Hadis-Mantık Çelişkileri | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Hadis-Mantık Çelişkileri

AlpBilge

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
1 Şub 2015
Mesajlar
706
Puanları
0
Bu bölümden önceki bölümlerde verdiğimiz örnekler, Kuran’ın korunmuş, tutarlı, tamamlanmış, çelişkisiz ve dinin tek kaynağı olma vasıflarına sahip olduğunu; buna karşın hadislerin korunmadığını, tutarsız, çelişkili olduklarını ve sadece zan olan hadislerin dine kaynak olamayacaklarını, üstelik Kuran yeterli ve detaylı olduğu için buna gerek de olmadığını ortaya koymaktadır. Bundan sonraki bölümlerde vereceğimiz örneklerle bu tezi iyice ispatlayacağız. Bu bölümde ise hadislerin mantıkla çeliştiklerini göstermeye çalışacağız. Kuran’a göre insanlar sürekli akıllarını çalıştırmalı, gerek evrende, gerek kendi yaratılışlarında, gerekse Kuran’da Allah’ın delillerini görmelidirler. Akıllarını çalıştırmadan toplumdaki kelle sayısına, törelere, geleneklere, kabullere göre din oluşturanların hatalı olduğunu Kuran’dan anlıyoruz. Kuran’a göre Allah’ın nimeti olan akıl, evrenle ve evreni, hayatı değerlendirmede rehberlik eden Allah’ın kitabıyla, mükemmel bir uyum içindedir. Bu uyumun bir parçası olan aklın dinle çeliştiğini söylemek, aklı bir kenara atıp dini anlamaya kalkmak, aklı çalıştırmada değil, aklı kullanmamada erdem aramak, dine akılsızca uygulamaları sokanların veya din düşmanlarının tezidir. Akıl dinle nasıl çelişir? Akıl Allah’ın bize hediyesi değil mi? Kuran defalarca bize aklınızı çalıştırın demiyor mu?


Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır.


10- Yunus Suresi 100


Bu ayet İslâm adına dine sokulan pisliklerin sebebini de göstermektedir. Mantıkla çelişen yüzlerce hadisi kitabımıza sığdıramayacağımız için sadece on tane örnek hadis ile yetineceğiz. Bu hadisleri incelememiz, aklını kullanmayanların üzerine yağan pisliği anlamamızı daha iyi sağlayacaktır.


Anlattıklarımıza, geleneksel İslâmcılar her seferinde: “Bunlar Peygamber düşmanı, Peygamberimiz’in sözlerini inkar ediyorlar, Peygamberimiz’i kaale almıyorlar” sözleri ile iftira atmaktadırlar. Örnek verdiğimiz her hadiste şunu bir kez daha iyice düşünün: Bu hadisleri inkar, Peygamber’i iftiralardan kurtarmak mıdır, yoksa Peygamber’e iftira atmak mıdır? Hadisleri kabul Peygamber’e atılan iftiraları onaylamak ve kabul olmuyor mu? Hadisler dinin kaynağıdır diyenler bu iftiraların ortağı değil midir? Lütfen hadislerin Kuran’la, mantıkla ve kendi içlerindeki çelişkilerine dair bu bölümleri bir de bu soruları düşünerek okuyun.


1- YERYÜZÜNÜN ÜSTÜNDE OLDUĞU BALIĞIN CİĞERİ

Hadis: “Yer yüzü balığın sırtındadır. Cennete girecekler ilk olarak bu balığın ciğerinden yiyecektir.”Buhari 3/51


Kuran’ın dünyanın yuvarlaklığına, Dünya’nın, Güneş ve Ay’ın hareketlerine, uzayın yaratılışına dair mükemmel izahlarına karşı hadislerdeki, dünyanın öküzün ve balığın üzerinde olduğu saçmalığını tevil edenler (yorumla geçiştirmeye çalışanlar), balığın ciğerinden yenmesini ve balığın sallanıp deprem yapmasını nasıl tevil edecekler? Bu konuya açıklık getirecek arkadaşlar lütfen şu konuya da açıklık getirsinler. Bir hadiste Arş’ın 8 dağ keçisinin sırtında olduğu söyleniyor.(Bakın Ebu Davut Sünnet 19, Tirmizi Hadis no: 3320, İbni Mace Mukaddime 193) Bu dağ keçileri acaba nasıl keçilerdir? Ayrıca dağ keçilerinden bahseden hadiste yer ile gök arasının ya yetmiş bir, ya yetmiş iki, ya yetmiş üç yıllık mesafe olduğu geçiyor. Bu mesafe acaba yürüyerek yetmiş üç yıl mı, yoksa deve üstünde yetmiş üç yıl mı?


2- ALLAH = ZAMAN, HİÇ OLUR MU?

Hadis: Peygamber’e Allah’ın yerleri ve göğü yaratmadan önce nerede olduğu soruldu, Peygamber; “Bir bulut içerisinde idi, üstü hava, altı hava idi.” dedi.Hanbel 4/11


Hadis: Allah zamandır.


