Harabiyet Devri !!! | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Harabiyet Devri !!!

alitufan2003

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
27 Ağu 2013
Mesajlar
1,370
Puanları
0
Dünyanın Ömrü Pek Uzun Değil!

"Bu devir; Hatem-i veli, Hazret-i Mehdi ve İsa Aleyhisselâm'ın çıktığı zamanlardır.
Kıyamete çok yakın bir devirde, seyyiat zamanında yaşıyoruz.
Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kıyametten haber verdikleri gibi kıyametten evvel vuku bulacak hadiseleri, kıyamet alâmetlerini de ümmet-i muhtereme'sine haber vermiştir.
Hadis-i şerif'lerde haber verilen küçük kıyamet alâmetlerinin hemen hemen hepsi zuhur etti. Büyük kıyamet alâmetlerinin yaşanması an meselesi.
Resulullah Aleyhisselâm'ın bu yaşanacak hadiseleri haber vermesi, onun zaman geçtikçe ortaya çıkan büyük bir mucizesidir. Zira onun 1400 yıl evvel haber verdiği hadiseler günagün cerayan etmektedir.
Huzeyfe -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:
"Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- aramızda iken doğrulup, o günden kıyamete kadar olacak her şeyden bahsetti, kıyamete kadar olacak şeylerden söylemedik bir şey bırakmadı. Bunları belleyen belledi, unutan da unuttu. Şu arkadaşlarım da bunu bilirler. Unutmuş olduğum o şeylerden biri ortaya çıkıp görünce öylesine canlı hatırlıyorum ki, tıpkı kişinin gördüğü bir şahsın yüzünü o şahıs kaybolunca hatırlamadığı halde, daha sonra karşılaşınca hemen tanıyıvermesi gibi."(Buhârî - Müslim)

Resulullah Aleyhisselâm Allah-u Teâlâ'nın bildirmesi ve göstermesi ile bilerek görerek konuşuyordu.
Nitekim Âyet-i kerime'de şöyle buyuruluyor:
"Her şeyden haberdar olan Allah gibi sana hiç kimse haber veremez." (Fâtır: 14)
O, Allah-u Teâlâ'nın buyurduğunu ve gösterdiğini ümmetine duyurdu. Biz de Allah ve Resul'ünün duyurduğunu size hatırlatıyoruz.
Binaenaleyh artık ahir son zamanda yaşıyoruz.
Hazret-i Mehdi'nin zuhuruna çok az kaldı (2032 - 2033)

Ancak onun zuhuruna kadar çok büyük harpler çok büyük afatlar, çok büyük kargaşalıklar var.
İsrâ sûresi 58. Âyet-i kerime bu haberlerin hepsini içine alır.
"Hiçbir memleket hariç olmamak üzere, biz onu kıyamet gününden önce ya helâk ederiz veya onu şiddetli bir azapla cezalandırırız. Bu, Kitap'ta (Levh-i mahfuz'da) yazılıdır."
Dikkat ederseniz hadiseler başladı. Harpler, kıtlıklar, kargaşalar, üçüncü dünya harbi, ticaret yollarının kapanması bunların hepsi önümüzdeki senelerde beklenen afatlardır. Resulullah Aleyhisselâm'ın haber verdiği kıyamet alâmetleridir.
Bunları arzediyoruz; irşad ve ikaz için. Tedbir almanız için."

Hatem-i Veli Ömer ÖNGÜT -K.S.- Hazretleri

 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83


Binaenaleyh artık ahir son zamanda yaşıyoruz. Hazret-i Mehdi'nin zuhuruna çok az kaldı (2032 - 2033)

Allah ömür verir de 2034'ü görürsen ve Hz. Mehdi as.'ın gelmediğini öğrenince ömer öngütün sahtekar olduğunu kabul edecek misin?
 

