Gayrimüslimlerden Dost Olur Mu? | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Gayrimüslimlerden Dost Olur Mu?

K

KOCAYUSUF-1

Misafir
“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin.Zira onlar birbirinin dostudurlar.İçinizden onları dost tutanlar,onlardandır.Şüphesiz Allah,zalimler topluluğuna yol göstermez.” (MAİDE SURESİ 51.AYET)
“Ey iman edenler!Müslümanları bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin;(Bunu yaparak)Allah’a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? (NİSA S. 144. AYET)
“Her kim bir cemaatin(topluluğun,birliğin)kalabalığını artırırsa o,onlardandır.Ve her kim bir kavmin yaptıklarından razı ve memnun olursa o işi yapanların ortağı olur. (DEYLEMİ) (HADİS-İ ŞERİF)
“Çünkü onlar,Allah’a karşı sana hiçbir fayda vermezler.Doğrusu zalimler birbirlerinin dostlarıdır; Allah da takva sahiplerinin dostudur.” (CASİYE S. 19.AYET)
“Bizden başkasına benzeyen bizden değildir.Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin.” (TİRMİZİ) (HADİS-İ ŞERİF)
“Ey iman edenler !..............benim de düşmanım,sizinde düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin.Oysa onlar,size gelen gerçeği inkâr etmişlerdir” (MÜMTEHİNE S. 60.AYET)
“Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacakardır.” (BAKARA S. 120.AYET)
“Ehl-i kitaptan çoğu,hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra,sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü,sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istedi (BAKARA S. 109.AYET)
“Ey iman edenler! Eğer kâfirlere uyarsanız,gerisin geriye(eski dininize,eski sapık inançlarınıza) döndürülürde hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz.” (AL-İ İMRAN S. 149.AYET)
“Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin.Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar,hep sıkıntıya düşmenizi isterler.Gerçekten,kin ve düşmanlıkları ağızlarından (dökülen sözlerinden) belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları(düşmanlıkları)ise daha büyüktür.Eğer düşünüp anlıyorsanız,ayetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz.İşte siz öyle kimselersiniz ki,onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz…………. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini hakkıyla bilmektedir.” (AL-İ İMRAN S.118.,119. AYETLER)
Ebu Zer Gifari (r.a) anlatıyor: Resûlullah’a “Fatiha’daki gazap olunanlar”ın kimler olduğunu sordum; “Yahudilerdir.” buyurdular. Bahsi geçen “Sapıklar”ın kimler olduğunu sordum; Resûlullah , “Hristiyanlardır” buyurdular. (TİRMİZİ) (HADİS-İ ŞERİF) (Sûnen, Tefsir,3) (Ahmet bin Hanbel,Müsned,4/378)
“Kim kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, Peygamber’e(Hz.Muhammed) karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, onu o saptığı yönde bırakırız ve cehenneme sürükleriz;o ne kötü bir yerdir.” (NİSA SURESİ 115. AYET)
‘’Kendinizden önce gelen milletlerin (Hristiyan ve Yahudilerin)yoluna karışı karışına, tıpatıp uyanlarınız(körü körüne taklid edenleriniz) elbette olacaktır. O kadar ki,şayet onlar (gayr-i müslümler) keler(kertenkele) deliğine girseler,siz de onlara uyup oraya girmeye çalışırsınız.’’ (BUHARİ) (HADİS-İ ŞERİF)
Daha bir çok ayet ve hadis-i şerifte,Hristiyanları,Yahudileri,Müşrikleri, Mecusileri, bir çok sapık dine mensup olanları ve dinsizleri dost edinmememiz emredilmiştir.
 
Üst