Muvatta 56/3


Niye bu tarz saçma izahlar Kuran’da geçmiyor da hep hadislerde var? Dört hak mezhep diye sunulan mezheplerden birinin kurucusu Hanbel’dir ve hadis kitabı Hanbel de ona aittir. İkinci hadis kitabı da yine dört mezhepten birinin kurucusu olan Malik’in Muvatta’sıdır. Yukarıdaki iki hadisi kitaplarına alanların kurdukları mezhepler de ortadadır. Atomlardan oluşan hava da, maddenin değişiminden ibaret zaman da madde ile beraber yaratılmıştır. “Allah’ın kendisi zamandır, Allah bulutta idi etrafı ise havaydı” diyenlerin bilgi seviyeleri ve Kuran’ı hiç anlamadıkları, hava ve zamanın ne olduğundan habersiz oldukları da ortadadır.


3- HZ. MUSA AZRAİL’İ TOKATLADI MI?

Hadis: Ölüm meleği Musa’ya gelerek: “Rabbine icabet et” dedi. Bunun üzerine Musa ölüm meleğinin gözüne tokat vurarak onu çıkarttı. Melek hemen Allah’a dönerek “Sen beni ölmek istemeyen bir kuluna göndermişsin, o benim gözümü çıkardı” dedi.Sahihi Müslim 10/176


Mantıkla hiç bağdaşmayan bu hadis aynı zamanda Hz. Musa’ya hakarettir. Allah’ın üstün ahlaklı bir Peygamber’i nasıl olur da ölümden kaçar. Üstelik de meleğin gözünü kör edip ölümden kurtulur. Hiçbir yanlışı olmayan hadis kitabı diye tanıtılan Müslim’de ve diğer meşhur hadis kitaplarında bu hadis geçmektedir. Bu hadisi doğru diye kitaplarına alanların hiç şüphesiz hiçbir hadisine de, hiçbir sözüne de güven olmaz.


4- PEYGAMBERİMİZ HİÇ ZALİM OLUR MU?

Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine’ye gelerek Müslüman oldular. Medine’nin havası onlara dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi. Adamlar develeri dağıttılar ve çobanı da öldürdüler. Peygamber onları yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti, gözlerini oydu, çölde susuz ölüme terk etti. Biz onlara su vermek isteyince, Peygamber bizi engelledi.”Buhari Tıp5/1, Hanbel 3/107,163


Gözleri oymak, çölde susuz ölüme terk etmek hangi Kuran ayeti ile bağdaşır. Kendi yaptıkları canilikleri hoş göstermek için bu hadisi uyduranlar, Peygamber’i cani gibi gösterip, Peygamber’e hakaret etmiş oluyorlar.


5- YANGIN NASIL SÖNER
Hadis: “Yangın gördüğünüzde tekbir getiriniz, zira tekbir (Allahuekber demek) onu söndürür.


Ramuzel Hadis


Ramuzel Hadis diğer hadis kitapları kadar ünlü olmadığı için, bu kitabımızda Ramuzel Hadis’ten hadislere az yer verdik. Fakat ülkemizde en çok satan hadis kitaplarından biri de bu kitaptır ve alıntıladığımız hadis gibi birçok hadisi içermektedir. Eğer bu hadisi birileri doğru kabul ederse itfaiye ekipleriyle beraber (Belki de itfaiye ekibi olmadan) tekbir getirecek bir koroyu da yangın yerine götürmeleri gerekirdi.


6-CİNSEL MÜNASEBETLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR UYARI

Hadis: “Sizden birisi cinsel münasebette bulunduğu zaman eşinin cinsel organına bakmasın, zira cinsel organa bakmak körlüğe sebep olur.”Feyzul Kadir 1-326


Bu garip uydurmayla dinle dalga geçmek isteyenlerin eline ilginç bir malzeme verilmiştir. Belki de bu hadisi uydurarak Peygamber’e iftira edenin amacı da dinle dalga geçmekti. İnsanların hayatına ve cinselliğine Kuran’ın getirmediği zorlukları ve yasakları getirmek, insanlığa yapılmış bir zulümdür. Cinsel hayatı kısıtlayıcı bu tür hadislere karşın, Peygamber’in ve arkadaşlarının cinsel hayatını olağanüstü bir tarzda anlatan münasebetsiz hadisler de vardır. Bu hadislerden birine göre sahabeler Hacc’ı bitirip, kadınlarına yöneldiklerinde cinsel organlarından spermler damlıyordu.[Buhari, Hacc, 81; Müslim Hacc, 141] Diğer bir hadise göre Peygamber’imiz 30 erkeğin cinsel gücüne sahipti [Sahihi Buhari]. Başka bir hadise göre ise Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar, hanımı Zeynep’le cinsel ilişkiye girerdi. [Buhari, Hibe, 8]. Bu hadisleri kabul etmek mi, yoksa reddetmek mi Peygamber’e saygısızlıktır? Karar sizin!


