İslam Harfleri ve Latin Harfleri

Hikem

Kıdemli Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
6,073
Tepkime puanı
702
Puanları
0
Arab ve Latin Elifbalarındaki Harfler..


Arab ve Latin sistemi harfleri mukayeseye başlarken yazıda bunlardan hangisinin Türkçe sözleri daha matluba muvafık ifâde ettiğini

tayin eylemek lâzımdır. Madem ki yazımız savtîdir(sesli), o halde bunu tayin eylemek için hangi elifbada Türk lehçelerinin esasî seslerine

mutabık kâfi miktar harflerin bulunduğunu tavzih etmek kâfidir. Evvelce Arab elifbasında yirmisekiz harf vardı. Türk kavimleri daha Rusya büyük inkılâbından evvel bunlara yeniden sekiz harf ilâve ettiler ki, böylece bu elifbanın esası harfleri otuzaltıya çıkmıştı. Bunlardan dördü sesli harfleri, kalanları sessiz harfleri ifade ediyorlardı.

Böylece ikmâl olunan Arab elifbasındaki sâmit harfler Türk lisanının bütün sâmit seslerini ifade etmeye kâfi miktarda olup, onların şekilleri

ve ifade ettikleri sesler bütün Türk kavimlerinde aynı tarzdadırlar. Sâit seslere gelince onları ifade için iki usul kullanmak mümkündür:


1) Türk dilindeki ahenk kanunundan istifade etmek usulü. Bu takdirde sâit sesler için 2-3 harf artırıldığı gibi bütün sözlerin incelik yahut kalınlığına delâlet eder bir alâmet ilâve edilir.

2) Çifte sâitler usulü. Bu takdirde sâit harflere kelimelerin kalınlık yahut inceliğini göstermek vazifesi de tahmil olunduğundan, evvelce mevcut sâitlere yine beş-altı sâit harf ilâvesi icap eder.
Hem birinci hem ikinci usulü tatbik tecrübeleri hemen bütün Türk kavimlerinde icra olunmuştur. Bu tecrübeler isbat etmiştir ki, Arap harfleri esası dairesinde yalnız fonetik imlâya yaklaşan amelî imlâ değil, hatta akademik transkripsiyon (başka lisanlardaki sesleri yazmak) bile mümkündür.


Asıl Latin elifbasında yirmialtı harf vardır ki, bunlardan altısı sâit (sesli) ve yirmisi sâmit (sessiz) harflerdir. Latin elifbasını tatbike kalkışan

Azerbaycanlılar kendi lehçelerindeki otuzdört ses için lâzım olan otuzdört harfin ancak ondokuzunu -ki yüzde ellialtısı demektir-

doğrudan doğruya şekil ve müfadını değiştirmeden Latin elifbasından alabilmişlerdir. Latin elifbasının yedi harfini (yüzde yirmibiri demektir)

onların bu elifbada ifade ettikleri seslerden başka sesler için almışlar. Kalan sekiz ses için (yüzde yirmiüç demektir) harflerin hem şeklini hem mûtadını değiştirmişlerdir ki, bu sahada kısmen Rus ve Ermeni

harflerini almışlardır. Yakutlarda ise lüzumu görülen otuzdört harfin ancak onyedisi (yüzde kırkyedi demek) şekil ve sesi tebdil edilmeden Latinceden alınmıştır. İki harf Latin harfine şeklen benziyorsa da, ifade ettiği sesler cihetinden aykırıdırlar. Kalan onyedi harf (yüzde kırkyedi) ise büsbütün Latin elifbasında bulunmayan harflerdir. Kazan ve Başkırd lehçelerine tatbik edilmek istenilen Latin elifbası projesine göre, lâzım olan otuzbeş harfin ancak ondokuzu (yüzde ellidört demek) şekli yahut sesi değiştirilmeden Latin elifbasından alınıyor.


Görülüyor ki, Türk lehçelerinde bulunan seslerin ancak yüzde kırkyedisi ve nihayet yüzde ellialtısı şeklen ve ma'nen tebdil edilmeyen Latin harfleriyle ifade edilebilir. Halbuki Arab sistemi harflerle yazarken ancak yüzde onbeş yeni yahud biraz değiştirilmiş harfler ilâve etmeye mecburuz. Demek ki, Türk sesleri ve kelimelerini ifade etmek ve yeni normal ve amelî imlâ meydana getirmek için Arab sistemi elifbanın harf hazinesi Latin sistemi elifbamnkinden daha elverişlidir
 
K

Kaçak

Guest
Yazı kime ait anlayamadım ama ...
Ve dahi yazının içeriğinide anlamadım ama ...
Aklıma takıldı İslam harfleri ne oluyor ?
 

mostar

Profesör
Katılım
6 Ara 2009
Mesajlar
1,011
Tepkime puanı
244
Puanları
0
hatt-ı kur'an'a islam harfleri deniliyor.
 

_Berceste_

bir tutam delilik...
Katılım
21 Eyl 2010
Mesajlar
6,798
Tepkime puanı
1,525
Puanları
0
bildigimiz elif be degil mi?
 

Hikem

Kıdemli Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
6,073
Tepkime puanı
702
Puanları
0
Yazıda milletimize ait seslerin İslam harfleriyle daha iyi temsil edildiğini, Latin harflerinin buna uygun olmadığı belirtiliyor.Osmanlılar 28 harfe 3,4 harf daha ilave ederek, bu harflerin milletimize aidiyeti temellendirilmiştir.Bu toprakların çocuklarının, Osmanlıcayı yani öz Türkçeyi öğrenmeleri son derece önemlidir.Bugünkü kullandığımız alfabe sistemi, medeniyet anlayışımıza aykırı olup,(yetersiz) harflerin getiriliş amacıda , medeniyetimizle alakanın kesilmesi içindir.Medeniyetimize ait bir çok terim , latince ile ifade edilemiyor.Tabii bu durum, uzun bir yazının konusudur.
 
K

Kaçak

Guest
Tamam ona itirazım yok dedikleriniz doğru olabilir ...
"İslam harfleri " diye bir tanımlamaya neden ihtiyaç duyduk ?
Kuran bile kendinin Arapça olduğunu ifade ederken , Arapça alfabe vey arapça harfler diyemiyoruz da neden İslam harfleri ?
Deyin hele biz Arapça harfleri istiyoruz diye ....
 

Hikem

Kıdemli Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
6,073
Tepkime puanı
702
Puanları
0
harf inkılabı yapanlar ,zahiren türkçülük maskesiyle bu işe taraftar olduklarından, ayrıca medeniyetimizle bu harfler içiçe geçtiği için ''İslam Harfleri' dememiz, uyuyanların uyanmasını sağlamak bağlamında gerekli ve işin hakikatide böyledir.Kemalist devrimbazların harf inkılabı yapması boşuna değilidir.
 
K

Kaçak

Guest
Bu konuya da tezgah açıldı diyorsunuz yani ...
Peki ne diyelim durmak yok yola devam ...
 

ummuhan

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Tepkime puanı
1,042
Puanları
0
Konum
Arz
Bu konuya da tezgah açıldı diyorsunuz yani ...
Peki ne diyelim durmak yok yola devam ...


Görmezden gel bazan kaçak.... belli işte söylenmeye çalışılan.... bak islam harflerini (!) anlatmak için bilem islam olmayan kafir (!) harfleri kullanılıyor :)

La havleee...
 
Üst