Hanımların Elbiseleri Ve Ziynetleri

mahmud enes

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
24 Nis 2010
Mesajlar
708
Puanları
0
Allah Resulü sallallahu aleyhi vesellem, kızların ergenlik çağına erdikleri zaman başlarını örtmelerini emreder, başını örtmeyenleri gördüğü zaman onlara başörtülük verirdi. [Ebu Davud, Müsned-5732]Tesettürle ilgili ayet gelince Müslüman hanımlar, elbiselerinin etrafını kesip başörtüsü yaptılar ve onu iyice başlarına örttüler. [Buhârî, Ebu Davud] Bu emirle birlikte Müslüman hanımlar, başlarında sanki siyah kargalar varmış gibi giysilerine sıkıca bürünerek dışarıya çıkmaya başladılar. [Ebu Davud-5730, K.S.-5247]
Hz. Aişe: "Binekliler biz Allah Resulü'nün yanında ihramlı iken yanımızdan geçerlerdi. Bizi geçerken her birimiz, başından örtüsünü yüzüne indirirdi. Binekliler geçince yine açardık" buyurur. [Ebu Dâvûd-3246] Bundan anlaşılan, erkeklerin olduğu yerde, mü'minlerin anneleri yüzlerini kapatırdı.

Kadınların ince elbiseler giyinmesi yasaklanmıştır!


Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, kadınların ince elbiseler giyinmesini şiddetle kınardı. "Giyinmiş ama çıplak kadınlar, Allah'a itaatten çıkmışlardır. Bunlar başkalarını da baştan çıkarırlar. Başları deve hörgücü gibidir. Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi alamazlar. Hâlbuki onun kokusu, şu şu kadar uzak mesafeden duyulur." [Müslim, K.S.-5969]
Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma, üzerinde ince bir elbise olduğu halde, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem'in huzuruna çıkınca, ondan yüz çevirerek şöyle buyurdu: "Ey Esma! Kadın erginlik çağına vardığı zaman -el ve yüzünü göstererek- şu ve şu azası hariç diğer uzuvların gösterilmesi asla uygun olmaz." [Ebu Davud-5731, K.S.-5248]
Hz. Peygamber ayrıca, ince elbiselerin altına da astar giymelerini emretmiştir. [Ebu Davud, K.S.-5249] Bayanların başlarını kat kat sarmalarını da gereksiz görürdü. [Ebu Davud-5733]
Ümmü Seleme validemiz, fazilet ümidiyle evde iken bile başörtüsünü çıkarmazdı. [Rezin, K.S.-5250] Peygamber Efendimiz, elbise veya eteklerinin altında şalvar veya başka bir şeyler giyinen hanımlara dua etmiştir. [Bezzar-5754]

Kadınlara, süslenmenin gerektiği vakitler!


Peygamber Efendimiz, kendi kocasından başkası için süslenip dışarı çıkanların, kıyamet gününde karanlık içinde nursuz olacağını belirtmiştir. [Tirmizi-5789]
Kadınların kocaları için süslenmeleri gerektiğini belirtmiştir. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, güzellik uzmanı Ümmü (Ra)'le'ye şu tavsiyede bulunmuştur: "Kadınları kocaları için tezyin et ve süsle!" [K.S.- c.7 s.493]
Allah Resulü sallallahu aleyhi vesellem, erkeklerin giyim konusunda eşlerine yardımcı olmalarını istemiştir. [Taberânî-5792]

Kadınların ziynete meyli...


Kadınların altın ve benzeri takılara fazla meyletmesinden hoşlanmazdı. Hz. Fatıma'nın elinde bir zincir takıyı görünce kızmış, o da onunla bir köle alıp azad etmiştir. [Nesai] Genel anlamda ailesinin, ehl-i beytinin bu gibi dünyevî süslerle süslenmesini istemez, diğer insanlara güzel örnek olmalarını isterdi. [Ebu Davud] "Eğer sizler cennet takılarını ve cennetin ipeğini seviyorsanız, bunları dünyada takınıp giymeyin!" [Nesai]
Kadınlara benzeyen erkekler ve erkeklere benzeyen kadınlar...

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, kadınlara benzeyen erkeklere ve erkeklere benzeyen kadınlara, Allah'ın lanet ettiğini belirtmiş, mü'minleri bu konuda uyarmıştır. [K.S.- c.7 s. 489]
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, metro seksüel erkeklere sürgün cezası vermiştir. Bir gün yanına getirilen bir kişinin, ellerine ve ayaklarına kına yaktığı söylenir. Bunun üzerine o adamın sürgün edilmesini emreder. [Ebu Davud, K.S.-2117]
Kadınlara mahsus kokuları sürünmeyi erkeklere yasaklardı. [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi]

Mütevazı giyinmek imandandır!


Resûlullah (sav) ümmetinin dünya nimetlerine dalmasını, aşırı süslenip püslenmesini hoş görmez, buna karşı uyarırdı. İnsanların mütevazı giyinmelerini isterdi. "Duymuyor musunuz? Mütevazı giyinmek imandandır, mütevazı giyinmek imandandır!" [Ebu Davud, İbn-i Mâce]
Elbiselerin boyunun topukları aşmaması gerektiğini, hatta biraz da yukarıda olması gerektiğini belirtirdi. Giyilen elbiselerin asla bir böbürlenme, kibir vesilesi olmamasını, kıyamet günü Allah'ın böyle yapanlara bakmayacağını hatırlatırdı. [Ebu Davud, Muvatta, Tirmizi, Nesai]

Kâfirlere muhalefet!


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, kılık kıyafet yönünden de Müslüman olmayanlara benzemeyi, şöhret/gösteriş elbisesi giymeyi yasaklamıştır. [Ebu Davud]
 
Üst