7- CERAHAT YALAYAN KADIN

Hadis: “Eğer erkeğin tepesinden tırnağına kadar cerahat aksa, kadın da bunları ağzı ile temizlese, yine de erkeğin hakkını ödemiş olmaz.”İbn-i Hacer el Heytemi 2/121


Geleneksel İslâm’da en çok hadis uydurulan konuların başında kadınlarla ilgili konular gelmektedir. Kuran’da, kadınlara yönelik kendi bakış açılarını bulamayıp, kadınları sokmak istedikleri şekli dinselleştirmek isteyenler, bol bol hadis uydurmuşlardır. Kitabımızın 21. bölümünde detaylı bir şekilde işlediğimiz kadın konusunda, uydurulan diğer hadislerden örnekleri de bulabilirsiniz.


8- NE YAPTIN EY KEÇİ?

Hadis: “Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmelerini emreden ayet Hz. Ayşe’nin döşeğinin altındaki sayfada yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Hz. Ayşe onun gömülme işlemleri ile meşgulken, evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sayfayı yedi. Böylece taşlayarak öldürme cezası Kuran’dan çıktı. Ama hükmü devam etmektedir.”İbn-i Mace 36/194, Hanbel 3/61, 5/131


Bu hadis ve taşlayarak öldürmeyi savunan diğer saçma hadisler dinimize büyük zarar vermişlerdir. Bu hadislerle:


1- Kuran’ın zina edenlerle ilgili hükmü iptal edilmektedir.


2- Kuran’ın hükmüne ilaveten yeni bir hüküm getirilmektedir.


3- Kuran’ın eksik olduğu iddia edilmektedir.


4- Kuran’ı eksiltenin bir keçi olduğu gibi bir saçmalık savunulmaktadır.


Kuran’ı yeterli kabul etmemenin sonucunda, en ünlü hadis kitaplarına uydurma hadisler sokarak savunulan bu inanılmaz iddiayı, önemine binaen 26. Bölüm’de özel olarak işleyeceğiz.


9- NE TAŞTIR BU TAŞ?

Hadis: “Hacer-ül Esved cennettendir. O kardan daha beyaz idi ve müşriklerin günahı onu kararttı.”Hanbel 1/307


Hadis: “Hacer-ül Esved Allah’ın yeryüzündeki sağ elidir. Onunla insanlardan dilediği ile tokalaşır.”


Cami-üs Sağır 1/151


Hacer-ül Esved taşı için uydurulan bu tip hadisler, hac sırasında Kabe’de ilkel hareketlerin sergilenmesine sebep olmaktadır. Hacer-ül Esved taşına dokunmak için birbirini ezenleri dinimizi bilmeyenler görse, bazı insanların bu taşı put edindiklerini bile zannedebilirler. Bu hadisler daha evvel de alay konusu olmuştur. Hadislerin güvenilmez olduğunu Abbasiler döneminde savunup, sonra siyasi konjonktürde yok olan Mutezileler: “Bu hadise göre Hacerül Esved denen taş müşriklerin günahı yüzünden Kabe putperestlerin elinde iken karardıysa, şimdi Kabe Müslümanların elinde olduğuna göre bu taşın beyazlaması gerekir.” diyerek bu hadisi savunanlarla alay etmişlerdir.


10- GEL DE ÇIK İŞİN İÇİNDEN!

Hadis: “Kalbinde hardal tohumu kadar kibir bulunan cennete giremez. Yine kalbinde hardal tohumu kadar iman olan da cehenneme giremez.”Buhari 81/51


Kişiyi en ufacık fiilinde cennete gönderen bir sürü hadis vardır. Kişiyi en ufacık bir fiilinde cehenneme gönderen de bir çok hadis vardır. Bu mantıksız yaklaşımlar kimi zaman yukarıdaki örnekte olduğu gibi tek bir hadiste de buluşabilmektedir. Peygamber’e yapılabilecek en büyük hakaret bu hadisleri onun söylediğini söylemektir. Peygamber’in bize tek yazdırdığı, mesaj olarak Allah’tan getirdiği Kuran dinimizin tek kaynağıdır.


And olsun ki size hatırlatıcı bir kitap gönderdik. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız?


21- Enbiya Suresi 10

Kaynak: http://www.kurandakidin.net/bolumler/08-hadis-mantik-celiskileri.asp
 

Ahter

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
5,252
Puanları
0
Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır. Şekil A da(yukarda) olduğu gibi...Yazıda hem maddi hemde anlam hataları varki, bir kısmını bu sitede cevablamıştık..
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Aynen ben de öyle düşünüyorum... Yukarıdaki yazıda ifade edilen hadislerde mantık hatası da yok, Kur'an'la çelişen bir bir durumda yok.

Bu Kur'an'cı'ları anlamak da zor.

Yorumsuz ayet uzatıyoruz, arlanmadan, sıkılmadan ve utanmadan uzattığımız ayeti yorumluyorlar.

Be hey şaşkın!!! Alimler ayet yorumlayınca küfrünü kusuyordun ya... Ne oldi..???

Ama bunlar öyle ehl-i nifak ki ayet ya da hadis kendi zihin dünyalarına hitap ediyorsa asla yorum yapmazlar daha çok da hadisleri uydurulan olarak görürler...

