islamda "BİD'AT" dosyası | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

islamda "BİD'AT" dosyası

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
imam rabbani elfi sani hazretlerinin, mektubat isimli eserindeki, 255. mektubundan yola çıkarak, islamda "bid'at" dosyasını açıyoruz.


istifade edelim inşaallah
255. MEKTUP


Bu mektûb, molla Muhammed Tâhir-i Lâhorîye yazılmışdır. Sünnet-i seniyyeyi her yere yaymağı ve bid’atleri yok etmek lâzım olduğunu bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun seçdiği sevdiği iyi insanlara selâm olsun! Hâfız Behâeddîn ile göndermiş olduğunuz kıymetli mektûb geldi. Bizleri çok sevindirdi. Ne büyük ni’metdir ki, yanınızda olanlar ve sevdikleriniz, bütün gücleri ile, Resûlullahın sünnetlerinden bir sünneti diriltmeğe çalışmakdadırlar ve bütün varlıkları ile, kötü ve beğenilmeyen bid’atlerden bir bid’ati yok etmeğe uğraşmakdadırlar.
Sünnet ile bid’at, birbirlerinin zıddıdır, tersidir. Birinin bulunduğu yerde, ikincisi bulunamaz, gider. Birini diriltmek, ötekini yok etmekdir. Sünneti diriltmek, bid’ati yok eder. Bid’ati diriltmek de, sünneti yok eder. İster hasene, ya’nî güzel desinler, ister seyyie, çirkin desinler, her bid’at, sünneti yok eder. Belki, bir bakımdan güzel denilmiş olabilir. Hiçbir bid’atin kendisi güzel olamaz. Çünki Allahü teâlâ, sünnetlerin hepsini beğenir. Sünnetlerin zıddı ise, şeytânın beğendiği şeylerdir. Bugün, bid’atler, her yere yayılmış olduğundan, bu sözümüz çok kimseye ağır gelir. Fekat, âhıretde, hangimizin doğru olduğunu anlıyacaklardır. İşitdiğimize göre, hazret-i Mehdî, hükûmet sürdüğü zemân, dîni yayarken ve sünneti diriltirken, bid’at işlemeğe alışmış olan Medînedeki âlim, bid’ati güzel sandığı ve ibâdet olarak yapdığı için, hazret-i Mehdînin emrlerine şaşarak, (Bu adam, bizim dînimizi yok etdi ve milletimizi öldürdü) diyecekdir. Hazret-i Mehdî “rahmetullahi aleyh” bu âlimi öldürecekdir. Onun güzel sandığı bid’atin, kötü olduğunu bildirecekdir. Bu, Allahü teâlânın ni’metidir. Dilediğine verir. Onun ihsânı çokdur. Size ve yanınızda olanlara selâm ederim. Çok unutkan oldum. Mektûbunuzu kime verdiğimi hâtırlıyamıyorum. Süâllerinize cevâb veremediğim için afvınızı dilerim. Meyân şeyh Ahmed-i Garmelî, sevdiklerimizdendir. Size yakındır. Kendisine teveccüh buyurunuz!
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
bidatın hasenesi (iyisi), seyyiesi (kötüsü) olmaz. bidat bidattır.

kısaca bidatın ne olduğunu da açıklayalım:


Bid`atler
peygamberimi zamanında görülmeyen, dinde yeri ve dinle alakası olmayan, sonradan uydurulmuş veya icad edilmiş ve buna rağmen dîni bir mevzu imiş gibi gösterilen şeyler ve bunları tabik etmek yahut bunlara dindenmiş gibi inanmak, tek kelime ile BİD’AT olarak isimlendirilmektedir. Bu sonradan icad edilen şey ister itikatta olsun, isterse amelde olsun farketmez, yine bid’attır.
Böyle şeylere inanan ve dînî bir vazife gibi tatbik edenler de BİD’AT EHLİ ya da BİD’ATÇİ olarak isimlendirilir. BİD’AT FIRKALARI demek de mümkündür.
Bid’ati şöyle de tarif edebiliriz: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayıp, hayatından sonra ibadet olarak ihdas olunan şeylerdir. Zeyn-ul Arab der ki: “Bid’at, dînin aslına dayanmayan kıyaslarla, ihdas olunan şeylerdir.” Herevî de şöyle der: “Bid’at, celî veya hafî olarak Kitab ve Sünnet’e dayanmayan, sonradan ihdas edilen görüşlerdir.”
BİD’ATÇİLERİ DİNLEMEK HARAMDIR! Bid’atçilerin sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak, onlarla hemdem olmak ilmî ve itikâdî hatalardan biridir ve müslüman için bundan daha zararlı bir şey olmaz!
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
3, 7, 40, 52'ler Nereden geliyor ?