Kadir Razlık

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
20 Ağu 2014
Mesajlar
2,280
Puanları
0
said nursiye ne demeli o da kıyamet tarihi veriyor
 

Kadir Razlık

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
20 Ağu 2014
Mesajlar
2,280
Puanları
0
ikisine vur sopayı
 

alitufan2003

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
27 Ağu 2013
Mesajlar
1,370
Puanları
0
Hatem-i Veli'nin Gitmesi ile Başlayacak Hadisler:

Bu otuz sene zarfında Allah'u-âlem öyle hadiseler olacak ki; öyle şiddetli, öyle büyük harpler, öyle felâketler, öyle zelzeleler olacak ki tasavvurun haricinde olacak!
Bunun özünü İsrâ sûre-i şerif'inin 58. Âyet-i kerime'sinde görürsünüz. Allah-u Teâlâ kıyametten önce dünyayı yıkacağını beyan buyuruyor.
Dünya milletleri harbe hazır durumda. Ha patladı ha patlayacak, ha patladı ha patlayacak! Emr-i ilâhîyi bekliyor.
Savaşların çıkması ilâhî hükme bakar. Cenâb-ı Hakk'ın izni olmadıkça bir yaprak dahi düşmez. Hep O'nun takdiri ile oluyor. Amma Allah'u-âlem bu otuz sene içinde çok mühim şeyler olacak. Dünya düzelecek, dümdüz olacak.
Dünya bidayete dönüyor, dünya o nispette bitecek ve insanlar gidecek.

Bunları size hatırlatıyorum, şimdiden Hazret-i Allah'a ve Resul'üne yönelmeye ve sığınmaya bakın. Bu felâketler geldiği zaman şaşırmayın. Artık kendinize gelin, dünyanın sonundayız, ona göre kendinizi ayarlayın!
Onun içindir ki bugün dünyaya dalmak günü değil. Helâlden rızık kazanmak, tedbirli olmak ve Hazret-i Allah'a yönelip gönül vermek günüdür. Böyle bir zamanda ne lâzımsa onu temine çalışması, bir müminin çok uyanık olması gerek.

"Bizden sonra, fitnenin en çok yayıldığı bir anda Allah-u Teâlâ çığır açmak için, bayrağı kaldırmak için Hazret-i Mehdi'yi gönderecek ve ona ruhsat verecek. O kendisine bahşedilen ruhsatla, mânevî destekle murad edilen noktaya kadar yürüyecek, vazifesini ifâ edecek. Sonra onun elindeki iradeyi de çekecek. Deccal'e salâhiyet vermeyi murad edince, onun kuvvetine karşı çok zayıf düşecek. Bunun sebebi, Hazret-i Mehdi uzağa açılacak, o ise istilâya başlayacak. Ortalık büsbütün karışacak. Hazret-i Mehdi çok zayıf düşünce, onun maiyetini kurtarmak ve İslâm'ı galebe çaldırmak için Allah-u Teâlâ üçüncü olarak da Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ı gönderecek. Deccal ve yahudiler o şekilde temizlenecek. İslâm âlemi küffârdan, yahudinin zulmünden kurtarılmış olacak. Fakat bununla kalmayacak. Bu hâlâtı gören Çin (yecüc-mecüc)harekete geçecek, o zamana kadar harplerle boşalan dünyayı istilâ edeyim diyecek. Üzerlerine tank gibi yürüyecek, fakat Allah-u Teâlâ onları da bir gecede helâk edecek. Onların helâk oluşu harple değil, duâ ile. Ve böylece dünyayı boşaltmış olacak."

Hatem-i Veli Ömer ÖNGÜT -K.S.- Hazretleri

 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83

Bu hâlâtı gören Çin (yecüc-mecüc)harekete geçecek, o zamana kadar harplerle boşalan dünyayı istilâ edeyim diyecek. Üzerlerine tank gibi yürüyecek, fakat Allah-u Teâlâ onları da bir gecede helâk edecek. Onların helâk oluşu harple değil, duâ ile. Ve böylece dünyayı boşaltmış olacak."

