Hece Dergisi | Sayfa 2 | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Hece Dergisi

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
43
"Hece" Dergisinde Orhan Kemal
Hece dergisi 2014’ü Orhan Kemal Özel Sayısı ile açtı. Edebiyat ve düşünce dünyamızın önemli isim ve kavramlarını özel sayıda ele alma geleneğini sürdüren Hece dergisi bu yılın ilk özel sayısını ünlü romancı ile açmış oldu.“Bereketli Toprakların Yazarı” alt başlığıyla yayımlanan dergide Orhan Kemal’i değişik açılardan ele alan yazılar yanında bir de Orhan Kemal albümü bulunuyor.

Her özel sayıda olduğu gibi bu sayının kaynakçasını da Yusuf Turan Günaydın hazırlamış.
Ayrıca dergide dikkat çeken yazılardan birkaçı şöyle: Mehmet Narlı “Orhan Kemal Portresi: Hayat, İnsan ve Yazar”, Ercan Yıldırım “Türk Tipi Muhalif”, Aynur Erdoğan "Aydınlık Gerçekçiliğin" Rotası”, Yavuz Ahmet Koç “Abdülkadir Kemali Bey ve Ahali Fırkası”, Mehmet Nuri Gültekin “Köyler, Kentler ya da Bütün Hayat Modernleşirken”, Vefa Taşdelen "Çevrilebilirlik" Yaklaşımı Açısından Orhan Kemal’in Romanlarındaki Kavramsal Yapı”, “Kenan Çağan “Birkaç "Önemli Not!", Atilla Mülayim “Orhan Kemal’in Politik Kimliği ve Din Algısı”, Ali Emre “Orhan Kemal’in Düşünce ve Edebiyatta Öncüleri ve İzleyicileri”, Selim Somuncu “Hanımın Çiftliği’nden Kaçak’a Eşkiya Romanlarını Anımsatan Bir Kanunsuzluk Hikâyesi”, Köksal Alver “Bereketli Topraklar” Üzerinde”, Alâattin Karaca “Mor Biletli Öykücü Orhan Kemal” , İbrahim Demirci “Orhan Kemal’de Din, İman ve Allah Meselesi”, Necip Tosun “Pamuk Tarlaları, Irgatlar, Toprak Ağaları, Çırçır Fabrikaları: Çukurova”, Necati Mert “Orhan Kemal’in Dili, Üslûbu ve Diyalog Ustalığı”, Abdullah Harmancı “Orhan Kemal’in Günlükleri”, Hilmi Uçan “Tanık Değil Müdahil Olmak İsteyen Bir Romancı: Orhan Kemal”.
İÇİNDEKİLER
Bereketli Toprakların Yazarı
Orhan Kemal 5
Hasan Aycın/Çizgi 10

I. BÖLÜM: HAYATI, KİŞİLĞİ, DÜŞÜNCESİ (1-174)
Mehmet Narlı/Orhan Kemal Portresi: Hayat, İnsan ve Yazar 11
Ercan Yıldırım/Türk Tipi Muhalif 34
Aynur Erdoğan/"Aydınlık Gerçekçiliğin" Rotası 43
Yavuz Ahmet Koç/Abdülkadir Kemali Bey ve Ahali Fırkası 49
Yücel Yiğit/Muhalif Bir Ses: Abdükadir Kemali Bey ve Ahali Cumhuriyet Fırkası 59
Ali Galip Yener/Orhan Kemal ve Türk Aydınında Kimlik Meselesi 73
Mehmet Nuri Gültekin/Köyler, Kentler ya da Bütün Hayat Modernleşirken 81
Vefa Taşdelen/"Çevrilebilirlik" Yaklaşımı Açısından Orhan Kemal’in
Romanlarındaki Kavramsal Yapı 96
Murat Erol/Orhan Kemal’in Dünyası: Baba ve Devlet, Ev ve Vatan 104
Kenan Çağan/Birkaç "Önemli Not!" 114
Atilla Mülayim/Orhan Kemal’in Politik Kimliği ve Din Algısı 120
Alper Gürkan/Marksist Dünya Görüşü Ekseninde Orhan Kemal’in
Anlatılarına Genel Bir Bakış 137
Ali Emre/Orhan Kemal’in Düşünce ve Edebiyatta Öncüleri ve İzleyicileri 158

