Evliyanın sünneti | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Evliyanın sünneti

bulut_bey79

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
28 Eki 2006
Mesajlar
12,118
Puanları
0
Web sitesi
3422unitedstates.spaces.live.com
Hazreti Ali buyurdu ki: “Yanında Allahü teâlânın, Resûlünün ve evliyâsının sünneti olmayan kimsenin, yanında mu’teber hiçbir şey yok demektir.” Bunun üzerine Hazreti Ali‘ye, “Allahü teâlânın, Resûlullahın ve evliyânın sünneti nedir?” diye sorulunca, şöyle cevap verdi: “Allahü teâlânın sünneti, sırrı gizlemektir. Çünkü sırrı gizlemek vacibdir. Resûlullahın sünneti, insanlara karşı müdârâ etmektir. (Müdârâ; dîni korumak için dünyalık vermektir.) Evliyânın sünneti, insanlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır.”
Kim âhireti için amel yaparsa, Allahü teâlâ onun din ve dünyâ işlerine kâfi gelir. Kim kalbini güzelleştirirse, Allahü teâlâ da onun dış görünüşünü güzelleştirir. Kim, Allahü teâlâya karşı kulluk vazîfelerini yaparken, riya, ucb ve şöhretten uzak kalırsa, Allahü teâlâ onunla insanlar arasını ıslâh eder. Yanî Allahü teâlânın sevdiği kimseyi insanlar da sever.
Yahyâ bin Mu’âz-ı Râzî şöyle buyurdu: “Dünyâ onu terk etmeden önce, dünyâyı terk eden kimseye ne mutlu. İçine girmeden önce, kabrini ihya edene, kabrinde kendisine arkadaş olacak sâlih amelleri işleyene, ölümle Rabbine kavuşmadan önce, emirlerine uyup, yasaklardan sakınmak sûretiyle Rabbini râzı edene ne mutlu.”
Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî şöyle buyurdu: “Birisine rastladığın zaman, kendini ondan üstün görmeyerek; belki o, Allahü teâlânın katında benden üstündür, derecesi daha yüksektir demelidir. Eğer küçük ise; bunun günâhı yoktur. Ben ise, Allahü teâlâya isyanda bulundum. Şüphesiz, Allahü teâlâ katında o benden daha hayırlıdır demelidir. Eğer büyük ise; o, Allahü teâlâya benden çok ibâdet etti demelidir. Eğer âlim ise; ona, bana verilmeyen ve benim kavuşamadığım şeyler verildi. O, ilmi ile amel ediyor, benim bilmediğim şeyleri biliyor demelidir. Eğer cahil ise; o, bilmediği için günah işledi. Ben ise bildiğim hâlde günah işledim. Hem ben, hangimizin hüsn-i hatime (îmânla), hangimizin sû-i hatime (imansız) gideceğini bilmiyorum demelidir. Eğer kâfir ise; o, belki Müslüman olur da iyi amel işleyebilir, ben ise (Allahü teâlâ korusun) onun eski hâline düşebilirim, demelidir.”

Hikmetler
Mehmet Oruç
 

bulut_bey79

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
28 Eki 2006
Mesajlar
12,118
Puanları
0
Web sitesi
3422unitedstates.spaces.live.com
Şu dört şey olmasaydı...

Hazreti Ali bin Ebî Tâlib buyurdu ki: “Şu dört şey olmasaydı, insanların hepsi sâlih olurlardı:
1- Dîni bilmemeye rızâ göstermek. Resûlullah buyurdu ki: (Allahü teâlâ, dünyâyı bilip, âhireti bilmeyen her âlime buğz eder.)
2- Dünyâya düşkün olmak. Resûlullah buyurdu ki: (Dünyâya rağbet etmemek, kalbi ve bedeni rahatlatır. Dünyâya rağbet etmek ise, kalbi ve bedeni yorar.)
3- İhtiyâcından fazlasını vermekte cimrilik göstermek.
4- Amelde riya yapmak.”
Hazreti Ebû Bekr-i Sıddîk buyurdu ki: “Beş şey zulmet, karanlık olup, bunların da beş aydınlatıcısı vardır:
1- Dünyâ sevgisi zulmettir. Çünkü dünyâ sevgisi, insanı şüpheli şeylere, sonra mekrûhlara, sonra haramlara düşürür. Resûlullah efendimiz buyurdu ki: (Dünyâ sevgisi her günâhın başıdır.)
2 - Günah zulmettir, bunun kandili tövbedir. Çünkü Resûlullah buyurdu ki: (Kul bir günah işlediği zaman, kalbine siyah bir nokta konur. Kul Allahü teâlâdan af ve mağfiret istediği, tövbe ettiği zaman, kalbi temiz olur. Eğer günâha tekrar dönerse, o siyah nokta artar ve kalbini kaplar.)
3- Kabir zulmettir, karanlıktır. Onun aydınlatıcısı, ‘La ilahe illallah Muhammedün Resûlullah’ demektir. Resûlullah, (Kim ihlâsla ‘La ilahe illallah’ derse Cennete girer) buyurdu. Eshâb-ı Kirâm; ‘Yâ Resûlallah! La ilahe illallahı ihlâs ile söylemek nasıl olur?’ diye sorduklarında, Resûlullah şöyle buyurdu: (Kelime-i tevhîdin, sizi Allahü teâlânın haram kıldığı şeylerden menetmesidir.)
Yedi şey kabri aydınlatır: İbâdette ihlâs, ana-babaya iyilik, akrabaya iyilik, ömrü günahlarla geçirmemek, nefsinin arzu ve isteklerine uymamak, tâat için gayret göstermek, Allahü teâlâyı çok anmak.
4- Korkulu yerleri pekçok olduğu için, âhiret zulmettir. Onun kandili sâlih ameldir.
5- Sırat köprüsü zulmettir, karanlıktır. Onun kandili yakîndir. Yanî şeksiz ve şüphesiz olarak gayba inanmaktır.” 
Üst