• Reklamsız versiyon için ÜYE OL

Hak

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
#1
Musa ateş görmüş idi
Tur dağına varmış idi
Hak sedası duymuş idi
Yüreğimde duyamam mı

Hiçlik iken Lamekanda

Evvel Ahir bir zamanda
Kün deyince her mekanda
Zahir olup konamam mı

Seyreyledik dünü,günü

Şol Firdevste hak bülbülü
Tenim ruhumun düldülü
Kırbaç vurup süremem mi

İlmi gizlenmiştir ruhun

Aklını zorlar güruhun
Tevhiddir gemisi Nuh'un
Kulaç atıp varamam mı

Tekkelerde, dergahlarda

Arar dururlar Allah'ı
Bulunamayan ilahı
Yüreğimde bulamam mı

Ruhban, imam bilmem dostum

Aracısız kulluk kastım
Müşrikle sohbeti kestim
Tevhidi savunamam mı

Ne gerek var Kuran varken

Şeyhe, şıha, evliyaya
Tevhid ırmağı taşarken
Aşk suyunda yüzemem mi

Rabbin Müstakim yolları

Hak ağacının dalları
El Vahid'in has kulları
Koşup size varamam mı

Rahman Allah Rahim Allah

Vahid Allah Ehad allah
Hak La ilahe illlallah
Deyip de haykıramam mı

Su olduk da düştü arka

Nazar ettik garba, şarka
Ahdeyledik Tur'da kırka
Çalı olup yanamam mı

Aşk odunu yakar idik

Coşup halka akar idik
Şaşırıp da bakar idik
Aşkı Hak'ta göremem mi

Kün deyince O yaradan

Biz çekilelim aradan
Sen Biz'i izle oradan
Uzağı tez edemem mi

Hem alevde hem de korda

Hem rahatta hem de darda
Hem güneşte hem de karda
Varlığını göremem mi

Sır şarabı sızar durur
Derimiz dünyada erir
Ruh kendine kaftan alır
Cehennemi göremem mi

Aşık kulun kelam etti
Müminlere selam etti
Doğum günü kıyam etti
Çok kez gelip gidemem mi

İstanbul
2015

Ağustos
Çarşamba
 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
#3
Sabah salâtında yarimi gördüm
Sanki çerağsız kandilin içinde
Leyla'm yaklaştı da mecnuna döndüm
Zahir olur her dem farklı biçimde


Esrük olup Hu çektim gördüm göreli
Sormayın sakın sevdiğin nereli
Zamansız mekansız yurda konalı
Nereye gidersem Leyla'm peşimde


Bilmem ki uslu mu deli miyim ben
Yükselen sözlerin dalı mıyım ben
Saki sundu şarabı dolu muyum ben
Alnım secdede sabahın beşinde


Arı gönlünü kovana yatırdı
Subhan sarayında tahta oturdu
Kendini izledi tekbir getirdi
Vahyetti Muhammed'e kırk yaşında


Soyunduk benlikten Bizliğe erdik
Âmâlara sır perdesini gerdik
Gönül gözlerine sevdayı serdik
Aşk yağmuru gözlerimin yaşında


Aynaya bakınca öldür kendini
Biz'e sevdalıysan gömdür kendini
Nefsin ateştedir söndür kendini
Vahdeti gözet sen her bir işinde


Ben ölsem de Biz ölmeyeceğiz ki
Alevli tamuya girmeyeceğiz ki
Her dem aşk ile dirileceğiz ki
Biz'i göreceksin elbet karşında


Meleküt alemde zikir çekeriz
Arıyız bal kovanında inleriz
Hakk'ın huzurunda mecnun oluruz
Görüşürüz bir gün Rabbin arşında

İstanbul
20 Ağustos
Perşembe
05:00

 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
#4
Haviye alevine çile ektim
Göğsüme tırmanır aşkın ateşi
Hutame'ye vardım sütunlar diktim
Müntekim'in kendini sınayışı


