I found my love in Portofino

Ebu Computer

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
11 Haz 2013
Mesajlar
22,183
Puanları
83
Portofino güzel parçadır...

Buda benden size gelsin...

 

salimabi

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
1 Kas 2011
Mesajlar
0
Puanları
0
CENGİZHAN Nickli Üyeden Alıntı


 
DİKKAT...

CİDDİ UYARIDIR...
Dinimizde MÜZİK haramdır......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Konuyla alakalı hadis-i şerifleri derlemeye başladım:
Müzik Hakkında Alimlerin Yazıları

Bir kısmını burada veriyorum.


***
"Hakim-i Tirmizi'nin Nevadiru'l Usul adındaki kitapta rivayet ettiği hadis-i şerifte Resul-i Ekrem efendimiz, (Her kim şarkı sesine kulak verirse, onun ruhanileri dinlemesine izin verilmez) buyurdu. Oradakilerden biri tarafından, (Ya Resulallah, ruhaniler kimlerdir?) diye soruldu. Resulullah da, (Cennet ehlinin okuyucularıdır) buyurdu." [8]

"Ebu Hüreyre radıyallahü anh anlatır: Resulullahın sallallahü aleyhi ve sellem huzuruna bir kimse gelip, ya Resulallah ses çok hoşuma gidiyor. Ondan çok haz alıyorum
Cennette güzel ses var mıdır? sordu. Cevabında: (Nefsim yed-i kudretinde olan Allahü Tealaya yemin ederim ki, Cennette bir ağaca, dünyada bana ibadet eden, beni zikredip, çalgı ve oyun aletlerinin sesine kulak vermeyen kullarıma işittirmek için, nağmeye başla diye vahy ve işaret olunur. Bu anda o ağaç, insanların bir benzerini duymadığı güzel bir ses ile, Cenab-ı Hakkı tesbih ve takdis eder. Onlara duyurup, sürur ve neşeye müstağrak eder) buyurdu." [9]

"Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem:(Teganni, yani okuyucunun nağme ile terennüm ettiği şeyler, suyun bakla, hububat, ve sebzeleri büyüttüğü gibi kalbde nifak büyütür) buyurmuştur." [10]

(Siz, çalgı ve şarkı dinlemekten sakınınız. Zira o ikisi, suyun sebzeyi bitirmesi gibi, kalbde nifakı yeşertir.) [13]

(Bir zaman gelecek, ümmetimden bazısı, zinayı, ipek giymeyi, içki içmeyi, çalgıyı helal addedecektir.) [14]

(Allahü teâlâ İblis’e ““Senin müezzinlerin çalgılardır” buyurdu.) [15]

(Ben ancak iki ahmak ve kötü sesten menolundum: 1. Şeytan mizmarı 2. Musibet anındaki feryad.) [16]

(Bu ümmetten bazı kimseler yemek, içmek, oyun ve çalgı ile gecelerler. Fakat domuz ve maymun suretine dönmüş olarak sabaha çıkarlar. Yerin dibine batarlar ve tepelerine taş yağar. Hatta sabah olunca, “Yahu falan kabilenin ve falancanın evi yerebattı.” derler. Lût kavmine gönderildiği gibi onların evlerine ve başlarına taş yağdırır. Ad kavminin üzerine taş yağdırdığı gibi, şarap içmeleri, ipek giymeleri, oyun ve çalgıcılar edinmeleri, riba yemeleri ve akraba ile ilgilenmemeleri sebebiyle bunların kabilelerinin ve evlerinin üzerine de taşlar yağdırır.) [17]

(Ümmetim beş şeyi helâl gördüğü vakit helak olmayı haketmiştir Lânetleşme açığa çıktığı, İçki içip ipek giydikleri, oyun çalgıcı kadınlar edindikleri, erkek erkekle kadın da kadınla yetindiği, vakittir.) [18]

(İki ses dünya ve âhirette melundur. Bunlar: ırlamanın yanında çalgı sesi ve felaket anında vaveyladır.) [19]

