Esmâ-ül Hüsnâ ve Şerhi | Sayfa 3 | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Esmâ-ül Hüsnâ ve Şerhi

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0

Hasib : Hesap Görücü, her şeyi saymışcasına bilen, hesaba çeken.
Al-Hasib : The Accounter. He who knows every details.
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0

Celil : Ululuk, azamet ve büyüklük sahibi, emir ve yasak koyma hakkına sahip.
Al-Jalil : The Mighty. He who is Lord of Majesty and Grandeur.

Cenab-ı Hak Buyuruyor:

Celal ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak (Rahman, 27)
Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. (Rahman, 78)
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0Kerim : Çok cömert
Al-Karim : The Generous. He whose generosity is most abundant.
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0Rakîb : Bakıp gözeten ve kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen.
Ar-Raqib : The Watchful One


Cenab-ı hak buyuruyor:
"Allah her şeyi gözetler" (1)
"Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir." (2)
"Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyle görensin. "(3)1) Ahzab, 52
2) Nisa, 1
3) Maide, 117
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0Mücib : Duaları kabul eden
Al-Mujib : The Responder to Prayer. He who grants the wishes who appeal to him.
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0Vasi : İlmi ve rahmeti geniş ve sınırsız, geniş olan
Al-Wasi' : The All Comprehending. He who has limitless capacity and abundance.


Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Allah careth for all, and He knoweth all things" (1)
"Allah geniş olandır, bilendir."" (1)

1) Bakara, Baqara, 247
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0
Hakim : Hikmet ve hüküm sahibi, yerli yerine koyan
Al-Hakim : The Perfectly Wise.He who whose every command and action is pure wisdom.
Cenab-ı Hak buyuruyor:They said, Even so has thy Lord spoken: and He is full of Wisdom and Knowledge.""(1)
"Onlar: "Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O, hikmet sahibidir, bilendir" dediler."" (1)
"He is the Exalted in Might, the Wise. " (2)
"O, Aziz, Hakimdir." (2)


1) Zâriyat, Az- Zariyat 30
2) Haşr Suresi,Hashr, 24

 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0

Vedûd : Seven, sevilen
Al-Wadud : The Loving One. He who loves His good servants, and bestows his compassion upon them.""But ask forgiveness of your Lord, and turn unto Him (in repentance): For my Lord is indeed full of mercy and loving-kindness." (1)
"Rabbinizden ba ışlanma dileyin; sonra O'na tevbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir, çok sever" (1)


"And He is the Oft-Forgiving, Full of Loving-Kindness" (2)
"O, çok ba ışlayan ve çok sevendir. (2)"1) Hud, 90
2) Buruc, Buruj, 14
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0


Mecid : Şanı büyük ve yüksek, ikramı çok, yüce
Al-Majíd : The Majestic One. He whose glory is most great and most high.Lord of the Throne of Glory" (1)
"Arş'ın sahibidir; Mecid (yüce)dir."(1)
"He is indeed worthy of all praise, full of all glory!" (2)
"Şüphesiz ki O, övülmeye lâyık olandır, Mecid'dir." (2)1) Buruc, Buruj, 15
2) Hud, 73
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0

Bâ'is : Öldükten sonra dirilten
Al-Ba'ith : The Resurrector. He who brings the dead to life, and raises them from their tombs.
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0


Şehid : Her şeye şahit olan,O'ndan saklı olmayan
Ash-Shahid : The Witness. He who is present everywhere and observes all things.


Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Allah is witness of all things. " (1)
"Doğrusu Allah, her şeyin üzerinde şahid olandır." (1)
"Enough is Allah for a witness. " (2)
"Şahit olarak da Allah yeter." (2)Hac, Hajj, 17
2) Nisa 79,
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0

Hakk : Hak ve hakikatın kendisi, gerçeklerin gerçeğii
Al-Haqq : The Truth. He whose being endures unchangingly.


Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Hak geldi; bâtıl yok oldu." İsra, 81
"Truth has arrived, and Falsehood perished" İsra, 81
"Tey will realise that Allah is the Truth" Nur, Nour, 25
"Allah'in hiç şüphesiz hak olduğunu bileceklerdir." Nur, Nour, 25
" Allah is the Reality" Hac, Hajj , 62
"Allah, hakkın ta kendisidir."Hac, Hajj , 62
"The truth is from your Lord" Kehf, Kahf, 29
"Hak, Rabbinizdendir."Kehf, Kahf, 29
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0


Vekil : Her şeye vekil
Al-Wakil : The Trustee. He who manages the affairs of those who duly commit them to His charge, and who looks after them better than they could themselves.

Cenab-ı Hak buyuruyor.
"Enough is Allah as a disposer of affairs" (1)
"Vekil olarak Allah yeter." (1)
"They said: "For us Allah sufficeth, and He is the best disposer of affairs." " (2)
" 'Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir!' dediler." (2)
"Not other than Me as Disposer of affairs" (3)
"Benden baska vekil edinmeyin"(3)

Kaynaklar:
1) Nisa, 81
2) Al-i İmran, 173
3) İsra, 2

 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0


Kavi : Her şeye gücü yeten, kudretli olan
Al-Qawi : The Possessor of All Strength. TheMost Strong.


Cenab-ı Hak buyuruyor:
"...for He is Full of Strength, Strict in Punishment." (1)
"...Doğrusu O, kuvvetlidir; azabı da pek çetindir." (1)
"for Allah is Strong, and Strict in punishment" (2)
"Allah güçlüdür. O'nun cezası şiddetlidir" (2)

1) Mümin Suresi, Ghafir, 22
2) Enfal Suresi,Anfal, 52
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0

Metin : Çok sağlam, kuvvetli
Al-Matin : The Firm. He who is very Steadfast.
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0
Veli : Mü'minlere dost, yardım eden, destek veren
Al-Wáli : The Protecting Friend. He who is a friend to His good servants
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0


Hamid : Hamd edilen, övülen, övgüye layık bulunan, öven
Al-Hamid : The Praised One. He to whom all praise belongs, and who alone is lauded by the tongues of all creation.
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0

Muhsi : Her şeyin sayısını bilen.
Al-Muhsi : The Appraiser. He who knows the number of every single thing in existence, even to infinity.
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0

Mübdiü : Maddesiz ve örneksiz yaratıcı, yoktan yaratıp var eden
Al-Mubdi : The Originator. He who creates all creating ab initio without matter or model.
 

kadem

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Puanları
0


Muid : Öldükten sonra tekrar dirilten
Al-Mu'id : The Restorer. He who recreates His creatures after He has annihilated them.
 
Üst