Hak Firka Ve Batil Firkalar

  • Konbuyu başlatan KOCAYUSUF-1
  • Başlangıç tarihi
K

KOCAYUSUF-1

Guest
:HAK FIRKA VE BATIL(EHL-İ BİD’AT) FIRKALAR:

‘’Yahudiler 71 veya 72 fırkaya ayrıldı.Benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır.
Bunlardan 72’si Cehennemde, biri Cennettedir.O da Kur’an ve Sünnet etrafında
toplanan cemaattir.’’ (HADİS-İ ŞERİF)

‘’Benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek.Bunların 72’si Cehenneme gidecek.Yalnız bir fırkası Cehennem’den kurtulacak!’’ (O fırka,fırka-i Naciye yani Ehl-i Sünnet ve’l- Cemaat) (HADİS-İ ŞERİF)


“Resulullah(s.a.v) şöyle buyurdu: ‘Ümmetim 73 fırkaya bölünecek,bunlardan
biri kurtulacak,diğerleri helak olacak’ (HADİS-İ ŞERİF.Sünen-i Ebi Davud Bap;
1,Hadis No:4596)


Hadisin başka bir rivâyetinde de kurtuluşa eren topluluk için‘’Bunlar kimlerdir?’’
diye sorulduğu,Peygamberimizin de’’Benim ve Ashabımın üzerinde olduğu yolda
olanlar’’cevabını verdiği bildirilir. (HADİS-İ ŞERİF. Ebu Davud,Sünnet:1,4;Tirmizi,
İman:18; İbni Mâce, Fiten:17)

NİSA SURESİ 41.AYET:”Her ümmetten(fırkadan,mezhebden)bir şahit getirdiğimiz
ve senide onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım kâfirlerin hali ne
olacak?”

İSRA SURESİ 71.AYET:” O gün her fırkayı imamları(liderleri) ile çağırırız.Artık
kimin kitabı sağ elinde verilirse,onlar kitaplarını okuyacaklar ve onlar,bir hurma
çekirdeğindeki ipince iplik kadar bile haksızlığa uğratılmazlar.

AÇIKLAMA: Bu ayeti,Kadı Beydâvi Hz.leri(Her ümmeti peygamberleri ve dinde
uydukları mezheb imamları ile çağırırız.)şeklinde açıklamıştır.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat,itikadda ikiye ayrılır. 1)Selefiye. 2)Halifeyye.
Halifeyye mezhebi de ikiye ayrılır. 1-Maturidiye. 2-Eş’ariye.
Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat, amelde bir çok kola ayrılmıştır. Evzâi,Servi,Leysi,
Zahiri,Taberi, vs. Yaklaşık 12 mezheb.Bu 12 mezhebden sadece 4 tanesi
günümüze kadar gelebilmiştir. O mezhebler şunlardır. 1-Hanefi. 2-Şâfii.
3-Mâliki. 4-Hanbeli.

BATIL FIRKALAR : 1)Ehl-i Şia(Şiilik):A)İmamiyye(Caferilik,İsnaaşeriye)
B)Zeydiye ve kolları:a)Carudiyye.b)Salihiyye veya Butriyye.c)Süleymaniyye.
d)Kasımiyye.C)İsmailiyye(Batıniyye) ve kolları:a)Dürzilik.b)Nizariye(Sabbahiye,
Haşşaşiler,Fedaiyun)c)Musta’li ve kolları:Daudi ve Süleymani. D)Nusayrilik ve
kolları:a)Haydariyye.b)Şimaliyye(Şemsiyye).c)Kılâziyye(Kameriyye).d)Gaybiyye.
E)Rafiziler.F)Alevilik.G)Bektaşilik.H)Kızılbaşlık.İ)Hurufilik.2)Sebeiyye.
3)Haricilik:a)Ezrakiler.b)Necedât.c)Beyhesiler.d)İbadiler.4)Mürcie.
5)Mutezile(Kaderiyye).6)Cebriye.7)Abbadiye.8)Mansuriyye.9)Kâdiyânilik
(Ahmediyye).10)Müşebbihe.11)Vehhabilik.12)Dinde Reformcular.13)Kur’an Mealcileri(Hanifçiler).14)İskender Evrenesoğlu ve Cemaati. Vs.

NOT: a)Batıl Fırka:İçinde çok az hakikat(dane-i hakikat)bulunan,sapkın,
bid’at ehli fırkalara denir.
b)Şia:Taraftar,yandaş. Ehl-i Şia=Şiatu Ali:Hz.Ali taraftarları,yandaşları.
 

nesil

Kedicik - Ummul Hureyre
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
530
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
42
Bu fırkalar hakkında geniş bilgi aktarır mısın Kocayusuf?
 
Üst