• Reklamsız versiyon için ÜYE OL

HZ.SALİH ALEYHİSSELAM (KURAN'I KERİM IŞIĞINDA ) Osman nuri topbaş

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#1
Hz. Sâlih -aleyhisselâm- 18/05/2008 pazar


Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-'ın ondokuzuncu kuşaktan torunudur.

Sâlih -aleyhisselâm-, Semûd kavmine gönderilmiş bir peygamberdir.

Bir rivâyete göre Nûh, Hûd, Sâlih ve Şuayb -aleyhimüsselâm-'ın kabirleri,

Mekke'de zemzem ile Makâm-ı İbrâhîm arasındadır.
</SPAN>
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#2
osman nuri topbaş hoca efendinin kaleminden

Hz. Sâlih -aleyhisselâm- Semûd Kavmi 18/05/2008 pazar

Semûd kavmi, helâk edilişleri dillere destân olan bir kavimdir.

Kur'ân-ı Kerîm'in çeşitli sûrelerinde, îmân etmedikleri ve sayısız azgınlıklarla haddi aştıkları için helâk edilen bu kavimden ibretle bahsedilmektedir.

Bu kavim, Nûh -aleyhisselâm-'ın oğlu Sâm'ın neslinden gelen Semûd'un kavmidir.

Hazret-i Hûd'un vefâtından sonra, Semûd'un torunları Kuzey Arabistan bölgesine, Şâm ile Hicâz arasında bulunan Hicr mevkîine yerleşmişlerdi.

Daha sonra buradan ayrılıp Âd kavminin bölgesine yerleştiler.

Semûd'un nesli çoğalıp bir kavim hâline geldi.

Kendilerine “Âd-ı Sânî” (İkinci Âd) ismi verildi.

devamı var
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#3
osman nuri topbaş hoca efendinin kaleminden

Hz. Sâlih -aleyhisselâm- Semûd Kavmi -devamı-18/05/2008 pazar

Semûd kavmi de, vaktiyle Âd kavminin sâhip olduğu nîmetlere sâhip oldular.

Ancak onlar da, Âd kavmi gibi gaflet ve dalâlete düştüler.

Âd kavminin helâkini, azgınlıkları dolayısıyla gelen azâb-ı ilâhîden başka bir sebebe bağlayarak gaflet mahmurluğu içinde:

“Âd kavmi, sağlam binâlar yapmadıkları için helâk oldular.

Zîrâ onlar, evleri kumlar üzerine yapmışlardı.

Biz ise sağlam kayalar üzerine yaptık. Gelen fırtınalar­dan herhangi bir zarar görmeyiz…” dediler.

Kendilerine köşkler, saraylar inşâ ettiler. Taşları oydular, onlara yeni şekiller verdiler.

Köşklerini ve saraylarını muhtelif şekillerle tezyîn ettiler.

Tevhîd inancını unutup Allâh'a ortak koştular ve yapmış oldukları putlardan kendilerine tanrılar edindiler.

devamı var
 

berika

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
10 May 2008
Mesajlar
53
Beğeniler
1
Puanları
0
#4
peygambrler tarihi dersini çok seviyorum.bu yazıları okumaktan da zevk alıyorum.
Allah razı olsun.
dua ve muhabbetle...
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#5
allah cümlemizden razı olsun okuduğunuz için teşekkür ederim sağolun varolun.
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#6
osman nuri topbaş hoca efendinin kaleminden

Hz. Sâlih -aleyhisselâm- Semûd Kavmi -devamı-19/05/2008 pazartesi


Kavmin reisi “Cenda” idi. Âd kavminin dûçâr olduğu âkıbetten ibret almayan Semûd kavmi,

aralarında istişâre edip Cenda'dan kendileri için hiçbir kavimde olmayan bir put yap­masını ricâ ettiler.

Cenda memnun oldu.

Dağa çıkıp büyük bir kayayı yonttular.

Bu kayaya göz, sığır göğsü ve at ayağı gibi şekiller verip onu altın, gümüş ve çeşitli mücevherlerle donattılar.

Sonra da karşısına geçerek secde ettiler.

Bu putun ardından Semûdlular, kendilerine bir puthane yaptılar.

Vedd, Cedd, Hed, Şems, Menaf, Menat, Lât adında putlar edindiler ve bunlara tapmağa başladı­lar.

devamı var
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#7
osman nuri topbaş hoca efendinin kaleminden

Hz. Sâlih -aleyhisselâm- Semûd Kavmi -devamı-19/05/2008 pazartesi

Bu sırada Sâlih -aleyhisselâm-, kavmin içindeydi.

