İki Gün Bir Değil! (Her Güne 1 Ayet, 1 Hadis)

salimabi

Kısıtlı Erişim
Katılım
1 Kas 2011
Mesajlar
0
Tepkime puanı
1,396
Puanları
0
578807_311661848933093_1477917276_n.jpg
 

Enderun

Asistan
Katılım
12 Haz 2012
Mesajlar
357
Tepkime puanı
25
Puanları
0
Konum
Istanbul
(Bir kimse, bir mümin hakkında olmayan bir şey söylerse, iftiraya uğrayan kimse, onu affedinceye kadar, Allahü teâlâ onu Cehenneme sokar) [Ebu Davud]
 

mostar

Profesör
Katılım
6 Ara 2009
Mesajlar
1,011
Tepkime puanı
244
Puanları
0
" Ben size yetmez miyim?"
zümer / 36

" De ki: Allah c.c. bana yeter..."
zümer / 38
 

Turkbeyi

Ordinaryus
Katılım
27 Eyl 2007
Mesajlar
2,960
Tepkime puanı
273
Puanları
83
Konum
Karaman
İki Gün Bir Değil (2g1d)


slogan.png


Ne Kadar Yardımseveriz?

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…İyilik ve takvâ üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın!..”(Mâide, 2)
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Kim (din) kardeşinin ihtiyâcını giderirse, Allah da onun hâcetini giderir. Kim bir müslümanın dert ve kederine çâre olur (onu ferahlığa kavuşturur)sa, Allah da o sebeple kıyâmet sıkıntılarından bir sıkıntıyı kendisinden giderir.”(Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58)
İmâm Câfer-i Sâdık’a:
“–Allah, fâizi niçin haram kılmıştır?” diye sorulduğunda şu cevâbı vermiştir:
“–İnsanlar birbirlerini ihsanlarından mahrum bırakmasın ve birbirlerinden yardımı esirgemesinler, diye haram kılınmıştır.” (Ebû Nuaym, Hilye, III, 194)
İnsanlar sadece menfaat karşılığında borç verirlerse, aralarında olması gereken yardımlaşma fazîleti aslâ vücut bulamaz.
Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Bâri’: Vücuda getirdiği her şeyin âza ve cihazını, herhangi bir modele bağlı kalmadan yoktan var edip, birbirine uygun yaratan, kusursuzca var eden demektir.
Kısa Günün Kârı
Gücümüz nisbetinde yardımlaşalım.
Lügatçe
takvâ: Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek.
hâcet:İhtiyaç, lüzum, muhtaçlık.
fazîlet: Beğenilecek yön, iyi nitelik ve üstünlük, erdem.

 

Turkbeyi

Ordinaryus
Katılım
27 Eyl 2007
Mesajlar
2,960
Tepkime puanı
273
Puanları
83
Konum
Karaman
Beni Nasıl Görebildin?

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Muhakkak ki (şu) mü’minler felâh bulmuştur: Onlar, namazlarında huşû içindedirler.” (Mü’minûn, 1-2)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Namazını, (hayâta) vedâ eden bir kimsenin namazı gibi kıl! Özür dilemen gereken bir sözü söyleme! İnsanların elindekilere tamah etme!” buyurdular. (İbn-i Mâce, Zühd, 15; Ahmed, V, 412)
Leylâ’nın aşkıyla çöllere düşmüş olan Mecnun, farkında olmadan namaz kılmakta olan bir kimsenin önünden geçer. Namaz kılmakta olan kimse selâm verip namazdan çıktıktan sonra hiddetle seslenir:
“–Namaz kılanın önünden geçilmez, bilmez misin?!”
Mecnun, o kimseye şu mukâbelede bulunur:
“–Ben, Leylâ’nın aşkından seni göremedim ki! Asıl sen, huzurunda namaz kıldığın Allâh’ın aşkından beni nasıl görebildin?!” (Osman Nûri Topbaş, Hak Dostlarının Örnek Ahlakından-2, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Musavvir:
Her mahlûku, ezelî hikmetinin gereği, çeşitli şekillerde yaratan, tasvir eden, her varlığa ayrı bir şekil ve özellik veren demektir.

