Hayatı Allahla Yaşamak/ Yalçın İçyer

spesifik

آزادی قید و بند
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,861
Tepkime puanı
4,103
Puanları
113
Konum
Hayâlistan/bul
İLAHİ SINIRLARI KORUMAYA DAVET
İLAHİ SINIRLARI KORUMAK
ĞADDUL-BASAR, GÖZÜN SINIRI
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَفMü'min erkeklere gِِözlerini harama bakmaktan sakındrmalarını ve mahrem yerlerini korumalarını sِِöyle. Bu onlar için en güvenceli arnma yoludur. Hiç şüphesiz onlar ne yaparsa Allah ondan haberdardır.'24/30
I-GİRİŞ
Bize iradi gücü verip onu koruma yollarını da gösteren Rabbımıza hamd etmek boynumuzun borcudur. Salat ve selam, bize irademizi nasıl kullanacağımızı yaşayarak gösteren tüm Resullere ve dostlarına olsun. Rabbım onların yolunda gidenlerden razı olsun bizleride onlardan eylesin.
Sevgili kardeşler! sizleri Allah'ın selamı il selamlıyorum. Rabbım sizlerin ve tüm müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Rabbım direnen tüm mazlumlara yardım ve hidayet etsin.
Allahresuluna hitaben indirilen bu ayet ilahi kitabmzda beni en çok korkutan ve düündüren bir ayettir. قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ' Deki şüphesiz ey Rabbim şayet ben, sana isyan edersem büyük günün azabından korkarımç' Evet Allah'a isyandan korkuyordu ِönderimiz(ass) ve ashabına bu konuda Ashabını hep uyarıyordu. Bِِöylece bize canlı bir uyarcılık bırakıyordu. Bizim gücümüz itaattadır. Ve bizim gücümüzü yitirip maًğlup olmamız ise isyandadır. Bugün size bir günahın sebeplerinden birisini paylaşmak istiyorum. Fıkhta bir kural vardr. ' Vacibe gِِtüren her yol vaciptir. Her haram gِtüren yol haramdr.' Abdest, namaz için farzdr. Zinaya gِِötüren her yol, zina haram olduًu için haramdr.' Hutbemin başında bir ayet verdim. Bu ayet ve sonraki ayet mümin erkek ve mümin hanımların korunması gereken bir sınırıın anlaıtyor. İki ayette de ortak bir kavram vardr. 'غض ve ona tamamlama olmuş 'BASAR بصر Allah iman etmiş kullarını bu isim tamlaması ile bir eylemden alıkoyuyor. Uzak durmalarını istiyor. Hutbemde erkeklerle ilgi ayet üzerinde duracaًğım.