Ticâretle meşgul olur, el emeği ile geçinirdi.

Sâlih -aleyhisselâm- gerçekten tâzim ve hürmete lâyık bir insandı.

Kavmi, kendisini dürüstlüğü, iyiliği ve kâbiliyeti sebebiyle çok severdi.

Gelecekte kendisinden çok şey bekliyorlardı.

Hattâ O'nu kendilerine hükümdar yapmak niyetindeydiler.

Fakat Allâh Teâlâ Sâlih -aleyhisselâm-'a peygamberlik verdi.

http://www.nebilersilsilesi.com
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#8
osman nuri topbaş hoca efendinin kaleminden

Hz. Sâlih -aleyhisselâm-Teblîğe Başlayış 19/05/2008 pazartesi

Sâlih -aleyhisselâm- kırk yaşına ulaştığında Cebrâîl -aleyhisselâm-,

kendisine peygamberliği getirdi. Sâlih -aleyhisselâm- önce çekindi.

Ancak

Hazret-i Cebrâîl:

“–Ey Sâlih! Haydi kavmini tevhîde dâvet et!” buyurdu.

Ardından:

“–Ey Sâlih! Sen, Nûh ve Hûd zamanında olmayan hâlleri müşâhede edecek­sin!” dedi ve semâya yükseldi.

Bunun üzerine Sâlih -aleyhisselâm-, önce kavmin reîsi olan Cenda'ya giderek ona tevhîdi teblîğ etti.

Cenda, bu dâvete gâyet insaflı ve mâkûl bir şekilde mukâbele ederek:

devamı var
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#9
osman nuri topbaş hoca efendinin kaleminden

Hz. Sâlih -aleyhisselâm-Teblîğe Başlayış 19/05/2008 pazartesi


“–Bunu, kavmime bildireyim.” dedi.

Bundan sonra Cenda, kavmini topladı.

Onlara Sâlih -aleyhisselâm-'ın pey­gamberliğini ve tevhîdi bildirdi.

Kavmi:

“–Ey Cenda, gelip kendisi söylesin!” dediler.

Bunun üzerine Sâlih -aleyhisselâm- gelip teblîğde bulundu.

Allâh Teâlâ Hazret-i Sâlih'in kavmini irşâdını şöyle beyân buyurur:

“Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih'i (gönderdik). Dedi ki: «Ey kavmim! Allâh'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilâhınız yoktur. O sizi yerden (topraktan) yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse O'ndan mağfiret isteyin; sonra da O'na tevbe edin! Çünkü Rabbim (kullarına) çok yakındır, (duâlarını) kabûl edendir.»” (Hûd, 61)

devamı var
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#10
osman nuri topbaş hoca efendinin kaleminden

Hz. Sâlih -aleyhisselâm-Teblîğe Başlayış -devamı-21/05/2008 çarşamba

Şuarâ Sûresi'nde de mevzuyla alâkalı şu âyetler bulunmaktadır:

“Semûd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı.

Kardeşleri Sâlih, onlara şöyle demişti: « (Allâh'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?

Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

Artık Allâh'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!

Bu (tebliğime) karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum.

Benim ecrimi verecek olan, an­cak âlemlerin Rabbidir.” (eş-Şuarâ, 141-145)

Hazret-i Sâlih -aleyhisselâm- böylece dâvetini açıktan yapmaya başladıktan sonra kavminin kendisine karşı tavırları bir anda değişti.

Kavmi, Sâlih -aleyhisselâm-'a karşı cephe almaya başladı.

devamı var
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#11
osman nuri topbaş hoca efendinin kaleminden

Hz. Sâlih -aleyhisselâm-Teblîğe Başlayış -devamı-21/05/2008 çarşamba


Önceki peygamberlerde de olduğu gibi Hazret-i Sâlih'in davetini ve tevhîd akîdesini pek az kimse kabul etti.