Kısa Günün Kârı


Cenâb-ı Hâk bizleri huşû içerisinde namaz kılanlardan eylesin! (Amin)

Lügatçe

felâh: Kurtuluş, selamet, bahtiyarlık.
huşû:
Allah’a karşı korku ve saygı duyma, alçakgönüllülük.
mukâbele:
Karşılık.
 

Turkbeyi

Ordinaryus
Katılım
27 Eyl 2007
Mesajlar
2,960
Tepkime puanı
273
Puanları
83
Konum
Karaman
Muhabbet Edebi

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Kullarıma söyle, en güzel sözü söylesinler!..” (İsrâ, 53)
ayirac.jpg

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Bedende hiçbir uzuv yoktur ki, Allâh’a, dilin lüzumsuz ve çirkin konuşmalarından şikâyet etmesin!” (Heysemî, X, 302)
ayirac.jpg

Hz. Ali’nin rivâyetine göre Rasûlullah (sav):
“–Cennet’te birtakım köşkler vardır. Dışları içlerinden, içleri de dışlarından görülür.” buyurmuştu.
Bunu işiten bir bedevî ayağa kalkıp:
“–Bu köşkler kimler içindir ey Allah’ın Rasûlü?” diye sordu.
Fahr-i Kâinât (sav) Efendimiz:
“–Sözünü güzel ve hoş söyleyen, tatlı dilli, yemek yediren, oruca devâm eden ve gece herkes uyurken kalkıp Allah için namaz kılan kimseler içindir!” buyurdu. (Tirmizî, Birr, 53/1984; Ahmed, I, 155)
ayirac.jpg

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna
(Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Kahhâr: Yenilmeyen, yegâne galip gelen, güç sahibi, her şeye istediğini yapacak sûrette gâlip ve hâkim olan demektir.
ayirac.jpg

Kısa Günün Kârı

Câhil ile sakın latîfe yapma! Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar. Hz. Ali
ayirac.jpg

Lügatçe

uzuv: Organ.
 

Turkbeyi

Ordinaryus
Katılım
27 Eyl 2007
Mesajlar
2,960
Tepkime puanı
273
Puanları
83
Konum
Karaman
Kalbin Zümrüt Tepeleri

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Îmân edenlerin, zikrullâh ve Hak’tan inen Kur’ân sebebiyle kalblerinin huşû içinde ürperme zamanı henüz gelmedi mi?” (Hadîd, 16)
ayirac.jpg

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Allâh’ı zikreden kimseyle zikretmeyenin misâli, diri ile ölü gibidir.” (Buhârî, Deavât, 66)
ayirac.jpg

Allâh Rasûlü (sav) bir gün ashâb-ı kirâma hitâben:
“– Amellerinizin Allâh katında en temizini, derecelerinizin en yükseğini, altın ve gümüş sadaka vermenizden daha hayırlısını, düşmanlarınızla karşılaşıp boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boynunuzu vurmasından daha hayırlısını haber vereyim mi?” diye sordu.
Onlar da:
“– Haber ver, ey Allâh’ın Rasûlü!” dediler.
Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav):
“– Allâh’ı zikretmektir.” buyurdu. (Tirmizî, Deavât, 6)
ayirac.jpg

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Ğaffâr: Daima affedici olup, mağfireti, bağışlaması sonsuz olan, yeniden işlenen günahları örten, setreden ve affeden demektir.
ayirac.jpg

Kısa Günün Kârı
Zikrullâh ferdî olarak yapılabildiği gibi topluluk hâlinde de yapılabilir.
ayirac.jpg

Lügatçe

zikretmek: Adını anmak.
zikrullâh:
Allah’ı anma.
ehemmiyet:
Önem.
 

Turkbeyi

Ordinaryus
Katılım
27 Eyl 2007
Mesajlar
2,960
Tepkime puanı
273
Puanları
83
Konum
Karaman
Allah’tan Ümit Kesilmez!

