçelerde çimenliklerde alenen erkekler kadınları kadınlar da erkekleri düdükleyemeyecekler...

Kur'an bunları ve bunlara benzer şeyleri elbet yasaklamıştır...

Sen Kur'an'dan da rahatsız bir la ahlak mısın???
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Şunlara bak ya, hem ülkeyi Kur'an yönetecek ve hem de o ülkenin sokağı, caddesi, mahallesi, okulu, hastanesi, iş yerleri demokrasininkiden, laiklik yönetiminden, hıristiyan yönetiminden farklı olmayacak...

Olum İslam babanızın malımı la..?

Allah'ın gönderdiği İslam O...

O ne derse o uygulanacak....

O "Yaklaşma" diyorsa kadını erkeğe; erleği de kadına yaklaştırmayacaksın... Ötesi var mı bunun...

Görüyor musunuz utanmazlığı,

Kur'an'cı hokkabazları Kur'an'ı da çoktan eğilimlerine uydurmuşlar...

NOT

Ben yasak koyamam... Sen de yasak koyamazsın.. O da...

Allah ve Rasülü yasak koyar, ki koymuş, İslam Devleti de O'nu uygulayacak...

Mes'ele budur...

NOT

Bir erkek yabancı bir kadınla neden bir arada bulunur, neyi paylaşırlar, birbirlerine ne satarlar, neyin münazarasını yaparlar, bu konuşmanın çok kısa bir sonrası,

Canım'a çıkar, güzelime çıkar, aşkıma çıkar,

Sonra da bilmem neye çıkar...

Bunu ben mi diyorum, yoo, bunu Allah zaten buyurmuş, yol buraya çıkacaktır o halde,

"Yaklaşma..!!!!"

Sen bu insanlari zinadan, haramdan, ******likten, cinsel ahlaksızlıktan, cinsel ilişkiden, cinsel edepsizlikten koruma ve kollama adına onları bunlara götürücü yasaklar ve cezalar ortaya koyanlara şükredeceğin yerde onlara küfrediyorsun...

Sen nesin Şeytan mısın..???

Yani başka tarifin yoktur...

Şeytan birinin bu forumda işi nedir, onu da yöneticilere soralım...
 

DostunDostu

Süper Moderatör
Yönetici
İhvan Üyesi
Katılım
30 Eyl 2013
Mesajlar
6,181
Puanları
83
Eğer sınıflarda kız erkek karışık olursa bünyede oluşacak hormonal denge beyni ve kalbi etkiler. Hayvani nefis doğal olarak üremeye odaklanır. Buna odaklanması bir hastalık falan değildir. Lakin eğitimde bu sağlıklı olmaz. Ergen beyinler oraya eğitim almak için gidiyorlarsa o halde bu eğitimi en sağlıklı biçimde vermeye odaklanılmalıdır. İbadette ve eğitimde bu böyle.. Ama bu işi otobüsleri ayırmaya kadar götürmek doğru olmaz. Gaye iki farklı dünya kurmak olmamalıdır. Eğer konuya bu hasta açıdan bakarsanız pazarları ve marketleri ve hatta yolları bile ayırmaya kadar gider bu.. Hemde takva adına yapmaya başlanır bu işler. Bu konuda durduğunuz nokta çok çok önemlidir.

Edit: Mesela otobüsleri ayırmak yerine yolcu kapasitesini düşürürsünüz. Seyrek şekilde, insanların birbirlerine sürtünmeyeceği kadar yolcu alırsınız.. Hem içeride oksiyen bol olur hem insanlar ahırdaki sürüler gibi sıkıştırılmamış olur. Sınıflarda bile bu böyle olmalı.. 19 öğrenciden fazla olmamalıdır sınıflar. Bilimsel araştırmalara göre bir sınıfta 19 kişiden fazla insan olursa o insanlar sürü psikolojisine giriyorlar. Buna kitle psikolojisi diyorlar. Ve kitle psikolojisinde akıl devre dışı kalıyor. Toplumsal linç olayları, yakma yıkma olaylarının sebebi bu psikolojidir.. Kalabalık yürüyüşlerde bu çok olur..
 

