İşid’in ve terörün İSLAM’LA alakası varmı? | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

İşid’in ve terörün İSLAM’LA alakası varmı?

vertyucek

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
23 Kas 2012
Mesajlar
84
Puanları
8
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym
Rahman Rahim Allah'ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm, PEYGAMBER EFENDİMİZ’in ve onun pak âlinin ve ashabının tümüne..

وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
ve mâ tevfîkî illâ billâh, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb
selamun aleyküm rahmetullahi ve berakatühü

Estei’üzü billah
İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları'na şöyle yazmıştık: Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler; ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler.
Mâide Sure-i Celilesi / 32.Ayeti Kerime

Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
Nisâ Sure-i Celilesi / 93.Ayeti Kerime

Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır.Size (Kur'an ve Sünnet gibi) apaçık deliller geldikten sonra, eğer barıştan saparsanız, şunu iyi bilin ki Allah azizdir, hakimdir.
Bakara Sure-i Celilesi / 208-209.Ayeti Kerimeler
[Diyanet Vakfı Meali]

Değerli kardeşler AYETİ KERİMELER aslında herşeyi anlatıyor insaf sahiplerine.bildiğiniz gibi son zamanlarda hem ülklemizin,hemde dünyanın gündemine oturan bir şey var.Elkaide belası bitti derken İşid diye bir örgüt ortaya çıktı ve biz İslam mücahitiyiz diye ortalığı kasıp kavuruyor.

Müslüman olanları,gayri müslimleri ALLAH’IN ismini ağızlarına alarak öldürüyorlar.ve hatta bütün Müslümanları kendilerine katılmaya çağırıyorlar.tabiki kendilerine verdikleri bu İslami hava ve güya Şeriata uyarak yaptıkları cezalandırma işleri sebebi ile bazı şom ağızların ekmeğine yağ sürdüler İslam ve terör yan yana anılmaya başlandı yine.

Şimdi bu durum 2 soruyu vucuda getiriyor.1.İşidin yaptığı İslam’a uyuyormu? 2.YÜCE DİNİMİZ HAZRETİ İSLAM’I terör ile yan yana zikredenler haklımı?bu sorulara HAZRETİ İSLAM'A bakarak cevapları bulmaya çalışalım İnşaALLAHURRAHMAN.

Evet bu işid bizi kendine çağırıyor çünkü HAZRETİ İSLAM için Cihad yapmamız gerekiyormuş.şimdi öncelikle cihad nedir onu öğrenelim sonra işidin bizi çağırdığı şey cihadmıdır değilmidir ona bakalım.tabiki sadece işid için değil istisnasız diğer bütün terör örgütleri içinde geçerli bu incelememiz!

Cihad Nedir:Cihad İslam Alimlerinin açıklamalarına göre "Cihad CENABI ALLAH CELLE CELALÜH için yapılan hertürlü faaliyet ve hareketlerin tümüdür.hakkı üstün kılmaya çalışmaktır,cihad dinin aksiyonudur,hamle gücüdür.yazıdanda anlayacağınız üzere cihad yalnızca silahlı mücadele değildir.bir mü’min’nin CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH için kıldığı namazdan tutunda,verdiği sadakaya,tuttuğu oruca kadar,hakkı,adaleti,doğruyu,güzeli üstün tutmak için nefsi ve şeytanı ile yaptığı bütün mücadelerler CİHADDIR.silahlı mücadele ise cihadın bir cüzü’dür,bir parçasıdır ancak.

Peki HAZRETİ İSLAM’DA silahlı mücadele ne zaman ve hangi şartlar altında yapılabilir?şüphesiz sizde takdir edersiniz ki bunu anlamak için SEVGİLİ CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN KİTABI HAZRETİ KUR’AN’A ve SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İN HADİSİ ŞERİFLERİNE bakmamız gereklidir.ohalde Bismillahirrahmanirrahim deyip işe başlayalım:

HAZRETİ KUR’AN’DA silahla mücadele hususunda karşımıza çıkan ilk Ayeti Kerime şu:

estei’üzü billah
Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez.(2.Sure bakara 190.ayet)


Lütfen şu ayete insaf gözü ile bakınız sadece şu ayete bile insafla,mantıkla baksak dahi işi anlamamıza HAZRETİ İSLAM'IN terörle alakasının olmadığını anlamaya yetecektir.ayet ne buyuruyor dikkat ediniz

estei’üzü billah
Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez.(2.Sure bakara 190.ayet)

Şu halde herhangi şekilde HAZRETİ KUR'ANA göre Cihad yapabilmek için en öncelikli şart bize savaş açılması.öyle ise bu durumda bize savaş açılmazsa savaş açmamıza izin verilmiyor demektir.peki bu öncelikli şart dışında savaşmaya,saldırıya izin yokmu?var İSLAMİ saldırı şekli belli "haksız saldırıda bulunmayın"evet bir saldırıda bulunulacaksa haklı!!! bir sebebi olması lazım neden ayet buyuruyorki: "Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez.”