Hatem-i Veli Ömer ÖNGÜT -K.S.- Hazretleri

öngüte göre Çin halkı yecüc mecüc mü?
 

alitufan2003

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
27 Ağu 2013
Mesajlar
1,370
Puanları
0
öngüte göre Çin halkı yecüc mecüc mü?
4. YE'CÜC ve ME'CÜC
Aslı ve nesebi belirsiz iki kabile, önlerine çekilmiş olan barajı aşıp yeryüzüne yayılacaklar. Bir müddet etrafı ifsad etmeye çalışacaklar. Daha sonra İsa Aleyhisselâm'ın duâsı ile mahvolacaklar. Bunlar Çinliler'dir.
Üçüncü dünya harbi bir âfâttır, Allahu âlem bu olacak.
Yahudiler Arabistan'ı istilâya hazırlanıyor. Çinliler ise dünyayı istilâ etmek için hazırlanıyor.
Âyet-i kerime'de:
"Biz o gün onları (Ye'cüc ve Me'cüc'ü) bırakırız, dalgalar hâlinde birbirine girerler." buyuruluyor. (Kehf: 99)
Dalga dalga dünyanın üzerine hücum ederler ve memleketleri istilâ ederler.
Öyle harpler olacak ki, bu harplerde çok erkek zayi olacak.
Çinlilerin istilâsı bir helâkiyettir.
Âyet-i kerime'de şöyle buyurulmaktadır:
"Nihayet Ye'cüc Me'cüc (sedleri) açıldığı zaman her tepeden saldırırlar." (Enbiyâ: 96)

http://www.hakikat.com/dergi/232/bsyz232.html
 

alitufan2003

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
27 Ağu 2013
Mesajlar
1,370
Puanları
0
Hazret-i Mehdi Aleyhisselâm Hakkındaki Vasiyetleri:
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri "Kalblerin Anahtarı" külliyatının içerisindeki eserlerinin arka sayfalarında bulunan vasiyetlerinde Hazret-i Mehdi'yi beyanları ile ta'ziz etmişlerdir:
"Bize göre yol kesilmiştir. Hazret-i Mehdi'yi gözleyin. O niyette olun, o niyetle ölün. Çıkacak sahte mürşidlere, müridlere aldanmayın. İyi bilin ki âhirette hiçbir sahibiniz olmaz. Yolun haricine çıkan bizden değildir."
Bu husustaki diğer beyanları şöyledir:
"Mehdi Aleyhisselâm ancak ihlas sahiplerini ordusuna alacaktır. Gerçekten bir imam gelecek, fakat fakirin tahminine göre bu zamana daha vakit var. Nasibi olan bu hakiki imamı görür. Çıktığı zaman tereddütsüz biât edin."
"Hakikat Vakfı" bu vakfın ismidir. Sakın bunu yolumuza atfederek bölücülüğe sapmayın. Sakın sizde bir isimle bir bölücü daha türemesin.
Umarım Rabb'im er veya geç bir önder lütfedecek ve ihsan edecek. Bu sahte imamlar değil, Hakk tarafından tayin edilmiş bir kumandan gelecek.
Çıkacak olan bu önder; ihlâs sahiplerini ordusuna alır, diğerlerinin dünyası da ahireti de mahvolur.
Bunlar hep gizli beyanlardır, başınıza geldikçe anlayacaksınız.
Hazret-i Mehdi'yi can-ü gönülden bekleyin, çıktığı zaman hiç tereddüt etmeden tâbi olun, amma sahtelere değil. O Mekke-i mükerreme'den çıkacak ve oradaki fetihlerden sonra bu tarafa gelecek. Siz ona tâbi olun, başkasına değil.
Şu kadar var ki İsa Aleyhisselâm'ın da geleceği Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'ler ile arzedildi. Ona ve Mehdi Aleyhisselâm'a gönülden teslim olup biat etmek şarttır.

