IŞİD'in Mahallesi ve Sokakları... | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

IŞİD'in Mahallesi ve Sokakları...

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83


IŞİD'in Mahalle ve Sokakları...


Eski ismiyle Irak Şam İslam Devleti yeni ismiyle de İslam Devleti şeklinde ifade edilen topluluk hakkında bizim mahallelerden de sesler gelmekte, tesbitler yapılmaktadır. Haliyle IŞİD'in yaptığı fiili eylem, bizim mahalleden pek makbul görülmemiş dolayısıyla müsbet açıklamalar da yapılmamıştır.

Bu tesbitlerin doğruluğunu ya da yanlışlığını bir tarafa bırakıp, IŞİD elinde bulundurduğu toprak parçası üzerinde hayatlarını devam ettirenler olarak nasıl ve ne şekilde bir hayatı ve yaşamı kuşandıklarını öncelikle ele almalıyız.
Çünkü, fiili eylemi kötülenen ve hiçbir şekilde tasvip görmeyen insan topluluklarının ikame ettikleri hayat da kötülenen ve tasvip görmeyen bir hayat olacaktır. Ya da en azından öyle olması gerekecektir.
Peki gerçek böylemi..?

IŞİD küçük de olsa hakim olduğu beldelerde,

Caddeyi ve sokağı İslamlaştırmıştır...
Eğitim kurumlarını İslamlaştırmış karma eğitimi lağvetmiştir...
Tesettürsüz bir şekilde okulda, cadde ve sokakta dolaşmayı yasaklamıştır...
Vergi sistemini kaldırmış "zekat"ı, "sadaka-ı cariye"yi getirmiştir...
İslami evliliği (Nikah) getirmiş, "tek eşliliği" lağvetmiştir...
Müslüman olanlara İslam'ı yaşamayı mecbur kılmış, namazında, orucunda ve diğer ibadetlerinde nakıslık göstereni (hukuk şahit olmuşsa) cezalandırma sistemi getirmiştir...
Mesai saatleri, namaz vakitlerine göre tanzim edilmiştir...
Kendi sınırları içersinde, içki ticareti, kumar, zina, fuhuş ve her türlü ahlaksızlık yasaklanmış, ikame edenlere ise yerine göre kırbaç yerine göre de idam (recm) cezaları getirmiştir...
Yönetimde Hilafet modelini getirmiş, Hukuk bazında İslam Şeriati'ni tesis etmiştir...
Kafilere karşı "ya iman edeceksiniz ya da kellenizi vereceksiniz" İslami anlayışı uygulamıştır...
Ehl-i Kitap'a karşı da "ya cizye vereceksiniz ya da kellelerinizi" şeklinde İslami anlayışı uygulamıştır...
Her tarafta İslami mahkemeler kurulmuş, yargılamalar Kur'an ve Sünnet'e göre tanzim edilmiştir...
Nikah yaşı otomatikmen küçülmüş, ister öğrenci olsun isterse ev kızı ya da kadını olsun, evli olanlara Kur'an ve Sünnet ekseninde yardımlar yapılmıştır...
Fakirlere, miskinlere, gariplere beytü'lmal'den maaşlar bağlanmıştır...
İslami fiili cihad terkedilmemiş bilakis teşvik edilmiştir...
Hastanelerin karma halleri lağvedimiş, erkeklere ve kadınlara ayrı hastaneler tesis edilmiştir.
Kur'an ve Sünnet merkezli hukuk bina edilmiştir.

Bunlar benim burada sayabildiklerim...

Bir müslüman olarak, bu uygulamalar bizleri rahatsız etmez bilakis memnun eder.

Dolayısıyla, IŞİD'in eylemlerinden ziyade uygulamaları da önemlidir...

Eylemi iyi ve güzel olanın uygulaması da güzel olacaktır ve öyle de oluyor...

Lakin, şu an yaşadığımız bizim caddelerde ve diğer müslüman caddelerde IŞİD'in muhataplarına karşı (ki bunlara müslümanlar da dahildir) "küfür" noktasında "itidal"i aştığı dolayısıyla bu bağlamda kusurlu, hatalı, yanlış ve de günah içersinde olduğu ifade edilir. Ve dahi "cem'an" öldürülmeleri gerektiği üzerinde de durulur.

Aslında, oluşturdukları sistem, mahalle, sokak daha açıkçası ikame ettikleri çember, bizleri rahatsız eden bir çember değildir. Bizim de istediğimiz bunlardır. Böyle bir çember ekseninde yaşamak bizleri sıkıntıya değil, İslami anlamda güzelliğe sahip kılacağı da bir gerçektir.

Şimdilik, IŞİD, görebildiğimiz kadarıyla dünya ekseninde müslümanların kalbini, gönlünü kazanamamış durumdadır.

Bunu başka bir yazımızda ifade edeceğiz.

Te'vil farklılıkları birbirimize düşmanlığı da beraberinde getirmektedir.

Kim haklıdır,

Ahiret'te bunu kesinlikle öğreneceğiz.

Selamlar.

 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
İslâm'mış Gibi Görünüp Din-i İslâm'a ve Müslümanlara En Büyük Darbeyi Vuran Vehhâbîler, Ehl-i Sünnet Olan Birçok İslâm Memleketini İfsad Ediyor!


"Ulemâ-i kiram'dan Muhammed İbn-i Âbidîn -rahmetullahi aleyh- Hazretleri Vehhâbîler'in hakkında "Reddül-Muhtar" adlı eserinde buyurur ki:

"Zamanımızda Abdülvehhâb'a tâbi olanlar Necid'den çıkarak Harameyn'e musallat olmuş, Hanbeli mezhebinin yanısıra, edindikleri bazı itikatlarla ancak kendilerinin müslüman olduklarını, muhaliflerinin müşrik olduklarını iddia etmiş, ehl-i sünnet ile savaşı ve ehl-i sünnet âlimlerinin öldürülmesini mübah saymışlardır." (Cilt: 4, sh: 262)

Bunu bir müslüman yapar mı? Aslâ yapmaz!Mâlikî ulemâsından Es-Sâvî -rahmetullahi aleyh- Hazretleri de Celâleyn Tefsiri'ne yaptığı Şerh'in ilgili bölümünde şöyle buyurur:
"İbn-i Abdülvehhâb ve mukallidleri: 'Lâ ilâhe illâllâh, Muhammedün Resulullah' diyen Ehl-i sünnet'i kendi rey ve te'villeriyle tekfir ettiklerinden dolayı Hâricî zihniyetindedirler."..."
Gel bu sitedekileride öldür.Size göre nasıl olsa helal.


 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
NİSÂ SÛRESİ
93. Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde devamlı kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânetlemiş ve büyük bir azap hazırlamıştır.

Siz sizden olmayını kafir görüyor,müşrik sayıyor ve hertürlü zalimliği,zorbalığı yapıyorsunuz.Böyle bir inanç mı olur?
Var mı sizden başka bukadar müslümanı öldüren?İsrail orada yolunuzumu şaşırdınız?Kafirleri öldürüyorlarmış size göre herkez kafir kendinizden başka...
 
Üst