Aslında yukarıda mantık hatası olarak takdim edilen hadisler mantık ekseninde okunursa hatanın olmadığı da anlaşılacaktır.

Ama yapamazsınız çünkü yorumunuz "Uydurulan Din" olur... :) :) :) :)

Kendileri istediği zaman yorum yapıyorlar, o ayrı...

:) :) :)
 

SALİM

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
12 Haz 2015
Mesajlar
309
Puanları
0
Aynen ben de öyle düşünüyorum... Yukarıdaki yazıda ifade edilen hadislerde mantık hatası da yok, Kur'an'la çelişen bir bir durumda yok.

Bu Kur'an'cı'ları anlamak da zor.

Yorumsuz ayet uzatıyoruz, arlanmadan, sıkılmadan ve utanmadan uzattığımız ayeti yorumluyorlar.

Be hey şaşkın!!! Alimler ayet yorumlayınca küfrünü kusuyordun ya... Ne oldi..???

Ama bunlar öyle ehl-i nifak ki ayet ya da hadis kendi zihin dünyalarına hitap ediyorsa asla yorum yapmazlar daha çok da hadisleri uydurulan olarak görürler...

Aslında yukarıda mantık hatası olarak takdim edilen hadisler mantık ekseninde okunursa hatanın olmadığı da anlaşılacaktır.

Ama yapamazsınız çünkü yorumunuz "Uydurulan Din" olur... :) :) :) :)

Kendileri istediği zaman yorum yapıyorlar, o ayrı...

:) :) :)

Başlıktaki yazıda verilen hadislerin tümü mantıksız ve mantık hatalıdır..
Yazıda tek tek her hadisin hatası ve de uydurukluğu gösterilmiştir.
Buna rağmen

Yazının altına:


Aslında yukarıda mantık hatası olarak takdim edilen hadisler mantık ekseninde okunursa hatanın olmadığı da anlaşılacaktır.

Diye uyduruk LAF'lar yazacağına yukarıdan al bir hadis ve nasıl mantıklı
olduğunu göster...
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Başlıktaki yazıda verilen hadislerin tümü mantıksız ve mantık hatalıdır..
Yazıda tek tek her hadisin hatası ve de uydurukluğu gösterilmiştir.
Buna rağmen

Yazının altına:
Diye uyduruk LAF'lar yazacağına yukarıdan al bir hadis ve nasıl mantıklı
olduğunu göster...
Hatalı değildir:

Mesela:

"Açık oy gizli sayım" ilkesinde mantık hatası var mı..???

Sana göre yok değil mi..? Çünkü sen böyle yapan velilerinin küllerinde debeleniyorsun bunda mantık hatası olur mu, değil mi..???

--))) :) :) :)

Onun için hadislerin hiç birinde mantık hatası yoktur,

Ancak insanların ters kafalarında mantık hatası vardır... :) :) :)

Salim ismi şekilde görüldüğü gibi... :) :) :)
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Başlıktaki yazıda verilen hadislerin tümü mantıksız ve mantık hatalıdır..
Yazıda tek tek her hadisin hatası ve de uydurukluğu gösterilmiştir.
Buna rağmen

Yazının altına:
Diye uyduruk LAF'lar yazacağına yukarıdan al bir hadis ve nasıl mantıklı
olduğunu göster...
Gösterinde ikna mı olacan..??? Ben de yedim... Peygamber gelse bunlarda mantık hatasının olmadığını sana anlatsa sen gene kabul etmeyeceksin, senin yalanına ve sahtekarlığına ben kanar mıyım???
 

kebîkec

Paylaşımcı Üye
İhvan Üyesi
Katılım
21 Eyl 2007
Mesajlar
7,704
Puanları
113
Başlıktaki yazıda verilen hadislerin tümü mantıksız ve mantık hatalıdır..
Yazıda tek tek her hadisin hatası ve de uydurukluğu gösterilmiştir.
Buna rağmen

Yazının altına:
Diye uyduruk LAF'lar yazacağına yukarıdan al bir hadis ve nasıl mantıklı
olduğunu göster...
Hangi yüzyılda yazıldığı fark etmez, herhangi ibr hadis müdafası sayılabilecek türde kitap okusanız bu eleştirilerin cevaplarıni fazlasıyla bulacaksınız. Ama sizin işiniz bulanık suda balık avlamak. :(
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Ha yeri gelmişken söyliyeyim:

Daha evvel şunu yazmıştım, Allah Kur'an'ında zinanın cezasından çok açık bir şekilde bahseder.

1923'e geçilirken, hukuku dışardan tevarüs eden o dönemin yöneticileri, zina ile ilgili cezaları ortaya koyarlarken, neden Allah'ın bu konuda tesbitlerine bakmamış? dediğimde sen ne dedin:

"Kur'an'a saygı için..." :) :) :) :) :)

Bu cevapta mantık pardon münafıklık hatası var mı..??? :) :) :) :)
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Gene yazayım:

"Namazı da yasakladılar.." Bu yasaklar hep Kur'an'a saygı için değil mi..???