Kaçak

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
21 Ara 2012
Mesajlar
8,416
Puanları
113
Sonunda 19 un bir mucizesine daha şahit olduk ...
 

cemaliii

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
24 Ağu 2009
Mesajlar
4,575
Puanları
113
bu günden itibaren bayanların bu formda yada erkeklerin bu formda yazması yasak olmalı değilmi?
ey islama bir kılıf dikmeye çalışan ey islamı kendi beyninin aldığı kadar okuyup bu kadar diye sınır çizen vede derya olan kurana bakmayan onu kılavuz olarak görmeyi ihmal eden zavallı zihinler yazık ediyorsunuz kendinize neslinize bari insan gibi eşit paydalarda iffetli namuslu ortamlarda yaşama hürriyeti tanıyın lutven
ömerusta seni alkışlıyorum tebrik ediyorum.allah razı olsun.
forumda bugünden itibaren ya hanım üyeler gitsin,yada biz gidelim.
bu konu ve bu başlık şeriatın ülkemizdeki ayak sesleri sanki.
öyle bir durumda bizde size karşı savaşırız yapacak birşey yok. ben sizlerin kafasındaki şeriat (gerçek şeriata lafımız olamaz) yönetimiyle yaşamak istemiyorum.
 

spesifik

آزادی قید و بند
Yönetici
Süper Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,394
Puanları
113
ömerusta seni alkışlıyorum tebrik ediyorum.allah razı olsun.
forumda bugünden itibaren ya hanım üyeler gitsin,yada biz gidelim.
bu konu ve bu başlık şeriatın ülkemizdeki ayak sesleri sanki.
öyle bir durumda bizde size karşı savaşırız yapacak birşey yok. ben sizlerin kafasındaki şeriat (gerçek şeriata lafımız olamaz) yönetimiyle yaşamak istemiyorum.
aslında usta hakikate parmak basıyor..
mesele okulla bitmiyor demek istiyor ..ki haklı ..
geçenlerde dolmuşa binmek durumunda kalmıştım
uzun bir aradan sonra ilk defa binmiştim
pişman oldum bindiğime ..
gerçekten hiç mesafe yok adamlarla aranızda ..
bu durum çok rahatsız edici..
Diyeceksiniz ki belli bir süre daha sonra o insanları görmüyoruz falan
cinsiyet meselesinden çok öte fıtri bir durum..
okulları karma halden kurtardık diyelim toplumu nasıl düzelteceğiz ..
bunu eleştirmek yerine çözüm sunmak gerekir...
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,628
Puanları
113
Karma eğitim haramdır.

Neden?

Çünkü karma uzak doğunun mistik bir din anlayışıdır. Bildiğim kadarı ile ruhçu bir öğreti ve islam ile bağdaşmayan çok şey var.

Mesela sünnet ve hadis yok bu oluyor doğru eğitim yok demek.

Karmayalım çok karman kurman olur arap saçına döner.

Selam et
 

kebîkec

Paylaşımcı Üye
İhvan Üyesi
Katılım
21 Eyl 2007
Mesajlar
7,707
Puanları
113
etme hocam sizde mi ?
bakın etrafınıza kızlarınızın vede oğullarınızın elindeki telefonlara yüzde sekseni internete bağlı fes paylaşımlı gogle amcası desdekli buna karşı değilsiniz adap vede edebinde
bir eytim verile bilecek sınıf lar vede öğretmenler temin etmek yerine yasak haram gibi uç kavramlara sığınarak insanları cinsiyete bakarak eytemezsiniz aynı otobüse binerler aynı mazaları gezerler aynı marketleri gezerler aynı kabeyi taavaf ederler aynı okulu paylaşamazlar öyle mi?
bu günden itibaren bayanların bu formda yada erkeklerin bu formda yazması yasak olmalı değilmi?
ey islama bir kılıf dikmeye çalışan ey islamı kendi beyninin aldığı kadar okuyup bu kadar diye sınır çizen vede derya olan kurana bakmayan onu kılavuz olarak görmeyi ihmal eden zavallı zihinler yazık ediyorsunuz kendinize neslinize bari insan gibi eşit paydalarda iffetli namuslu ortamlarda yaşama hürriyeti tanıyın lutven
Kuranın nersinde karma eğitim var ömerusta.