II-SÖZLÜK ANLAMI
' غضذ ğedd' kelimesi sِözlükte şu anlamlara gelir. Deri ince oldu, bitki olgunlaştı, sesi veya bakışı, ayrıd, indirdi, alçalttı, utancndan döndü, hoş olmamasından dolayı yapmadı, eksiltti' bu ayette, Hz. Lokman oًğluna tavsiyede bulunuyor.'Sesini alçalt' 31/18 anlamnda kullanlyor.' Tüm anlamlara dikkat ederseniz, uzaklaşma, çevirme, indirma ve dِöndürme anlamlarna geliyor.
'Basar' kelimesinin iki anlama geldiğini daha önce öğrenmiştik. Vucudun bir organı, 'GÖZ' ve gözün vonksiyonu basiret. Bir madi diğeri manevi anlamdır. Dolaysı ile kaçındırma ikisi içinde geçerlidir. Buna göre ayete şu anlamları verebilirz. 'gözlerini veya basiratlerini tutsunlar, uzaklaştırsınlar, döndersinler, ayırsınlar bir tarafa dönsünler.'
III-AYETİN NUR SURESİNE GÖRE ANLAMI
Bu iki ayeti Nur suresinde anlamayı çalışırsak endoğru tesbiti yapmış oluruz. Sure müminlerin ev içinde ki davranışlarını ölçüsünü veriyor. Zaten sure müminlerin evlerini anlatıyor. 24/36-37. Başta zina olayının cezasını ile başlıyor.24/2, İffetlerin korunması anlatılıyor. Hanımların ayaklarında ki halkaların sesini bile kısmalarını istiyor. Çocukların odalara giriş usulu bile veriliyor. Temiz hanımlara iftira atma yine bu surede işleniyor. Yaşlı hanımların giyimi anlatılıyor. İffetin korunması için gençlerin evlendirilmesi isteniyor.24/32 Fehşanın toplumda yayılmasına dikkat çekiliyor.24/19, Kimlerle evlenilmesin ölçüleri veriliyor. 24/26 Evlere giriş usulşu anlatılıyor.24/27 Tüm bu ayetler bize bakış olayının ne kadar önemli olduğunu haber veriyor. Resulullah'tan sonra bu güzel kurallar laşkalaşıyor ki, bizzat Hz. Aişe annemiz, Hz. Ömer'e baş vuruyor ve bu surenin çoğaltılıp evlere dağıtılması isteniyor. Her ailenin okumasın bizzat talep ediyor.
IV-KUR'AN GENELİNDE AYET
Bu ayetle yakın ilişkisi olan bir hayli ayet var Kur'an'ı Kerim'de. Direk zinayı yasaklayan bir ayet vardır. 25/68, Bunun dışında ki ayetlerin hepisi zinaya götürecek yollarla ve azalarla ilgilidir. Aynı ayette onun fehşa olduğu söylüyor. 'Zinaya yaklaşmayın. Şüphesiz o sınırları aşmak olan çirkin bir harekettir ve kötü bir yoldur.'17/32 Başka ayetlerde ferclerin korunması olarak müminlerin vasıfları tanıtılıyor. 23/6Onların iffetli oldukları anlatılıyor. Tüm bunlar yukarda ki ayeti desteklemektedir. Dolaysı ile korunması gereken bir huduttur. Bu Resulullah'ın uygulamasında da görebiliyoruz.
IV-BUGÜN AYETE KARŞI TUTUMUMUZ
Asıl bizi ilgilendiren de budur kardeşler. Bugün ayet tamamen pratikten kalkmış.
a)- Bizden gelen yanlışlıklar. Kimileri o günün kültürü demiş ve hayattan çıkarmış. Tesettürün sınırları bozulmuş. Nikaptan vaz geçtik, Çünkü, başörtüsü yoktur!!!. Cilbab yoktur!!!. TV proğramlarına çıkanlar önce bu sınır kaldırdılar. Testtürsüzlerle oturup uzun uzun kahkalaı konuşmalar moda oldu. Bu konuda ki rivayetler Kur'an'la devre dışı bırakıldı. 24/61 ci ayete dayanarak tamamen sınırlar kaldırdık. Halvet kalmadı. Tesettür modalaştı. Bir hanım yazarın dediği gibi dandik tesetür oldu. Müslümanların paraları ile kurulan Tv kanalları para kazanmak gayesi ile en aşufte reklamlar yaptılar. Ve her türlü reklam seyredilmeye başlandı.
b)- Ortamdan gelen yanlışlıklar, Cahiliye toplumun en temel ilkesi insanı fesada uğratmaktır. Daha anokullarından itibaren başlatılıyor sınırların kalkması. Bir zaman müslümanlar kız ve erkek çocukların karışık yüzme derslerine çocukları yollamamk için çaba gösteriyorlardı. Ama şimdi bu silindi gitti. Bir zaman evlerimizde TV lerimiz şimdi elimizde ki telefonlarımızla hep gaddı basarı ihlal ediyoruz. Gayet rahatlıkla dizileri seyrediyoruz ve artık başı açık olmak, kolu kısa olmak, kısa etekli sahneleri seyr etmek tabii hale geldi. Bizi de bu hale razı olduk. Hayatın parçası haline geldi.
V-RESULULLHTAN GELEN RİVAYETLER
Yukarda da söyledim, hadisler Kur'an'cılık ve akılcılık adı altında temeli şarkıyatçılara dayanan metotlarla gündemden çıktı. Artık nerdeyse bir konuda hadis rivayet etmek cehaletle bir tutuldu.
a)-Cerir b. Abdullah Beceliden(ra) Resulullah, ani bakış hakkında sordum, gözümü çevirmemi, bana emir etti.'
b)-Bureydeden(ra), Resulullah(ass) Hz. Ali'ye şöyle mretti, Ey Ali birinci bakışı ikinci bakış takip etmesin. Birincisi senindir. Ama ikincisi aleyhinedir.'
c)-Ebu Said el-Hudri'den, Resulullah(ass) bize şöyle söyledi; 'Yollarda oturmaktan sakının. Bizim yollarda oturup sohbet etmemiz kaçınılmazdır. Dedidki şayet oturursanız o zaman yolların ahkkını verin. Nedir yolların hakkı ya Resulullah! Gözlerinizi sakındırmanız, eziyetleri kaldırmanız, selam vermeniz, iyliği emiredip kötülükten nehi etmeniz gerekiyor.'
d)-Abdullah b.Mesud, Resulullah, bakış iblisin zehirli oklarından bir oktur. Buyurdu.
e)- Ebi Umame'den(ra), Müslüman çekici bir bayan baktığında Allah için yüzünü çevirirse Allah ona imkan veririr bir hayır işler ve kalbine o kadar ilah sevgi girer.'
f)-Ebu Hureyer(ra) dan, ......gözün zinası bakıştır, dilin zinası konuşmaktır, kulağın zinası dinlemektir, elin zinası dokunmaktır, ayağın zinası yürümektir, nefis ister ve arzular, organlarda ya bunu takip eder ya da yalanlar.'1
Rabbim bu sınırların korunmasında bize azim versin. Allaha emanet olun.
Yalçın İçyer