Çünkü Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde onun hakkında şöyle buyuruyor.
"Bakalım imamınız kendinizden olduğu halde Meryem oğlu İsa yanınıza indiği zaman durumunuz nasıl olur?" (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 1406)
Herkes imtihan olacak, böylece iman ile küfür ayrılacak.
Allah-u Teâlâ kime o lütuf nûr'unu koymuşsa ona tâbi olacak, kime koymamışsa olmayacak.
Şimdiden haber veriyoruz. Gerek İsa Aleyhisselâm ve gerekse Mehdi Resul Hazretleri zuhur edip teşrif ettiğinde hemen uyunuz. Bize inanan hemen uyar ve kurtulur, ebedi saâdete erer. İnanmayan uymaz ve dünyada hüsrana uğrar, ahirette de kendisini helâk etmiş olur.
Bugüne kadar "Mehdiyim!" diyenlerin hepsi şeytanın kuklasıdır, maskarasıdır. Bu çıkanlar yalancıdır, sahtedir, soytarıdır. Aslı belli değil, nesli belli değil, meydanı boş bulmuşlar, mehdiyim diye ortaya çıkmışlar! Gelecek olan Hazret-i Mehdi'nin alâmetlerini Hadis-i şerif'lerden öğreniyoruz.
Bir Resulullah Aleyhisselâm'ın onu tarifine bakın, bir de bu yalancılara bakın!
İşte size ayna, işte size sahtekârlar!

 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
4. YE'CÜC ve ME'CÜC
Aslı ve nesebi belirsiz iki kabile, önlerine çekilmiş olan barajı aşıp yeryüzüne yayılacaklar. Bir müddet etrafı ifsad etmeye çalışacaklar. Daha sonra İsa Aleyhisselâm'ın duâsı ile mahvolacaklar. Bunlar Çinliler'dir.


Öngütçülerin hadis inkar ettiklerini bilmezdim. Şimdi sana bir görev, yecüc mecüc hakkında hadisleri bir oku.
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Harabiyat Devrinin bir diğer özelliği de zındıkların, mürtedlerin ve her gün hareket, söz ve fiilleriyle küfre girenlerin müslümanlardanmış gibi görünmeleridir ! Nitekim; ayet-i celilerde şöyle buyrulmuştur:
“Çünkü Onlar, İmana Girdiler, Sonra Kâfir Oldular.” (Münâfikûn: 3)
“Onların Çoğu Allah’a İman Etmişler, Fakat Müşrik Olarak Yaşarlar.” (Yusuf: 106)
Ayrıca bir hadisi şerifte de ;
“Kıyamet kopmazdan önce karanlık gece kıtaları gibi fitneler olacak. Bu karışıklıklar içinde kişi mümin olarak sabahlayıp kâfir olarak akşamlar, mümin olarak akşamlayıp kâfir olarak sabaha çıkar. BİRÇOK KİMSELER AZICIK BİR DÜNYALIK KARŞILIĞINDA DİNLERİNİ SATARLAR.” buyrulmuştur.(Tirmizî: 2196)
Burada yazı asan bazıları bu hükümlerin tam da içindedirler.
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
"Bize inanan hemen uyar ve kurtulur, ebedi saâdete erer. İnanmayan uymaz ve dünyada hüsrana uğrar, ahirette de kendisini helâk etmiş olur."

Allah razı olsun.Allah bizleri kurtulanlardan eylesin inşaAllah.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
"Bize inanan hemen uyar ve kurtulur, ebedi saâdete erer. İnanmayan uymaz ve dünyada hüsrana uğrar, ahirette de kendisini helâk etmiş olur."

Allah razı olsun.Allah bizleri kurtulanlardan eylesin inşaAllah.
Allah sana tövbe nasip edip bu öngütçülerden kurtarsın. Tek kendi gurubunun kurtulacağına geri kalanın 2 dünyada da helak olacağına inanmak gibi bir sapıklık anca öngütçülerde olur.
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Allah sana tövbe nasip edip bu öngütçülerden kurtarsın. Tek kendi gurubunun kurtulacağına geri kalanın 2 dünyada da helak olacağına inanmak gibi bir sapıklık anca öngütçülerde olur.
Allah sizleri bölücülerin elinden kurtarsın inşaAllah.Diğer mesajlarınızıda okuyoruz.Dilinizi hakim olmayanlardansınız.Sürekli hakaret ediyorsunuz.Bilmediniz şeyler hakkındada konuşuyorsunuz.Hatemi veli konusunu bilmiyorsunuz ama hatemi veli yok,sonra var ama o değil demeyi çok iyi biliyorsunuz.
Sırf oda değil yalan ve iftiralar attınız.Sizler küfre rıza gösterdiniz.Hatemi Veli görevliydi vazifesini yaptı.
38 ciltlik eserin tamamında ayet ve hadislerle tüm konular açıklanmıştır.Tüm bölücülerin iç yüzü ortaya çıkarılmıştır.İster zannınıza uyun ister kuran ve sünnete.
Yanlış fetva veren ahir zaman hocaları halkı şaşırtmıştır.Her yeri münafıklar,bölücüler istila etmiştir.

