Kalb katılığından kurtulmak için

bulut_bey79

Kıdemli Üye
Katılım
28 Eki 2006
Mesajlar
12,118
Tepkime puanı
324
Puanları
0
Konum
istanbul
Web sitesi
3422unitedstates.spaces.live.com
Abdullah-i Antâkî hazretleri buyurdu ki: “Beş şey vardır ki, kalb katılaştığı zaman, bunlar onun ilâçlarındandır:
1- Sâlih, iyi kimselerin meclislerinde bulunmak. 2- Kur’ân-ı kerîm okumak. 3- Karnını tıka basa doyurmayıp, helâlden az bir şey yemekle yetinmek. Helâl yemek, kalbi aydınlatır. 4- Allahü teâlânın kâfir ve günahkâr için hazırladığı Cehennem azabını düşünmek. 5- Kendisini, Allahü teâlâya kulluk vazîfesini yapmakta âciz ve noksan görmek, bununla beraber Allahü teâlânın lütuf ve ihsânını düşünmek. Bu tefekkür olup, bir kısmı şunlardır:
1- Allahü teâlânın seni, her şeyinle içini, dışını bildiğini, her ân O’nun seni gördüğünü düşünmek. 2- Dünyâ hayâtını, dünyâ hayâtının meşgûliyetlerinin çokluğunu, dünyâ hayâtının çok çabuk geçtiğini, âhiretin ve ni’metlerin devamlı olduğunu düşünmek. Bu tefekkürün meyvesi; dünyâya düşkün olmayıp, âhirete rağbet etmektir. 3- Ölümün geleceğini, fırsat elden kaçtıktan sonra pişmanlık olacağını düşünmek. Bu tefekkürün meyvesi; uzun emel sahibi olmamak, amellerini düzeltmek, âhirete hazırlık yapmaktır.
Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Gizlilik, gizli işleri muhafaza eder. Sadaka malları korur. İhlâs, amelleri korur. Doğruluk, sözleri korur. Meşveret, görüşleri korur ve; pişman olmaya karşı bir kale, kınanmaya karşı bir emandır.”
Yine Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Beş şeyden önce beş şeyi fırsat bil.
1- İhtiyârlıktan önce gençliği,
2- Hastalıktan önce sıhhati,
3- Fakirlikten önce zenginliği,
4- Ölümden önce hayâtı,
5- Meşgûliyetten önce boş vakti.”
Hâtim-i Esâm buyurdu ki: “İşlerde acele etmek şeytandandır. Fakat beş şey müstesnadır. 1- Eve misâfir gelince onu doyurmak, 2- Müslüman kardeşi öldüğü zaman onu techîz etmek, ya’nî yıkanması, kefenlenmesi ile meşgûl olmak, namazını kılmak ve defnetmek. 3- Bülûğ çağına gelen çocuğunu evlendirmek. 4- Zamanı gelince borcunu ödemek. 5- Günah işleyince tövbe etmek.”

Hikmetler
Mehmet Oruç
 

bulut_bey79

Kıdemli Üye
Katılım
28 Eki 2006
Mesajlar
12,118
Tepkime puanı
324
Puanları
0
Konum
istanbul
Web sitesi
3422unitedstates.spaces.live.com
Kalb bozukluğunun altı sebebi

Evliyanın büyüklerinden Hasen-i Basrî hazretleri buyurdu ki: “Kalbin bozulması altı şeyden dolayıdır:
1- Allahü teâlânın rahmetini umarak, tövbeyi terk etmek.
2- İlmi ile amel etmemek.
3- Amelinde ihlâs sahibi olmamak.
4-Allahü teâlânın ihsân buyurduğu rızkı yiyip, şükür etmemek.
5- Allahü teâlânın taksimine râzı olmamak.
6- Vefât edenleri kabirlerine defnedip, onlardan ibret almamak. Resûl-i ekrem efendimiz buyurdu ki: (Kabir, âhiret konaklarının ilkidir. Ondan kurtulana, ondan sonrası daha hafif ve kolay, ondan kurtulamayana, ondan sonrası daha zor ve çetindir.)”
Yine buyurdu ki: “Kim dünyâyı ister ve onu âhirete tercih ederse, Allahü teâlâ onu altı şeyle cezalandırır. Bunların üçü dünyâya, üçü âhirete âittir. Dünyâya âit olan üç ceza şunlardır:
1- Sonu gelmeyen emel sahibi olmak.
2- Kanâat sahibi olmamak.
3- İbâdetin tat ve lezzetini duymamak.
Âhıretteki üç ceza ise şunlardır:
1- Kıyâmet gününün korkuları.
2- Şiddetli hesap.
3- Uzun süren üzüntü.
Hazreti Ömer bin Hattâb buyurdu ki: “Boş sözü terk edene hikmet, boşuna ve fuzûli bakışı terk edene kalbin huşû’u verilir. Fazla yemeği terk edene, ibâdetin tadı; boş yere gülmeyi terk edene, heybet; mizahı terk edene güzel heybet; dünyâ sevgisini terk edene, âhiret sevgisi; başkasının ayıpları ile uğraşmayı terk edene, kendi nefsinin ayıplarını ıslâh etmek ihsân edilir.”
Hazreti Osman bin Affân buyurdu ki: “Âriflerin alâmetlerinden bazıları şunlardır: Ârifin kalbinde korku ve ümid beraberdir. Dili dâima Allahü teâlâyı hamd ve sena ile meşgûldür. Gözleri hayâ ve ağlama ile doludur. İrâdesi, kendi isteklerini terk edip, Allahü teâlânın rızâsını gözetmekle meşgûldür.” 
Üst