 

spesifik

آزادی قید و بند
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,861
Tepkime puanı
4,103
Puanları
113
Konum
Hayâlistan/bul
Oy Kullanma
Selamun aleykum Dilek hanim bana seçimlerde oy kullanma ile ilgili soru sormuşsun. Aslında bu sorunu cevabı ilkeler kitabının çalışmasında var. Kitabın yöntem bölümünü okursan soruya sende cevap verebilirsin. Ancak ben yine soruna cevp vereyim.
Şu ayetleri bir kez daha hatırlatayım. ”Rabbimiz Allah’tır’ diyenlerin, ardından Allah’a giden doğru muhkem ve güvenli yolu takip edip itaatte daim olanların üzerlerine sık sık melekler iner. ‘Öbür âlemdeki hayatınızdan, hesabınızdan korkmayın, geride bırakacaklarınızdan dolayı üzülmeyin, hüzünlenmeyin. Size va’dolunan cennet dolayısıyla sevinin.’41/30
‘Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaadde bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.’24/55
Bu ayetlerden bize islami mücadle de ne yapamamız gerektiğini anlatıyor.
a)-Kulluğun yolu tek yolu dosdoğru olmak ve onda ısrar etmektir. Hiç bir şekilde sırati mustakimden ayrılmamak gerekiyor. Tüm Resuller bu yöntemi takip etmişler. Bunun anlamını şu ayette görüyoruz. ‘Emir olunduğun gibi dosdoğru ol….’
b)-Allah’a kul olmanın yolu nasıl ki iman ve salih amel ise hilafeti kurma ve iktidar olmanın yoluda iman ve salih ameldir. Salih amelin ölçüsü ilahi ölçüler uygun olmasıdır.
c)-İman edenlerin bu doğru yolda ki kararlığını bilen şeytani güçler, ataları olan iblisten aldıkları bir metodu uygularlar. Allah’ı ve O’na ait değerleri kullanarak bizi atamızı kandırdıkları gibi kandırmaya başlıyorlar. İşte Türkiye’de müslümanlara parti kurmanın hedefi budur. Bu Adnan Mederes ile başladı, Süleyman demir ile devam etti ve Erbakan, Özal ile devam etti. Dünya müstekbirleri, yakın zamanda İslam dünyasında İslamın hakim olacağını çok iyi biliyorlar. Onun için onlara göre radikal olan İslama karşı ılımlı İslamı çıkardılar. İşte AKP ve Cemaat bu projenin bir parçasıdır. Müslümanları bu oyunla kandırmaya başladılar. Malesef müslümanlarda buna kandılar. Tabii iyi niyetle, dine ve islama fayda getirir diye yılana sarıldılar. Müslümanları komunizimle korkutarak kapitalizime ve demokrasiye hizmet ettirdiler. CHP ile korkutup, DP’ye daha sonra AP’ye oy verdirttiler.
Menderesi daha sonra mason Demireli, daha sonra Özalı ve şimdide AKP’yi destekletiyorlar. MSP’nin kuruluşunun temelin de de aynı oyun ve aynı iyi niyetler yatıyor. Bu bir oyundur. Oy vermek Demokrasiye katılmak ve Demokrasiyi meşrulaştırmaktır. Bu oyunlarıda tutmadı. Şimdi de kandırdıkları Fetullah hoca ve Tayyıp’la yeni bir oyun denmesi var. AKP’yi mazlum yerine koyup, bugüne kadar bu oyuna gelemyenleri tekrar oyuna getirmek. Mazlum olan AKP’yi desteklemek mecburiyetinde bırakmak. Bizden istenen Allah’ın razı olduğu salih amelde ısrar etmektir.
Bizim başarımızın yolu budur. Yukarda ki ayetler de bizden bunu istiyor. Dinimiz için faydalı olanı engüzel Rabbımz bilir. O halde biz yaptğımız her amelimizin yararlı olup olmamaısını Rabbımız tayin eder. Bu konuda Resulullah’a da bu tür teklifler yaptılar. Ama Allah(cc) onu şiddetle uyardı. ‘Onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte o zaman seni dost edinirlerdi.’17/73 Şimdilik bu cevabı yeterli görüyorum. Allah’a emanet ol. Lufen bu yazımı kardeşlerle paylaşın.
Sorumu şu ayetle bitireyim. ‘وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَAllah’a çağıran, salih amelde bulunan ve: “Gerçekten ben müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?’41/33 Feste yayınlayamadığım için mai ile yolluyorum. İstersen feste yayınlayabilirsin. Daha da başka sorular varsa ilet.
Yalcin Icyer
 