Kim kurtulacak?Allahın koruduğu kurtardığı kurtulacak.


“Şimdi sen onları bir süreye kadar kendi sapıklıklarıyla başbaşa bırak.” (Müminun: 54)
Benim partim budur, “Ülâike hizbullah”tır. Yani, yalnız Hazret-i Allah ve Resul’ünün partisindenim. Başka hiç bir parti ile ve hiç bir din kurucu ile de ilgim ve işbirliğim yoktur.
Zira Cenâb-ı Hakk Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:
“Fırka fırka olup dinlerini parça parça edenlerle senin hiç bir ilgin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Sonra O, yaptıklarını kendilerine haber verecektir.” (En’**: 159)
“Semi’nâ ve eta’nâ” Bu Âyet-i kerime’yi işittim ve itaat ettim. Hiç bir parti ile hiçbir bölücü ile ilgim yoktur.


Zira her din kuran bölücü, İslâm dinini yıkmak için, kendi dinini ayakta tutmaya çalışır. Binaenaleyh bunlar Hazret-i Allah’ı ve Resul’ünü âlet ederler. Gaye ve maksatları, cemaatı


kendilerine çevirmek ve kurdukları dini kuvvetlendirmek içindir.
Bunlar dinlerini kurmuşlar, böylece dinden çıkmışlardır. Bunun içindir ki en büyük İslâm düşmanıdırlar.
Binaenaleyh gerek bölücülerin, gerek dinini parça parça edenlerin, gerek Hakk’tan ayrılıp parti kuranların hepsinin din olduğunu Hazret-i Allah’ın beyanlarından öğreniyoruz. Ve


Cenâb-ı Hakk bize bunları duyuruyor. Sen kendi imanına göre bunu tahvil et.


Bu günkü partilere gelince;
Beş parmağın hepsi de bir değildir. Bunların içinde iyiler de var, kötüler de var. Gerçekten Allah için çalışanı göremedim. Hepsi de, bu çiftlikte benim de bir koltuğum olsun istiyor ve


“Cebim dolsun” diyor, “Borum ötsün, filmim de çekilsin.” diyor. Fakat aslında dünya bir sinemadır. Herkes denenmek için gönderilmiştir.
Ey Parti dini mensupları!
Bunların hangi birisini yalanlayabilirsiniz? Doğru olduğunuza dair, hangi Âyet-i kerime’yi delil getirebilirsiniz? Onun için siz sadece yalan söyleyip, İslâm gibi görünerek temiz


insanları dininden ve imanından ediyorsunuz!
“Ve her yolun başına oturup da tehdit ederek inananları yolundan alıkoymaya ve o Allah yolunu eğriltmeye çalışmayın.’ (A’raf: 86)“Sizin yegane dostunuz Allah’tır. O’nun peygamberidir. Allah’ın emirlerine boyun eğerek namaz kılan, zekat veren mü’minlerdir.” (Maide:55)


Ey kardeşler! Szi kurtuluşa, yani o bir fırkaya davet ediyoruz. Bu, “İlâhî Görüş Birliği”ne dâvettir.


Kitabımız birdir, o halde Allah ve Resul’ünde birleşmemiz gerekiyor. Bu da hiç bir zaman madde, menfaat, önderlik, liderlik istememek şartıyla gerçekleşir.


Aslında hiç bir bölücünün dâire-i İslâm’da olmadığı şu Âyet-i kerime’de açıklanmaktadır:


“Fırka fırka olup dinlerini parça parça edenlerle senin hiç bir ilgin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Sonra O, yaptıklarını kendilerine haber verecektir.” (En’**: 159)


Hadis-i şerif’te ise:


“Ayrılık yapan bizden değildir.” buyuruluyor. (Münâvî)


Allah-u Teâlâ her bölücüyü Âyet-i kerime’leriyle kulluğuna, Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de ümmetliğe kabul etmiyor.


