Kadın Hoca erkeklere vaaz verebilirmi ? | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Kadın Hoca erkeklere vaaz verebilirmi ?

Yitik Lale

“Men dakka dukka”
İhvan Üyesi
Katılım
3 May 2010
Mesajlar
3,282
Puanları
0

Değerli Kardeşimiz;

İslâmiyet kişiyi fitne ve fesada sürükleyen görüntü, davranış ve hallere karşı koruyucu tedbirler alır Çünkü İslâmda insanın safiyet ve vakarının muhfazası ve bozulmaması esastır Bu tedbir ve koruma hem erkek için, hem de kadın için eşit seviyede düşünülür

Diğer yandan insana verilmiş olan özellik, kabiliyet ve farklılıklar bir başkasının vebal altına girmesine sebep olmamalı, yanlış duygulara kapılmasına meydan vermemeli, nefsini azdırmamalıdır

Yaratıcı tarafından kadına ihsan edilen sesi de bu çerçeve içinde düşünmek gerekir Esas itibariyle başta insan olmak üzere hiçbir varlığın sesi mutlak olarak haram ve günah sınıfına sokulmaz Çünkü yaratılışında bir haramlık mevcut değildir Bunun içindir ki, hiçbir âyet ve hadis kadının sesini haram kılıcı bir hüküm bildirmez

Başta Hanefi ve Şâfiî imamları olmak üzere mezhep sahibi müçtehid imamlarımızın kanaatleri de bu merkezdedir Hattâ bütün fıkıh kitaplarında şu hükmü görüyoruz: Cumhura göre kadının sesi avret değildir Yani bütün müçtehidlere göre kadının sesi haram değildir

Şâfiî mezhebi âlimleri ve diğer müçtehidler şöyle derler: “Kadının sesi avret değildir Çünkü kadın alış veriş yapar, mahkemede şahitlikte bulunur Bunun için sesini yükselterek konuşmak zorunda kalır1

Kadının sesinin avret olmadığının gerekçesi İslâmın ilk uygulamalı devri olan Saadet Asrıdır Yani Peygamber Efendimizin (asm) ve sahabilerin uygulayış biçimidir Bu uygulanış biçimi üç şekilde görülüyor:

Birincisi: Peygamber Efendimizin (asm) sahabi hanımlarla konuşması, onların sorularına cevap vermesi, şikâyetlerini dinlemesi, ihtiyaç ve taleplerini karşılamasıdır

Bir örnek olması bakımından şu hadis-i şerifi nakledelim:

Amr bin Şuayb rivayet ediyor:

Bir kadın yanında kızı ile birlikte Resulullaha (asm) geldi Kızın kolunda iki altın bilezik vardı Resulullah (asm) kadına sordu: “Bu bileziklerin zekâtını veriyor musun?”

Kadın, “Hayır, vermiyorum” diye cevap verdi

Bunun üzerine Resulullah (asm) tekrar sordu:

“Peki, kıyamette bu iki bilezik yerine Allah’ın sana ateşten iki bilezik taktırması hoşuna gider mi?”

Kadın iki bileziği hemen çıkarıp Resulullaha (asm) uzattı ve “Bunlar artık Allah ve Resulüne aittir” dedi2

İkincisi: Sahabiler gerek Peygamberimizin hanımlarına, gerekse diğer hanım sahabilere hadis ve benzeri durumlarda soru sorarlar, konuşurlar ve bazı konularda bilgi alırlardı

Üçüncüsü: Yine Sahabe döneminde kadınlar, halifelere şikâyetlerini dile getirirler veya dinî meselelerde diğer sahabilere bilmediklerini sorup öğrenirlerdi

Bu mesele için de bir örnek verelim:

Kadının biri Hazret-i Ömer’e gelerek, “Yâ Emîrelmü’minîn! Kocam geceleri ibadet eder, gündüzleri de oruç tutar” şeklinde şikâyette bulundu

Hazret-i Ömer, “Ne demek istiyorsun? Kocanı geceleri ibadet etmekten ve gündüzleri oruç tutmaktan alıkoymamı mı istiyorsun?”