Bir adamın kendi varlığı, görünürlüğü zaten hatalı, yanlış ise böyle bir kimsenin söylenilenleri doğru okuması mümkün müdür..???

:) :) :) :) :)
 

SALİM

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
12 Haz 2015
Mesajlar
309
Puanları
0
Gene yazayım:

"Namazı da yasakladılar.." Bu yasaklar hep Kur'an'a saygı için değil mi..???

Bir adamın kendi varlığı, görünürlüğü zaten hatalı, yanlış ise böyle bir kimsenin söylenilenleri doğru okuması mümkün müdür..???

:) :) :) :) :)

Tam AKP stili yazılar tamamı yalan üstüne yalan..

"Namazı da yasakladılar.."

Kim ne zaman nerede..????
Yalandan kim ölmüş...????
:crying:
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Tam AKP stili yazılar tamamı yalan üstüne yalan..
Kim ne zaman nerede..????
Yalandan kim ölmüş...????
:crying:
Yemiyor değil mi..????

Yalandan kim ölmüş... Bak nasıl mantıksızlığı mantıklılığa çeviriyorsun... Veli edindiklerin ve rabıta ettiklerin İslam düşmanları olunca tevil üzerine tevil, İslam ne emretmişse o yasaklanmıştır... Bile istisna... Ama bu millet merdiven altlarında işi bitirmiştir...

:) :) :) :)

Yok olup gidecekler sandınız di mi..????

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yanında cami yaptırır mıydı senin rabıta ettiklerin... :) :) :)

Böyle bir şey asla mümkün değildi di mi..???

Nasıl oldu....

Mücadeleye devam...

:) :) :)
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Sarıklı, şalvarlı, cübbeli ve de sakallı Cübbeli'nin müridlerinin sayısı seni ürkütüyor mu??? Yok olacaklar sandınız di mi..???

İhtilalcilerin cenazelerine giden yok, kankaların veli edindiğin CHP'liler de gitmiyor aslında gideceklerde Tayyip ERDOĞAN'dan korkuyorlar... Oy alamayacaklarını biliyorlar..

:) :) :) :) :)

Halinize bir bakın da utanın!!!!
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Bu bölümden önceki bölümlerde verdiğimiz örnekler, Kuran’ın korunmuş, tutarlı, tamamlanmış, çelişkisiz ve dinin tek kaynağı olma vasıflarına sahip olduğunu; buna karşın hadislerin korunmadığını, tutarsız, çelişkili olduklarını ve sadece zan olan hadislerin dine kaynak olamayacaklarını, üstelik Kuran yeterli ve detaylı olduğu için buna gerek de olmadığını ortaya koymaktadır. Bundan sonraki bölümlerde vereceğimiz örneklerle bu tezi iyice ispatlayacağız. Bu bölümde ise hadislerin mantıkla çeliştiklerini göstermeye çalışacağız. Kuran’a göre insanlar sürekli akıllarını çalıştırmalı, gerek evrende, gerek kendi yaratılışlarında, gerekse Kuran’da Allah’ın delillerini görmelidirler. Akıllarını çalıştırmadan toplumdaki kelle sayısına, törelere, geleneklere, kabullere göre din oluşturanların hatalı olduğunu Kuran’dan anlıyoruz. Kuran’a göre Allah’ın nimeti olan akıl, evrenle ve evreni, hayatı değerlendirmede rehberlik eden Allah’ın kitabıyla, mükemmel bir uyum içindedir. Bu uyumun bir parçası olan aklın dinle çeliştiğini söylemek, aklı bir kenara atıp dini anlamaya kalkmak, aklı çalıştırmada değil, aklı kullanmamada erdem aramak, dine akılsızca uygulamaları sokanların veya din düşmanlarının tezidir. Akıl dinle nasıl çelişir? Akıl Allah’ın bize hediyesi değil mi? Kuran defalarca bize aklınızı çalıştırın demiyor mu?


Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır.


10- Yunus Suresi 100


Bu ayet İslâm adına dine sokulan pisliklerin sebebini de göstermektedir. Mantıkla çelişen yüzlerce hadisi kitabımıza sığdıramayacağımız için sadece on tane örnek hadis ile yetineceğiz. Bu hadisleri incelememiz, aklını kullanmayanların üzerine yağan pisliği anlamamızı daha iyi sağlayacaktır.


Anlattıklarımıza, geleneksel İslâmcılar her seferinde: “Bunlar Peygamber düşmanı, Peygamberimiz’in sözlerini inkar ediyorlar, Peygamberimiz’i kaale almıyorlar” sözleri ile iftira atmaktadırlar. Örnek verdiğimiz her hadiste şunu bir kez daha iyice düşünün: Bu hadisleri inkar, Peygamber’i iftiralardan kurtarmak mıdır, yoksa Peygamber’e iftira atmak mıdır? Hadisleri kabul Peygamber’e atılan iftiraları onaylamak ve kabul olmuyor mu? Hadisler dinin kaynağıdır diyenler bu iftiraların ortağı değil midir? Lütfen hadislerin Kuran’la, mantıkla ve kendi içlerindeki çelişkilerine dair bu bölümleri bir de bu soruları düşünerek okuyun.