Hazret-i Allah rahmet kapılarını onların üzerine kapamış, bölücüler hakkında hükmünü vermiş, âkibetlerini açık olarak beyan etmiştir:


“Onlar kendilerine ilim geldikten sonra, birbirini çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler.


Eğer belirli bir süre için Rabbinin veril-miş bir sözü olmasaydı, aralarında hemen hükmedilerek iş bitirilmiş olurdu.” (Şûrâ: 14)


“İşte bundan ötürü sen onları tevhide, birliğe dâvet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol, onların heveslerine uyma.


Ve de ki: Allah’ın indirdiği kitaba inan-dım, aranızda adalet yapmakla emrolundum.


Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir... Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar.


Dönüş de ancak O’nadır.” (Şûrâ:15)


Bu durumda kişi Hazret-i Allah’ın kitabına mı bakıp inanacak, yoksa partinin kitabına mı bakıp inanacak? Bu lâf işi değil. Ya Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lere inanacaksınız, iman


edeceksiniz, veyahut inanmadığınızı ilân edeceksiniz!


Bölücü ve particilerin İslâm dininde olduğunu hangi Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’le ispat edersiniz? Lütfen açıklayın da istifade edelim.
Hazret-i Allah’ın nâmütenâhi nimetlerinin, ihsan ve ikramlarının içinde bulunuyoruz. Bize ruh verdi, vücut ve âzâlar verdi, mülkünde bulunduruyor. Buna rağmen insan ne kadar


zâlim, ne kadar câhil!
Âyet-i kerime’lerde şöyle buyuruluyor:
“Kahrolası insan! Ne kadar da nankör! Onu yaratan hangi şeyden yarattı? Onu nutfeden yaratıp merhalelerden geçirerek şekil verdi. Sonra da onu öldürür ve kabre koyar. Daha


sonra dilediği zaman onu tekrar diriltir.” (Abese: 17-22)

Kaynak:Hakikat.com

Gerçekte kim tekfirci ? Kim islâm dinni ayakta tutmuş?
http://www.ihvanforum.org/showthread.php?143396-Gerçekte-kim-tekfirci-Kim-islâm-dinni-ayakta-tutmuş
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Ömer öngüt önüne geleni kafir ilan etti, son dönemlerinde de tövbe ettiğine dair bir haber ulaşmadı. Ne kötü bir gidiş. Allah bizi korusun. Amin.
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Ömer öngüt önüne geleni kafir ilan etti, son dönemlerinde de tövbe ettiğine dair bir haber ulaşmadı. Ne kötü bir gidiş. Allah bizi korusun. Amin.
Senin iç yüzün zaten ortada.Ömer Öngüt (k.s) düşmanlığın o kadar fazla ki hertülü kötülüğü yapmış,hakaretler etmişsin.
Halada yapmaktasın.Diliyle helak olan çoktur.Yalan ve iftira atan bu sitede çok.
Sizlere defalarca cevap verilmiş zaten.

Ahlaksız,edepsizlerle,yalancılarla,iftiracılarla uğraşacak zamanım yok benim.İlmi bir cevabınızda yoktur.Sadece boş konuşanlardansın.

İftiraya cevaptır...
http://www.ihvanforum.org/showthread.php?151566-İftiraya-cevaptır&highlight=
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Senin iç yüzün zaten ortada.Ömer Öngüt (k.s) düşmanlığın o kadar fazla ki hertülü kötülüğü yapmış,hakaretler etmişsin.
Allah seni öngüt hastalığından kurtarsın,
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Allah ömür verir de 2034'ü görürsen ve Hz. Mehdi as.'ın gelmediğini öğrenince ömer öngütün sahtekar olduğunu kabul edecek misin?
Gerçek olduğunu görürsen senin halin ne olucak?Ne iftiralar ne yalanlar attın.Hiçbir müslümana yakışmayacak ne hakaretler ettin.