Diğerleri ise inkârlarına devâm ettiler:

“«Ey Sâlih! Sen bundan önce içimizde ümid beslenen birisiydin. (Şimdi) babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu, bizi kendisine (kulluğa) çağırdığın şeyden ciddî bir şüphe içindeyiz.» dediler.” (Hûd, 62)

“ (Sâlih) dedi ki: «Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden (verilen) apaçık bir delil üzerinde isem ve O bana kendinden bir rahmet (peygamberlik) vermişse, buna ne dersiniz? Bu durum karşısında O'na âsî olursam, beni Allâh'tan (O'nun azâbından) kim korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız!»” (Hûd, 63)

“Sâlih dedi ki: «Ey kavmim! İyilik dururken, niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allâh'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir.»” (en-Neml, 46)

devamı var
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#12
osman nuri topbaş hoca efendinin kaleminden

Hz. Sâlih -aleyhisselâm-Teblîğe Başlayış -devamı-21/05/2008 çarşamba

Sâlih -aleyhisselâm-'ın bu hikmet ve hakîkat dolu nasîhatlere rağmen kavmi O'nu, büyülenmiş bir yalancı olarak ithâm etme bedbahtlığına düştü:

“Dediler ki: «Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin!»” (eş-Şuarâ, 153)

Sonra aralarında şöyle söylendiler:

“«Aramızdan bir beşere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz!» dediler.” (el-Kamer, 24)

Sözlerine devamla:

“Vahiy, aramızda ona mı verildi? Hayır O, yalancı ve şımarığın biridir (dediler) .” (el-Kamer, 25)

Semûd kavminin bu cehâlet dolu ithâmına, Cenâb-ı Hak büyük bir tehdîdle şöyle cevâb vermiştir:

“Yarın onlar, yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir.” (el-Kamer, 26)

“Pek yakında onlar, mutlaka pişman olacaklar!” (el-Mü'minûn, 40)

devamı var
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#13
osman nuri topbaş hoca efendinin kaleminden

Hz. Sâlih -aleyhisselâm-Teblîğe Başlayış -devamı-22/05/2008 perşembe

Sâlih Peygamber, sabretti, ümitsizliğe kapılmadı.

Her şeye rağmen gerçeğe yüzçeviren kavmini putlardan uzaklaştırmaya çalıştı.

Onlara öğütlerde bulunmaya ve teblîğe devâm ediyordu:

(Ey kavmim!) Siz burada bahçelerin, pınarların içinde;

ekinlerin salkımların, sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacağınızı mı (sanırsınız) ? (

Böyle sanıp) dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz.

Artık Allâh'tan korkun ve bana itaat edin!

O haddi aşan (kâfirlerin) emrine uymayın.

Onlar ki yeryüzünde fesat çıkarırlar ve (gerek kendilerini gerekse çevrelerinde bulunanları) ıslâha gayret göstermezler.” (eş-Şuarâ, 146-152)

devamı var
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#14
osman nuri topbaş hoca efendinin kaleminden

Hz. Sâlih -aleyhisselâm-Teblîğe Başlayış -devamı-22/05/2008 perşembe


Semûd kavmi, Hazret-i Sâlih'e engel olamayacaklarını anlayınca, onunla uğraşmaktan vazgeçtiler.

Sâlih -aleyhisselâm-'a inanan mü'minleri yollarından döndürmeye çalıştılar.

Allâh'ın elçisini yapayalnız bırakmak istediler.

Mü'minlere:

“…Sâlih'in, Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu gerçekten biliyor musunuz?..” (el-A'râf, 75) dediler.

O, gerçek îman mutluluğuna eren insanlar da:

“…Biz, onunla gönderilen her şeye îmân ederiz.” (el-A'râf, 75) dediler.

Hiçbir şüpheye yer vermeyen bu kayıtsız şartsız îman karşısında Semûd

Kavmi'nin inkârcıları şaşkınlığa düştüler:

“…Sizin inandığınızı biz inkâr ederiz.” (el-A'râf, 76) diyerek dalâlet bataklığından çıkmamakta direndiler.

Bu inkârcılar, Hazret-i Sâlih'i bozgunculukla suçlarken halkı da inkâra zorladılar.

devamı var
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#15
osman nuri topbaş hoca efendinin kaleminden

Hz. Sâlih -aleyhisselâm-Teblîğe Başlayış -devamı-22/05/2008 perşembe


Bir türlü îmân etmeyen Semûd kavmi, bir de Sâlih -aleyhisselâm-'a bunun için akıllarınca bâzı sebepler ileri sürdüler:

“–Sen bizim mallarımıza sâhip olmak, onları gasp edip elimizden almak istiyorsun.

Bize reîs olma arzusundasın!” dediler.

Ardından ibtidâî bir mantık yürüterek:

“–Bizim putlarımız var. Şimdi biz görünenleri bırakıp, görünmeyen Allâh'a mı tapalım?!” dediler.