II. BÖLÜM: ROMANCILIĞI VE ÖYKÜLERİ (175-337)
Ülkü Eliuz/Orhan Kemal’in Romanlarında İsim-İçerik İlişkisi 175
Fikret Uslucan/Orhan Kemal’in Romanlarında Köylü 199
Selim Somuncu/Hanımın Çiftliği’nden Kaçak’a Eşkiya Romanlarını Anımsatan
Bir Kanunsuzluk Hikâyesi 208
Bilal Uysal/Orhan Kemal’in Romanlarında Toprak Sorunu Ve Ağalık Kurumu 216
Erhan Akdağ/Orhan Kemal’in Roman ve Öykülerinde Göç ve Gurbet 225
Celal Demir/Orhan Kemal’in Eserlerinde Hapishane ve Mahkûmlar 235
Köksal Alver/Bereketli Topraklar Üzerinde 246
Ayşe Ulusoy Tuncel/Hatıralar Bohçasına Uzanmak; "Baba Evi" ve "Avare Yıllar" 255
Banu Altınova/Orhan Kemal’in "Müfettişler Müfetiş"i 272
Özlem Fedai/Orhan Kemal’in "Gerçek"liğe Bakışı ve Onurlu İki Küçük Adam’ı:
"Murtaza" ve "Kaptan" 282
İbrahim Koca/Orhan Kemal Romanlarında Hapishanelerden Portreler 288
Bedia Koçakoğlu/Baba Evi’nin Kapısındaki Çocuğa Freudyen Bir Bakış Denemesi 298
Ertan Örgen/Orhan Kemal’in Öykücülüğünde Sadelik Perpspektifi 312
Alaattin Karaca/Mor Biletli Öykücü Orhan Kemal 319
Baki Asiltürk/Orhan Kemal Öykülerinde Gerçeklik Tabloları 325
Duygu Kuş/Orhan Kemal’in Öykülerinde "Suç ve Çocuk" 333

III. BÖLÜM: YAZI VE ESERLERİNİN AÇISI (338-421)
İbrahim Demirci/Orhan Kemal’de Din, İman ve Allah Meselesi 338
Ali K. Metin/Orhan Kemal Gerçekçiliğinin Tezahürleri 345
Şahin Köktürk/Orhan Kemalin Romanlarında Halk Kültürü Unsurları 351
İbrahim Demirci/Orhan Kemal’in Şiirleri 371
Necip Tosun/Pamuk Tarlaları, Irgatlar, Toprak Ağaları, Çırçır
Fabrikaları: Çukurova 378
Fidan Uğur/Orhan Kemal’in Romanlarında Kadın ve Aşk 387
Necati Mert/Orhan Kemal’in Dili, Üslûbu ve Diyalog Ustalığı 394
Mustafa Zeki Çıraklı/Orhan Kemal’in Bir Çocuk Adlı Öyküsünde Klasik ve Postklasik
Anlatıbilim Öğeleri: "Vitrine Bakan Çocuk" İmgesi 401
Funda Masdar Kara/Sinema Filmi ve Televizyon Dizilerine
Uyarlanan Orhan Kemal Eserleri 411

IV. BÖLÜM: MEKTUPLAR VE TANIKLAR (422-489)
Abdullah Harmancı/Orhan Kemal’in Günlükleri 422
Hatice Bildirici/Nâzım Hikmet ve Orhan Kemal Dostluğu 429
Mehmet Öztunç /Bir Dönemin Ruhu: Orhan Kemal’in Mektupları 438
Canan Olpak Koç/Orhan Kemal’in Hapishane Günleri 447
Hilmi Ucan/Tanık Değil Müdahil Olmak İsteyen Bir Romancı: Orhan Kemal 457
İshak Yetiş/İkbal Kahvesi 475
Tarık Deniz/Orhan Kemal’in Öteki İstanbul’u 480

V. BÖLÜM: SORUŞTURMA (490-518)
Doğan Hızlan/Orhan Kemal’in Hatırlattıkları 490
Talat S. Halman/"Orhan Kemal’in Emaneti" 492
Oğuz Demiralp/Kalven Murtaza 493
Adnan Özyalçıner/Edebiyatımızın Ustabaşı 496
Kemal Gündüzalp/Orhan Kemal’in Yazındaki Yeri 498
Veysel Colak/Orhan Kemal: Kanadıkça Yazdı, Yazdıkça Kanadı 501
Mahmut Temizyürek/Nâzım Okulu’ndan Orhan Kemal 503
Emin Özdemir/Orhan Kemal’in Anımsattıkları 506
Omer Celik/Sınırları Aşan Orhan Kemal 508
Işık Öğütçü/Orhan Kemal Bizi Aydınlatmaya Devam Ediyor... 511
Adalet Ağaoğlu 513
Abdulkadir Budak/Saflığın Romanını Özlemek ve… 514
Süreyya Berfe 515
Yüksel Aksu/Orhan Kemal ve Sinema 516

