Hizbuttahrir'in Ehli Sünnete aykırı Sapkın Görüşleri....

ukubat

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
9 May 2007
Mesajlar
1,875
Puanları
48
Web sitesi
www.ukubatdavasi.blogcu.com
HİZBUTTAHRİR'İN EHLİ SÜNNETE AYKIRI SAPKIN GÖRÜŞLERİ....


Takıyuddin Nebhani Nizamu’l-İslami’de s.6 diyor ki: “Müslümanın Allaha iman ederken aklını kullanması vacip kılınmış, akidede taklit etmesi yasaklanmıştır. Bu yüzden akıl Allah Telaya imanda hakemdir.” “Bu yüzden her müslümanın tefekkür, arştırma ve düşünmede imanı kaynak edinmesi Allaha imanda aklı hakem kılması gerekir”

Takıyuddin Nebhani Nizamu’l-İslami’de s.7: “Allahın varlığına iman aklidir ve aklın sınırlarındadır.”

Takıyuddin Nebhani Nizamu’l-İslami’de s.9: “Aklın deliliyle kesindir ki Muhammed nebi ve rasuldür. Bu akli delil Allaha imanı, muhammedin risaletine ve Kuranın Allah kelamı olduğuna imanı gerektirir.”

Takıyuddin Nebhani Nizamu’l-İslami’de s.10: Allah’a iman akıl yoluyla olur ve bu imanın da akıl yoluyla olması zorunludur.” “iki yol ile: akıl ve kitap ile sünnet nassıyla sabit olmayan şeye inanmak haramdır. Zira akide ancak yakin ile olur.”

Takıyuddin Nebhani Nizamu’l-İslami’de s.23: fikri bir kaide insan fıtratıyla ittifak ederek akla açık gelirse o kaide sahihtir. Insan fıtratına muhalefet eder veya akla açık gelmezse o kaide batıldır.”

Nizamu’l-İslam s.114-115: “Ahlak toplumun değerlerine etki etmez. Zira toplum hayat düzeni üzerine kurulur. Onda şiarlar ve fikirler etki eder. Ahlakın bir etkisi olmaz.”

“Allahın eli onların eli üzerindedir” ayeti hakkında Takıyuddin Nebhani Şahsiyetul İslamiye’de (3/132 3/374): “Allahın kudreti onların kudretinin üzerindedir” der.

Nizamu’l-İctimai s.10, 128: “Kadın tamamen avrettir” diyen kimse hakkında: bu yaratılışı yıkmaktır der ve kadınlarla erkeklerin topluma bir araya gelmesinin, ticari alışverişlerde yardımlaşmalarının zorunlu olduğunu söyler.

Devletul islamiye s.118: “İslam akidesinde akılcıdır. Görüşlerinde ve hükümlerinde fikircidir. Akıl yoluyla iman etmeyi ve hükümleri akıl ile anlamayı farz kılmıştır.”

Devletul İslamiye (s.108) “Nassa (Kitap ve sünnete) aykırı olsa dahi halifenin koyduğu hükümlere itaat etmek vaciptir. Raşid halifeler asrında ilk müslümanların uygulamaları böyle olmuştur”

Kitabul iman s.68: Hizbut tahrir s.26: “İslam akılla inanmak ve “dediler ki” üzerine kurulmuştur. Zira islam akidesi akılcı bir akide ve siyasi bir akidedir.”

Nebhani haberi vahidler hakkında Hizbuttahririn muhalefet ettiğini itiraf ederek şöyle demiştir )el-Ummet s.9 Menşuratu’l-Hizb/Şahsiyetu’l-İslamiye 3/78: “Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde tek başına gönderilmiştir. On iki krala on iki elçi onları islama çağırmakla gönderilmiş, her biri bir yönüyle gönderilmiştir. Nitekim Muaz Yemene tek başına tebliğ için gönderilmiştir. Haberi vahide ittiba vaciptir, çünkü rasul, cemaatler gönderdiği gibi bir kişiyi de tebliğ etmekle görevlendirmiştir.

Şahsiyetul-İslamiye 3/158 “Mütevatir delil, Kurandan bir ayet dahi olsa, akılla ittifak edinceye kadar zan ifade eder”

Şahsiyetul-İslamiye 3/297: “Akıl, dini kaynaklardan ayrı, tek başına bir ölçüdür.”