işte size meşhur bir hocadan bidat örneği:

Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin 23.05.2014 Tarihli Duyurusu
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
Cuma namazından Sonra Kılan Zuhri Ahir namazı Bid at dır.Sahabe yapmamıştır
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
nafile namazların cemaatle kılınması bidatmidir? sorusu ile bu güne başlayalım.
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
cevat akşit gibi "hoca" lardan (bu tip sistem hocalarından) korkmak lazım. aşağıdaki videoda bidatı kendince (sisteme muhaliflik yapmayacak ya) tanımlamış.

tanımına "ibadet maksadıyla" notunu düşmeyi unutmuş.

ve yok, sigara içmenin, yok içki içmenin, vs vs bidat olduğunu ballandırarak anlatıyor...

ben birşey demiyeyim siz anlayın...
Islamda Bidat Bid´at bi kac örnekler !!!!!! Prof. Dr. Cevat Akşit


 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
nurettin yıldıza burada, aşağıdaki videosundan dolayı (her görüşüne katılmadığımız notunu düşerek!!!) teşekkür ediyoruz.


Bidat Bidattır Hayat Rehberi - NUREDDİN YILDIZ
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
alparslan kuytula burada, aşağıdaki videosundan dolayı (teravih konusundaki görüşüne katılmıyoruz) teşekkür ediyoruz.Alparslan Kuytul - Bidat nedir neye denir ? Iyi Bidat varmidir ?


 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
aşağıdaki videoda abdulaziz beyin görüşüne katılıyoruz. abdulaziz beyin karşısında, ihsan şenocak kısa pantollu ilkokul çocuğu gibi kalmış.

28:00 dakikadan sonrasına bakabilirsiniz.

vaktiniz yoksa; 01:18:20 dakikasına bakın, herşeyi özetliyor. gerisine vaktiniz varsa bakın. (kısa pantollu çocuk ihsan nasılda kıvranıyor. bu iş çoluk çocuğa kaldı...)Teravih Namazı Bidat Mı Sünnet Mi? Dr.İhsan Şenocak Hoca Dr.Abdülaziz Bayındır Tam Full Izle


 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
(MEVLİD) KANDİLİ KUTLAMAK BİD'AT MİDİR? - M. BEŞİR ERYARSOY
not: kadir gecesinin ne zaman olduğu bilinmememektedir. bu geceyi aramak ve bulmak önemlidir. bu gece ile ilgili istisnaların olduğu notunu da düşelim. peygamberimiz zamanında da kadir gecesi ile için ayrıca etkinliklerin yapıldığı bilinmektedir. bu istisna notunu düşelim.

Bir tane kandil var o da Kadir gecesidir! Gerisinin bir referansı yok! Mehmet Okuyan
 

Murat Yazıcı

Ordinaryus
İhvan Üyesi
Katılım
10 Nis 2007
Mesajlar
2,230
Puanları
48
Mehmet Okuyan müslüman mı?

A. Bayındır müslüman mı?

Önce bu soruların cevabını verelim.

Bunları referans almak ciddi arızadır; bunlardan din bilgisi almak Rus ruletinden daha tehlikelidir.
 

Ahter

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
5,252
Puanları
0
İmam Rabbani R.a 'ın Bidat Hakkında ki Görüşü

Mühim Bir Süâl:

Râbıta inkârcıları bize sorsalar; Ey Râbıtayı kabûl eden Nakşî Tarîkati mensûbları!.. Yukarıdaki nakillerinizden bid'atin, hasene/güzel ve seyyie/kötü diye ikiye ayrıldığı görülmektedir. Hâlbuki, Râbıta’yı kabûl edip onunla amel eden sizlerin imâmlarınızın en büyüklerinden olan İmâm Rebbânî, bunu kabûl etmemektedir; bid’atin hepsi kötüdür, güzeli olmaz demektedir;[56] buna ne dersiniz?

Cevâb: Büyük Muhaddis ve Fakih Abdülğenî el-Müceddidî, İbn-i Mâce Hâşiyesi İncâhu’l-Hâce’de, Kim bizim bu dîn işimizde ondan olmayan şeyi uydurursa o (uydurduğu) merdûddur hadîsini îzâh ederken şöyle diyor: Ondan (dînden) olmayan şeyi demek, dînin vesîlelerinden (de) olmadıkça demektir.

