İşte Geldi SAFER

ummuhan

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Tepkime puanı
1,042
Puanları
0
Konum
Arz
SAFER AYI VE YAPILMASI GEREKENLER

İslâmî ayların ikincisidir. Bu ayda her gün:
�Allâhümme bâriklenâ fî şehrissafer. Vahtim lenâ bisse-âdeti vezzafer� duâsı okunur.
* İlk Çarşamba gecesi, imsaktan evvel dört rek�at nafile namaz kılınır. Sonra duâ okunur.
* Son Çarşamba gecesi veya gündüzünde iki rek�at namaz kılınır. Sonra duâ okunur.
* Selâm âyetleri, Safer ayı boyunca her gün en az birer defa okunur.
* Yine Safer ayı ile ilgili duâ, Safer ayı boyunca her gün en az bir defa muhafaza için okunur
1- Safer ayı boyunca:
Yukarıda da geçtiği gibi şu duâyı her gün en az bir defa okumayı ihmâl etmemelidir:
�Allâhümme bârik lenâ fî şehrissafer. Vahtim lenâ bissa-âdeti vezzafer.�

2- Safer ayının ilk Çarşamba gecesi namazı ve okunacak duâları
Bu ayın ilk Çarşamba gecesi gece yarısından sonra, yeryüzüne nazil olacak belâlardan -biiznillâhi Teâlâ- muhafaza olmak için, imsaktan önce dört rek�at aşağıdaki şekilde nafile namaz kılınır.
Birinci rekatta; Fâtiha�dan sonra 17 Kevser sûresi (İnna a�tayna),
İkinci rekatta; Fâtiha�dan sonra 5 İhlâs sûresi (Kulhüvallâ-hü Ehad),
Üçüncü rekatta; Fâtiha�dan sonra 1 Felak sûresi (Kul eûzü birabbilfelak),
Dördüncü rekatta; Fâtiha�dan sonra 1 Nâs sûresi (Kul eûzü birabbinnâs), okuyup selâm verilir.
-Bilâhare, yedi defa istiğfar edilir (yâni, Estağfirullâh el-a^m denir.)
-Sonra eller kaldırılıp 11 (onbir) defa salât-ı münciye (salâ-ten tüncînâ) okunur:
�Allâhümme salli ala seyyidinâ Muhammedin salâten tüncî-nâ bihâ min cemî il ehvâli velâfât. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâ-cât. Ve tütahhirunâ bihâ min cemî ıs seyyiât. Ve terfeunâ bihâ a�led derecât. Ve tübelliğunâ bihâ aksal gâyât. Min cemî il hayratı fil hayati ve ba�del memat. Birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Hasbünallâhü ve ni�melvekîl, ni�melmevlâ ve ni�mennasîr. Gut-râneke rabbenâ ve Heykel masîr.�
Okunduktan sonra:
İnneke alâ külli şey�in kadîr. denir. 102
Bundan sonra yapılacak duâda:
�Yâ Rabbi! Beni ve âile efradımı ve bilcümle mü�minleri âfât-ı semâviyye ve arâdiyyelerden (yer ve gök âfetlerinden) ve cemi� belâlardan muhafaza eyle!�denir.

3- Safer Ayının Son Çarşambasının Gecesinde veya Gündüzünde Namaz ve Duâ
Safer ayının son Çarşambasının gecesinde veya gündüzünde iki rek�at namaz kılınır. Şöyle ki ;
Birinci rek�atta, Fâtiha�dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi,
İkinci rek�atta, Fâtiha�dan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi okunur.
Namazdan sonra, ayın ilk Çarşambasında kılınan namazı müteâkib yapılan istiğfar ve duâlar aynen yapılır:
7 (yedi) defa istiğfar edilir:
Estağfirullâh el-azîm, denir.
Sonra eller kaldırılıp:
11 (on bir) defa salât-ı münciye (Salâten tüncînâ) okuyup:
�İnneke alâ külli şey�in kadîr� denir.
Sonra yapılacak duâda:
�Yâ Rabbi! Beni ve âile efradımı ve bilcümle mü�minleri, âfât-ı semâviyye ve arâdıyelerden muhafaza eyle!� denir.

4-Her Türlü Âfetlerden Muhafaza Olunmak İçin Safer Ayı Boyunca Her Gün En Az Birer Defa Okunacak Selâm Âyetleri
5- Safer Ayı Boyunca Her Gün Okunacak Diğer Bir Duâ
6- Aşağıdaki duâlar Safer ayı boyunca Selâm âyetleriyle beraber her gün okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm,
Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamürrâhimîn.
Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakkı ve en-te hayrül fatihin.
Allâhümme yâ müfettihal ebvâb. İftah lenâ ebvâbel hayrat.
�Bismillâhirrahmânirrahîm, Eûzü billahi min şerri hâzezzemâ-ni ve esteîzü bihî min şürûri sâirizzamâni. Ve eûzü bi celâli vechi-ke ve cemâli kud**** en tücîranî minelbelâi fî hâzihisseneti ve kına min şerri mâ kadaytü fîhâ. Ve ekrimnâ fissaferi Yâ Ekramel ek-ramîyn. Ezhır vahtim hâzihişşühûra aleyye, bisselâmeti vesse-âdeti ve liehli beyti ve li akraba! ve licemî ümmeti Muhammedin -aleyhissalâtü vesselam-. Birahmetike yâ erhamerrâhimîyn. Allâhümme ferricnâ bi duhûlissaferi. Vahtim lenâ bilhayri vezzafer.�

BELALARIN 1. KAT SEMAYA İNDİĞİ AY�SAFER AYI�

(Efendimiz SAV bu ayda ölüm hastalığına tutulmuştur)
Safer ayında Levhi Mahfuz�dan birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar sene içine yayılmaktadır. Bir dahaki safer ayına kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak isterseniz, aşağıda tarif edilen namazları kılınız, tesbihatları yapınız. Aile efradınıza ve çevrenize de tavsiye ediniz. Bu namazları kılanların, bir dahaki sene aynı güne kadar (üzerine kat�i yazılmış yani ALLAH�ın Teâlâ�nın C.C., senin üzerinde gerçekleşmesine kesin hüküm verdiği kazalar müstesna) kazalardan korunacağı rivayeti vardır.

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namazdır; ******** (İSLÂM�da gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunduğunda giriyor)
1 Rekât : Fatiha�dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi
2 Rekât : Fatiha�dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi
3 Rekât : Fatiha�dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi
4 Rekât : Fatiha�dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Safer ayının ilk ve son çarşamba günü, öğlen ve ikindi namazı arasında kılınacak namazdır;
1 Rekât : Fatiha�dan Sonra ; 11 İhlâs Sûresi
2 Rekât : Fatiha�dan Sonda; 11 İhlâs Sûresi
Bu namazdan sonra 100 kere �Yâ dâfia�l-belâyâ, idfâ anna�l-belâyâ, fallâhü hayrun hâfizan ve hüve Erhâmü�r-Râhimin, inneke alâ külli şey�in kadir� okunmalı ve dua edilmelidir.

Yine Korunmak için;
Ayet-el Kûrsi:
Evden çıkarken ve eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır: Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi�yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.
Evden çıkarken üç kere: �BİSMİLLAHİ HASBİYALLAHİ LAİLAHE İLLA HÛ ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBİL ARŞİL AZİYM� söylenmelidir.
Safer ayında her gün mutlaka 100 kere �LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM� denilmelidir. Günde 100 kere söyleyenden, en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela, musibet kaldırılır.
Ayrıca yine safer ayında (ve her zaman) her gün mutlaka günde 100 kere salâvat getirmek lazımdır. salâvat çok bela ve musibetleri çevirir, dünya ve Ahirette kurtuluşuna sebep olur. En EFDÂL Salâvat�ı Şerife: �ELLAHÜMME sâlli âla seyyidina Muhammedin ve ve âla âlihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade me�lumatike ve bârik ve sellim�
ALLAH�u Teâlâ�yı devamlı zikretmek lazımdır. Zira ALLAH�u Teâlâ�yı zikretmek en büyük ibadettir, belaları musibetleri çevirir. En efdal zikir �LA İLAHE İLLALLAH� dır.
Enes bin Mâlik�e RA Peygamberimizin SAV öğrettiği çok tesirli bir dua:
Bu duayı sabah (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan, korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH�tan C.C. korksun . Başta zalim devlet başkanı , şeytan, cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH�ın C.C. izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. Hz Osman�dan RA bildirildiğine göre ani belalardanda korunur. Ayrıca Zehir verilse tesir etmez ALLAH�ın izniyle(hergün okumak lazımdır):
�Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym�
KUŞLUK NAMAZI VE KORUNMA (iki,dört,altı,sekiz yada oniki rekât kılınabilir):
-�Her gün, sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmîd bir sadakadır, her bir tehlîl bir sadakadır. Emr-i bi�l-ma�ruf bir sadakadır. Nehy-i ani�l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara, kişinin kuşlukta kılacağı iki rek�at namaz kâfi gelir.� Hadis-i Şerif / Müslim, Müsâfirîn 84, (720); Ebu Dâvud, Salât 301, (1286).
-�İnsanda üçyüz küsur mafsal vardır. Her bir maf sal için bir sadakada bulunması gerekir. Mescidde toprağa gömeceği bir balgam, yoldan bertaraf edeceği, bir engel� Bunları bulamazsa, kuşluk vakti kılacağı iki rek�at namaz!� Hadis-i Şerif / Ebu Dâvud, Edeb 172; (5242).
-ALLAH Teâlâ hazretleri buyurdu ki: �Ey Ademoğlu! Günün evvelinde benim için dört rek�at namaz kıl, ben de sana günün sonunu garantileyeyim. � Hadis-i Şerif / Tirmizî, Salât 346, (475).
-�Kim kuşluğun bir çift (namaz)ına devam ederse, deniz köpüğü kadar çok da olsa, ALLAH günahlarını affeder.� Hadis-i Şerif / Tirmizî, Salât 346, (476). (Sadaka Cehennem ateşine perdedir.)

ÇEŞİTLİ SİTELERDEN ALINTIDIR. KENDİ BİLGİLERİM DEĞİLİlgili Konular:

http://www.ihvanforum.org/showthread...ighlight=safer

http://www.ihvanforum.org/showthread...ighlight=safer

http://www.ihvanforum.org/showthread...ighlight=safer
 
Üst