Bunun üzerine kadın başka bir şey söylemeden çıkıp gitti ve biraz sonra bir daha gelip aynı şikâyetini dile getirdi Hazret-i Ömer, kadına yine aynı cevabı verdi

Bu durumu gören Kâ’b bin Sûr söze karıştı ve “Yâ Emîrelmü’minîn, kadının hakkı var Cenab-ı Hak erkeğe dört kadınla evlenebileceğine müsaade ettiğine göre, dördüncü gün kadının hakkıdır” dedi

Bunun üzerine Hazret-i Ömer kadının kocasını çağırtıp dört günde bir oruç tutmamasını ve her dört gecede bir kadının yanında yatmasını emretti3

Ancak diğer bütün mübah meselelerin mahiyet değiştirip mahzurlu bir hal almasında olduğu gibi, kadının sesi meselesinde de aynı durum söz konusudur Kadının sesi mübah, masum ve meşru olmasına karşılık hangi sebeplerden dolayı “avret” olur, nasıl olursa yasak sınıfına girer, yabancı erkeklerin dinlemesi haram olur?

Kadının sesi yaratılışı icabı dikkat çekicidir Özellikle ses normalin dışında bir tonda çıkarsa birtakım mahzurları beraberinde getirmektedir ve dinî tabiriyle “fitneye” sebep olmaktadır Demek ki, haram olan sesin kendisi değil de, kontrol dışı bir mahiyet taşımasıdır

Ahzab Sûresinin 32 âyet-i kerimesi bu husustaki ölçüyü Peygamber hanımlarının şahsında şöyle veriyor:

“Ey Peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz Eğer halinize layık bir takva ile korunacaksanız, yabancılarla câzibeli bir şekilde konuşmayın ki, kalbinde fesat bulunan kimse bir ümide kapılmasın Konuşurken ciddiyet ve ağırbaşlılıkla söz söyleyin”

Müfessir Vehbi Efendi bu âyeti tefsir ederken, “Söylediğiniz söz fitneye sebep olmasın Yani cazibeli ve ecânibi şüpheye düşürecek bir halde edalı ve naz ü istiğna ile söylemeyin” şeklinde izah getirmektedir Elmalılı’nın ifadesiyle “Yayılarak, kırıtarak, sınık, yılışık” olduğunda “kalbi çürük kötülüğe meyilli kimseler” bir ümide kapılırlar Bundan dolayı da günaha girilmiş olur

Vehbe Zühaylî bunu normal konuşmalardan ziyade dinî muhtevada da olsa aynı gerekçe ile mahzurlu görür: “Kadının, Kur’ân şeklinde de olsa, coşkulu ve nağmeli olarak okumakta iken seslerini işitmek haramdır Çünkü bunda fitneye sebep olma korkusu vardır”4

İbni Âbidîn ise meseleye şu şekilde bir açıklık getirir:

“Tercih edilen görüşe göre kadının sesi avret değildir Yalnız zekâsı kıt olanlar zannetmesinler ki, ‘biz kadının sesi avrettir demekle konuşmasını kasdetmiyoruz İhtiyaç halinde ve benzeri durumlarda kadının yabancı erkeklerle konuşmasına cevaz veriyoruz Yalnız kadınların yüksek sesle konuşmalarını, seslerini uzatmalarını, yumuşatmalarını ve nağmeli bir şekilde okumalarını caiz görmüyoruz Çünkü bunlarda erkekleri kendilerine meylettirmek ve şehvetlerini tahrik etmek vardır Kadının ezan okuması da bundan dolayı caiz olmamıştır”5

Bizim de katıldığımız hükmü Faruk Beşer Hoca veciz bir şekilde şöyle dile getirir:

“Kadın her şeyiyle olduğu gibi sesiyle de çekici, büyüleyici ve tahrik edicidir ve aslında bu onun çirkin olduğunu değil, güzel olduğunu gösterir Birer nimet demek olan çekici yönlerini, bu arada sesini fitneye sebep olmak ve tahrik etmek için kullanırsa, yani konuşmasını kırıla döküle ve kadınsı biçimde yaparsa, ya da nağmeli sözlerle normal konuşurken zaten tahrik edici olan sesini daha da etkileyici hale getirirse, sesi avret olduğundan değil de, fitneye sebep olacağından haram olur Vakarlı ve karşısındakine ümit kestirici edayla konuşursa haram olmaz6

Son olarak zamanımızın müfessirlerinden Muhammed Ali es-Sabûnî’nin yorumuna yer verelim:

“Açıkça görüldüğü gibi, eğer fitneden emin ise kadının sesi haram olmaz Ancak, erkeklerin, kadınları fitne ve fesada götüren hallerden uzak tutmaları gerekir”7

Sorudaki unsurlara gelince, şiir ve ilahide ses incelip kalınlaştığı, nağmeli olduğu ve câzip bir mahiyete büründüğü için yabancı erkeklerin duyacağı şekilde söylemek beraberinde mahzurları taşımaktadır

Hanımların sesli olarak zikretmeleri de şayet yabancı erkekler duyacaksa, yine aynı kategoriye girmekte ve birtakım yanlış duyguların uyanmasına sebebiyet vereceğinden ezanda olduğu gibi müsaade edilmemektedir Ancak kendi aralarında sesli olarak Kur’ân okumalarında ilâhi söylemelerinde ve zikretmelerinde haliyle mahzur olmaz

1 Tefsîrü Âyâti’l-Ahkâm, 2: 167
2 Tirmizî, Zekât: 12
3 Hayâtü’s-Sahâbe, 3: 349
4 İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, 1: 467
5 Reddü’l-Muhtar, 1: 272
6 Hanımlara özel ilmihal, 314
7 Tefsîrü Âyâti’l-Ahkâm, 2: 167

Mehmed Paksu
Aileye Özel Fetvalar
 

arifan yolcusu

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ağu 2010
Mesajlar
1,303
Puanları
48
Yaş
39
başlığı siz mi seçtiniz yoksa paksu hocanın başlığı mı...
konu ile başlık arasında uçurumlar var
 

korakademik

Ordinaryus
İhvan Üyesi
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
2,236
Puanları
0
HZ. Aişe validemizin talebeleri sadece kadınlar mıydı?
 

ummuhan

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Puanları
113
Amerikada Erkeklere imamlık yapıp namaz kıldıran kadınlar bile var.....

(HAFAZALLAH.....)
 

arifan yolcusu

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ağu 2010
Mesajlar
1,303
Puanları
48
Yaş
39
bu başlıkta bi iş var deriz...
alıntı yapılan adresi alabilir miyiz?
 

Yitik Lale

“Men dakka dukka”
İhvan Üyesi
Katılım
3 May 2010
Mesajlar
3,282
Puanları
0
başlığı siz mi seçtiniz yoksa paksu hocanın başlığı mı...
konu ile başlık arasında uçurumlar var
Başlığı ben seçmedim alıntıladığım sitede böyle başlık verilmişti ki başlıkla konu arasında ben bir uçurum görmedim...
Başlık konunun tamamıyla olmasada bir kısmıyla ilintili niteliktedir...
 

arifan yolcusu

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ağu 2010
Mesajlar
1,303
Puanları
48
Yaş
39
adres alabilir miyiz?
tahminlerimiz doğruysa bi düzeltme yapacağız...
 

arifan yolcusu

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ağu 2010
Mesajlar
1,303
Puanları
48
Yaş
39
başlığın dikkatimi çekti biraz baktım bu siteyi de gördüm...
yazının sonunda

Konu quarantine tarafından (Dün Saat 10:01 ) değiştirilmiştir.
ibaresi var...
 

arifan yolcusu

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ağu 2010
Mesajlar
1,303
Puanları
48
Yaş
39
Soru

Kadın sesi erkeğe haram mıdır
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslâmiyet kişiyi fitne ve fesada sürükleyen görüntü, davranış ve hallere karşı koruyucu tedbirler alır
Çünkü İslâmda insanın safiyet ve vakarının muhfazası ve bozulmaması esastır
Bu tedbir ve koruma hem erkek için, hem de kadın için eşit seviyede düşünülür


Diğer yandan insana verilmiş olan özellik, kabiliyet ve farklılıklar bir başkasının vebal altına girmesine sebep olmamalı, yanlış duygulara kapılmasına meydan vermemeli, nefsini azdırmamalıdır


Yaratıcı tarafından kadına ihsan edilen sesi de bu çerçeve içinde düşünmek gerekir
Esas itibariyle başta insan olmak üzere hiçbir varlığın sesi mutlak olarak haram ve günah sınıfına sokulmaz
Çünkü yaratılışında bir haramlık mevcut değildir
Bunun içindir ki, hiçbir âyet ve hadis kadının sesini haram kılıcı bir hüküm bildirmez