Ebu Computer

Kıdemli Üye
Katılım
11 Haz 2013
Mesajlar
24,827
Tepkime puanı
1,482
Puanları
113
Bir PKK lıdaki oy kullanma şuuru maalesef Müslümanlarda yok...

İnsan üzülüyor...

lb1YhSP.gif
 

spesifik

آزادی قید و بند
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,861
Tepkime puanı
4,103
Puanları
113
Konum
Hayâlistan/bul
ewet katılıyorum şuurlu bir şekilde demokrasiyi benimseyenler var ne acı :(
 

Kaptan

Mecra Yazarı
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Tepkime puanı
1,111
Puanları
0
Konum
Giresun
İman edenlerin bu doğru yolda ki kararlığını bilen şeytani güçler, ataları olan iblisten aldıkları bir metodu uygularlar. Allah’ı ve O’na ait değerleri kullanarak bizi atamızı kandırdıkları gibi kandırmaya başlıyorlar. İşte Türkiye’de müslümanlara parti kurmanın hedefi budur. Bu Adnan Mederes ile başladı, Süleyman demir ile devam etti ve Erbakan, Özal ile devam etti. Dünya müstekbirleri, yakın zamanda İslam dünyasında İslamın hakim olacağını çok iyi biliyorlar. Onun için onlara göre radikal olan İslama karşı ılımlı İslamı çıkardılar. İşte AKP ve Cemaat bu projenin bir parçasıdır. Müslümanları bu oyunla kandırmaya başladılar. Malesef müslümanlarda buna kandılar. Tabii iyi niyetle, dine ve islama fayda getirir diye yılana sarıldılar. Müslümanları komunizimle korkutarak kapitalizime ve demokrasiye hizmet ettirdiler. CHP ile korkutup, DP’ye daha sonra AP’ye oy verdirttiler.
 

