H.z.İsa(as):'Ben gideceğim,ta dünyanın reisi gelsin'

Risale-i Nur Talebesi

Diyar-ı Bekirli
Katılım
30 Haz 2006
Mesajlar
1,460
Tepkime puanı
11
Puanları
0
ÂYET-İ KERİME MEÂLİDiyorlar ki: “Tekrar hayata mı döndürüleceğiz? Kemiklerimiz çürüyüp dağıldıktan sonra mı

diriltileceğiz?”


Nâziât Sûresi: 10-11


06.12.2006
HADİS-İ ŞERİF MEÂLİBirisini malını satmaya zorlayarak ondan birşey satın almaktan, aldatıcı satıştan ve meyveyi ağacından olgunlaşmadan satmaktan nehyetti.

Câmi'ü's-Sağîr, c: 3, 3823


06.12.2006
Hz. İsa (as): ‘Ben gideceğim, tâ Dünyanın Reisi gelsin’İncil’in bir yerinde, İsâ Aleyhisselâm demiş: “Ben gideceğim, tâ Dünyanın Reisi gelsin.” Acaba Hazret-i İsâ Aleyhisselâmdan sonra dünyanın reisi olacak ve hak ve bâtılı fark ve temyiz edip Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın yerinde insanları irşad edecek, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan başka kim gelmiştir? Demek Hazret-i İsâ Aleyhisselâm ümmetine daima müjde ediyor ve haber veriyor ki, “Birisi gelecek, bana ihtiyaç kalmayacak. Ben onun bir mukaddimesiyim ve müjdecisiyim.” Nasıl ki şu âyet-i kerime:

“Hani Meryem oğlu İsa ‘Ey İsrailoğulları,’ demişti. ‘Ben, daha önce indirilen Tevrat’ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed isminde bir peygamberi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim.’” (Saf Sûresi, 61: 6)

Evet, İncil’de Hazret-i İsâ Aleyhisselâm, çok defalar ümmetine müjde veriyor. İnsanların en mühim bir reisi geleceğini; ve o zâtı da bazı isimlerle yad ediyor. O isimler elbette Süryânî ve İbrânîdirler. Ehl-i tahkik görmüşler. O isimler, “Ahmed, Muhammed, Fârikun Beyne’l-Hakkı Ve’l-Bâtıl” mânâsındadırlar. Demek İsâ Aleyhisselâm, çok defa Ahmed Aleyhissalâtü Vesselâmdan beşaret veriyor.

Suâl: Eğer desen, “Neden Hazret-i İsâ Aleyhisselâm her nebîden ziyade müjde veriyor; başkalar yalnız haber veriyorlar, müjde sûreti azdır?”

Elcevap: Çünkü, Ahmed Aleyhissalâtü Vesselâm, İsa Aleyhisselâmı Yahudilerin müthiş tekzibinden ve müthiş iftiralarından ve dinini müthiş tahrifattan kurtarmakla beraber; İsâ Aleyhisselâmı tanımayan Benî İsrail’in suubetli şeriatine mukabil, suhûletli ve câmi ve ahkâmca şeriat-i İseviyenin noksanını ikmal edecek bir şeriat-i âliyeye sahiptir. İşte onun için, çok defa “Âlemin Reisi geliyor” diye müjde veriyor.

İşte Tevrat, İncil, Zebur’da ve sair suhuf-u enbiyada çok ehemmiyetle, âhirde gelecek bir peygamberden bahisler var, çok âyetler var-nasıl bir kısım numunelerini gösterdik. Hem çok namlarla o kitaplarda mezkûrdur. Acaba bütün bu kütüb-ü enbiyada, bu kadar ehemmiyetle, mükerrer âyetlerde bahsettikleri Âhirzaman Peygamberi, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdan başka kim olabilir?

Mektubat, s. 171-172


Lügatçe:


beşaret: Müjde.

câmi: Kapsamlı, geniş.

ehl-i tahkik: Hakikatleri delilleriyle bilen, tahkik ehli.

Fârikun Beyne’l-Hakkı Ve’l-Bâtıl: Hak ile batılı birbirinden ayıran, fark ettiren.

kütüb-ü enbiya: Peygamberlere indirilen kitaplar.

mukaddime: Başlangıç, evvel gelen.

şeriat-i İseviye: Hz. İsa’nın (as) şeriatı.

suhuf-u enbiya: Peygamberlere Allah tarafından gönderilen, İlâhî hükümleri içeren sahifeler.

suhûlet: Kolaylık.

suubet: Zorluk.
kaynak yeniasya
 
Üst