Başta Hanefi ve Şâfiî imamları olmak üzere mezhep sahibi müçtehid imamlarımızın kanaatleri de bu merkezdedir
Hattâ bütün fıkıh kitaplarında şu hükmü görüyoruz: Cumhura göre kadının sesi avret değildir
Yani bütün müçtehidlere göre kadının sesi haram değildir


Şâfiî mezhebi âlimleri ve diğer müçtehidler şöyle derler: “Kadının sesi avret değildir
Çünkü kadın alış veriş yapar, mahkemede şahitlikte bulunur
Bunun için sesini yükselterek konuşmak zorunda kalır
1

Kadının sesinin avret olmadığının gerekçesi İslâmın ilk uygulamalı devri olan Saadet Asrıdır
Yani Peygamber Efendimizin (a
s
m
) ve sahabilerin uygulayış biçimidir
Bu uygulanış biçimi üç şekilde görülüyor:

Birincisi: Peygamber Efendimizin (a
s
m
) sahabi hanımlarla konuşması, onların sorularına cevap vermesi, şikâyetlerini dinlemesi, ihtiyaç ve taleplerini karşılamasıdır


Bir örnek olması bakımından şu hadis-i şerifi nakledelim:

Amr bin Şuayb rivayet ediyor:

Bir kadın yanında kızı ile birlikte Resulullaha (a
s
m
) geldi
Kızın kolunda iki altın bilezik vardı
Resulullah (a
s
m
) kadına sordu: “Bu bileziklerin zekâtını veriyor musun?”

Kadın, “Hayır, vermiyorum” diye cevap verdi


Bunun üzerine Resulullah (a
s
m
) tekrar sordu:

“Peki, kıyamette bu iki bilezik yerine Allah’ın sana ateşten iki bilezik taktırması hoşuna gider mi?”

Kadın iki bileziği hemen çıkarıp Resulullaha (a
s
m
) uzattı ve “Bunlar artık Allah ve Resulüne aittir” dedi
2

İkincisi: Sahabiler gerek Peygamberimizin hanımlarına, gerekse diğer hanım sahabilere hadis ve benzeri durumlarda soru sorarlar, konuşurlar ve bazı konularda bilgi alırlardı


Üçüncüsü: Yine Sahabe döneminde kadınlar, halifelere şikâyetlerini dile getirirler veya dinî meselelerde diğer sahabilere bilmediklerini sorup öğrenirlerdi


Bu mesele için de bir örnek verelim:

Kadının biri Hazret-i Ömer’e gelerek, “Yâ Emîrelmü’minîn! Kocam geceleri ibadet eder, gündüzleri de oruç tutar” şeklinde şikâyette bulundu


Hazret-i Ömer, “Ne demek istiyorsun? Kocanı geceleri ibadet etmekten ve gündüzleri oruç tutmaktan alıkoymamı mı istiyorsun?”

Bunun üzerine kadın başka bir şey söylemeden çıkıp gitti ve biraz sonra bir daha gelip aynı şikâyetini dile getirdi
Hazret-i Ömer, kadına yine aynı cevabı verdi


Bu durumu gören Kâ’b bin Sûr söze karıştı ve “Yâ Emîrelmü’minîn, kadının hakkı var
Cenab-ı Hak erkeğe dört kadınla evlenebileceğine müsaade ettiğine göre, dördüncü gün kadının hakkıdır” dedi


Bunun üzerine Hazret-i Ömer kadının kocasını çağırtıp dört günde bir oruç tutmamasını ve her dört gecede bir kadının yanında yatmasını emretti
3

Ancak diğer bütün mübah meselelerin mahiyet değiştirip mahzurlu bir hal almasında olduğu gibi, kadının sesi meselesinde de aynı durum söz konusudur
Kadının sesi mübah, masum ve meşru olmasına karşılık hangi sebeplerden dolayı “avret” olur, nasıl olursa yasak sınıfına girer, yabancı erkeklerin dinlemesi haram olur?