Kaptan

Mecra Yazarı
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Tepkime puanı
1,111
Puanları
0
Konum
Giresun
Tevhid; Allah'tan baska ilah olmadigina inanan muminlerin, bütün ilgi ve dikkatlerini
Allah'a yöneltmeleri, Allah'a teslim olmalari, mutlak kudret sahibi olarak
O'nu görmeleri, O'nun gösterdigi yolda yürümeleri, O'nun istedigi gibi O'na kulluk yapmalaridir.

Tevhid ehline yani sehadet getirip mumin olanlara Allah'i tevhid edip birleyen anlaminda
muvahhid denilir. Muvahhitler, tevhid gercegine bu bilince yönelirler ve bu bilince göre hayatlarini
sürdürürler. Tevhid ehli, yalnizca "Allah vardir" demekle kalmaz. Bunu demekle beraber, O'ndan baska ilah O'ndan baska yaratici O'ndan baska rizik verici, O'ndan baska hüküm koyucu, O'ndan baska rab olmadigina da inanir.

Iste bu inanc Tevhid dininin özüdür.

@Ebu Computer ve bilimum bizleri aklinca oy verme konusunda kücümseyenler
bu hakikati iyi bilmelidirler.
 

Ebu Computer

Kıdemli Üye
Katılım
11 Haz 2013
Mesajlar
24,827
Tepkime puanı
1,482
Puanları
113
Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış...

Rejimin çokta umurundaydı oy kullanmamanız...

Daha dünya üzerine ben varım ben buradayım bile diyemiyorsunuz...

Bunlar benim 1990 lı yıllarda sabahlara kadar tartıştığım meseleler...

Bir ara bende derdim oy verdiğin zaman kafir olursun diye...

Aradan 25 sene geçmiş demek ki hala bu tartışmalar devam ediyor...

Birazda siz tartışın bakalım...

Selam ve dua ile...
 

Kaptan

Mecra Yazarı
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Tepkime puanı
1,111
Puanları
0
Konum
Giresun
Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış...

Rejimin çokta umurundaydı oy kullanmamanız...

Daha dünya üzerine ben varım ben buradayım bile diyemiyorsunuz...

Bunlar benim 1990 lı yıllarda sabahlara kadar tartıştığım meseleler...

Bir ara bende derdim oy verdiğin zaman kafir olursun diye...

Aradan 25 sene geçmiş demek ki hala bu tartışmalar devam ediyor...

Birazda siz tartışın bakalım...

Selam ve dua ile...

Var biraz da sen oyalan bakalim
 

spesifik

آزادی قید و بند
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,861
Tepkime puanı
4,103
Puanları
113
Konum
Hayâlistan/bul
Rejimde bizim umurumuzda değil zaten !
Tartıştığımız yok syn Ebu Computer özgürce! fikir beyan ediyoruz hepsi bu..
 

Kaptan

Mecra Yazarı
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Tepkime puanı
1,111
Puanları
0
Konum
Giresun
Bedir Savaşında İslam ve ordusuna karşı giriştiği savaşın mağlubu olan Ebu cehil, savaşa çıkmadan önce, ellerini havaya kaldırarak: “Yüce Allah’ım, bu mal-mülk düşmanlarıyla aramızda, hangimiz daha çok günahkâr, hangimiz akrabaya yardımı esirger ise ona karşı fetih ver.” Diye dua eder Kâbe’nin içinde; Kâbe’nin örtüsüne sarılır, yüz sürer, Allah’a dua eder, Bedir Savaşına öyle çıkar.

"" Aşağıdaki duayı aynı buna benzettim.!

YA RABBİ, AK PARTİSİNİ ZAFERE ULAŞTIRMAZSAN, BU BİR AVUÇ İNSANI DA TELEF EDERSEN; YERYÜZÜNDEKİ MAZLUMLARA KİM SAHİPLİK EDECEK?
ZALİMLERE KARŞI KİM SESİNİ YÜKSELTECEK?.. ONLARA YARDIM ET ALLAH'IM...


alinti 

Ebu Computer

Kıdemli Üye
Katılım
11 Haz 2013
Mesajlar
24,827
Tepkime puanı
1,482
Puanları
113
Yapacağınız faaliyeti yapın yapacağınız çalışmayı yapın...

Ama bir oyunuzu esirgemeyin...