1- YERYÜZÜNÜN ÜSTÜNDE OLDUĞU BALIĞIN CİĞERİ

Hadis: “Yer yüzü balığın sırtındadır. Cennete girecekler ilk olarak bu balığın ciğerinden yiyecektir.”Buhari 3/51


Kuran’ın dünyanın yuvarlaklığına, Dünya’nın, Güneş ve Ay’ın hareketlerine, uzayın yaratılışına dair mükemmel izahlarına karşı hadislerdeki, dünyanın öküzün ve balığın üzerinde olduğu saçmalığını tevil edenler (yorumla geçiştirmeye çalışanlar), balığın ciğerinden yenmesini ve balığın sallanıp deprem yapmasını nasıl tevil edecekler? Bu konuya açıklık getirecek arkadaşlar lütfen şu konuya da açıklık getirsinler. Bir hadiste Arş’ın 8 dağ keçisinin sırtında olduğu söyleniyor.(Bakın Ebu Davut Sünnet 19, Tirmizi Hadis no: 3320, İbni Mace Mukaddime 193) Bu dağ keçileri acaba nasıl keçilerdir? Ayrıca dağ keçilerinden bahseden hadiste yer ile gök arasının ya yetmiş bir, ya yetmiş iki, ya yetmiş üç yıllık mesafe olduğu geçiyor. Bu mesafe acaba yürüyerek yetmiş üç yıl mı, yoksa deve üstünde yetmiş üç yıl mı?


2- ALLAH = ZAMAN, HİÇ OLUR MU?

Hadis: Peygamber’e Allah’ın yerleri ve göğü yaratmadan önce nerede olduğu soruldu, Peygamber; “Bir bulut içerisinde idi, üstü hava, altı hava idi.” dedi.Hanbel 4/11


Hadis: Allah zamandır.


Muvatta 56/3


Niye bu tarz saçma izahlar Kuran’da geçmiyor da hep hadislerde var? Dört hak mezhep diye sunulan mezheplerden birinin kurucusu Hanbel’dir ve hadis kitabı Hanbel de ona aittir. İkinci hadis kitabı da yine dört mezhepten birinin kurucusu olan Malik’in Muvatta’sıdır. Yukarıdaki iki hadisi kitaplarına alanların kurdukları mezhepler de ortadadır. Atomlardan oluşan hava da, maddenin değişiminden ibaret zaman da madde ile beraber yaratılmıştır. “Allah’ın kendisi zamandır, Allah bulutta idi etrafı ise havaydı” diyenlerin bilgi seviyeleri ve Kuran’ı hiç anlamadıkları, hava ve zamanın ne olduğundan habersiz oldukları da ortadadır.


3- HZ. MUSA AZRAİL’İ TOKATLADI MI?

Hadis: Ölüm meleği Musa’ya gelerek: “Rabbine icabet et” dedi. Bunun üzerine Musa ölüm meleğinin gözüne tokat vurarak onu çıkarttı. Melek hemen Allah’a dönerek “Sen beni ölmek istemeyen bir kuluna göndermişsin, o benim gözümü çıkardı” dedi.Sahihi Müslim 10/176


Mantıkla hiç bağdaşmayan bu hadis aynı zamanda Hz. Musa’ya hakarettir. Allah’ın üstün ahlaklı bir Peygamber’i nasıl olur da ölümden kaçar. Üstelik de meleğin gözünü kör edip ölümden kurtulur. Hiçbir yanlışı olmayan hadis kitabı diye tanıtılan Müslim’de ve diğer meşhur hadis kitaplarında bu hadis geçmektedir. Bu hadisi doğru diye kitaplarına alanların hiç şüphesiz hiçbir hadisine de, hiçbir sözüne de güven olmaz.


4- PEYGAMBERİMİZ HİÇ ZALİM OLUR MU?

Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine’ye gelerek Müslüman oldular. Medine’nin havası onlara dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi. Adamlar develeri dağıttılar ve çobanı da öldürdüler. Peygamber onları yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti, gözlerini oydu, çölde susuz ölüme terk etti. Biz onlara su vermek isteyince, Peygamber bizi engelledi.”Buhari Tıp5/1, Hanbel 3/107,163


Gözleri oymak, çölde susuz ölüme terk etmek hangi Kuran ayeti ile bağdaşır. Kendi yaptıkları canilikleri hoş göstermek için bu hadisi uyduranlar, Peygamber’i cani gibi gösterip, Peygamber’e hakaret etmiş oluyorlar.


5- YANGIN NASIL SÖNER
Hadis: “Yangın gördüğünüzde tekbir getiriniz, zira tekbir (Allahuekber demek) onu söndürür.