Zîrâ vesîleler, ona (dîne) dâhildir. İşte bundan dolayı, Müceddid (İmâm Rebbânî) -Allah celle celâlühû ondan râzı olsun- dîn işinin vesîleleri olan sarf ve nahiv gibi ilimlerin, Sünnet’e dâhil olduğunu bid’at ta'bîrinin bunlar için kullanılmayacağını, söylemiştir.

Zîrâ O’na göre, -Allah celle celâlühû Ondan râzı olsun- bid’atta kesinlikle bir güzellik yoktur. İşte bu yüzden O şöyle diyor: Nûru, sabâhın aydınlığı gibi de olsa, bid’at-i hasene[57] terk edilir.

Çünki bid’at kesinlikle Sünnet’i kaldıran bir şeydir. Bir kişi Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’in yapmadığını yaparsa o hususta ona muhâlif olur. Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’in yaptığını yapmazsa yine öyle olur. (O’na muhâlif olur. İmâm Rebbânî) İşte bundan dolayı, namaza başlarken dil ile yapılan niyyeti men' etti.

Zîrâ niyyetin dille yapılması ne Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem, ne Sahâbe rıdvanullâhi teâlâ aleyhim, ne de müctehidlerden birinden sâbit olmamıştır.

Âlimlerden bid’at-i hasene/güzel ve seyyieye ayıran da vardır. Bununla beraber âlimlerimiz şöyle demişlerdir: Helâya girerken önce sol ayağı içeriye sokmak gibi küçük bir şey de olsa, Sünnet’i işlemek, medreseler inşâ etmek gibi büyük bir iş de olsa bid’at-i haseneden evlâdır, daha iyidir.[58] (El-Müceddidî’nin sözü bitti.)


Hâsılı, bid'atin, hasenesi/güzeli olmaz; hepsi, seyyiedir/kötüdür diyenler Şer'î ıstılâhı kasdediyorlar; lügat ma’nâsındaki bid'at’i kasdetmiyorlar. Bid’atin güzeli de vardır diyenler, Şer’î Istılâhı kasdetmeyip lüğat ma’nâsını murâd ediyorlar.

Yani her iki guruba göre de bid’at-i hasene Şer’î ma’nâda bid’at değildir. İmâm Rebbânî Şer’î ıstılâhı esas alarak Şer'îat’ı ve Sünnet’in temel esaslarına uyan ama şeklen sonradan ortaya çıkan bir şeye bid’at demez. Diğerleri de şeklen sonra ortaya çıkmasından dolayı lügat ma’nâsıyla bid’at, Şerîat esasına dayandığından dolayı hasene demişlerdir. Kısacası hilâf/anlaşmazlık lafzîdir, ma’nevî değildir. Esâsda hepsi bir kapıya çıkmaktadır.[59]


Mecmuamızın ileriki sayılarında delîller getirildiğinde de görüleceği ve anlaşılacağı gibi, Râbıta’ya Şer’î ma’nâda bid’at denemez. Çünki, Kur’ân ve Sünnet’e uymayan bir yanı bulunmadığı gibi, onlarla emredilen zikrin vesîlesi olmanın yanında, Şer’î delîllerden bir nicesinin umûmu/geneli ve kapsamı çerçevesinde düşünülebilecekleri çok açık ve esaslı dayanakları vardır.

Guraba mecmuası

 

spesifik

آزادی قید و بند
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,610
Puanları
113
Mehmet Okuyan müslüman mı?

A. Bayındır müslüman mı?

Önce bu soruların cevabını verelim.

Bunları referans almak ciddi arızadır; bunlardan din bilgisi almak Rus ruletinden daha tehlikelidir.
Bu soruyu ne curetle soruyorsun hayret
Aynı soruyu sana yöneltsem ne kadar absürd kaçar , aynı şimdi kaçması gibi...

Referans olamazlar müfessirler çünki... Müçtehid sahasını biliyorsunuzdur..
Kuranı güzel anlamışlar ilimlerinden istifade edilir...
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
İmam Rabbani R.a 'ın Bidat Hakkında ki Görüşü

Mühim Bir Süâl:

Râbıta inkârcıları bize sorsalar; Ey Râbıtayı kabûl eden Nakşî Tarîkati mensûbları!.. Yukarıdaki nakillerinizden bid'atin, hasene/güzel ve seyyie/kötü diye ikiye ayrıldığı görülmektedir. Hâlbuki, Râbıta’yı kabûl edip onunla amel eden sizlerin imâmlarınızın en büyüklerinden olan İmâm Rebbânî, bunu kabûl etmemektedir; bid’atin hepsi kötüdür, güzeli olmaz demektedir;[56] buna ne dersiniz?