Ondört milyar yıldır aşkla döneriz
Tevhid bülbülüyüz durmaz öteriz
Lahut aleminde bade içeriz
Nere baksam O'nun gizli bakışı


Abdal sofrasında lokmam hazırdır
Berzah sarayında tahtım esirdir
Biz'e öldü demek elbet kusurdur
Haktır ruhumun uçmağa varışı


Mekke Medine'de ne işin vardır
Nere baksan Hakk'ın yüzü ordadır
Allah'ın köşkü kulun gönlündedir
Kalbin her lahza Hakk'ı zikredişi


Ey arifler bu yol yedi duraklı
Her durağa bir muvahhid gerekli
Gökten iner üçer dörder kanatlı
Akabe dediğin dünya yokuşu


Hudutsuz sevdamın meşki fevkinde
Arifler kelamlarımın farkında
Cennetten kovulduk ana rahminde
Kıyamettir her bebeğin doğuşu


Adem Havva veya Törüngey Ece
Tevbedir dillerindeki tek hece
Cevabı esrarengiz bir bilmece
Çözenlerin arafta bekleyişi


Gül bülbüle eder nazı niyazı
Bülbül zikir çeker çınlar avazı
Levh-i mahfuzdaki mukadder yazı
Uğraşsa da asla silemez kişi


Allah'ı Kâbe'de arama sakın
Hak sana şah damarından da yakın
O'nu uzak bilmek en büyük yükün
Budur mümin kulun aşka erişi


Elestü Bezminde ikrarı verdim
Kalu bela dedim bu yola girdim
Kün deyince Allah vücuda vardım
Toprağın asırlarca evrilişi


Ol deyince olduranın aşkına
Gözyaşlarım döndü sele taşkına
Hu diyelim haydi Allah aşkına
El Ehad'ın yoktur benzeri eşi

İstanbul

23 Ağustos
2015
 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
#6
Aşk şarabın kana kana içerim
Kanatlanıp sonsuz yurda göçerim
Kırk kapıdan destur alıp geçerim
Sözüm ulak olsun sadık kullara


Yalınsak gibi dağlarda dolaştım
Nefsime saldırdım Hak'la barıştım
Mevcudatın birliğine eriştim
Damla idim kavuştum ummanlara


Bedensiz bir yurtta koştuk seraba
İnfilak eyledik vardık turaba
Ayağa kalktık da baktık Çalab'a
İsim verdik bilcümle eşyalara


Göğeldim de demir dağlara uçtum
Erittim demiri kılıca saçtım
Münkiri müminden böylece seçtim
Turnam haber üleş uzak yollara


Odum yanar tüter Hak obasında
Ruhum vücut giymiş her defasında
Gözüm yoktur acunun libasında
Özüm yağmur olsun cennet bağlara


Kazırgan alev alev yanar iken
Müşrik ağu içip derman sanırken
İblis günahını nefse banarken
Közüm tamu olsun kafir kullara


Dinsiz mezhebsize çıksa adımız
Yobaz softa dağıtsa kervanımız
Kara çalsalar da aktır alnımız
Ölen ölür selam olsun sağlara


Yarin dudağından öpsem kime ne
Aşkın hırkasını giysem kime ne
Günahkar mı oldum bundan sana ne
Sevgi tapınaktır aşık kullara


Ünüm dillenir Oğuz ellerinde
Yılkı atlar koşturur çöllerinde
Sadak var yiğitlerin bellerinde
Ezen bolsun şölenlere toylara


İlteber Almış Han ruhun şad olsun
Satuk Buğra Han yerin uçmağ olsun
Cennet bahçesi durağınız olsun
Hak kut versin ordaki otağlara


Biz de bu dünyaya geldik gideriz
Kah mestane kah divane gezeriz
İman eleğinde ihlas süzeriz
Hak yüzün göstersin mümin kullara

28 Eylül

2015
Hollanda, Amsterdam
 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
#7
Bu dünya fani duraktır
Yolculara bir uğraktır
Adem'in özü topraktır
Yoğurdum insan eyledim