Öyle bir düşmanlık gösterdin ki bu senin kuran ve sünnet dışına çıkardı.
Öyle iftiralara destek oldun ki doğruluğunu bile araştırmaya gerek duymadın.Öyle ki sağdan soldan bulduğun iftiralarla bu mübarek kulu kötü göstermeye kalktın.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Öyle bir düşmanlık gösterdin ki bu senin kuran ve sünnet dışına çıkardı.
Öyle iftiralara destek oldun ki doğruluğunu bile araştırmaya gerek duymadın.Öyle ki sağdan soldan bulduğun iftiralarla bu mübarek kulu kötü göstermeye kalktın.
Kardeş bu öngüt önüne geleni kafir ilan etti üstelik tam bir harici zihniyetiyle. Düşmanlığı kimin gösterdiğini iyice anla. Buzağıya tapar gibi bu öngüte tapmayın.

Kim bir kardeşine haksız yere kafir derse kendisi kafir olur. Öngüt kendisini yaktı sen yakma kendini.
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Kardeş bu öngüt önüne geleni kafir ilan etti üstelik tam bir harici zihniyetiyle. Düşmanlığı kimin gösterdiğini iyice anla. Buzağıya tapar gibi bu öngüte tapmayın.

Kim bir kardeşine haksız yere kafir derse kendisi kafir olur. Öngüt kendisini yaktı sen yakma kendini.
Bu cümlenle kim harici zihniyetinde görülüyor.kafirleri,bölücüleri,münafıkları dost edinip Allahın sevdiği bir kula düşman oldun.Kötü göstermek için iftiralar attın hala atıyorsun.Yalanlar söyledin.Hakaretler ettin.Hala ediyorsun.
Allah hesap sorucu olarak yeter.

Araf Süresi
146.Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları, âyetlerimi idrâkten çevireceğim, anlamaktan mahrum edeceğim. Onlar bütün âyetleri (mucizeleri) görseler yine de iman etmezler. Doğru yolu görseler, onu yol olarak benimsemezler. Azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu böyledir. Çünkü onlar âyetlerimizi yalanlamışlar ve onları umursamaz olmuşlardır.

Bunların düşmanlığı neden kaynaklıyor.Çünkü Ömer Öngüt (k.s) bunların iç yüzlerini açıkladı.Kuran ve sünnetten hangi konularda ayrıldığını yine ayet ve hadislerle açıkladı.Ne bir reddiye yazabildiler ne bir mahkemeyi kazanabildiler.Yaptıkları tek şey iftira ve yalanlardır.
Gerçekte kim tekfirci ? Kim islâm dinni ayakta tutmuş?
http://www.ihvanforum.org/showthread.php?143396-Gerçekte-kim-tekfirci-Kim-islâm-dinni-ayakta-tutmuş&highlight=

Fetullah Gülen size göre ehli sünnetdi.Madem zamanında neden Fetullah Gülenin küfürüne karşı çıkmadınızda sustunuz?

Senin gibi cahiller başlığı okur eseri okumaz.Oysa Fetullah Güleni ve ona uyanlara narcı diyor.Nurculara değil.

"...Bu mübarek zât bunları ne kadar güzel görmüş ve söylemiş. İşte bu beyanında dinini dünyaya değiştiren bu gibi kimseleri tarif ediyor. Fakat o nûrlu yolunu, nûrlu izini takip edenlere hiç bir sözümüz yok.

Daha evvel beyan ettiğimiz gibi;

Bunlar Bediüzzaman’ın yolundan ayrılmışlar, bırakın hediye kabul etmemeyi halkın parasını topluyorlar.

[HR][/HR] İÇİNDEKİLER

Şu Hale Bir Bakın!

