İblisin yetkili servisleri | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

İblisin yetkili servisleri

Ercan Tekin

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Eyl 2010
Mesajlar
5,631
Puanları
83
1 -KARUN

And olsun, biz Musa’yı afetlerimizle ve apaçık bir şekilde delille gönderdik;Firevuna,Haman’a ve Karun’a.Ama onlar (bu):yalan söyleyen bir büyücüdür dediler.
MÜ’MİN SURESİ- 23-24

Gerçek şu ki;Karun ,Musanın kavmindendi.Ancak onlara karşı azgınlaştı.Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarları, birlikte(taşımaya)davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu.
KASAS SURESİ -76

Böylelikle kendi ihtişamı-süsü içinde kavminin karşısında çıktı.dünya hayatını istemekte olanla “ ah keşke,Karun’a verilenin bir benzeri bizimde olsaydı.gerçekten o,büyük bir pay sahibidir.” Dediler.
KASAS SURESİ -79

İsrailoğulları içindeki Mü’minler ise Karun’a hiçbir şekilde özenmedikleri gibi, gerçekte onun acınacak bir cehalet içinde olduğunu anlamış ve ona şöyle öğüt vermişlerdir:
…..Hani kavmi ona (Karun’a)demişti ki;şımararak sevinme, çünkü;ALLAH(c.c) şımararak sevince kapılanları sevmez..Allah’ın sana verdiği ile Ahiret yurdunu ara.Dünyadan da payını(nasibini) unutma.Allah’ın sana ihsan ettiği gibi,sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama.Çünkü Allah bozgunculuk yapanları sevmez..
KASAS SURESİ -76-77

…Dünya hayatını istemekte olanlar; “ah keşke ,Karun’a verilenin bir benzeri bizim de olsaydı.Gerçekten o, büyük bir pay sahibidir.”dediler.Kendilerine ilim verilenler ise; “yazıklar olsun size,Allah2ın sevabı, iman eden ve Salih amellerde bulunan kimse için daha hayırlıdır.bunu da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz” dediler.
KASAS SURESİ -79-80

Derken biz onu da (Karun’u), sarayında yerin dibine geçirdik.Artık Allah’a karşı kendisine yardım edecek taraftarları olmadığı gibi, o kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.
KASAS SURESİ- 81

Daha dün onların yerinde olmayı isteyenler de; “demek ki Allah(c.c) kullarından dilediğine rızkı çok da ,az da verir.Şayet Allah bize lütufta bulunmamış olsaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi.Demek ki inkarcılar iflah olmazmış…” demeye başladılar.

Karun ise “o (servet) bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi.” Demiştir.Bilmiyormuydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü , ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti.
KASAS SURESİ- 78-79

Yani Karun firavun sayesinde , faiz ,kara borsa, rüşvet, vurgun, soygun, borsa ,maniplasyonları yolu ile zenginleşen halkın emeğini ve servetini gayrı-meşru yollarla sömüren kapitalist zengin tipidir.Karun kendisine bu sınırsız zenginliği kazandıran rejimi seviyor, firavun da onu kolluyordu.Basit bir örnek ile; bu sistem sayesinde Türkiye’deki dolar milyarderlerinin servetlerini nasıl kazandıklarına bakacak olursak ,yukarıda ki ayetlerin tecellisini görürüz.

2 -FİRAVUN

Firavun kendi kavmi içinde bağırdı dedi ki; “ey kavmim , Mısır2ın mülkü ve şu altımda akmakta olan nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecekmisiniz? Yoksa ben şundan daha hayırlı değil miyim ki; o aşağı (sınıftan) bir zavallı ve neredeyse (sözü)açıklamadan yoksun olan(biri)dir..
ZUHRUF SURESİ- 51-52

Bu ayette Allah(c.c) firavunun ne kadar büyük bir kibir içinde olduğunu , şımarmış, alaycı, kendini tüm mal ve mülkün sahibi zanneden, vicdan merhamet, sevgi, saygı gibi insani vasıflardan tamamen uzak, üstünlüğü sadece dünya metası gözüyle gören bunları sahip olmayan kişileri aşağılayan karakter yapısını vurgulamaktadır.
Firavun dedi ki; “ben size yalnızca gördüğümü gösteriyorum ve ben sizi doğru yoldan da başkasına yönetmiyorum.”
MÜ’MİN SURESİ 29

Bu ayette görüldüğü gibi firavun kendi fikirlerine ve aklına güveniyor.Okadar ki kendi fikirlerinin yanlış olabileceğine en ufak bir ihtimal daha vermiyor.Bu tipler yüce Allah(c.c.)ın tek hakim kuvvet olduğunu gerçeğini asla kabul etmezler.

