İslam Büyüklerinden Vecizeler

  • Konbuyu başlatan uhuvvet
  • Başlangıç tarihi
U

uhuvvet

Guest
İman camilerde, silah korkaklarda, para cimrilerde, kararda zayıflarda olursa bu iş yürümez.

Hz. Ebubekir

------

Eğer inandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız!

Hz. Ömer

------

İnsanlar, bilmedikleri şeylere düşmandır.

Hz. Ali

Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur.
Necip Fazıl Kısakürek


Davetçinin lügatında, davanın çıkarı diye bir kelime yoktur.
Seyyid Kutub

Ben ekmeksiz yaşarım, fakat hürriyetsiz yaşayamam.
Said Nursi.

Mücadelem Din için ve Allah için olduktan sonra idam sehpalarında korkum yoktur. Hiç bir askerim ve hiç bir silahım olmasada, elimdeki bu asa ile Din'i İslam-ı savunmaktan geri durmayacağım.
Şeyh Said

Siz kendi görüşlerinizi desteklemek için, Kur'an ve Sünnet'ten delil arayacağınıza; Kur'an ve Sünnet'e göre kendi görüşlerinizi düzeltin.
Mevdudi


Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.
Mevlana

Yaratana isyan hususunda yaratılmışa itaat yoktur.
Hz. Ali

Bu Din; bir şekil ve gösteriş dini değildir, havada kalmış hayaller dinide değildir. Zihnen kafalarda yoğrulup beslenen fikri değerler dinide değildir. Bu Din; yaşanan hayatın realitesidir.
Muhammed Kutub

Avrupalıyı, onun taklidine ihtiyacımız kalmasın, muhtaç olmayalım diye taklit edelim; ona benzemek için taklit etmeyelim. Bu yıkımı getirir.
Ali Şeriati

İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır.
Yunus Emre

İçin temiz olmadıktan sonra hacı hoca olmuşsun; kaç para!
hırka; tespih; post; seccade, güzel ama tanrı kanar mı bunlara?
Ömer Hayyam

Ben yetmiş beş yaşında, dünya zevkleri namına birşey bilmiyorum... Bütün ÖMRÜM harp meydanlarında, MEMLEKET zindanlarında, memleket hapishanelerinde geçti. Defalarca zehirlendim; diyar diyar sürgüne gönderildim. Çekmediğim cefa, görmediğim eziyet kalmadı.
Bediuzzaman Said Nursi

Ne Insanlar Gordum Uzerinde Elbise Yok, Ne Elbiseler Gordum Icinde Insan Yok.
Mevlana
--------------
Kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde?
Dikenin itibarı ancak gül sayesinde!
Mevlana
--------------
Bir insanda, kendini yüksek görme, hırs ve şehvet varsa, bunlar o konuşurken soğan yemiş gibi kokar.
Mevlana
--------------
Köpeklerin dudakları değdi diye denizler kirlenmez.
Mevlana
--------------
Testinin içinde ne varsa dışına o sızar.
Mevlana
--------------
Ne kadar bilirsen bil yada ne kadar yaşarsan yaşa senin bildiğin karşındakinin anladığı kadardır!
Mevlana

Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekerler, var sen seyreyle gümbürtüyü...
Yunus Emre

Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir.
Yunus Emre

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.
Gazâli

Hiçkimse görmek istemeyen kadar kör değildir.
İbni-Sina

Nokta, tüm çizgilerin esasıdır.
Hallac-ı Mansur

Kendimi arıyorum, gören varmı?"
Erzurumlu İbrahim Hakkı

Şiddet göstermeden güçlü kuvvetli, zayıflık belirtmeden, yumuşak ol."
Hz. Ömer

Kadrini bilen, haddini aşmayan, diline sahip olan, ömrünü boşa sarfetmeyen kimseye Allah Rahmet eylesin.
Hz. Ali

Kimden kaçıyoruz kendimizden mi?
Ne olmayacak şey!
Kimden kapıp kurtarıyoruz?
Hak'tan mı?
Ne boş zahmet!
Mevlâna

Çocuklarınız, sizin zamanınızdan başka bir zaman için yaratılmıştır. Dünya işlerinde onları yetişecekleri zamanın ihtiyaçlarına göre hazırlamalısınız.
Hz Ali

Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş.
Baki

Okunacak en büyük kitap insandır..
Hacı Bektaşı Veli

Evinde azık bulunmayan kişi, nasıl olurda topluma kılıç çekmez şaşarım.
Hz. EbuZer-i Gifari

Mümin, kardeşine karşı kibirlenmeye, öfkelenmeye başladığı zaman, ondan ayrıldı demektir.
Hz Ali

İmansız bilim adamı, amelsiz alimdir.
Ali Şeriati
İyilerle dost ol, kötülerden emin olursun.
Hz. Osman

Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
Hz. Ali

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir...
Hz. Ebubekr

Başkalarını düzeltmek istiyorsanız ,önce kendinizi düzeltiniz.
Hz.Ömer

Bilgiyle dirilenler ölmez.
Hz. Ali

Çalışmak en hayırlı sermayedir.
Hz. Ömer

Hayat, inanmak ve mücadele etmektir.
Hz. Hüseyin

Genişlemesine kısa bir hayatı, uzunlamasına dar bir hayata tercih ederim.
İbni-Sina

Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir. Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.
Farabi

Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.
Gazâli

Bu dünyada kim güldü ki sen gülesin.
Yunus Emre

Ayna ve terazi yalan söylermi?
Mevlâna

Üç şey kardeşlik sevgisini sâfileştirir: Selâm vermek, mecliste yer vermek, sevdiği isim ile onu çağırmak.
Hz. Ömer

Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir.
Hz. Ali

İnsanların en cömerdi istemeden veren, en asilide intikama gücü yeterken bağışlayandır.
Hz.Hüseyin

Körler görmesede yıldızlar vardır.
Mevlâna

ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM

Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ boğarım!..
- Boğamazsın ki!
- Hiç olmazsa yanımdan koğarım.
Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam;
Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.
Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle,
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle!
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
....
Mehmet Akif Ersoy


Tohum ek, vermezse toprak utansın.
Necip Fazıl Kısakürek

Kur'an'ın sergilediği dinin gayesi insanı zorunlu kulluktan serbest seçime dayalı kulluğa yükseltmektir.
Şatibi

Eğer bir müminin kalbini kırarsan Hakk'a eylediğin secde değildir.
Yunus Emre

İster mermi kullansın, ister oy pusulası, insan iyi nişan almalı, kuklayı değil, kuklacıyı vurmalı.
Malcolm X

İlmi ile amel etmeyen âlim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir.
İmam-ı Gazâli

Cesaret, insanı zafere
Karasızlık,tehlikeye
korkaklık, ölüme götürür..
Faih Sultan Mehmet

İki şey aklın eksikliğini gösterir: Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmak.
Sadi

Namaz, mekanik hayattan hürriyete kaçıştır.
Muhammed İkbâl

Maddî hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe susuzlukları artar.
Muhiddin-i Arabî.

Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebildiğin kadar yersin...
Mevlâna

Rızka sebep olan toprak, Gözlerine dolar bir gün.
Seyrâni

Karanlık geceleri ben uykusuz geçirirken, sen sabaha kadar uyuyorsun. Ondan sonra da bana yetişmek istiyorsun. Ne gezer ...
Zemahşeri

Ya olduğun gibi görün, Ya göründüğün gibi ol...
Mevlâna
 
U

uhuvvet

Guest
Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.
Hz. Ömer

Akıl kemale erince, söz azalır.
Hz. Ali

Düşmandan kurtulmaktan daha mühim birşey vardır. O da kurtarıcılardan kurtulmak.
Necip Fazıl Kısakürek


Şöhret, zehirli bala benzer.
Said Nursi

Gücümüzü hırslaşmak için değil, birleşmek için harcamalıyız.
Malcolm X

İnsanın önemi, Rabbi ile yaptığı ahiddedir.
İsmet ÖZEL

Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler.
Muhiddin Arabi

İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur.
Mevlana

Çocuktaki utanma hali ondaki akil nurunun alametidir.
Gazâli

Kötü tohumdan iyi meyve hasıl olmaz.
Sadi

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.
Mehmet Akif Ersoy


Bulanmadan ve donmadan akmak ne hoştur.
Mevlâna
 
Üst