Sonra şöyle devâm ettiler:

“–Görmediğin Allâh, seni ne şekilde vazîfeli yapar?!”

“– Eğer doğru söylüyorsan, bize hiç kimsenin yapamadığı bir iş yap!”

“Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir mûcize getir!” (eş-Şuarâ, 154)

http://www.nebilersilsilesi.com
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#16
osman nuri topbaş hoca efendinin kaleminden

Hz. Sâlih -aleyhisselâm-Deve Mûcizesi 22/05/2008 perşembe

Sâlih -aleyhisselâm-, kavminin cehâlet ve gafletine çok üzülmüştü.

Bir müd­det onları terk ederek aralarından ayrıldı.

Dönüşünde Cenâb-ı Hak, kavmine, Hazret-i Sâlih'in peygamberlik heybetini gösterdi.

Kavmi, O'nun bu heybetinden ürktü.

Sâlih -aleyhisselâm-, kavmin reîsi olan Cenda'nın yanına gitti.

Cenda:
“–Doğru söylüyorsan seni imtihân edeceğiz!” dedi.

“el-Kâtibe” diye bilinen bir kaya vardı.

Cenda bu kayayı kasdederek şöyle dedi:

“–Seninle oraya gideceğiz.

Senin ilâhın, o kayadan kırmızı tüylü, doğurmak üzere olan dişi bir deve çıkarsın! Yavrusunun rengi de annesinin renginde ol­sun!”

Kavmi de istihzâ ederek:

“–Sütü, yazın serin, kışın sıcak olsun!

Bu sütten içen her hasta şifâ bulsun, fakir bir kimse ise fakirlikten kurtulsun!” dediler.

devamı var
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#18
amin kardeş allah yazanlardan razı olsun
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#19
osman nuri topbaş hoca efendinin kaleminden

Hz. Sâlih -aleyhisselâm-Deve Mûcizesi -devamı- 25/05/2008 pazar


O devirde bu kavim için en kıymetli şey, kızıl renkli deveydi.

Bu sebeple Sâlih -aleyhisselâm-'ın kayadan kızıl tüylü bir deve çıkarmasını istemişlerdi.

Bütün Semûd kavmi toplandı.

Sâlih -aleyhisselâm-, namaza durdu; Cenâb-ı Hakk'a ilticâ etti.

Kaya büyümeye başladı. Sancılı sesler çıkardı. Ve içinden kızıl renkli bir deve;

“Allâh'tan başka ilâh yoktur, Sâlih -aleyhisselâm- Allâh'ın peygamberidir!” diyerek çıktı.

Cenda, Sâlih -aleyhisselâm-'ı alnından öptü.

Yüz kişiyle birlikte tevhîd akî­desine girdi.

Kavmine de şöyle seslendi:

“–Ey kavmim! Bu körlük kâfî! Ben kendisinden başka hiçbir mâbûd olma­yan, eşi ve benzeri bulunmayan Allâh'a ve O'nun peygamberi Hazret-i Sâlih'e îmân ettim!”

devamı var
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Beğeniler
23
Puanları
0
#20
osman nuri topbaş hoca efendinin kaleminden

Hz. Sâlih -aleyhisselâm-Deve Mûcizesi -devamı- 25/05/2008 pazar

Puthânenin reisi ise:

“–Sihir olan bir şeye ne çabuk meylediyorsunuz!

Ben size daha büyüğünü göstereceğim!” dedi.

Böylece, -Cenda'nın kardeşi de dâhil- yeni îmân edecek olanların kalblerindeki meyli değiş­tirdi.

Cenda'nın tâcını, kardeşinin başına koyarak:

“–Bundan sonra reisimiz sensin!” dedi.

Cenda ise, evine gitti ve oradaki bütün putları kırdı.

Kendisine âit malları da,

tevhîd akîdesini kabûl eden mü'minlere taksîm etti.

Sert ve keçeleşmiş bir libas giydi.

O da tevhîdi tebliğe başladı.

Sâlih -aleyhisselâm-'ın baş yardımcılarından oldu.

Îmânsız putperestler, Cenda'ya:

“–Yazık sana ! Sen de Sâlih'in sihrine kandın!” diyorlardı.

Cenda ise, onların dediklerine aldırmıyor ve Sâlih -aleyhisselâm-'ın yanından ayrılmıyordu.

Allâh Teâlâ Hazret-i Sâlih'e buyurdu:

“Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen Biz'iz. Sen onları gözetle ve sabret!” (el-Kamer, 27)

devamı var
 
Üst