Sihirbazlar secdeyekapandılar. “Alemlerin Rabbine iman ettik.”dediler. Musa’nın ve Harun’un Rabbine firavun “ben size izin vermeden önce o na iman ettiniz öyle mi? Mutlaka bu , halkı buradan sürüp çıkarmak amacıyla şehirde planladığınız bir tuzaktır.Öyleyse siz(buna karşılık) ne yapacağımı bileceksiniz.Muhakkak ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi idam edeceğim”
ARAF SURESİ 120-124

Firavunun kibri o kadardı ki kendisinden izinsiz iman edilmesine bile tahammülü yok.Yine bu ayetten anlıyoruz ki , mucizeler dahi onu zulmünden geri koymuyor.

And olsun,biz Musa’yı , firavun ve onun önde gelen çevresine ayetlerimizle gönderdik.Oda dedi ki; “gerçekten ben alemlerin Rabbinin elçisiyim.”fakat onlara ayetlerimizle geldiği zaman bir de ne görsün,onlar bunlara (alay edip) gülüyorlar.
ZUHRUF SURESİ - 52

Firavun insanların hem fiziki özellikleriyle hem de halkın kendisi ile alay eden bir yapıya sahiptir.

Firavun (alay ile)dedi ki; “ey haman bana yüksek bir kule bina et.Belki o yollara ulaşabilirim, göklerin yollarına.böylelikle Musa’nın ilahına çıkabilirim.Çünkü ben onun yalancı olduğunu sanıyorum.”işte firavuna kötü ameli böylece çekici kılındı.ve yoldan alıkonuldu.Firavunun hileli düzeni yıkım ve kayıpta olmaktan başka (bir şey)olmadı.
MÜ’MİN SURESİ -36-37

Firavun yanlış bir zan ile Allah’ı sadece göklerin Rabbi olarak değerlendiriyordu.Yerde ise kendisini ilah ilan ediyordu.

Gerçek şu ki; firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp bölmüştü.
KASAS SURESİ -4

Bu ayetten de firavunun halk arasında sınıf farkları oluşturup parçalamak ve bölmek sureti ile daha rahat idare tarzını benimsediğini anlıyoruz.

Biz israiloğullarını denizden geçirdik.Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü.Sular onu boğacak seviyeye erişince , israiloğullarının kendisine inandığı “ (ilah) tan başka ilah olmadığına inandım ve bende Müslümanlardanım.”dedi .şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın.Bugün ise senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman için seni yalnız bedeninle kurtaracağız.(herkese cesetini gösterceğiz)gerçekten insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler.
YUNUS SURESİ -90—92

Şimdiye kadar şeytanın tüm tavırlarını alan firavun yaptıklarının sonucu olarak görülmedik bir şekilde aşağılanmış, öyle ki,;sadece kendi nesline değil , gelecek nesillere de ibret olmuştur.

3 – HAMAN

Firavun; “ey ileri gelenler! Sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman haydi benim için çamur üzerine ateş yak.(ve tuğla imal et) bana bir kule yap ki;Musa’nın ilahına çıkayım ama sanıyorum o mutlaka yalan söyleyenlerdendir.” Dedi
KASAS SURESİ- - 38

Yani haman dünyalık , makam, mevki, menfaat uğruna firavunlara zalimlere vezirlik , bakanlık, genel müdürlük yapan ,onların zulümlerine alet ılan sivil ve askerlerdir, bürokratlardır.Bu tipler karşılarında inançlı kişilere karşı “yanlış anlamayın bizim makamda mevkide gözümüz yok.Biz sadece sizlere hizmet edebilmek için bu zalim partilerde yönetimlerde görev yapıyoruz” derler..

4—BEL’**

(EY RESUL’ÜM) onlara o kimsenin (bel’**)ın haberini de oku ki;biz kendisine ayetlerimizi vermiştik de.o bunları kötüye kullanmış, şeytan da onu arkasına takmış ve aldatmış ve böylece azıp , sapanlardan olmuştu.Eğer dileseydik o kimseyi bu ilim ile yükseltir ve şereflendirirdik.Fakat o (bunları dünya rahatı için kötüye kullandı).arza saplandı.Ve nefs’ü hevasına kapıldı.İşte onun misali o (kuduz) köpeğin haline benzer ki ; üzerine varılırsa dilini sarkıtıp solur veya kendi haline bıraksan da yine dilini uzatıp solur.(ne mü’minler yanında kıymetli olur, ne zalimler katında rahmet bulur)İşte ayetlerimizi yalanlayan ve yanlış sayanların hali böyledir.Sen bu kıssayı onlara anlat olur ki gereği gibi düşünürler,(ve gerçeği görürler)
ARAF SURESİ –119

