Hicri yılbaşımız mübarek olsun | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Hicri yılbaşımız mübarek olsun

Alper...

MarmaranınKralı
İhvan Üyesi
Katılım
10 Eki 2006
Mesajlar
9,574
Puanları
0
Web sitesi
cennetsarayi.blogcu.com
HİCRİ YILBAŞIMIZ MÜBAREK OLSUN

Bismillah.Elhamdulillah.Allahu tealaya hamdu senalar ve Resulu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vessellem efendimize sonsuz salatu selamlar olsun.Bizleri tekrardan yeni bir yılın arefesine kavuşturan zat ne yücedir…

Hicretimiz,ilme,alimleredir.Nasıl ashabı kehf ,zalimlerin şerrinden kaçıp mağaraya sığınmışlardı.Rahman’a ise onları büyük bir mucizenin baş kahramanları yapmıştı.Aynen bu şekilde ilme ve alimlere hicret edenlerde aradan kaç asır geçerse geçsin,öyle bir mucizenin baş kahramanları olacak ki; ne kendileri ve ne de kendi dönemlerinin adamları bunu idrak edemeyecek Fakat kabirlerinde müşahede ettiklerinde hamdu sena edecekler ve diyecekler ki “keşke bu hicrete sevdiklerimizi de çağırsaydık.Keşke onlarda bizim ardımızdan gelselerdi.”

Şimdi düşün ve kati bir suretle bil ki; bu dünya fani, gelir geçer.İnsanoğlu fanidir.Bir gün olur gözlerini açar,bir gün gelir gözlerini yumar.Bu ikisinin arasında yaptıkları ise bir bir kayda alınır.Gün gelir bu kayıtlar arşivlerden çıkarılır.İşte o zaman bazıları “keşke toprak olaydım” der.Kimileri de kaçırdıkları sevaplara “keşke yapaydım” der.Herkes üzüntüsünü sinesine çeker.Öyle ki bu iç çekişme sineleri dağlar,ciğerleri parçalar…

Ve şimdi düşün ki; ömür sermayen daha bitmedi.Sağlık ve sıhhatın yerinde.Dünya meşguliyetinden, uhreviyete pek eğilemiyorsun.Sadece farzları eda edebiliyorsun.Oysa ki başkaları seni ibadette geçmiş.Onlara yetişmen imkansız.Asrı saadette ashab şöyle dedi.

“Ey Allahın resulü.Zenginlerde bizim yaptıklarımızı yapıyor ve bizim yapamadığımız hac ve zekat ibadetini de yapıyor.Bizler fakiriz. O ibadetleri yapamıyoruz. Allah resulu buyurdu ki ;”Her farz namazın akabinde subhanaalah, elhamduliilah, allahu ekber deyin…”

Allaha hamd olsun .insan yeter ki; Rabbına ibadet etmek istesin.Mevlam bir kere de olsa “la ilahe illallah deyip,sonuna da “muhammeder resulullah” diyenlerin günahlarını affediyor.Nasıl affetmesin ki;çünkü o,günahları affedendir.Çünkü o alemlerin Rabbıdır.Sultana sultanlık yaraşır.Onun içindir ki; “ Rahmetim gazabımı geçti” buyurmuştur.

Günahkar kullarına her saniye nimet veren odur.Zira aldığın nefesi veremeyebilir,verdiğini de alamayabilirsin.Bunun için gayri ihtiyari” hu “ dersin.Vucudun Allahı tesbih eder ama ,senden şuurlu bir kulluk yapman istenmektedir.Şuursuzlara firavunun sonu hatırlatılmalı.o ki; Allahtan değil de, suların üstüne kapanmasından korktu da secdeye kapandı.Şuursuz Müslüman da ibadet ederken neye niçin ibadet ettiğini bilmezse “ancak sana tapar ve ancak senden isteriz” derken Allahtan gayri başka hayallere dalarsa ,nerede bunun huşusu,şuuru.