Cevâb: Büyük Muhaddis ve Fakih Abdülğenî el-Müceddidî, İbn-i Mâce Hâşiyesi İncâhu’l-Hâce’de, Kim bizim bu dîn işimizde ondan olmayan şeyi uydurursa o (uydurduğu) merdûddur hadîsini îzâh ederken şöyle diyor: Ondan (dînden) olmayan şeyi demek, dînin vesîlelerinden (de) olmadıkça demektir.

Zîrâ vesîleler, ona (dîne) dâhildir. İşte bundan dolayı, Müceddid (İmâm Rebbânî) -Allah celle celâlühû ondan râzı olsun- dîn işinin vesîleleri olan sarf ve nahiv gibi ilimlerin, Sünnet’e dâhil olduğunu bid’at ta'bîrinin bunlar için kullanılmayacağını, söylemiştir.

Zîrâ O’na göre, -Allah celle celâlühû Ondan râzı olsun- bid’atta kesinlikle bir güzellik yoktur. İşte bu yüzden O şöyle diyor: Nûru, sabâhın aydınlığı gibi de olsa, bid’at-i hasene[57] terk edilir.

Çünki bid’at kesinlikle Sünnet’i kaldıran bir şeydir. Bir kişi Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’in yapmadığını yaparsa o hususta ona muhâlif olur. Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’in yaptığını yapmazsa yine öyle olur. (O’na muhâlif olur. İmâm Rebbânî) İşte bundan dolayı, namaza başlarken dil ile yapılan niyyeti men' etti.

Zîrâ niyyetin dille yapılması ne Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem, ne Sahâbe rıdvanullâhi teâlâ aleyhim, ne de müctehidlerden birinden sâbit olmamıştır.

Âlimlerden bid’at-i hasene/güzel ve seyyieye ayıran da vardır. Bununla beraber âlimlerimiz şöyle demişlerdir: Helâya girerken önce sol ayağı içeriye sokmak gibi küçük bir şey de olsa, Sünnet’i işlemek, medreseler inşâ etmek gibi büyük bir iş de olsa bid’at-i haseneden evlâdır, daha iyidir.[58] (El-Müceddidî’nin sözü bitti.)


Hâsılı, bid'atin, hasenesi/güzeli olmaz; hepsi, seyyiedir/kötüdür diyenler Şer'î ıstılâhı kasdediyorlar; lügat ma’nâsındaki bid'at’i kasdetmiyorlar. Bid’atin güzeli de vardır diyenler, Şer’î Istılâhı kasdetmeyip lüğat ma’nâsını murâd ediyorlar.

Yani her iki guruba göre de bid’at-i hasene Şer’î ma’nâda bid’at değildir. İmâm Rebbânî Şer’î ıstılâhı esas alarak Şer'îat’ı ve Sünnet’in temel esaslarına uyan ama şeklen sonradan ortaya çıkan bir şeye bid’at demez. Diğerleri de şeklen sonra ortaya çıkmasından dolayı lügat ma’nâsıyla bid’at, Şerîat esasına dayandığından dolayı hasene demişlerdir. Kısacası hilâf/anlaşmazlık lafzîdir, ma’nevî değildir. Esâsda hepsi bir kapıya çıkmaktadır.[
59]


Mecmuamızın ileriki sayılarında delîller getirildiğinde de görüleceği ve anlaşılacağı gibi, Râbıta’ya Şer’î ma’nâda bid’at denemez. Çünki, Kur’ân ve Sünnet’e uymayan bir yanı bulunmadığı gibi, onlarla emredilen zikrin vesîlesi olmanın yanında, Şer’î delîllerden bir nicesinin umûmu/geneli ve kapsamı çerçevesinde düşünülebilecekleri çok açık ve esaslı dayanakları vardır.

Guraba mecmuası


işte cerbezeye güzel bir örnek.

kim bu guraba mecmuası takımı? hem nala vurmuş hem mıha. sonuçta kendince tevil getirerek, kendilerini doğrulamışlar.

yazık! islam bunlardan çok çekti. artık çekmesin!

ey ümmet kendine gel! seni afyonlayan bu guraba mecmuası gibileri gör!!!not: biraz araştırdım. www.gurabamecmuasi.com dergisinin künyesinde "hüseyin avni" mahlasını kullanan, sanırım hüseyin avni kansızoğlu. mahmut ustaosmanoğlunun müritlerinden. kısaca dergi ismailağa cemaatine ait.hüseyin avni kansızoğlu (hüseyin beye biri hatırlatsın. bir tutamdan fazla sakal bırakmak bidattir. tez kısaltsın o sakalı)
 

Murat Yazıcı

Ordinaryus
İhvan Üyesi
Katılım
10 Nis 2007
Mesajlar
2,230
Puanları
48


Bu soruyu ne curetle soruyorsun hayret
Aynı soruyu sana yöneltsem ne kadar absürd kaçar , aynı şimdi kaçması gibi...

