Hicret esnasında Hz. Ali'ye yapılan muamele

Ehl-i Sünnet

Kıdemli Üye
Katılım
5 Şub 2011
Mesajlar
3,061
Tepkime puanı
139
Puanları
0
Soru: Hicret esnasında müşrikler Efendimiz (s.a.)’in yatağında Hz. Ali’yi bulduğunda ona kötülük yapmışlar mıydı?

Cevap: Efendimiz (s.a.) Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile birlikte Mekke’den Medine’ye hicret ederken Resûlullah (s.a.) Hz. Ali’ye:

- “Yatağımda yat.” Şu yeşil Yemen hırkasını giy (1) ve böylece yat!” dedi.

Sonra Resûlullah (s.a.) dışarı çıktı. Ebu Cehil ve evi kuşatan diğer arkadaşlarının (2) saflarını yararak geçti. Bir avuç toprak alıp onların başlarına serpti. Allah onların gözlerini adeta körelttiği için Efendimiz’i (s.a.) göremiyorlardı. Efendimiz (s.a.) o sırada: “Biz onların önlerine bir engel, arkalarına bir engel çekip onları sarmışız. Artık onlar görmezler." (Yâsîn, 9.) mealindeki ayeti okuyordu. Sonra da Hz. Ebu Bekir’in evine ulaştı. Birlikte geceleyin Hz. Ebu Bekir’in evindeki küçük kapıdan çıkıp Yemen tarafındaki Sevr dağına gittiler (3).

Efendimiz’in (s.a.) evini kuşatanlar gece yarısını beklediler. Onları Efendimiz’in evinin kapısında toplanmış bir halde gören bir kişi:

- “Neyi bekliyorsunuz?” dedi. Evi kuşatanlar:

- “Muhammed’i” dediler. O da:

- “Kaybettiniz, aldandınız. Vallahi o sizin yanınızdan geçti. Başınıza toprak saçtı. Dilediği yere çıkıp gitti.” dedi. Evi kuşatanlar:

- “Vallahi, onu görmedik.” dediler. Kalkıp başlarındaki topraklan silkmeye başladılar. Bazıları kapı aralığından baktılar, Hz. Ali’yi gördüler. Birbirlerine:

- “Vallahi, bu Muhammed’dir, uyuyor, üzerinde hırkası var.” dediler. Sabaha kadar öylece kaldılar. Hz. Ali de yatağından kalktı. Hz. Ali’yi yakalayıp ona Resûlullah’ı (s.a.) sordular. Hz. Ali de onlara:

- “Ondan hiçbir haberim yok.” cevabını verdi. (4)

Müşrikler ise planın uygulanacağı gecenin sabahında Resûlullah’ın (s.a.) Mekke’yi terk ettiğini kesinlikle öğrenince çılgına dönmüşlerdi. Bu konuda yaptıkları iş. belki Efendimiz (s.a.) ile Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) haberini öğrenirler diye, Hz. Ali’yi dövmek ve onu bir müddet hapsetmek oldu (5).

Bununla birlikte Hz. Ali’den hiçbir bilgi elde edemeyince bu kez, Hz. Ebu Bekir’in evine geldiler. Kapıya Esma bt. Ebu Bekir çıktı. Ona:

- “Baban nerede?” dediler. Esma:

- “Vallahi babam nerde, bilmiyorum” dedi.

Ebu Cehil elini kaldırdı, Esma’nın yanağına şiddetli bir tokat vurdu. Esma’nın küpesi yere düştü (6).

Şüphesiz Allah (cc) en doğruyu bilendir.


Ebu Taha bin Mahmud
18 Rebiülahir 1439
(m. 05 Ocak 2018)


Kaynaklar:

1. Resûlullah (s.a.) uyuyacağı zaman bu hırkayı giyerdi (İbn Hişâm, es-Siretü’n-Nebeviyye, 1/482-3).

2. Hakem b. Ebil-As, Ukbe b. Ebî Muayt, Nadr b. Haris, Ümeyy b. Halef, Zem’a b. Esved, Tuayme b. Adiyy, Ebu Leheb, Übeyy b. Halef, Nebîh b. Haccac, Kardeşi Münebbih b. Haccac. (İbn Kayyim, Zadu’l-Mead, II/52.)

3. İbn Hişâm, a.g.e., 1/483; İbn Kayyim, a.y.

4. İbn Hişâm, a.y.; İbn Kayyim, a.y. Seyfurrahman Mübarek Furi. Peygamberimizin Hayatı ve Daveti. Risale Yayınları, İstanbul 2016; s. 167.

5. Süleyman el-Mansur-Furi, Rahmetlin li’l-Âlemin, 1/96.

6. Seyfurrahman Mübarek Furi, a.g.e. s. 170.
 
Üst