Hayy meclisi yakın imiş
Gönül köşkü barkım imiş
Ruh üflenmek farkım imiş
İnsana inzal eyledim


Geldim cihanı gezmeye
Hakk'a övgüler yazmaya
Aşkla tutuldum cezbeye
Namımı aşık eyledim


Kuvve oldum bedenlendim
Havle oldum ivmelendim
Pervane oldum dönendim
Kendimi tavaf eyledim


Vav oldum da ettim secde
Lamekanda geldim vecde
Olgunlaştım yandım sacda
Piştim tekamül eyledim


Şol göklerde ne ararsın
Boşa gözünü yorarsın
Sen Allah'ı ne sanırsın
İsmimi Karib eyledim


Polen çiçeğin içinde
Çiçek aşk görür düşünde
El Vedud vuslat peşinde
Can ile canan eyledim


Bir zaman Hak ile Hak'tım
Evvel'dim Ahir'dim tektim
Fani elbisede yoktum
Maddeyi örtü eyledim


El Evvel'im El Ahir'im
El Batın'ım Ez Zahir'im
Hem Zühre'yim hem Tahir'im
Aşıkla maşuk eyledim


Bir vakit kandilde durdum
Aşk oduyla yanan kordum
An geldi güneşten koptum
Soğudum dünya eyledim


Hak'tan özge ilah yoktur
Aynada gördüğün Hak'tır
Şahit ol mevcudat tektir
Gönlümü kıble eyledim


Tabiatta hep denendik
Ayıklandık da elendik
Kemiğe tene belendik
Vücudu mesken eyledim


Kargaşa çıktı bir zaman
Mudil sıfatım pek yaman
Hür irade verdiğim an
Zıt kutuplar var eyledim


Biz yazarız biz bozarız
Vahdet gölünde yüzeriz
Hakk'a methiye düzeriz
Hamdu senalar eyledim


Takip eyle izlerimden
Gel öğüt al sözlerimden
Perde kalksın gözlerinden
Sırrı aşikar eyledim

18 Aralık
2015
İstanbul
 

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Beğeniler
29
Puanları
0
#9
Kulların oruç tutarmış
Hurileri görmek için
Köşk için namaz kılarmış
Ben bu kullara gülerim


Huri yolu gözlemem ben
Senden gayrı özlemem ben
İsmin hariç sözlemem ben
Aşkın için zikrederim


Kadehler versen altından
Irmak akıtsan altımdan
İpek dokunsa örtümden
Ben yine seni seçerim


Atlastan döşekler varmış
İnciden uşaklar varmış
İpekten kuşaklar varmış
Ben o cennetten göçerim


Hak rızasıdır amacım
Sensin şol gönülde sancım
Tenim acunda kiracın
Kovsan da sana uçarım


Öldür beni buluşayım
Yeter artık kavuşayım
Çok ağladım gülüşeyim
Çağır yanına hünkarım


Zincirle kapın kitlesen
El ayağım mühürlesen
Beni ıraklara sürsen
Ben yine sana kaçarım


Kulların girsin cennete
Doysunlar mülke ziynete
Özüm uzak bu tıynete
Yalnız seni arzularım


İpeklere belensinler
Üzüm hurmalar yesinler
Zevkle coşup eğlensinler
Ben bu kullardan bizarım


Derler münkirsin kafirsin
Cenneti mi beğenmezsin
Bunlar beni nerden bilsin
Aşk odunda ah-u zarım


Bir kere görsem yüzünü
Hasretle yaktın közümü
Ağlattın iki gözümü
Görene dek sitemkarım


Yağdım şimşek boran oldum
Kah koşan kah duran oldum
Bunu hayra yoran oldum
Aşkla esen ruzigarım

Minnet etmem padişaha
Yüz vermem şeyhlere şaha
Nice putlar vardır daha
Ben bu putlardan uzağım

19 Aralık
2015
İstanbul
 
Üst