Referans olamazlar müfessirler çünki... Müçtehid sahasını biliyorsunuzdur..
Kuranı güzel anlamışlar ilimlerinden istifade edilir...
"Kur'an-ı kerimi güzel anlamışlar" demen kimseyi ikna etmez. Meselâ, M. Okuyan -M. İslamoğlu gibi- Cennet ve Cehennem'in sonsuz olduğunu inkâr etmektedir. Bunun hükmü bellidir:

http://muratyazici.blogspot.com.tr/2014/01/cennet-ve-cehennemin-ebedi-oldugunu.html

Öte yandan, A. Bayındır onların bu anlayışını reddetmektedir:Hepsi birden nasıl olur da "güzel anlamış" olabilirler?! M. Okuyan kendi kafasına göre yorum yaparak kendini takip edenleri küfre sürüklemektedir.

İşin ilginç olanı, A. Bayındır'ın şu 2 . videoda söyledikleri gerçeğe çok yakındır, büyük oranda doğrudur. Ama maalesef kendisi de kendi nâkıs aklına güvenip, İslâm âlimlerine itibar etmediği için çok anormal fikirler öne sürmüştür:

http://muratyazici.blogspot.com.tr/2014/12/abdulaziz-bayndrdan-zrvalar-2.html
http://muratyazici.blogspot.com.tr/2014/02/allahu-teala-gelecegi-bilmez-diyen.html

En kötü bid'at, itikadda (inanç ile ilgili konularda) bid'attir.

"Bid'at" konusunda, itikadda bid'at sahibi olan bu kişiler elbette referans olamazlar.

Biri -haşa- "Cennet ve Cehennem sonsuz değildir" diyor, öbürü -haşa- "Allahü teâlâ geleceği bilmez" diyor. Bunlar hep itikadda bid'attir ve küfürdür.
 

spesifik

آزادی قید و بند
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,610
Puanları
113
Cennet ve cehennemin sonsuz olmadığını mı iddia ediyorlar ???
Yaw kaderi de inkar ediyor dediler,diyorlar yok öyle bir şey...
Adamlar hayatta gidin ulaşılamayack insanlar değiller, burada ne kast ediyorsunuz diye sorun..
Yanlış anlayıp kimseyi tekfir etme hakkına sahip değiliz,
üstelik müslüman olduklarını söyleyenlere karşı...

Meali benim elimde okurken özellikle iki üç kere tekrar ediyorum batıl bir şey yok
Bir kere kendisi söylüyor mealin Kuranın aslının yerini asla almayacağını...
Bidatlere gelince müslümanların en çok uyguladıkları bidat Kuran ve sünneti yaşamayıp ölünün arkasına
okumaktan ibaret... Hem ölüyü hem kendilerini kurtarıyorlar ne ala...
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
Bu tipler cennette kendileri gibi düşünen sefillerden başkası olmasını hazmedemeyen kıskanç tipler, şimdiden bunun yolunu yapıyorlar.
Küçük akılları ile Allah'ı zan altında bırakacaklar.
Kendi veli dedikleri adamların kırmadığı ceviz, yemediği nane kalmamış,
söylenebilecek en büyük sözleri söylemişler,
biri kalkmış ben Allah'ım,
Allah benden başkası değil,
cübbemin altında Allah'tan gayrısı yok,
biri az önce halvette olduğum kadın Allah'ın suretinden başkası değil,
biri demişki Miraca çıktım Allah'ın makamını boş gördüm oturdum,
biri ete kemiğe bürünmüş Allah diye görünmüş,
biri peygambere cebraile vahyi kendi veriyor formaliteden der...

Bunlara bir cümle reddiye yazmaya .... izin vermez, adamların sözlerinden kılçık gibi bir tel çeker onunla kafir ilan ederler, ya arkadaş dürüstlük, o objektiflik bir müslümanın en belirgin özelliği olmalı, tetikçilik, kapı kulluğu insanı ancak insanlığından eder.

İnsan olmadan müslüman olmaya kalkarsan olacağın budur, şekil A.


Tapatalklandı.
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
Tesbih çekerek Allah'ı zikretmek bid'at mıdır ? - Alpaslan Kuytul

müezzinin komutu ile tesbih çekmek bidattir.

 
Üst