Bu ülkede son 100 yıldır ilk defa müslümanlar bu kadar söz sahibi olabildi.

Bunu görmezden gelemezsiniz bunu inkar edemezsiniz...

Ne desek boş.

Selam ve dua ile...
 

Ahter

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
5,252
Tepkime puanı
186
Puanları
0
Konum
antalya
Bir PKK lıdaki oy kullanma şuuru maalesef Müslümanlarda yok...

İnsan üzülüyor.../ewet katılıyorum şuurlu bir şekilde demokrasiyi benimseyenler var ne acı :(/@Büşra

lb1YhSP.gif

Ebu computer'in dediğiyle, Büşra nın dediği farklı şeyler ama galiba büşra yanlış anlamış, katılıyorum diye destek vermiş...:)
 

Kaptan

Mecra Yazarı
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Tepkime puanı
1,111
Puanları
0
Konum
Giresun
bir zamanlar dedigin gibi "oy verdigin zaman kafir olursun" Ebu

:)
 

Kaptan

Mecra Yazarı
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Tepkime puanı
1,111
Puanları
0
Konum
Giresun
Bedir Savaşında İslam ve ordusuna karşı giriştiği savaşın mağlubu olan Ebu cehil, savaşa çıkmadan önce, ellerini havaya kaldırarak: “Yüce Allah’ım, bu mal-mülk düşmanlarıyla aramızda, hangimiz daha çok günahkâr, hangimiz akrabaya yardımı esirger ise ona karşı fetih ver.” Diye dua eder Kâbe’nin içinde; Kâbe’nin örtüsüne sarılır, yüz sürer, Allah’a dua eder, Bedir Savaşına öyle çıkar.


Ebu Cehil sizden daha sahsiyetliymis be
 

Ahter

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
5,252
Tepkime puanı
186
Puanları
0
Konum
antalya
Yazıda oy vermek tenkid edilmiş ama islami delili ortaya konamamış..Zira delili yok..Aslında oy vermekle insan dinden çıkabilirde çıkmayabilirde..Mevcut sistemi onaylayarak oy verenler, oy vermesede zaten durumları çok ciddidir.Lakin müslümanların maslahatı için oy vermenin haram veya küfür olduğunun hiç bir delili yoktur.Meğerki, mevcut sistemi meşru görsün...O zaman işin rengi değişir.
 

spesifik

آزادی قید و بند
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,861
Tepkime puanı
4,103
Puanları
113
Konum
Hayâlistan/bul
Yazıda oy vermek tenkid edilmiş ama islami delili ortaya konamamış..Zira delili yok..Aslında oy vermekle insan dinden çıkabilirde çıkmayabilirde..Mevcut sistemi onaylayarak oy verenler, oy vermesede zaten durumları çok ciddidir.Lakin müslümanların maslahatı için oy vermenin haram veya küfür olduğunun hiç bir delili yoktur.Meğerki, mevcut sistemi meşru görsün...O zaman işin rengi değişir.

yaw kardeşim ayetler var Rasulun metodu var
demokrasi şer'an haram mı değl mi ?
neye evet dediğimizin farkında mıyız?
 

Ahter

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
5,252
Tepkime puanı
186
Puanları
0
Konum
antalya
yaw kardeşim ayetler var Rasulun metodu var
demokrasi şer'an haram mı değl mi ?
neye evet dediğimizin farkında mıyız?

Büşra hanım güzel demiş de o sözü nasıl anlamlıyız.Yani evet demekle dediğimizin farkında olammaız tabiki gerekir..Oy vermekle mevcut sistemi meşru görürsek, oy versekte vermesekte itikadımız tehlikededir..Bunun oy vermeyle direk ilgisi yok.Lakin oy verirken cari sistemi meşru görmeden, iki şer ictima ettiğinde ehveni tercih edilir kaidesi gereği oy vermek ne haramdır nede küfürdür.Bıurada müslümanların maslahatı sözkonusudur.Beni müslümanların maslahatı ilgilendirmez diyenlere , benide bu sözünüz ilgilendirmez demekle yetinirim. daha geniş yazabilirim ama şimdilik bu kadarla yetiniyorum..
 
Üst