Kadının sesi yaratılışı icabı dikkat çekicidir
Özellikle ses normalin dışında bir tonda çıkarsa birtakım mahzurları beraberinde getirmektedir ve dinî tabiriyle “fitneye” sebep olmaktadır
Demek ki, haram olan sesin kendisi değil de, kontrol dışı bir mahiyet taşımasıdır


Ahzab Sûresinin 32
âyet-i kerimesi bu husustaki ölçüyü Peygamber hanımlarının şahsında şöyle veriyor:

“Ey Peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz
Eğer halinize layık bir takva ile korunacaksanız, yabancılarla câzibeli bir şekilde konuşmayın ki, kalbinde fesat bulunan kimse bir ümide kapılmasın
Konuşurken ciddiyet ve ağırbaşlılıkla söz söyleyin


Müfessir Vehbi Efendi bu âyeti tefsir ederken, “Söylediğiniz söz fitneye sebep olmasın
Yani cazibeli ve ecânibi şüpheye düşürecek bir halde edalı ve naz ü istiğna ile söylemeyin” şeklinde izah getirmektedir
Elmalılı’nın ifadesiyle “Yayılarak, kırıtarak, sınık, yılışık” olduğunda “kalbi çürük kötülüğe meyilli kimseler” bir ümide kapılırlar
Bundan dolayı da günaha girilmiş olur


Vehbe Zühaylî bunu normal konuşmalardan ziyade dinî muhtevada da olsa aynı gerekçe ile mahzurlu görür: “Kadının, Kur’ân şeklinde de olsa, coşkulu ve nağmeli olarak okumakta iken seslerini işitmek haramdır
Çünkü bunda fitneye sebep olma korkusu vardır
”4

İbni Âbidîn ise meseleye şu şekilde bir açıklık getirir:

“Tercih edilen görüşe göre kadının sesi avret değildir
Yalnız zekâsı kıt olanlar zannetmesinler ki, ‘biz kadının sesi avrettir demekle konuşmasını kasdetmiyoruz
İhtiyaç halinde ve benzeri durumlarda kadının yabancı erkeklerle konuşmasına cevaz veriyoruz
Yalnız kadınların yüksek sesle konuşmalarını, seslerini uzatmalarını, yumuşatmalarını ve nağmeli bir şekilde okumalarını caiz görmüyoruz
Çünkü bunlarda erkekleri kendilerine meylettirmek ve şehvetlerini tahrik etmek vardır
Kadının ezan okuması da bundan dolayı caiz olmamıştır
”5

Bizim de katıldığımız hükmü Faruk Beşer Hoca veciz bir şekilde şöyle dile getirir:

“Kadın her şeyiyle olduğu gibi sesiyle de çekici, büyüleyici ve tahrik edicidir ve aslında bu onun çirkin olduğunu değil, güzel olduğunu gösterir
Birer nimet demek olan çekici yönlerini, bu arada sesini fitneye sebep olmak ve tahrik etmek için kullanırsa, yani konuşmasını kırıla döküle ve kadınsı biçimde yaparsa, ya da nağmeli sözlerle normal konuşurken zaten tahrik edici olan sesini daha da etkileyici hale getirirse, sesi avret olduğundan değil de, fitneye sebep olacağından haram olur
Vakarlı ve karşısındakine ümit kestirici edayla konuşursa haram olmaz
6

Son olarak zamanımızın müfessirlerinden Muhammed Ali es-Sabûnî’nin yorumuna yer verelim:

“Açıkça görüldüğü gibi, eğer fitneden emin ise kadının sesi haram olmaz
Ancak, erkeklerin, kadınları fitne ve fesada götüren hallerden uzak tutmaları gerekir
”7

Sorudaki unsurlara gelince, şiir ve ilahide ses incelip kalınlaştığı, nağmeli olduğu ve câzip bir mahiyete büründüğü için yabancı erkeklerin duyacağı şekilde söylemek beraberinde mahzurları taşımaktadır


Hanımların sesli olarak zikretmeleri de şayet yabancı erkekler duyacaksa, yine aynı kategoriye girmekte ve birtakım yanlış duyguların uyanmasına sebebiyet vereceğinden ezanda olduğu gibi müsaade edilmemektedir
Ancak kendi aralarında sesli olarak Kur’ân okumalarında ilâhi söylemelerinde ve zikretmelerinde haliyle mahzur olmaz