Ramuzel Hadis


Ramuzel Hadis diğer hadis kitapları kadar ünlü olmadığı için, bu kitabımızda Ramuzel Hadis’ten hadislere az yer verdik. Fakat ülkemizde en çok satan hadis kitaplarından biri de bu kitaptır ve alıntıladığımız hadis gibi birçok hadisi içermektedir. Eğer bu hadisi birileri doğru kabul ederse itfaiye ekipleriyle beraber (Belki de itfaiye ekibi olmadan) tekbir getirecek bir koroyu da yangın yerine götürmeleri gerekirdi.


6-CİNSEL MÜNASEBETLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR UYARI

Hadis: “Sizden birisi cinsel münasebette bulunduğu zaman eşinin cinsel organına bakmasın, zira cinsel organa bakmak körlüğe sebep olur.”Feyzul Kadir 1-326


Bu garip uydurmayla dinle dalga geçmek isteyenlerin eline ilginç bir malzeme verilmiştir. Belki de bu hadisi uydurarak Peygamber’e iftira edenin amacı da dinle dalga geçmekti. İnsanların hayatına ve cinselliğine Kuran’ın getirmediği zorlukları ve yasakları getirmek, insanlığa yapılmış bir zulümdür. Cinsel hayatı kısıtlayıcı bu tür hadislere karşın, Peygamber’in ve arkadaşlarının cinsel hayatını olağanüstü bir tarzda anlatan münasebetsiz hadisler de vardır. Bu hadislerden birine göre sahabeler Hacc’ı bitirip, kadınlarına yöneldiklerinde cinsel organlarından spermler damlıyordu.[Buhari, Hacc, 81; Müslim Hacc, 141] Diğer bir hadise göre Peygamber’imiz 30 erkeğin cinsel gücüne sahipti [Sahihi Buhari]. Başka bir hadise göre ise Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar, hanımı Zeynep’le cinsel ilişkiye girerdi. [Buhari, Hibe, 8]. Bu hadisleri kabul etmek mi, yoksa reddetmek mi Peygamber’e saygısızlıktır? Karar sizin!


7- CERAHAT YALAYAN KADIN

Hadis: “Eğer erkeğin tepesinden tırnağına kadar cerahat aksa, kadın da bunları ağzı ile temizlese, yine de erkeğin hakkını ödemiş olmaz.”İbn-i Hacer el Heytemi 2/121


Geleneksel İslâm’da en çok hadis uydurulan konuların başında kadınlarla ilgili konular gelmektedir. Kuran’da, kadınlara yönelik kendi bakış açılarını bulamayıp, kadınları sokmak istedikleri şekli dinselleştirmek isteyenler, bol bol hadis uydurmuşlardır. Kitabımızın 21. bölümünde detaylı bir şekilde işlediğimiz kadın konusunda, uydurulan diğer hadislerden örnekleri de bulabilirsiniz.


8- NE YAPTIN EY KEÇİ?

Hadis: “Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmelerini emreden ayet Hz. Ayşe’nin döşeğinin altındaki sayfada yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Hz. Ayşe onun gömülme işlemleri ile meşgulken, evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sayfayı yedi. Böylece taşlayarak öldürme cezası Kuran’dan çıktı. Ama hükmü devam etmektedir.”İbn-i Mace 36/194, Hanbel 3/61, 5/131


Bu hadis ve taşlayarak öldürmeyi savunan diğer saçma hadisler dinimize büyük zarar vermişlerdir. Bu hadislerle:


1- Kuran’ın zina edenlerle ilgili hükmü iptal edilmektedir.


2- Kuran’ın hükmüne ilaveten yeni bir hüküm getirilmektedir.


3- Kuran’ın eksik olduğu iddia edilmektedir.


4- Kuran’ı eksiltenin bir keçi olduğu gibi bir saçmalık savunulmaktadır.


Kuran’ı yeterli kabul etmemenin sonucunda, en ünlü hadis kitaplarına uydurma hadisler sokarak savunulan bu inanılmaz iddiayı, önemine binaen 26. Bölüm’de özel olarak işleyeceğiz.


9- NE TAŞTIR BU TAŞ?

Hadis: “Hacer-ül Esved cennettendir. O kardan daha beyaz idi ve müşriklerin günahı onu kararttı.”Hanbel 1/307


Hadis: “Hacer-ül Esved Allah’ın yeryüzündeki sağ elidir. Onunla insanlardan dilediği ile tokalaşır.”


Cami-üs Sağır 1/151


Hacer-ül Esved taşı için uydurulan bu tip hadisler, hac sırasında Kabe’de ilkel hareketlerin sergilenmesine sebep olmaktadır. Hacer-ül Esved taşına dokunmak için birbirini ezenleri dinimizi bilmeyenler görse, bazı insanların bu taşı put edindiklerini bile zannedebilirler. Bu hadisler daha evvel de alay konusu olmuştur. Hadislerin güvenilmez olduğunu Abbasiler döneminde savunup, sonra siyasi konjonktürde yok olan Mutezileler: “Bu hadise göre Hacerül Esved denen taş müşriklerin günahı yüzünden Kabe putperestlerin elinde iken karardıysa, şimdi Kabe Müslümanların elinde olduğuna göre bu taşın beyazlaması gerekir.” diyerek bu hadisi savunanlarla alay etmişlerdir.


