• Reklamsız versiyon için ÜYE OL

Kaç Peygamber Gönderildi?

Rakaful

Asistan
İhvan Üyesi
Katılım
27 May 2008
Mesajlar
389
Beğeniler
56
Puanları
0
Web sitesi
www.tevhidkalesi.com
#1
İhtar: Eğik yazı ile yazılmış kısımlar, Ömer Nesefi'nin akaid risalesinden alınma tercümelerdir.

Resullerin gönderilmesinde hikmet vardır. Allahü Teâlâ, beşer içinden bazılarını, beşeriyete müjdeleyici ve korkutucu resuller olarak göndermiştir. Bu resuller; insanlara, din ve dünya işlerinden, muhtaç oldukları her şeyi açıklamışlardır.

Resuller, insanların ezelden ebede kadar ihtiyaç duyacakları her şeyi bildirmişlerdir. İnsanın, kendisine, başkalarına, din vazifelerini ve takip edeceği hareket şeklini gösteren ebedî kanunlar getirmişlerdir. Bunlar imana, kültüre, hayat nizamına ve amellere dair olan ölümsüz kaidelerdir. Dini kabul, onun muhtevası olan imanı, kültürü, hayat nizamını ve amelleri de kabul demektir.

Cenâb-ı Allah, peygamberleri, tabiat kanunlarını yırtan mucizelerle te'yid etmiştir.

Mucize; peygamberden, Allah'ın izni ile sadır olan fevkalâde haldir.

Peygamberlerin ilki, Hz. Adem ve sonuncusu, Hz. Muhammed (S.A.V)dir.


Âdem (A.S.) ın ilk insan ve ilk peygamber olduğu hususunda kitap, sünnet vs icma'da deliller vardır. Bunu inkâr eden, (Darwinistler ve aynı düşüncede olanlar) kâfir olur.

Hz. Muhammed (S.A.V.) in son peygamber olduğunu inkâr eden de kâfir olur.

"İsa (A.S.)'ın yeryüzüne ineceği hadis-i şerifte zikredildiğine göre; son peygamber, Hz. İsa olmaz mı?" şeklindeki sual yanlıştır. Zira, Hz. İsa, yer yüzüne, Hz. Muhammed'e tâbi olarak gelecektir. Çünkü, onun şeriati neshedilmiştir. Onun İçin vahy ve hüküm koymak yoktur.

Peygamberlerin sayılarının ne olduğu konusunda münâkaşa etmemelidir. Zira, Altahü Teâlâ buyurmuştur ki; "Andolsun ki, senden evvel de peygamberler gönderdik. Onların içinden, sana kıssalarını bildirdiğimiz kimseler de var; sana bildirmediğimiz kimseler de var." [1] Eğer adet zikredilirse; zikredilen adetten fazla peygamber gelmiş geçmişse onlar inkâr edilmiş; zikredilen adetten az peygamber gelmişse peygamber olmayanlara peygamberlik izafe edilmiş olur.

Peygamberlerin hepsi, Allah'tan aldıklarını tebliğ etmişler ve haber vermişlerdir.


Peygamberler, insanlığın kurtuluş yolunu; bütün insanlara, her türlü eziyetlere rağmen bildirmişlerdir. Onlar tebliği gerekli her şeyi açıklamışlardır. İşte, bu tebliğ edilenler, kurtuluşun tek yoludur.

Bazıları, "Peygamberler kurtuluşumuzun esaslarını herkese değil, sadece bazı insanlara bildirdiler. Biz de, o kendisine sır tevdi edilen kimselerden öğrenerek kurtulabiliriz." derler. Bunlar, peygamberleri, tebliğ vazifesini yapmamış olmakla itham etmiş oluyorlar.Bu da tam bir küfürdür.

Peygamberler sadıktırlar ve nasihat edicidirler.

Peygamberlerin en efdali, Hz. Muhammed (SA.S.)'dir.


Allah (C.C.), Kur'an-ı Hakiminde, İslâm Ümmeti'ni en hayırlı ümmet olarak bildirir. Ümmetin hayırlı oluşu, dinlerinin yüksekliği sebebiyledir. Dinin yüksekliği ise, o dinin peygamberinin yüceliğine işarettir.

Peygamberler de bizim gibi birer insandırlar. Fakat, Allah tarafından seçilmiş kimseler oldukları için, diğer insanlardan ayrı, bazı vasıfları vardır. Peygamberlerin bu sıfatlarını şöyle özetleyebiliriz:

1. «Sıdk» (Doğru olmak): Peygamberler, asla yalan söylemezler. Onlar, dürüst insanlardır.

2. «Emanet» (Güvenilir olmak): Peygamberler, güvenilir kimselerdir.Asla emanete hiyanet etmezler.

3. «İsmet» (Günah işlememek): Peygamberler, günah işlemezler. İnsanlık icabı olan ufak tefek hataları da, Allah tarafından düzeltilir.

4. «Fetanet» (Zeki olmak): Peygamberlerin hepsi de, insanların mutlaka en zekileridiriler.

5. «Tebliğ» (Açıklamak): Peygamberler, Allah'tan almış oldukları emirleri insanlara mutlaka ulaştırmışlardır. Hiç bir şey gizlememişler ve hiç bir şey de ilâve etmemişlerdir.