TAKDİM

HİDAYETE NAİL OLMANIZ İÇİN İMANA DÂVET
• Din Kuran ve Dinini Ayakta Tutmak İsteyenlere Gelince
• İslâm Dininin En Ön Safında Gözükenlerin İç Durumu
• Deccal’den Daha Beter Olanı Sapıtıcı İmamlardır
• Hüküm Yalnız Allah’ındır

FETHULLAH GÜLEN NURCULUK DİNİNİ İLÂN ETTİ
• Tesettür
• Kadın İdareci
• Tarikatlar
“NURCULAR”IN İSMİ DEĞİŞTİ, “KÜFRÜ HOŞ GÖRENLER” OLDU
• Küfrü Hoşgörü
• Küfür Aynı Küfür
• Ancak Müminler Kardeştirler
• Bediüzzaman Said-i Nursî -k.s-
• İki Hasım Zümre
• Allah-u Teâlâ’nın Partisi
• Niçin En Şerlidirler?
• İlmi İle Dünyalık Elde Edenler
• İmamlarını İlâh Edinenler
• Kur’an-ı Kerim’den Öğütler

“EY İNANANLAR! MÜMİNLERİ BIRAKIP DA KÂFİRLERİ DOST EDİNMEYİN!” (NİSÂ: 144)
• Küfrü Hoş Görenler
• İman ve Küfür Berzahı
• Müminle Kâfirin Berzahı
• Küfre İltifat
• Hoşgörü Vakfı (!)
• Tesettürü İnkâr
• Âyet-i Kerime ve Hadis-i Şerif’lerin Nûr Işığı Altında Cevaplar
• İnfak
• Bir Tek Din, Bir Tek Ümmet
• Şöhret Ziyafetleri
• Zekât Âyet-i Kerime’si
• “Herkesin Anlayabileceği Bir Ayırım Noktası
• Kelime-i Tevhid
• Fatih Sultan Mehmet Han ve Zimmîler
• Mümtehine: 8 Âyet-i Kerime’si
• İslâm ve Münafıklar
• Kâfir ve Münafıklara Karşı Alınması Gereken Tavır
• Dünyada ve Ukbâda Elele
• Hidayetten Dalâlete
• İstidraç
• Münafıklar Hakkında Nâzil Olan Âyet-i Kerime’ler
• Münafıklar Hakkında Fikir Ayrılığı
• Karun Kıssası
• İmandan Sonra İnkâr
• Kıyafet Mevzusu
• İlimle Öğünmek
• Cemaatler, Fırkalar
• Rabbâni Önderler, Şeytânî Önderler
• Zekât’ın Verileceği Yerler
• Her İsim Bir Dindir
• Süleymancı
• Refahçı
• Kaplancı
• Işıkçı
• Hülâsâ-i Kelâm

KÜFRÜ HOŞGÖRENLERİN İKİ YÜZÜ
• Patrik Görevden Alınsın
• Şimdi Ne Değişti
• Çok Renkli Mozayik
• Hep Böyle El Ele!

KİMLER DESTEKLİYOR
KÜFRÜN İÇYÜZÜ
• Hıristiyanlık Dini ve Hıristiyanlar
• Küfre Rıza Küfürdür
• Hazret-i İsâ Aleyhisselâm’ın Şahsiyeti
• Yahudi Tıyneti
• Semâya Yükseliş
• İsâ Aleyhisselâm’ın Beyanlarındaki Gerçek
• Hıristiyanlara Uyarılar
• İslâm’a Dâvet
• Muharref İncil
• İslâm’ın İzzeti
• Kardeşlik Dini, İslâm
• İman ve İslâm
• Ağır Bir Misâk
• İsâ Aleyhisselâm’ın Müjdesi
• İslâm Bütün Peygamberlerin Dinidir
İman İle Küfrün Kıyasları: İki Dâvetçi
Narcıların Durumu


DİĞER TÜM BÖLÜCÜLERDE AYNI ŞEKİLDE AYET VE HADİSLERLE İÇ YÜZLERİ ORTAYA ÇIKARILMIŞTIR.BU MÜNAFIKLAR ÇOK İMAN ÇALDILAR KİMSENİN SESİ ÇIKMAZKEN ÖMER ÖNGÜT (K.S) BU BÖLÜCÜLERİN HEPSİYLE KALEMLE SAVAŞTI.BU SEBEBLE BUNLAR BÖLÜCÜLER VE DESTEKLEYENLER BİZLERE DÜŞMANDIR.
 
Üst