Takıyuddin Nebhani Nizamu’l-İslam kitabında s.80-113 arasında düstur (anayasa) kurmuştur. Orada çoğu Kitap ve sünnete aykırı olan 182 madde vardır. Mesela 19. Maddede müslümanların partisinin yöneticileri hesaba çekecek veya ümmetin yolunca hükme ulaşacak siyasi partiler kurmak hakkındaki düsturu buna örnektir.

4. madde: bu gayeye ulaşmada hizbin gayesi hükmün yolunun ümmete teslim edilmesidir.

22. maddede “Gayri müslimlerin yöneticilerin zulümlerini şikayet etmek için şura meclisinde bulunmaları caizdir” der.

“24. Maddede akıl baliğ olan erkek ya da kadın herkesin şura meclisine üye olabileceği belirtilir.

120. maddede v fıkrasında: devlet başkanının tek başına şeri hükümler kurup, anayasa ve diğer kanunları koyabilir.”

Devletul islamiye s.107’de Nebhani diyor ki: “Bu yüzden ehli sünnet, şia, mutezile ve diğer islami fırkaların bulunması normaldir.

Hizbut tahrir s.32 ve 102’de: “Halkı müslüman olsa da müslümanların bütün ülkeleri darulküfürdür. Buün müslümanlar darul küfürde yaşamaktadırlar.”

Nidaun Har s.196: aksi caiz olduğu gibi Müslümanların parlemento meclisini gayri müslimlere vermeleri de caizdir.

24 rebiulevvel 1390 hicri tarihli soru cevapta: “Yabancı kadını şehvetli ya da şehvetsiz öpmek, musafaha etmek caizdir” fetvasını yayınladılar.

Aynı yerde 2 Muharrem 1392 hicri tarihli fetvada: “Kadının peruk ve pantolon giymesinin caiz olduğunu, bu hususta kocasını dinlemezse isyan etmiş olmayacağını yayınladılar.

Rebiussani 1390 (5/6/1970) sayısında: “Kafirin islam parlementosuna üye olması, daire başkanı olması ve müslüman devletinde kafirin komutan olması caizdir” der.

Ed-Dusiyye s.62: “Kim olursa olsun her yöneticinin bayrağı altında cihad vaciptir” der.

Menhecu Hizbit-Tahrir Fit-Tagyir s.21: “İyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak hilafeti kurmanın ve islamın dönüşünün yolu değildir.”

s.28, 31: “Hizbin bütün çalışmaları siyasidir. Öğretim, nasihat ya da irşad değil, bilakis siyasi çalışmalardır.”

Mefahimu Hizbittahrir s.67: “Bu yüzden islami daveti üstlenmiş kitle, siyasi kitledir. Ruhi, ahlaki, ilmi, ameli, öğretici veya buna benzer bir kitle olması caiz değildir. Bilakis siyasi kitle olmak zorundadırlar. Bundan dolayı hizbuttahrir siyasetle uğraşan siyasi bir partidir. Ümmetinin kültürlenmesi için islam kültürüyle amel eder.”

Mecelletu’l-Va’y dergisi sayı 26/ 3.yıl Haziran 1409/1989’da Humeyni’nin Hükümetu’l-İslamiye kitabını övmektedir Halbuki kafir Humeyni s.52’de: “İmamların mukarreb meleklerden ve rasul peygamberlerden üstün olduğu, bütün peygamberlerin alemdeki inanç direğini sağlamlaştırmak için geldiklerini, lakin onların hatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in de bunda başarını olamadıklarını, adalet direğini sağlamlaştıracak olan Mehdinin ise bunları başaracağını yazmaktadır.
 

muallim08

Paylaşımcı Üye
İhvan Üyesi
Katılım
21 Eyl 2007
Mesajlar
6,707
Puanları
113
Siteyi HİZBUTTAHRİR KONULARI bastı. Bir üyenin üzerine bu denli yüklenmek doğru değil. Kaseti değiştirip doğal akışa geçilmesini rica ediyorum... :gul
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
aynen katılıyorum hele konulu başlık açılmasını hiçç tasvip etmiyorum mecburen cevap yazıyorum...aslında saldırma sebepleri açık diyer konularda fikri anlamda cevap veremediler bu sefer böyle saldıralım dediler...ay nı kulvarda iki konu açmışlar...yönetim birleştirsin benim için sorun değil yazarım cevap ama bende gündemin hizbuttahirir değil islami fikirler olması taraftarıyım yada ortadoğu yada hilafet...hizbuttahriri konu edinen ben değilim...önemli olan fikirlerde birliktik...kitlede aynı olmamız gerekmiyor..
selamet ile...
 

