Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır? İşverenden Ücretinizi İstemeyi Unutmayın | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır? İşverenden Ücretinizi İstemeyi Unutmayın

muhammedbekir

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
27 Mar 2014
Mesajlar
32
Puanları
0
4857 Sayılı İş Kanununa göre haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma ve haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak adlandırılmaktadır.İşten Ayrılan Sigortalı İşverenden Geriye Dönük Kaç Senelik Mesai Ücretini Talep Edebilir?5510 Sayılı Kanunun 4/a kapsamında (SSK) çalışırken işten ayrılan sigortalı mahkeme ile 5 sene geriye dönük fazla mesai ücretini talep edebilmektedir.Fazla Mesai İle İlgili Dava Açabilmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?Mahkeme karşısında işyerinde fazla çalışmasının olduğunu kanıtlamak isteyen sigortalının:-İşyeri ile ilgili resmi kayıtları,-işyerine giriş-çıkışları gösteren belgeleri,-fazla mesai yapıldığına ilişkin işyeri iç yazışmaları,Mahkemeye ibraz etmesi gerekmektedir .Bu belgeleri temin edemeyen sigortalıların fazla çalışma yaptıklarına dair tanık bulmaları da davayı kazanmalarında etkili olabilmektedir.Fakat yukarıda sayılan bilgi ve belgeleri temin edemeyen sigortalının geçmişe dönük fazla mesaileri ile ilgili davayı kazanması pek mümkün olmamaktadır.Fazla Çalışma İçin yıllık Üst Sınır Kaç Saattır?4587 Sayılı İş Kanununa göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamamaktadır.Fazla Mesai İçin İşçinin Onayının Alınması Zorunlu mudur?İşçilerin fazla çalışmaya muvafakat etmeleri gereklidir. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerinişlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, İş Kanunu uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma brüt ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.Örneğin brüt saat ücreti 20,00 T.L olan bir sigortalının ay sonunda 10 saat fazla çalışma yaptığını düşündüğümüzde:30,00*10=300,00 T.L brüt ücret üzerinden sigortalıya fazla mesai ödenir.Sigortalı Fazla Mesai Ücreti Yerine İzin Kullanabilir mi?Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilmektedir.İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanabilir.http://www.sgkrehberi.com/haber/62037/
 
Üst