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
De ki: Ey nefislerine karşı haksızlık yapmakta aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, yargılayıcı ve bağışlayıcıdır.” (Zümer, 53)
ayirac.jpg

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Kim bir hayır işlerse, ona onun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da onun misli vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım; kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım.” (Müslim, Zikir 22)
ayirac.jpg

Ömer İbnü’l-Hattâb (ra)şöyle dedi:
“(Bir keresinde) Rasûlullah (sav)’e (ayrı düştüğü) çocuğuna duyduğu özlemden dolayı rastladığı her çocuğu kucaklayan, göğsüne bastırıp emziren bir kadının da aralarında bulunduğu bir esir grubunu getirdiler. Rasûlullah (sav) çevresindekilere (o kadını işaretle):
“-Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz?”diye sordu.
“-Aslâ, atmaz! dedik.
Bunun üzerine Hz. Peygamber:
“-İşte Allah Teâlâ kullarına, bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir” buyurdu. (Buhârî, Edeb 18; Müslim,Tevbe 22. Ebû Dâvûd, Cenâiz 1; İbni Mâce, Zühd 35)
ayirac.jpg

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna
(Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Vehhâb: Bağışı çok olan, karşılıksız veren, nimetlerinin ardı arkası kesilmeyen, mü’min ya da kâfir ayrımı yapmadan, bütün mahlûkuna nimetlerini yağdıran, ihsân eden demektir.
ayirac.jpg

Kısa Günün Kârı

Müslüman Allah’tan ümit kesmemeli, O’nun kendisine hep iyi davranacağını düşünmelidir. Allah Teâlâ kullarına karşı herkesten daha merhametlidir.
ayirac.jpg

Lügatçe
ümit: Umma, beklenti, umut.
mağfiret:
Allah’ın, kullarının günahlarını bağışlaması.
ayirac.jpg
 

Turkbeyi

Ordinaryus
Katılım
27 Eyl 2007
Mesajlar
2,960
Tepkime puanı
273
Puanları
83
Konum
Karaman
Meçhul Gün!

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır.” (Tevbe, 38)

ayirac.jpg

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Allah’a yemin olsun, âhiretin yanında dünya, ancak birinizin parmağını denize sokup çıkardığında parmağında kalan kadardır. Baksın bakalım parmağında ne kalıyor?” (Müslim, Cennet, 55; Tirmizî, Zühd, 15; İbn Mâce, Zühd, 3; Müsned, IV, 229 230)

ayirac.jpg

Hakîkaten fânî dünyâ hayâtı, ebedî âhiret hayâtı yanında kısacık bir an gibidir. Anlık zevkler uğruna ebedî saâdeti zâyi etmek, ânı sonsuza tercih etmek, hangi aklın kârıdır?
Bastığımız toprak, bugüne kadar gelen milyarlarca insanın cesetleriyle doludur. Sanki üst üste çakışmış sayısız gölge gibi… Onlar da iki kapılı bir hân olan bu cihâna bir kapıdan girdiler, sonra nefsânî veya rûhânî davranış ve hislerle dolu dar bir koridor olan dünyâ hayâtını yaşadılar, en nihâyet mezar kapısından geçip ebedî âleme intikâl ettiler. Yarın bizler de aynı durumda olacağız. Bir gün gelecek ki, o günün yarını olmayacak! O gün, hepimiz için meçhul bir gün! (Osman Nûri Topbaş, Öyle Bir Rahmet ki, Erkam Yay.)


ayirac.jpg

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Fettâh: İyilik kapılarını açan, mazlumlara yardım edip mü’min kullarını zafere ulaştıran, her müşküle çare bulan, maddi engelleri kaldıran, kuluna manevi kapıları açıp, yüreklerden tasaları, kederleri gideren demektir.

ayirac.jpg

Kısa Günün Kârı
O meçhul gün gelmeden evvel ölümü hatırlamalıyız. Nefsânî taşkınlıklardan uzaklaşarak Rabbimizin huzûruna hazırlanmalıyız.

ayirac.jpg

Lügatçe
meçhul: Bilinmeyen, bilinmedik.
intikâl: Bir yerden bir yere nakletmek. Göçmek, geçmek.

ayirac.jpg
 
Üst