Peygamberlerin kesin sayılarını ve isimlerini bilmiyoruz. Bunlardan, Kur'an-ı Kerimde ismi geçen peygamberler şunlardır:

1. Hz. Adem
2. Hz. İdris,
3. Hz Nuh,
4. Hz. Hud,
5. Hz. Salih,
6. Hz. Lût,
7. Hz. İbrahim,
8. Hz. İsmail,
9. Hz. İshak,
10. Hz. Yakup,
11. Hz. Yusuf,
12. Hz. Şuayb,
13. Hz. Musa,
14. Hz. Harun,
15. Hz. Davut,
16. Hz. Süleyman
17. Hz. Eyyub,
18. Hz. Zülkifl,
19. Hz. Yunus,
20. Hz. İlyas,
21. Hz. El-Yesa,
22. Hz. Zekeriya,
23. Hz. Yahya,
24. Hz. İsa,
25. Hz. Muhammed

Bunlardan başka, peygamber veya velî oldukları hususunda, İslâm âlimlerinin ihtilâf ettikleri Hz. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn'in isimleri de, Kur'an-ı Kerim'de zikredilmektedir. [2]


[1] El-Mü'mİn Sûresi, âyet. 78.
[2] Ömer Nesefi, İslam İnancının Temelleri Akaid, Bayrak Yayınları: 115-120
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,971
Beğeniler
353
Puanları
0
#2
Kaç Peygamber Gönderildi?


Bizim bildiğimiz kadara ve bir rivayete göre yeryüzüne 124 ooo (Yüzyirmidörtbin) peygamber gönderilmiştir. Allah-u Alem.
 

sağlıkçı

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
14 May 2008
Mesajlar
2,994
Beğeniler
93
Puanları
0
#3

[1] Eğer adet zikredilirse; zikredilen adetten fazla peygamber gelmiş geçmişse onlar inkâr edilmiş; zikredilen adetten az peygamber gelmişse peygamber olmayanlara peygamberlik izafe edilmiş olur.
Bunlardan başka, peygamber veya velî oldukları hususunda, İslâm âlimlerinin ihtilâf ettikleri Hz. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn'in isimleri de, Kur'an-ı Kerim'de zikredilmektedir. [2]

Bir yazıda ançak bu kadar tenakuz olur.yukarda diyeçeksin adet zikredilirse adetten fazla peygamber gelmişse onlar inkar edilmiş olur.(Bu da küfür olmazmı.?) he aşaıda diyeceksin üçü hakkında ihtilaf olmuştur.O zaman peygamber değildir,velidir diyenler bunlar peygamberse inkarmı etmişl olaçaklar haşa.O zaman bu kimselere islam alimi mi diyeceğiz yoksa küfür ehlimi.?Yazıyı almışsın ama içine kendi yanlış yorumunu katmıssın.Şöyle dimen uygun olurdu.Elbet Peygamberlerin sayısını ( "Andolsun ki, senden evvel de peygamberler gönderdik. Onların içinden, sana kıssalarını bildirdiğimiz kimseler de var; sana bildirmediğimiz kimseler de var."ayeti kerime)bu ayetin hükmüne göre ançak Allah Cellecelalüh bilir.Fakat İslam alimleri 124000 den ziyade peygamber gönderildiğini haber veriyor.(Burda kati bir sayı yoktur.)Az veya bundan çok olması gönderilen bir peygamberi inkar değildir.Çünkü kati sayı bildirilmemiştirki bu sayının altını ve üstünü söylemek yanlış olsun.
 

Rakaful

Asistan
İhvan Üyesi
Katılım
27 May 2008
Mesajlar
389
Beğeniler
56
Puanları
0
Web sitesi
www.tevhidkalesi.com
#4
yakuti'ye: Yorumumun yeşil renkli kısmını okuyunuz.

saglıkcı'ya: Ben yazıya yorumlarımı katmadım, akaid risalesinin şerhini aynen buraya koydum.Hem tesbitleriniz hatalıdır.Malum 3 zatın peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaf edilmesinin, gönderilen peygamberlerin sayısı ile alakası nedir?Dikkat edin, yazıda Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin sayısından bahsedilmiyor, genel olarak gönderilen peygamberlerin sayısından bahsediliyor.Dolayısı ile tenakuz yazıda değil, zihninizdedir. ortada bir ayet varsa, aynı konudaki hadisler ya o ayeti tasdik etmeli ya da açıklamalıdır, ayete uymayan hadis elbette nass olamaz.

Kaldı ki, Ömer Nesefi'yi tanımamak ve onun risalesi hakkında hiçbir ilmi olmayanların yorum yapmaya hakkı yoktur.Kendisi büyük bir müctehiddir (Allah kendisinden razı olsun).

Bir rivayete göre 124.000 peygamber gönderildiği söylenmişse de, hadisin sahih olması durumunda, çokluktan kinaye olarak düşünmek daha uygun olacaktır.Çünkü ortada bir ayet varsa, aynı konudaki hadisler ya o ayeti tasdik etmeli ya da açıklamalıdır, ayete uymayan hadis elbette nass olamaz ve terkedilir.

Demişsiniz ki: "Fakat İslam alimleri 124000 den ziyade peygamber gönderildiğini haber veriyor."

Gönderilen sayı bundan az ise, durum yazıda belirtilmiştir.Daha dikkatli okumanızı tavsiye ediyorum.
 
Üst