Hanım Sahabe Afra Hatun | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Hanım Sahabe Afra Hatun

saliha kalem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
3 Kas 2010
Mesajlar
1,705
Puanları
0
Hanım Sahabe Afra HatunAfrâ Hâtun iman âbidesi çocuklar yetiştiren bir anneGenç yavrularının Allah ve Rasûlü yolunda şehadetlerine sabreden bir hanım sahâbi Üç çocuğunu Bedir savaşına katılması için teşvik eden kahraman bir İslâm hanımı Genç şehitler annesi

[Hanım Sahabe Afra Hatun[/URL]
O Medineli olup Neccar oğullarına mensupturBabası, Ubeyd İbni Sâlebe'dir
Annesi, Ruat binti Adiyye'dir

Afrâ Hâtun İslâmiyeti Medine'de tanımış ve hiç tereddüt etmeden Rasûlullah sallu aleyhi vesellem efendimize biat etmiştir

O, hicret ederek Medine'ye gelen Mekke'li muhâcir kardeşlerine hizmeti şeref bilen bahtiyar bir hanımdı.Rabbisinin rızasını kazanmak için muhacir kardeşlerinin yardımına koştu Elinden gelen hizmeti esirgemedi Onlara şefkat dolu bir anne oldu

Afrâ (r anhâ) ilk evliliğini Neccar oğullarından Hâris İbni Rıfâa ile yapmıştı.Bu evlilikten üç çocuğu dünyaya geldi.Onlara; Muâz, Muavviz ve Avf isimleri verildi Her bir oğlunu birer iman fedâisi olarak yetiştirdi

Afrâ Hatun şecaat ve cesaret sahibi kahraman bir hanımdı Güçlü ve kuvvetliydi Hayatın elem ve kederine, tahammüllüydü.Acılara karşı sabırlıydıAllah ve Rasûlü yolunda sebat eder, dünyevî sıkıntı ve çilelere aldırmazdı Bedir harbi olunca oğullarının hepsini savaşa göndermişti Onların gösterdiği îmânî heyecandan son derece mutluluk duymuştuSavaşta sergiledikleri kahramanlıklara çok sevinmişti.Hatta iki oğlunun şehadetine sevindiği kadar diğer oğlunun şehid olamadığına üzülmüştü.Abdurrahman İbni Avf (ra) bu genç kardeşlerin Bedir’de gösterdikleri kahramanlıkları şöyle nakleder:

Bedir günü Ebû Cehil kahramanlık şiirleri söyleyerek müşrik ordusu içinde dolaşıp dururdu.Anam beni bugün için doğurdu diyerek övünürdü.Askerine bu sözlerle cesaret vermek isterdiKendi kabilesi Beni Mahzum gençleri etrafını sarmış yanına kimseleri yaklaştırmazdı. Böyle bir ortamda ben sağıma soluma baktım, Ensar'lı iki genç arasında kaldığımı gördüm.Onlardan biri bana doğru yaklaştı ve:

“– Ey amca! Sen Ebû Cehil'i tanır mısın!” diye sordu Ben de:

“– Evet! Tanırım ey kardeşimin oğlu Ebû Cehil'i ne yapacaksın?” dedim. Genç delikanlı bana:

“– Haber aldım ki o, Rasûlullah sallu aleyhi vesellem efendimize sövermiş!? Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, onu bir görecek olursam, ikimizden eceli gelen ölmedikçe, şahsım ondan ayrılmayacaktır Allah'a ahd ettimOnu gördüğüm gibi üzerine saldıracağım Ya onu öldüreceğim veyahud bu uğurda öleceğim” dedi

Gencin kahramanca söylediği bu sözlere ve ondaki imânî heyecana hayret ettim Öbür genç de diğeri gibi ahdetmişti

Çok geçmeden, Ebû Cehil'i askerin içerisinde öteye beriye telaşla giderken gördüm. Gençlere hitaben: “– Görüyor musunuz? İşte, sorduğunuz adam!” dedim

Gençler hemen kılıçlarını sıyırdılar Süratle hareket edip ikisi birden fırlayarak o tarafa doğru yöneldiler. Çifte şahin gibi süzülüp Ebû Cehil'e doğru koşmaya başladılar Anî bir hareketle seyirtip onun üzerine hücum ettiler Hamle üstüne hamle yaptılar

Bu iki genç meğer Afrâ Hâtun'un oğlu Muâz ile Muavviz adında iki fedâî kardeşler imiş

Afrâ Hâtun'un bu kahraman oğulları çok genç olmalarına rağmen kükremiş aslanlar gibi Allah ve Rasûlünün düşmanı bulunan Ebû Cehil'in üzerine çullandılar. Bu din düşmanı neye uğradığını bilemedi.Kılıç darbeleriyle derin yaralar aldı.Bu sırada Ensardan Muaz İbni Amr İbni Cemuh adında bir başka yiğit Ebû Cehil'i gözetirmiş.O da koşup geldi ve birlikte canını cehenneme gönderdiler

Muaz ve Muavviz (r anhüm) kardeşler Ebû Cehil'in işini bitirdikten sonra yine kahramanca çarpışmaya devam ettiler

Bu İslâm cengâverleri, Bedir'in bu çifte arslanları, nihayet arzuladıkları şehitlik mertebesine kavuştular

Afrâ Hatun (r anhâ) iki oğlunun şehid olduğunu haber alınca Allah'a hamd etti Diğer oğlu Avf'ın onlarla birlikte şehid olamayışına üzüldü İstiyordu ki, o da Allah yolunda cânını fedâ eylesinBu üzüntüsünü Fahr-i Kâinat sallu aleyhi vesellem efendimize gelerek şöyle dile getirdi:

“– Ya Rasûl[!” İki çocuğum şehid oldu Keşke Avf da aynı mertebeye ulaşsaydı Acaba Avf onlardan daha mı geridedir:” dedi

Resûl-i Ekrem (sa) efendimiz iman dolu ve şehidlik özlemiyle dolu bir kalbe sâhib bu anneye şu cevâbı verdi:

“– Hayır! Muaz ve Muavviz hayattan tam lezzet alamadan genç yaşta şehid oldular Fakat Avf da onlardan geride değildir” buyurdu

Avf (ra) da kardeşlerinin şehadetinden sonra büyük bir cesaretle düşman safları içine atıldıKahramanca çarpıştı Birçok düşmanı tepeledikten sonra şehâdet şerbetini içti Cennette kardeşlerine kavuştu

Ne gıptaya lâyık bir hareket!Ne kahramanlık!Ne fedakârlık!Ne candan bir gayret! Ne yüce bir imânî heyecan! Ne şerefli bir mertebe!Ne samimi bir muhabbet!Allah’ım bizlere de böylesi yücelikler nasîb et! İmânî heyecan ve gayretimizi müzdâd et!Bu şerefle yaşamayı ve ölmeyi lutfet!

Afrâ Hâtun (r anhâ) böylesine kahraman yiğitler yetiştiren bir anne Çocuklarını birer iman âbidesi olarak yetiştiren ve onların Allah ve Rasûlü yolunda şehid olmalarına sevinen bahtiyar bir anne Bu genç şehid kardeşler “Afrâ'nın oğulları” lakabıyla anılır olmuşlardır

Allah onlardan razı olsunRabbımız bizleri şefaatlerine nâil eylesin
 
Üst