veri

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
8 Kas 2010
Mesajlar
0
Puanları
0
Siteyi HİZBUTTAHRİR KONULARI bastı. Bir üyenin üzerine bu denli yüklenmek doğru değil. Kaseti değiştirip doğal akışa geçilmesini rica ediyorum... :gul
bir üye tüm foruma yüklenebiliyorsa
olmadı yanına multilerini alabiliyorsa
bırakın bunca yüklenme olsun

zaten müslümanları da bu tür insanlara karşı aydınlatma olmalı
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
yinliyorum takıyyuddin en nebhani fıkıhta imam şafinin metodunu kullanır...dedesi şafi imamlarındandır...yani anlıcanız ehli sünnetin aslındandır hizbuttahrir :)
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
veri daha zararlı çıkacaksınız bu işten böyle devam ederseniz ama yinede keyfiniz bilir benim kaybedek hiç bir şeyim yok :Cool:
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
veri başkalarının sana kullandığı lafı niye bana satmaya çalışıyosun :(
kusura bakma alamam...gücüm yetmez imanım müsade etmez :)
 

Ercan Tekin

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Eyl 2010
Mesajlar
5,631
Puanları
83
Şeyhleri Google olan ukubat gibilerinin konularına itibar etmeyin, birbirinizi incitmeyin.
Kimse kimsenin imanını kaybettiğini yazmaya hak sahibi değildir.
Ancak iman zayıflığı başkadır kaybetmek başkadır.
Orta yollu olmayı deniyelim.
Herşeyin aşırısı zarardır
 

veri

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
8 Kas 2010
Mesajlar
0
Puanları
0
veri başkalarının sana kullandığı lafı niye bana satmaya çalışıyosun :(
kusura bakma alamam...gücüm yetmez imanım müsade etmez :)
hangi imanmış:) mesajlarını takip etmesem yutucam :)
bu forumdaki en büyük bölücü sensin. milleti kandırmaya çalışıyorsun
sen ve multilerinle

Şeyhleri Google olan ukubat gibilerinin konularına itibar etmeyin, birbirinizi incitmeyin.
Kimse kimsenin imanını kaybettiğini yazmaya hak sahibi değildir.
Ancak iman zayıflığı başkadır kaybetmek başkadır.
Orta yollu olmayı deniyelim.
Herşeyin aşırısı zarardır
sizin kadar aşırısı görünmemiştir
gülene tükürüyorsun
ama sana tükürüldüğünde feryat ediyorsun

UKUBAT yürü kardeşim aydınlat bizi
 

Ercan Tekin

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Eyl 2010
Mesajlar
5,631
Puanları
83
Veri haddini bilerek ne yazdığını düşünüp yaz her aklına geleni yazarsan çok yanlış yaparsın. Fethullah Gülen'e yönelik şahsıma attığın iftiranı halen sürdürmen ayıptır ayıp. Asla Fethullah Gülen hakkında kendisine kasten kötü ifadem yoktur. Ama fikrinde yanlışlarını bulursam kim olursa olsun açıkça yazarım.
En iyisi seni sıkıntılarınla başbaşa bırakmak
Edep yahu edep yahu
 

bi husben

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Mar 2007
Mesajlar
5,664
Puanları
83
[sıze="3"]

hangi imanmış:) mesajlarını takip etmesem yutucam :)
bu forumdaki en büyük bölücü sensin. Milleti kandırmaya çalışıyorsun
sen ve multilerinlesizin kadar aşırısı görünmemiştir
gülene tükürüyorsun
ama sana tükürüldüğünde feryat ediyorsun

ukubat yürü kardeşim aydınlat bizi[/sıze]
yok yok en buyuk bolucu sensın muslumanım bile dıyemedın unuttunmu ateıstler bıle senın elıne su dokemez yakında sana ustAt dıye seslenseler hıc saşırma
 

veri

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
8 Kas 2010
Mesajlar
0
Puanları
0
Veri haddini bilerek ne yazdığını düşünüp yaz her aklına geleni yazarsan çok yanlış yaparsın. Fethullah Gülen'e yönelik şahsıma attığın iftiranı halen sürdürmen ayıptır ayıp. Asla Fethullah Gülen hakkında kendisine kasten kötü ifadem yoktur. Ama fikrinde yanlışlarını bulursam kim olursa olsun açıkça yazarım.
En iyisi seni sıkıntılarınla başbaşa bırakmak
Edep yahu edep yahu
sana göre öyledir.
onca mesajı hatta ilk mesajların dan itibaren gülen in sünnetsiz olduğunu söyleyen kim:)
beni yeni üyelerle karıştırma:)
her mesajını takip ediyorum.
yok yok en buyuk bolucu sensın muslumanım bile dıyemedın unuttunmu ateıstler bıle senın elıne su dokemez yakında sana ustAt dıye seslenseler hıc saşırma
kardeş burda bebek yok
kelimei şehadeti başka üye de sormuştu
ona cevabımı vermiştim.
uyuma da balığa gidelim.
 