1 Tefsîrü Âyâti’l-Ahkâm, 2: 167

2 Tirmizî, Zekât: 12

3 Hayâtü’s-Sahâbe, 3: 349

4 İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, 1: 467

5 Reddü’l-Muhtar, 1: 272

6 Hanımlara özel ilmihal, 314

7 Tefsîrü Âyâti’l-Ahkâm, 2: 167


Mehmed Paksu
Aileye Özel Fetvalar

http://www.mumsema.com/misafir-sorulari/131734-kadin-hoca-erkeklere-vaaz-verebilirmi.html
 

arifan yolcusu

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ağu 2010
Mesajlar
1,303
Puanları
48
Yaş
39
Allahu alem doğrusu başlık bu şekildedir...
resmi site varsa oralara bakın,
aksi durumda açtığınız başlık hocayı vebal altına sokar...
konular tamamen farklı...
bu başlığa herkes eyvallah der
ama sizin başlığınız aşırı bir şekilde tenkit edilir...
ihvan bilmem anlatabildim mi derdimi...
 

Yitik Lale

“Men dakka dukka”
İhvan Üyesi
Katılım
3 May 2010
Mesajlar
3,282
Puanları
0
başlığın dikkatimi çekti biraz baktım bu siteyi de gördüm...
yazının sonunda

Konu quarantine tarafından (Dün Saat 10:01 ) değiştirilmiştir.
ibaresi var...
Kardeş başlık öylede yada böyle ne farkederki... ? :)
Önemli olan konunun içeriğinden istifade etmemiz değilmidir...
Üstelik konuda benim verdiğim başlığada cevap vardır,sizin verdiğiniz başlığada cevap vardır...Muhaliflikleri bırakıp istifade etmeye bakalım... :)
 

arifan yolcusu

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ağu 2010
Mesajlar
1,303
Puanları
48
Yaş
39
kardeş başlığından kadın erkeğe vaaz eder yönünde anlam çıkıyor....
bu caiz değildir...
diğer başlıkta kadın sesiniz caizliği var,
kadın çarşıda,mahkemede konuşacak tabi...
siz bilirsiniz biz uyardık......
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Bu siteye üye değilim bugün bu konuya rastladım ve istifadeli geldi eklemek istedim...Buyrun konu linki...
http://www.islam-tr.net/serbest-kursu/23758-kadin-hoca-erkeklere-vaaz-verebilirmi.html
Kardeş, Çok istifadeli bir yazıydı. Ellerinize ve yüreğinize sağlık. Buraya asılan yüzlerce zırva konumundaki yazılara göre, bu yazı etrafına çerçeve yaptırılıp süslenerek forumda kalması gereken bir yazı diye düşünüyorum.

:good:
 

Yitik Lale

“Men dakka dukka”
İhvan Üyesi
Katılım
3 May 2010
Mesajlar
3,282
Puanları
0
kardeş başlığından kadın erkeğe vaaz eder yönünde anlam çıkıyor....
bu caiz değildir...
diğer başlıkta kadın sesiniz caizliği var,
kadın çarşıda,mahkemede konuşacak tabi...
siz bilirsiniz biz uyardık......

Uyarınız için Allah razı olsun kardeş ama başlıktan nasıl böyle bir anlam çıkarmışsınız anlamadım doğrusu...
Başlık "kadın erkeklere vaaz verebilir mi...?" diye soru sorar niteliktedir...
"Kadın erkeğe vaaz verebilir" dememiş lütfen dikkatinizi celb ederim...
Neyse dikkatle okunduğu takdirde anlaşılması gerektiği gibi anlaşılacaktır...Aksi takdirde başlık ne şekilde olursa olsun herkes istediği şekilde anlamakta ısrar edecektir...Hayırla kalın...
 

Yitik Lale

“Men dakka dukka”
İhvan Üyesi
Katılım
3 May 2010
Mesajlar
3,282
Puanları
0
Kardeş, Çok istifadeli bir yazıydı. Ellerinize ve yüreğinize sağlık. Buraya asılan yüzlerce zırva konumundaki yazılara göre, bu yazı etrafına çerçeve yaptırılıp süslenerek forumda kalması gereken bir yazı diye düşünüyorum.

:good:
Okuyan gözleriniz nurlansın kardeşim...Rabbim cümlemizden razı olsun...
Amacımız istifade etmek ve ettirmek inşallah başarılı oluyoruzdur...
 
Üst