Biz işin içinde olan bir eğitimci olarak 4. sınıftan sonra kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim görmesinin daha faydalı olduğunu iddia ediyoruz ve ekliyoruz niyetiniz eğitim öğretimi kaliteli kılmak ise. Başka niyetler varsa tartışmaya gerek görmüyoruz. Her şey buradan yazılamıyor, çirkin şeylerin eleştirel olarak anlatılması bile kötü reklama girer.

İşin doğası budur.. İnşallah en kısa zamanda öğretmenler odasını bile bay - bayan ayırmayı düşünüyorum.
 

ömerusta

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
16 Ocak 2012
Mesajlar
6,911
Puanları
63
tahsin emin midir ne haltsa önce terbiye kurallarını öğrensin adam olsun ayetleri okumayı öğrensin yaklaşmayın diyor diye yazıyor doğrusu zinaya yaklaşmayındır
okulda zina dersimi veriliyor yoksa iki çocuk yalnız bir yerdemi kalıyor ki harama yaklaşmış olsunlar böyle birşey yok
ha hocaların görüşü ayrı eytimden yanaysa kalite yükselecekse bilim adamları eytimcilerimiz tartışır açıklar bizde eyvallah deriz yoksa bunu din yasaklıyor ALLAH c.c. yasaklıyor
peygamber efendimiz sav yasaklıyor diyerek kendi zihninize onlara ortak koşarak iftira etmeyiniz
kadınları kızağa çekmenin temel pirensipleri bunlar kızlarımızı aşağlaman ın daniskası bu davranış o zaman hastanede doktorları hemşireleri postanede meymurları adliyede hakim leri savcıları ayıralım arkadaş ben bayan yönetici istemiyorum verda büşra kardeşim formu terk etsin ler hadi bayanlar evin ize hatta evinizden dip odanıza geçin yallah
mı diyeceğiz
yoksa çocuklarımıza kuranı vede onun emir vede yasakların iyi öğreteceğiz terbiyeli bir nesle önce bizler örnek olacağız ki çocuklarımız erkek vede kız insan gibi bir müminin nasıl olacağını öğrenecek lerdir saygılarımla saygılı vede edepli insanlara saygısız edepsiz ler ne yazımı okusun nede not düşsün :flw
 

ömerusta

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
16 Ocak 2012
Mesajlar
6,911
Puanları
63
Sonunda 19 un bir mucizesine daha şahit olduk ...
yav hu kaçak şu 19 muizesi nedir böyle bir inanç kapısını kim açar uyan nasıl uyar bunu yazarken eleştirin bizemi yok karşımızda hakaret eden terbiye eytimi almanış sıfta kalmış zavallıyamı bidi bakalım dostum gardaşım hemşehir komşum
 

ömerusta

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
16 Ocak 2012
Mesajlar
6,911
Puanları
63
Kuranın nersinde karma eğitim var ömerusta.

Biz işin içinde olan bir eğitimci olarak 4. sınıftan sonra kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim görmesinin daha faydalı olduğunu iddia ediyoruz ve ekliyoruz niyetiniz eğitim öğretimi kaliteli kılmak ise. Başka niyetler varsa tartışmaya gerek görmüyoruz. Her şey buradan yazılamıyor, çirkin şeylerin eleştirel olarak anlatılması bile kötü reklama girer.