Ercan Tekin

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Eyl 2010
Mesajlar
5,631
Puanları
83
Veri'ye tavsiyelerim:
1) Akaid ilmini geliştirmelisin bu konuda ehil bir hoca bulmalısın yada sağlam bir kitap almalısın.
2) Fıkhi konulardaki durumunu net bilmiyorum ama bu konularda da sıkıntın varsa aynı yolla kendini geliştirmelisin.
3) Bilmediğin konularda fetva vermeye sakın yeltenme. Çünkü hadis-i şerifde Hz.Muhammed a.s. buyuruyor ki: ''cehenneme ilk atılacaklar bilmeden fetva vermeye çalışanlardır.'' diye bildiriyor.
Hal böyleyken tavsiyelerimi Allah rızası için yapıyorum sakın nefsi bir cevap verme bana lütfen bunu kendine al.
 

Ercan Tekin

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Eyl 2010
Mesajlar
5,631
Puanları
83

sana göre öyledir.
onca mesajı hatta ilk mesajların dan itibaren gülen in sünnetsiz olduğunu söyleyen kim:)
beni yeni üyelerle karıştırma:)
her mesajını takip ediyorum.


kardeş burda bebek yok
kelimei şehadeti başka üye de sormuştu
ona cevabımı vermiştim.
uyuma da balığa gidelim.
Altını kırmızıyla çizdiğim cümleni hemen ispat et.
Resmen açık açık bu kadar cesaretle nasıl iftira atarsın?
Bekliyorum ispat et eğer edemezsen müfteri ilan edilirsin buyur bekliyorum!
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
:swoon:bölücümü:)sen aynaya bakıyon galiba beni kendine karıştırma:)
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
Veri'ye tavsiyelerim:
1) Akaid ilmini geliştirmelisin bu konuda ehil bir hoca bulmalısın yada sağlam bir kitap almalısın.
2) Fıkhi konulardaki durumunu net bilmiyorum ama bu konularda da sıkıntın varsa aynı yolla kendini geliştirmelisin.
3) Bilmediğin konularda fetva vermeye sakın yeltenme. Çünkü hadis-i şerifde Hz.Muhammed a.s. buyuruyor ki: ''cehenneme ilk atılacaklar bilmeden fetva vermeye çalışanlardır.'' diye bildiriyor.
Hal böyleyken tavsiyelerimi Allah rızası için yapıyorum sakın nefsi bir cevap verme bana lütfen bunu kendine al.
Allah razı olsun.
 

veri

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
8 Kas 2010
Mesajlar
0
Puanları
0
Altını kırmızıyla çizdiğim cümleni hemen ispat et.
Resmen açık açık bu kadar cesaretle nasıl iftira atarsın?
Bekliyorum ispat et eğer edemezsen müfteri ilan edilirsin buyur bekliyorum!
kendi yazdığını bilmiyor musun yuh derim.
teknik sebeplerden dolayı ilk mesajlarını göremiyorum.
biraz anımsamaya çalış veya aç gülen hakkında ne düşünüyorsun millet öğrensin.
gülen in ne kadar sevildiğini camianızda bilmeyen yok:)
:swoon:bölücümü:)sen aynaya bakıyon galiba beni kendine karıştırma:)
sayın araştırmacı yazar:) imzana bak ta öyle konux
Allah razı olsun.
ikinizin de gülen i sevmeyenler arasında olduğunuza göre niye olmasın:)
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
sende hilafetin olduğu zamandaki topraklara ve hilafetten sonraki sınırlara bak öyle konuş :)
 

Ercan Tekin

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Eyl 2010
Mesajlar
5,631
Puanları
83
Veri ispatlayamadığın hiçbirşeyi iddia etme.
Tamammı attığın iftiraların altında kalıyorsun haberin olsun.
Herkes senin bu hareketlerini görüyor
Dediğim gibi her aklına geleni yazma biraz düşünüp yaz ve birazda bilip yaz inan zararlı çıkmazsın
 
Üst