VI. BÖLÜM: KAYNAKCA (519-544)
Yusuf Turan Günaydın/Orhan Kemal Bibliyografyası (1950-2013) 519
A. Yazılar 520 • B. Kitaplar 537 • C. Kitaplarda Bölümler 537 • D. Ansiklopedi
Maddeleri 541 • E. Özel Sayılar, Dosyalar 542 • F. Röportajlar 542
G. Tezler 542 • H. Eserleri 543 • J. Orhan Kemal Roman Armağanı Alan Eserler 544

VII. BÖLÜM: ALBÜM (545-576)
 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
43

[TD="align: center"]

[/TD]

 
Hece Edebiyat Dergisi Kitabın Varoluşunu Tartışıyor

HAYRİYE ÜNAL / HECE EDEBİYAT DERGİSİ

EDEBİYAT GÜNDEMİ

Necati Mert/Korkuyu Beklememek 3
Cemal Şakar/İnsanın Hikayesi 4
Mehmet Sümer/Türk Edebiyatında Ermeniler 6
Hasan Hüseyin Çağıran/Eşik 8
Hasan Aycın/Çizgi 14

Hayriye Ünal/Füzyon 15
Mustafa Muharrem/Tebeşirle 17
Ali Emre/İçi Boş Hurma Kütükleri Gibi 18
Yahya Kurtkaya/İz Sürecek Hançere 19 +++
Şenol Korkut/Papatya 21
İbrahim Gökburun/Ak/Şam ve Çocuk 22
Ertuğrul Rast/Bana Toprak Veren Çocuk 23
Nergihan Yeşilyurt/Bir 24
Dilek Kartal/Yediyüzkırkbirinci Gün 26
William Butler Yeats/Bizans 28

Enes Talha Tüfekçi/Genç Sanatçının Çilesi 30
Ali K. Metin/Devriye 37
M. Halistin Kukul/Poetikalar Çatışması-II 43
Mehmet Sümer/Mehmet Kaplan’ın Kuramsal Kaynakları ve Şiir Tahlil Metodu 52
Emine Kocabaş Kılınç/Kusursuz Bir Çizgi 60

Hasan Hüseyin Çağıran/Eski Neşe 66
Enes Talha Tüfekçi/Gül Sesleri 67
Yasin Mortaş/Kanlı Bahar Çarşısı 68
İlhan Kayhan/Tersine Yağmur 70
Betül Aydın/Nino Quen Campua’ya 71
Ömer Korkmaz/Durmak Felsefesi 72
Halil Ünal/Çırpıntılar 73
Enes Kılıç/Uzun Yol Şarkısı 74

DOSYA: BİR KİTAP NASIL DOĞAR?

Dursun Ali Tökel/Divan Şâirleri Nasıl Yazıyorlardı 77
Ali Galip Yener/Yazma Tecrübesi ve Arzusu Üzerine Notlar 100
Celâl Fedai/Kurdum İstanbul’u Ker*** Ker*** Üstüne 108
Mehmet Can Doğan/Bir Kitabın Varlığı ve Oluşu 114
Mehmet Narlı/Yazmanın Hikayesini Yazmak 118
Adnan Özyalçıner/Öyküler Tekil Kalmasın 123
Mihriban İnan Karatepe/Bir Kitabım Bile Yok… 125
Güray Süngü/Var Etmenin Dayanılmaz Ağırlığı 128
Feridun Andaç/Bir Kitabı Kurmak 132
Abdulkadir Budak/Üç Kitap Var ki… 135

M. Yücel Öztürk/Kıyıda 136
Ali Göçer/Taş Yazıları 139
Ercan Yıldırım/Yeni Bir Küresel Sistem, Yeni Bir İnsan Gerçekliği 146
Tarık Deniz/Eczacı Reinhold Lubenau Seyahatnamesinde İstanbul’a Yolculuk 152

KİTAPLIK

Abdullah Kasay/İmgeden Yoruma 157
Yusuf Turan Gunaydın/Sıdkî Baba Dîvânı 159

 
Üst