10- GEL DE ÇIK İŞİN İÇİNDEN!

Hadis: “Kalbinde hardal tohumu kadar kibir bulunan cennete giremez. Yine kalbinde hardal tohumu kadar iman olan da cehenneme giremez.”Buhari 81/51


Kişiyi en ufacık fiilinde cennete gönderen bir sürü hadis vardır. Kişiyi en ufacık bir fiilinde cehenneme gönderen de bir çok hadis vardır. Bu mantıksız yaklaşımlar kimi zaman yukarıdaki örnekte olduğu gibi tek bir hadiste de buluşabilmektedir. Peygamber’e yapılabilecek en büyük hakaret bu hadisleri onun söylediğini söylemektir. Peygamber’in bize tek yazdırdığı, mesaj olarak Allah’tan getirdiği Kuran dinimizin tek kaynağıdır.


And olsun ki size hatırlatıcı bir kitap gönderdik. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız?


21- Enbiya Suresi 10

Kaynak: http://www.kurandakidin.net/bolumler/08-hadis-mantik-celiskileri.asp


Ey İHVANFORUMUN ÖZGÜRLÜK UĞRUNA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRAN YÖNETİMİ !

Yukarıdaki sapık ve küfür sitesinden alıntılanarak buraya asılan bu küfür yazısı, sizin engin hoşgörünüz (!!!) dolayısıyla burayı da kirletmiş, pisletmiş ve kazurat kokutmuştur !
Sizin günâhınız da bu yazıyı getirip buraya asan mülhidin kebâir günahından ve küfründen az değildir vesselâm !
 

efonaltı

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
13 May 2015
Mesajlar
703
Puanları
0
Yaş
41
Hangi yüzyılda yazıldığı fark etmez, herhangi ibr hadis müdafası sayılabilecek türde kitap okusanız bu eleştirilerin cevaplarıni fazlasıyla bulacaksınız. Ama sizin işiniz bulanık suda balık avlamak. :(
şu hadisi bize açıklarmısın .mantık hatalarını ortadan kaldırırmısın sn muallim???

4- PEYGAMBERİMİZ HİÇ ZALİM OLUR MU?

Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine’ye gelerek Müslüman oldular. Medine’nin havası onlara dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi. Adamlar develeri dağıttılar ve çobanı da öldürdüler. Peygamber onları yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti, gözlerini oydu, çölde susuz ölüme terk etti. Biz onlara su vermek isteyince, Peygamber bizi engelledi.”
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
şu hadisi bize açıklarmısın .mantık hatalarını ortadan kaldırırmısın sn muallim???

4- PEYGAMBERİMİZ HİÇ ZALİM OLUR MU?
Peygamberler zalim olmaz, alim olurlar!
Onlara zulüm isnad edenler de kafir olurlar!
Onların hükümlerine uymayanlar ise kelleleri uçurulması gereken ZINDIK olurlar !
Başka sualiniz!
 

kebîkec

Paylaşımcı Üye
İhvan Üyesi
Katılım
21 Eyl 2007
Mesajlar
7,704
Puanları
113
şu hadisi bize açıklarmısın .mantık hatalarını ortadan kaldırırmısın sn muallim???

4- PEYGAMBERİMİZ HİÇ ZALİM OLUR MU?

Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine’ye gelerek Müslüman oldular. Medine’nin havası onlara dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi. Adamlar develeri dağıttılar ve çobanı da öldürdüler. Peygamber onları yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti, gözlerini oydu, çölde susuz ölüme terk etti. Biz onlara su vermek isteyince, Peygamber bizi engelledi.”
Baştan sona izlemen faydalı olur.

 

SALİM

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
12 Haz 2015
Mesajlar
309
Puanları
0

Başlıktaki yazıda verilen hadislerin tamamı kur'ana ve
akla aykırı uydurma hadisler..

Zaten her hadisin altına neden uydurma olduğu açıkça anlatılmış
...
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Uydurma hadisler, şeytana uymuş veya uydurulmuş kafalar tarafından değil, gerçek alimler tarafından tesbit adilir ve edilmiştir.
Bunun ötesinde hadislere şaşı baktın mı, İslâmla da bir irtibatın kalmıyor !
meselenin özü budur !
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
yazinin giris kismina katilma-makla birlikte ilgili rivayetlerin uydurma olduguna itirazi olan arkadaslarin
hakaret etmek yerine aynen yazi sahibinin yaptigi gibi konuya aciklik getirmelerini ve delillendirme yoluna gitmelerini
istemek herhalde yanlis olmayacaktir.

buyurun itirazinizi delillendirin ama bunu yaparken de lütfen baskalarina havale etmeden yapin
cünkü sizin olmayan bilgi bilgi degildir baskalarinin iddialaridir ve baskalarinin iddialarina güvenmek
cogu zaman sizi hakikatleri görmekten uzak eder. Madem itiraziniz var baskalarini birakin sizi dinleyelim.
 
Üst