Yani Bel’** din adamı ve ilim erbabı sıfatı ile , din ayrı,dünya ayrı safsatasıyla Müslümanları siyasi, sosyal, ve ekonomik girişimlerden uzaklaştıran ve böylece zalim firavun düzeninin yürümesini kolaylaştıran din alimi prof. Makamlı diyanet görevlisi , tarikat şeyhi , hocası , köşe yazarı tiplerdir.Bunlar Müslümanların siyasete karışmalarını ve devlet işleri ile uğraşmalarını istemez, siyasetin dışında kalmayı meziyet sayarlar.Hakkı hakim kılmak isteyen, adil düzen kurmak isteyenleri , fesat çıkarıcı ve istismarcı olarak ;bunlar dini siyasete alet ediyor.diyerek suçlarlar.Aslında kendileri islamın sahtesinden faydalandıkları için islamdan çok korkarlar.Bunun içinde faizci , fuhuşçu, zinacı, kumarcı batı zihniyetli partileri ve oluşumları desteklemekten geri kalmazlar.

5—SİHİRBAZLAR

Sihirbazlar firavuna gelip dediler ki; “eğer biz galip olursak, herhalde bize bir karşılık olarak (armağan) var değil mi?”evet dedi.(Ozaman ) siz en yakın (larım)kılınanlardan olacaksınız.

Firavun kendince saltanatını pekiştirecek , büyücüler de firavuna yakın olacak ve nemalanacaklardı.NOT:firavunun büyücüleri astronomiden tıbba kadar her alanda söz sahibi idiler.Sahip oldukları bilgiyi toplumu etkilemek ve böylece firavunun saltanatını güçlendirmek için kullanıyorlardı.Bugünkü karşılığı olarak birinci derece insanları aldatan akı kara karayı ak gösteren kitle iletişim araçları Medya kuruluşları TV ve Gazeteler (MENFİ olanları) i örnek gösterebiliriz.

Onlarda iplerini ve asalarını atıverdiler.ve “firavunun üstünlüğü adına , hiç tartışmamız , üstün olanlar bizleriz” dediler.
ŞUARA SURESİ --44

Biz de Musa’ya “asanı fırlatıver” diye vahdettik.(o da fırlatıverince)birde baktılar ki o bütün uydurduklarını derleyip toparlayıp yutuyor.Böylece hak yerini buldu.Onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı.Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak ters yüz çevrildiler.
ARAF SURESİ ---117—119

TOPLUM:

1- Gaddar ve hain yönetici
2- Hırsız ve hayırsız zengin
3- Uşak ve alçak bürokrat
4- Münafık din adamı , marazlı ve menfaatçi ilim erbabı
5- Halkı uyutan , aldatan ve ahlakı yozlaştıran medya, yorumcu ve yazar çizer takımı ile gizli bir ittifak halinde çalışan bu 5li şeytan şebekesini fark etmedikçe ;

KURTULUŞ VE HUZUR YOLUNU BULAMAYACAKTIR. .

Kamuran AKKAN
 

Ercan Tekin

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Eyl 2010
Mesajlar
5,631
Puanları
83
1775 Kur'ân-ı Kerîm'de: "Ey iman edenler!.. Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü bazı zan (vardır ki) günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Kiminiz de, kiminizi arkasından çekiştirmesin. Sizden herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz!.. Allah'tan korkun. Çünkü tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyicidir"(302) hükmü beyan buyurulmuştur.

 

MÜTEŞEKKÜR

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
6,938
Puanları
0
İblis'in yetkili servisi de İsrail , ABD ve onun uşakları olduğunu da unutmayın.
 

redyellow

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
20 Nis 2010
Mesajlar
2,187
Puanları
0
Web sitesi
redyellow.besaba.com
konu başlığında gayet güzel bir şekilde ayetler verilmiş, bu konuyu bile kişisel tartışmaya çevirenlere diyecek söz bulamıyorum, pes hakkaten pes!


Ercan bey teşekkürler konu için, gayet güzel bir konu olmuş.

Cenabı hak iblislerin şerrinden tüm müslümanları muhafaza eylesin.
 

eylül

Veled-i kalbî
İhvan Üyesi
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
5,223
Puanları
0
selamün aleyküm

Konuyu kurtarmak adına şahsi münakaşaya, polemiğe yer veren konu dışı mesajlarınız silindi.

Şahsi sorunlarınızla, atıflarınızla, suçlamalarınızla beraber elinizde kalana baktığınızda ve samimane kendi nefsinizi sorguladığınızda kazananın kim olduğunu kendinize söylemenizi istiyorum.

Her biriniz değerlisiniz, umarım bu atışmalar, burada son bulur.

Selam olsun diye bilmek zor olmasın inşaAllah.

hayırlı forumlar dilerim.
 
Üst