Peki bu haklı saldırı kime olabilir ayet bir tanesini zikrediyor zaten "Size savaş açanlarla..."yani nefsi müdafaa yaparak.

CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH buyuruyorki Haksız saldırıda bulunmayın.çünkü Haksız saldırda bulunanları sevmem diyor.CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN sevmediği işleri yapmak günahtır,günahın karşılığı ise cehennemdir!

Silahla yapılacak Cihadı anlatan Bir diğer ayet yukarıda anlamaya çalıştığımız ayetten hemen sonra geliyor bakalım:

estei’üzü billah
Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın . Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.(2.Sure bakara 193.ayet)


Evet bu ayeti İSLAM’A terör iftirasını atmaya çalışanlar yada insanları kandırıp cihad yerine teröre çağıranlar şöyle manalandırıyorlar.ayetin başını alarak (Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın .) sanki CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN dini olan HAZRETİ İSLAM’A inananlardan başkası kalmayıncaya kadar çarpışın,sizden omayan hatta size katılmayan herkesi öldürün diyormuşçasına insanlara lanse ediyorlar.oysa CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH ayetin geri kalan kısmında ne buyuruıyor -Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak -zalimlere karşıdır-.vazgeçerlerse onlara düşmanlık etmeyin.düşmanlık ise yalnızca zalimleredir buyuruyor.ama bu ayeti kerimede CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH öyle bir kelime buyuruyorki aslında konudaki belkide en önemli kelime o.nedir o? “Fitne”

Peki fitne ne demek.Fitne içinde toplum haytına kasteden bir çok şeyi kapsayan çok yönlü bir kelimedir.bunların arasında “bozgunculuk,bölücülük ve anarşizm’de vardır.”CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH insanlara zarar verebilecek olan hiçbir fitne yani zalimce,teröristçe tutum ve hareketler kalmayıncaya yani din yalnız KENDİ YÜCE ZATININ oluncaya kadar savaşın buyuruyor.burada CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH din yalnız benim olursa yani İSLAM varsa fitne,terör,anarşide olamaz diyor!evet burada dikkat etmemiz gereken şey bu ayete dikkat ederseniz CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH kendi dinini fitnenin yani terörün her türlüsünün zıttı olduğunu KENDİ YÜCE ZAT’ININ Dininin hakim olduğu zamanın hiçbir fitnenin kalmadığı zaman olduğunu buyuruyor!!!

"Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar."!

Ve (...düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.)

-ZULÜMLE ZALİMLERLE savaş ve düşmanlık- CENAB"I ALLAH CELLE CELALÜH ancak kelimesini kullanmış burada yalnız zalimlere,zalimlik yapanlara düşman olun buyuruyor.yani kimseye zarar vermeyenlerle CİHAD yapılmaz!zalimlerle yapılır.buda cihadın bize meşru olduğunu hatta iyilik ve güzellikten başka bir şey olmadığını gösteriyor!zalim deyince kimleri sayarsınız desek bir çoğunuz en başta teröristleri sayacaktır ALLAH-U ALEM.evet teröristler ve onların örgütlerini geri planda kurup yöneten zalimleri yani israil,abd,avrupa birliği ve bunların gerisinde en büyük zalim şeytan-ı lain.yurdumuzda faaliyet gösteren pkk terör örgütünü desteklediklerini az çok hepimiz biliyoruz!abd'nin bir nakliye uçağının güneydoğuda pkk'ya yardım malzemesi atması çarpıcı bir örnektir buna...

bakara suresinde ard arda gelen bu iki ayetten sonra dikkat edeceğimiz diğer ayet ise şu:

estei’üzü billah

Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda: "Ey Rabbimiz! bizleri bu halkı zâlim olan memleketten çıkar, tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir kurtarıcı gönder" diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?(Nisa-75)


Dikkat ediniz CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH incelediğimiz ilk ayette Fitne ile savaşmayı,saldıranlara savaş açmayı,hakısz saldırıda bulunma-mayı,düşmanlığın yalnız zalimlere olduğunu emretmişti bu ayette ise çok sıradışı bir şeyi emrediyor Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda ... zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?(Nisa-75)

Ayet size tanıdık bir şeyleri çağrıştırıyormu? -"Barış ve özgürlük için Savaş!"- evet şimdi herkesin diline doladığı ama hiçkimsenin uğrunda savaşmadığı bir şeyi emrediyor yani zayıf,güçsüz insanlar uğrunda sasvaşmayı emrediyor CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH size ne oluyorda masum ve mazlumları kurtarmıyorsunuz diyor!