Rahman olan Allah, kulunun tevbesini reddetmez “Eğer siz günah işlemeseydiniz, sizin yerinize günah işleyip sonra da tevbe eden bir kavim getirirdik” buyurur.Bu da kulun kul olduğu bilincine varması demektir.Küçük çocuk misali.Evde yaramazlığından bazı eşyaları kırar ve annesinden azar işitir.Sonra çocuk başlar ağlamaya ama ağlarken “anne,anne” diye nida eder ve anne merhameti kabarır,şaha kalkar. Çocuğu bağrına basar.İşte bu misal bir örnektir sana ey nefsim.Yüce yaratıcı dünyaya yüz rahmetinden bir tanesini vermiştir.O sayede vahşi hayvanlar bile yavrularına merhamet eder. Geriye kalan doksan dokuz rahmet ise mahşer gününe saklanmıştır. Ayrıca hazreti peygamberin sallallahu aleyhi vessellem ve Allahın izin verdiği kullarının da şefaat etme hakları olacaktır.İşte bütün bu çıkış kapıları kulun dünyada ki hal ve hareketlerine göre şekillenmektedir.

Bu konuyu biraz açmak gerekirse ,gündemde ki bir konuyu ele alalım.Miladi yılbaşı olan Noeli kutlamak hatası.Zira bu hıristiyanların dini bayramıdır.Ayrıca hazreti isa aleyhisselamın doğum haftası olduğu söylenir.İlmi kaynaklarda hazreti isa aleyhisselamın doğumuyla ilgili bir bilgi yokken nasıl olurda peygamberin doğumuyla ilgili böyle bir yalan ortaya atılabilir.

Mevla soracak “Ey Meryem oğlu isa; insanlara” Allahtan başka beni ve annemi iki ilah edinin diyen sen misin” dediği zaman isa dedi ki; haşa, seni tenzih ederim sen yücesin ya rab ,doğru olmayan şeyi söylemem bana yakışmaz.Eğer onu demiş olsaydım mutlaka sen onu bilirdin.Benim içimden geçen (her) şeyi sen bilirsin. Ben ise senin zatında olan ve bildirmediğin hiçbir şeyi bilemem. şüphesiz ki gizlilikleri hakkıyla bilen sensin sen “
Ya rabbi ben onlara “ benim ve sizin rabbiniz olan Allaha ibadet edin” diye bana emrettiğinden başkasını söylemedim.ben içlerinde olduğum müddetçe üzerlerinde izninle bir şahit ve bir gözcü idim.Fakat sen beni içlerinden alınca üzerlerine gözcü artık yalnız sen oldun sen her şeye şahit her şeyi görensin (maide 116/117)

Gerçek buyken nasılda yoldan saptırıyor ve saptırtıyorlar. Müslümana düşen görev hidayet kaynağı olan kuranı kerim ve ehli sünnet cemaatından ayrılmamaktır. Batılı batıl bilip çevresini tıpkı mum gibi aydınlatmalıdır. Hakkı hak bilip haktan yüz çevirmemelidir.

Ömer radıyallahu anh buyurdu ki; “Bir kimse müşriklerin arzına ev bina edip ,onların bayramlarına katılmak suretiyle onlara benzerse, o kimse kıyamet günü onlarla beraber haşrolunur.”

Hazreti peygamber sallallahu aleyhi vessellem buyurdular ki; “ Ümmetimden bir kavim yiyip,(içip) eğlenip yatacaklar sabah olunca maymun ve domuz olarak kalkacaklar”

Mektubatı şerifte 1 cildin 266 . mektubunda imam rabbani buyuruyorlar ki; “ Bir defasında bir hastanın ziyaretine gittim.Ölümü yaklaşmıştı.Haline teveccüh ettiğim zaman gördüm ki kalbi şiddetli zulmet içinde. Her ne kadar bu zulmetin kalkması için teveccüh ettiysem de kalkmadı.Çokça teveccühten sonra bilindi ki, bu zulmetler kendisinde saklı duran küfür sıfatındandır.Bu sıkıntıların menşei dahi küfür ehli ile dost geçinip durmasıdır.Bundan sonra belli oldu ki bu zulmetlerin defi için teveccüh yerinde bir iş değildir.Zira onun bu zulmetlerden temizlenmesi cehennem azabına kalmıştır ki küfrün cezası da odur.Ve bana malum oldu ki onda imandan bir zerre miktarı mevcuttur ve bunun bereketiyle cehennemde ebedi kalmaktan kurtulacaktır.”