(Allah'a yemin ederim ki, ümmetimden öyle insanlar gelecek, onlar nankörlük, kibir, çalgı, eğlence ve oyun île haşr-u neşr olacaklardır. İşte bunlar, haramı helâl tanıdıkları, ırlayıcı, türkü ve şarkıcı kadınlar bulundurdukları, içki içtikleri ve riba yiyip ipek giydikleri için maymun ve domuz olarak sabahlayacaklardır.)[20]

(Muhakkak Allah beni âlemlere rahmet ve hidâyet olarak göndermiş ve bana nefesli çalgı âletlerini, sazları, defleri ve cahiliye devrinde kendilerine tapınılan putları kırmamı emretmiştir.) [21]

(Ümmetimden bazı kimseler içki içer ve ona adından başka bir ad verirler. Etraflarında çalgılar çalınır ve şarkıcılar şarkı söylerler. Allahü Teâlâ bunları yere batırır ve bunlardan bir kısmını domuz ve maymun yapar.) [22]

(Şarkı ve türkü söyleyen kadınlar ve çalgı âletleri çoğaldığı ve içkiler bol bol içildiği vakit bu ümmette yere batma, suret değişme ve (taş) atma (yağma) olayları vuku bulur.) [23]

(Doğrusu Allah her günahkârı affeder, yalnız tambur, saz ve davul çalanları affetmez.) [24]

(Çalgıları dinlemek günahtır. Başında oturmak fısktır. Ondan zevk almak ise küfürdür.) [Yani küfranı nimettir. Zira uzuvları yaratıldığı şeylerin dışında kullanmak küfranı nimettir. Hadisteki küfür kelimesi günahın büyük oluşunu ifade etmektedir. Veya onu helal bilerek ve zevk alarak dinlediğinde kafir olacağını ifade etmektedir-İbni Abidin.] [25][8] İmam-ı Şarani, Muhtasaru Tezkireti-l Kurtubi, Bedir Yayınevi, 1980, s. 355.[9] Seyyid Abdülkadir-i Geylani, Gunye'tüt Talibin, Berekat Yayınevi, İstanbul, 1986, s.228.[10] a.g.e., s. 31.[13] Ramuz el-Ehadis, sahife 174, hadis no: 5, Gonca Yayınevi.[14] Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, 12. cilt, 1892 nolu hadis-i şerif.[15] İbni Hacer-i Mekki, ez-Zevacir, Kayıhan Yay., c.1, s.212; İmam-ı Gazali, İhya, Bedir Yay., c.3, s.77.[16] İmam-ı Zehebi, Kitabül-Kebair, Bedir Yay., s. 164.[17] İbni Hacer-i Mekki, ez-Zevacir, Kayıhan Yay., c.1, s.426 (İmam-ı Ahmed ve İmam-ı Beyhaki'den naklen).[18] a.g.e., c.1, s.427 (İmam-ı Beyhaki'den naklen).[19] a.g.e., c.1, s.445 (Bezzar'ın rivayetinden naklen).[20] a.g.e., c.1, s.671 (Ahmed ibni el-İmam Ahmed'in "Zevaid"inden naklen).[21] a.g.e., c.2, s.456 (İmam-ı Ahmed'den naklen).[22] a.g.e., c.2, s.457 (İbni Mace ve İbni Hibban'dan naklen).[23] a.g.e., c.2, s.458 (İmam-ı Tirmizi'den naklen).[24] a.g.e., c.2, s.600.[25] İbni Abidin, Reddü'l-Muhtar Ale'd-Dürrü'l-Muhtar, Şamil Yayınevi, c.15, s.343.

Hazırlayan: Murat Yazıcı

ALINTI:http://www.ihvanforum.org/showthread...=43411&page=19
 

CENGİZHAN

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
15 Ara 2011
Mesajlar
4,261
Puanları
0
8OO.000 Den fazla HADİS UYDURAN arap din adamlarının ,imamlarının düşünce ve görüşleri beni ilgilendirmiyor....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Onlara sitemizdeki yobazlar inanıp kaale alabilirler...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

CENGİZHAN

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
15 Ara 2011
Mesajlar
4,261
Puanları
0
Müziği beğenen arkadaşlara TEŞEKKÜRLER....

Sitemize getirdiğim müzik parçaları hakkındaki görüşlerini bildirdikleri için de teşekkür ediyorum...

Beni cesaretlendiriyorsunuz....

SELAM...
 
Üst