(-"Barış ve özgürlük için Savaş!"- sözünü diline dolayanlar tam tersi menfaatleri ve caniliğini tatmin etmek için savaşıyor.peki bu barış için savaşıyoruz diyenler kimlerdir? israil,abd gibi zalimler ve onlara katılan diğer avrupa ülkeleri,japonya mesala.zaten HAŞA ve KELLA bu HAZRETİ İSLAM"I diline dolayan terör örgütlerinide geri planda onlar kurup yönetmektedirler biraz agah olan biraz dünayada dönenlerden haberi olan bunu bilir zaten mesala 2011 de ikiz kule saldırısının amerikanın kendi oyunu olduğunu anlatan bir yapımcı olan Michael Moore"un Fahrenheit 9/11 adlı belgeseli buna bir kanıttır)

Şimdi yukarıdaki ayeti unutmadan terörün ne olduğunu bir hatırlayalım terör haksız saldırılarda bulunarak,hiç kimseye saldırmayan zavallı ve masum insanları zalimce,haksızca öldürmektir değilmi?CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH buraya kadar incelediğimiz ayetlerde bize saldıranlarla,zalimlerle,fitne ile savaşmayı yani terörle savaşmayı emrediyorken birde üstüne ekliyor zulme uğramışlar uğrunda neden savaşmıyorsunuz?!!!

İşidin yada başka terör örgütlerinin bizi çağırdığı şeye benzeyen bir şey bulamadık AYETİ KERİME'LERDE hele törerle hiç alakası olmayan hatta teröre zıt şeylerle ve hatta barış ve özgürlük için savaşmayla alakalı şeylerle karlılaştık ayetlerde dikkatinizi çekmek istiyorum.

Şimdi buraya kadar ayetlerde sürekli tekrar edilen bir cümle var nedir o cümle işte şu:"Allah yolunda" peki ne demektir ALLAH yolunda savaşmak?şimdiye kadar ayetlerde cihadın son derece makul şeyler olunca yapılabileceğini(nefsi müdafaa),zalimler ve terör(fitne) ile yapılması gerektiğini haksız saldırıda bulunamayacağımızı,hatta CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN barış ve gerçek özgürlük için savaşmayı yani tüm hayırlar için savaşmayı emrettiğini görmüştük değilmi?işte bu kelime yani "ALLAH yolunda savaşmak" kelimesi aslında hepsini kapsayan bir kelime öbeği.

CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN yolunda savaşmak demek yalnız O'NUN YÜCE ZATI CELLE CELALÜH'ün rızasını gözeterek savaşmaktır.yani toprak elde etmek,yeraltı ve yer üstü(petrol,doğalgaz,değerli madenler) para,mal,mülk için değil sırf CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN hoşnutluğu için savaşmak demektir.Şimdi diyebilirsiniz PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN kurduğu devlet ve diğer müslüman devletler toprak ve o topraktaki zenginlikleri elde etmişler.evet bunu yapmışlardır.Ama elde ettikleri zenginlikleri öncelikle CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH için elde etmişlerdir.elde ettikleri topraklarıda haksız saldırıda bulunmadan!zalimlerle savaşarak,mazlumları kurtarmak için savaşarak!fitne yani terörle savaşarak!ve düşmanlığı yalnız zalimlere yaparak elde ettiler.
tabiki CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH için savaşmanın cihad etmenin daha bir çok yönü vardır ve hepside güzelliktir,iyiliktir biz burada ancak elimizden geldiği kadar,dar bakış açımızla ile zikredebildik.bu konu hakkında güvenilir yani PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM"İN sünnetlerini inkar etmeyen islam alimlerine sorunuz.

estei’üzü billah

Gözler O'nu görüp) idrak edemez. O ise bütün gözleri idrak eder. Ve O latîftir, habîrdir.
En’âm Sure-i Celilesi / 103.Ayeti Kerime
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
AYETİ KERİMELER kuranmeali.com

ALLAH’U ALEM (CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH en doğrusunu bilir.)ALLAH’U ZÜLCELALE sonsuz sınırsız hamd şükür ve istiğfarı tevbe, PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’E, EHLİBEYT ve ASHABINA sonsuz sınırsız salatu selam olsun.CENAB’I MEVLA bizi affetsin,bağışlasın mağfiret ve hidayete erdirip orada daim etsin azabından korusun,sonsuz rahmetine ve Cennetine dahil etsin.her türlü şerden daima korusun bizlrere darda kalmışlara yardım etsin amin.hakkınızı helal edin selam ve dua ile
 
Üst