İşin doğası budur.. İnşallah en kısa zamanda öğretmenler odasını bile bay - bayan ayırmayı düşünüyorum.
hocam hakkını helal et benim sizin gibi bir eytimci kardeşime ancak saygım olur fakat bu eytimin ortak olmasını din yasaklıyor gibi anlatılırsa bu dine iftiradır böyle bir ysak yoktur
yalnız çocuklşarın yalnız bire bir kalma durumu yasaktır oysaki sıflar oldukca kalabalıktır
öğretmen odalarını ayırmanız ahlaksız lık eden öğretmeni ahlaklı kılmaz fakat hocalarımız bu beraberlikten rahatsız oluyorlarsa ayırmak doğrudur bunada din ölçüsü demek yanlıştır
bu bir arap geleneğidir onların kültürüdür
yo eytimin kalitesi çocukların gelişimi diyorsanız buyurun eytimciler tartışın bizde saygı duyarız selametle kalın
 

kebîkec

Paylaşımcı Üye
İhvan Üyesi
Katılım
21 Eyl 2007
Mesajlar
7,707
Puanları
113
tahsin emin midir ne haltsa önce terbiye kurallarını öğrensin adam olsun ayetleri okumayı öğrensin yaklaşmayın diyor diye yazıyor doğrusu zinaya yaklaşmayındır
okulda zina dersimi veriliyor yoksa iki çocuk yalnız bir yerdemi kalıyor ki harama yaklaşmış olsunlar böyle birşey yok
ha hocaların görüşü ayrı eytimden yanaysa kalite yükselecekse bilim adamları eytimcilerimiz tartışır açıklar bizde eyvallah deriz yoksa bunu din yasaklıyor ALLAH c.c. yasaklıyor
peygamber efendimiz sav yasaklıyor diyerek kendi zihninize onlara ortak koşarak iftira etmeyiniz
kadınları kızağa çekmenin temel pirensipleri bunlar kızlarımızı aşağlaman ın daniskası bu davranış o zaman hastanede doktorları hemşireleri postanede meymurları adliyede hakim leri savcıları ayıralım arkadaş ben bayan yönetici istemiyorum verda büşra kardeşim formu terk etsin ler hadi bayanlar evin ize hatta evinizden dip odanıza geçin yallah
mı diyeceğiz
yoksa çocuklarımıza kuranı vede onun emir vede yasakların iyi öğreteceğiz terbiyeli bir nesle önce bizler örnek olacağız ki çocuklarımız erkek vede kız insan gibi bir müminin nasıl olacağını öğrenecek lerdir saygılarımla saygılı vede edepli insanlara saygısız edepsiz ler ne yazımı okusun nede not düşsün :flw
Usta senin iyi niyetinden şüphemiz yok ama toplumsal kurallar en zayıf olan hesap edilerek konulur. Bir tane kurban çıkar belki ama hiç kimse o kurbanın kendi kızı veya oğlu olmasını istemez. Bu sebeple zinaya yaklaşmayın deniyor. Ve inan her okulda bir iki böyle örnekten bahs etmek mümkündür. Amacımız eğitim ise bunu ayrı sınıflarda da verebiliriz. Kadın erkek ilişkilerinde diğer alanlarda nasıl bir sınır takip edileceğini Kuran ve sünnetten öğrenmek mümkündür.

Nur Suresi 30. Ayet
Edip Yüksel: İnananlara, gözlerini sakınmalarını (kadınlara gözünü dikip bakmamalarını) ve iffetlerini korumalarını bildir. Bu, onlar için daha temiz bir davranıştır. Elbette ALLAH yaptıklarından haberdardır.

Ahzab 32

Ey Peygamberin hanımları! Sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Allah'tan sakınıyorsanız edalı konuşmayın, yoksa, kalbi bozuk olan kimse kötü şeyler ümit eder; daima ciddi ve ağırbaşlı söz söyleyin.
 
Üst