Bunca rivayete bakıp da,ibret alamayana şaşarım.İnşaAllah kendi nefsimde dahil olmak üzere yanlışı yapmaktan Allaha sığınalım.Zira Allahın himaye ettiklerinden gayrisi helak olur ve olmuştur.Tıpkı Nuh tufanında Nuh’un oğlunun gemiye değil de dağa sığınmaya çalışması gibi.Onu aldatan dağın sabitliği ve yüksekliği idi ama gemi suyla beraber yükselir ve yücelir.Dalgalara bile kafa tutar.İnsanlarımızda tıpkı bu misal gibi hak yerine batıla sarılmakla kendini kurtaracağını zannediyor ama sonucun hüsran olacağını tahmin etmiyor.Tahmin etse ve yakinen bilse böyle yapar mı hiç?

Makalemizin başında dediğimiz gibi bizim hicretimiz ilme ve alimleredir.Hazreti peygamber sallallahu aleyhi vessellem mekkeden medineye hicret etmiştir.Bizde cahillikten ilme hicret edelim ve felaha erelim.

Müslümanların yılbaşı, zilhiccenin son gününü Muharremin ilk gününe bağlayan gecedir.o gece muharremin ilk gecesidir ve o sabahta muharremin ilk sabahıdır. İslamiyette geceler günlerden evvel girer.Karanlıklardan aydınlığa çıkartır.Bu da şu demektir. Cahiliyenin karanlıklarında kaybolanlar islamın nuruyla aydınlığa kavuşacaklardır…

Hicri takvimin son ayı olan zilhiccenin son gecesi akşam ile yatsı arası 10 rekat namaz kılınır.niyet ise;” Ya Rabbi geçen seneyi benden razı olarak ayır ,sadır olan isyanımı hasenata tebdil eyle ,beni hidayeti ilahiyene ve rızayı ilahiyene mazhar eyle”

Her rekatte 7 fatiha,7 ayetel kürsi,7 ihlas ile 2 rekat de bir selam verilerek kılınır. Namazdan sonra 11 tevhid 11 istiğfar 11 salavat okuyup dua edilir.

Muharremin ilk gecesi akşam ile yatsı arası 2 rekat namaz kılınır.Niyet ise söyledir.” Ya Rabbi bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi hakkımızda mübarek kılman ,afvı ilahine ,feyzi ilahine mazhar kılman ,dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için…”

Her rekatte 7 fatiha 7 ayetel kürsi 7 ihlas okunur. Namazdan sonra 11 defa la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yumit ve hüve hayyun la yemut bi yedihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir.”11 istigfar 11 salavat ve dua yapılır ve ayrıca bir de tesbih namazı kılmalı ki niyeti şöyle;

“Ya Rabbi bu yeni sene de beni mağfireti ilahiyene, rızayı ilahine ve hidayeti ilahine mazhar eyle, yeni açılan amel defterimi rızayı ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle ,beni gadabı ilahine duçar edecek amellerden muhafaza buyur.

1 rekatte; 1 fatiha,1 ayetel kürsi
2 rekatte ;1 fatiha 1 amener resulu ( ali imranın ilk iki ayetiyle)
3 rekatte;1 fatiha 1 huvallahullezi
4. rekatte; 1 fatiha 1 ihlas

Namazdan sonra istigfar edilir. Ve salavatı şerife getirilip dua edilir.

Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defaya mahsus 6 rekatlik bir namaz vardır.Akşam ile yatsı arası kılınır. Niyeti şöyledir“Niyet eyledim ya rabbi senin rızayı şerifin için namaza ,her hangi bir komşumun ve din kardeşimin veya her hangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise bu hakkın ödenmesi için …

1 rekatte 1 fatiha 1 ayetel kürsi 11 ihlas
2 rekatte 1 fatiha 10 ihlas
3rekatte 1 fatiha 1 elhakümüttekasur 11 ihlas
4.rekatte 1 fatiha 10 ihlas
5.rekatte 1 fatiha 3 kafirun11 ihlas
6.rekatte 1 fatiha 10 ihlas

Hatırla ki makalenin başlarında şöyle demiştik ;” Başkaları seni ibadette geçmiş…” sende şöyle yaparsın. “ Hayra vesile olan o hayrı işlemiş gibidir” hadisini delil alarak okuduğun makale ve kitapları başkalarının da okumasını sağlarsın. Böylelikle senin vesilenle okuyan ve onun vesilesiyle de okuyan, böylelikle kaç kişi okur ve amel ederse buna vesile olanlarda bu ölçüde sevap kazanır ve işleyenden de sevabı azaltılmaz.

Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vessellem buyuruyor ki;” Bir müslümanın hayırlı bir sözü dinleyip öğrenmesi ve onunla amel etmesi bir senelik (nafile) ibadetinden hayırlıdır”

Makalemizin hitamına gelmişken şunu da belirtelim ki zilhiccenin son günü ile muharremin ilk günü oruç tutulmalıdır.Ayrıca bir hadisinde “ Haram aylardan üç gün Perşembe Cuma cumartesi oruç tutana Allahu teala dokuz yüz senelik oruç sevabı yazar.”buyurulmuştır.

Allah ümmeti muhammedin yeni senesini hayırlı ,bereketli, mübarek eylesin.Geride bıraktığımız seneyide hakkımızda hayırlı eylesin.Nice nice yeni yıllara sağlık afiyet üzere kavuşmayı nasip eylesin.


1 Muharrem 1430
29 Aralık 2008
Pazartesi
Alper...
 

bulut_bey79

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
28 Eki 2006
Mesajlar
12,118
Puanları
0
Web sitesi
3422unitedstates.spaces.live.com
Hicri yılbaşı gecesi

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571’de 20 Nisana rastlayan, Rebiul-evvel ayının on ikinci Pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların Şemsi yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının birinci günü de, hicri [kameri] yılbaşı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların kameri yılbaşı gecesidir. Bu geceyi ihya etmeli ve saygı göstermeli. Saygı göstermek, günah işlememekle olur. Zilhiccenin son günü ve Muharremin birinci günü oruç tutan, o yılın tamamını oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Bir hadis-i şerifte, (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur) buyuruldu.

İslamiyet’ten önce Araplar, Muharrem ayında savaşmak isteyince, o yıl Muharrem ayının ismini, sonraki aya koyarlar, sonraki aya da, Muharrem derlerdi. Böylece haram ay, Muharremden bir sonraki ay olurdu.

(Bir ayın haramlığını başka aya geciktirmek, ancak kâfirliği arttırır. Kâfirler, böylece sapıtıyorlar. Onlar, Allah’ın haram kıldığı ayların sayılarını denk getirmek için, haram ayı bir yıl helal edip, başka yıl onu yine haram ederler. Böylece, Allah’ın haram kıldığını helal kılmaya çalışırlar) mealindeki, Tevbe suresinin 37. âyet-i kerimesi, ayların yerlerini değiştirmeyi yasak etti.

Kıymet verilen dört aydan biri
Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb’le beraber Kur’an-ı kerimde kıymet verilen 4 aydan biridir. (Tevbe 36)

Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır.) [Deylemi]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.) [Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai]

(Nafile oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut! Çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün, tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi]

Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için, Ehl-i sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır.

Yılbaşı duası
Sual: Aşağıda bildirilen duayı hicri yılbaşında okumakta mahzur var mıdır?
CEVAP
Duadır, dua okumanın mahzuru olmaz. Her zaman okunabilir.

Duanın Latin harfleriyle yazılışı şöyledir:
(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vassalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihinnefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)

Orijinali için tıklayın!
buradan alıntı
 

Yitik Lale

“Men dakka dukka”
İhvan Üyesi
Katılım
3 May 2010
Mesajlar
3,282
Puanları
0
Cümlemizin mübarek olsun inşallah...Dualarda ve cennette buluşalım...
 

spesifik

آزادی قید و بند
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,719
Puanları
113
 

Ahter

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
5,252
Puanları
0Her Hicret, bir inkılaptır...


Ali Şeriati
 
Üst