Engelleri Kaldıralım | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!
Altın Burada

Engelleri Kaldıralım

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
43


Özürlülük , kişinin kendinden beklenen iş, okul,ev, toplumsal roller ve kendi bakımına ait görevlerini aksatması anlamına gelir.
Özürlülük , kişinin kendinden beklenen iş, okul,ev, toplumsal roller ve kendi bakımına ait görevlerini aksatması anlamına gelir. Birçok hastalıkta kişide yeti yitimine yol açan olumsuz etkiler ortaya çıkabilmektedir. Özürlülük bedensel ve ruhsal hastalıklara bağlı olarak kişinin iş - güç görememe hali olarak da ifade edilmekte olup, temel yaşam faaliyetlerini aksatan, hukuki ve klinik yönlerden önemli olan bir durumu tanımlar. Özürlülük ingilizce “disability” kavramına karşılık gelmekte olup “yeti yitimi” terimi de aynı anlamı ifade etmektedir.
Dünyada Durum: Dünya nüfusunun yaklaşık %10’u- yaklaşık olarak 650 milyon kişi (200 milyonu çocuk) çeşitli yetiyitimi (özürlülük) durumuna sahiptir. En yaygın nedenler arasında: kalpdamar hastalıkları ve solunum hastalıkları, kanserler, diyabet, trafik kazaları, düşmeler, şiddete bağlı yaralanmalar, ruhsal hastalıklar, malnütrisyon, HIV/AIDS ve diğer enfeksiyon hastalıklarının neden olduğu kronik durumlar yer almaktadır.Yaşlanma, yaşamın uzaması ve nüfus artışına bağlı olarak yetiyitimi olan insan sayısı giderek artmaktadır.
Türkiyede durum: Ülkemizde mevcut kayıt sistemi içerisinde konjenital anomaliler dahil yetiyitimi olan (özürlü) nüfusa yönelik bir kayıt sistemi bulunmamaktadır. Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı % 2,58 iken süreğen hastalığı olanların oranı %9,70 bulunmuştur.
Özürlülere yönelik olarak geliştirilen politikalarda; özürlüleri ve ailelerini bilinçlendirmeye yönelik bilgi paylaşımı için gerekli olanakların ilgili kurumlarca sağlaması, etkin bir tıbbi bakım şartının devlet tarafından güvence altına alınması, özürlülerin kendi kendine yeterlik ve işlevsellik konusunda olabilecek en iyi düzeye çıkarılması ve bu düzeyin korunması için rehabilitasyon programlarının kurgulanması ve özellikle araç gereçlerinin de bu kapsamda ele alınacağı yardım servislerinin geliştirilmesi öncelikli konulardır. Bu anlamda geliştirilen; sağlık, rehabilitasyon, eğitim, sosyal güvenlik ve istihdam konularındaki politikalar özürlülerin topluma başarılı bir şekilde entegre olmasını sağlayacaktır.
Sağlık Bakanlığı Çalışmaları: Dünyadaki gelişmeler ve ülkemizdeki mevcut durum ışığında, DSÖ başta olmak üzere yürütülen ve önerilen programların değerlendirilmesi ile bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar ve risk faktörlerinin kontrolu, ruh sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi, ana-çocuk sağlığının geliştirilmesine yönelik olmak üzere pek çok faaliyet yürütülmekte olup bu kapsamda:
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılmıştır.
Sağlık Bakanlığı 2010 – 2014 Stratejik ve Eylem Planı başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların katılımları sağlanarak Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı: Temel Risk Faktörlerine Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Planı, Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (2008 - 2012), Obezite ile Mücadele Ulusal Eylem Planı (2009-2013), Ruh Sağlığı Eylem Planları hazırlanmış ve planlarda yer alan aktiviteler uygulamaya konularak özürlü bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve özürlülük nedenlerinin ortadan kaldırılması çalışmaları sürdürülmektedir. .
Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılmakta çeşitli aktiviteler desteklenmektedir.
Halen Hastane Bilgi Sistemi düzenlemeleri kapsamında hastanelerce verilen özürlülük raporları ICD 10 sınıflamasına gore kodlanmaktadır.
26-30 Kasım 2008 tarihlerinde Antalya’da “ICF Sınıflandırma Sisteminin Uyarlanmasında Eğiticlerin Eğitimi” düzenlenmiştir.
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 30 Ocak 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığıca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulanma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yayınlanmıştır.
5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un “Sınıflandırma” başlıklı 5. maddesi uyarınca Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı koordinatörlüğünde “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak bilimsel kurullar marifetiyle hastalık ve yetikaybı durumlarına ilişkin olarak sistemler bazında bir cetvel hazırlanmıştır. Söz konusu cetvele ilişkin aksaklıkların giderilmesi amacıyla tüm tarafların katılımı ile yapılan gözden geçirme çalışmaları tamamalanarak yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Özürlü vatandaşlarımızın sağlık kurumlarına kolay ulaşımlarını sağlamak ve hastanelerimizdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla, sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerin sayısının arttırılması çalışmaları kapsamında bu sayıyı 2010 yılında 380’e yükseltilmiştir. Ayrıca; Sağlık hizmeti talep eden kişilerin bu ihtiyaçlarının durumlarına uygun ortamlarda, hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanması için “Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumu” konulu 05.06.2008 tarih ve 17999 (2008/43) sayılı Genelge yayımlanmış ve gereği için 81 İl Valiliğine dağıtımı yapılmıştır.
 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
43
Engelliler bu okulda doyasıya eğleniyorEdirne'deki zihinsel engellilere eğitim veren okulda galoş ve mum üretimi yapan öğrenciler, yaşama tutunmanın sevincini yaşıyorlar.
Edirne Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nde Türkçe, matematik gibi derslerinin yanı sıra uygulamalı olarak atölye dersleriyle benlik duygularını kazanan öğrenciler, ev ekonomisi dersleriyle de topluma uyum becerilerini artırıyor.
Galoş, mum ve çeyitli seramik ürünler de üreten engelli öğrenciler, ütü yapmasından, bulaşık yıkamasına kadar bir çok sosyal beceriyi de öğrenerek, engellerine meydan okuyorlar.
Edirne Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında ağır ve orta düzeyde zihinsel engelli 64 öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek, bu öğrencilere haftada 15 saat süreyle günlük yaşama dair bakım becerilerini kazandıran eğitimler de verdiklerini söyledi.
Ev ekonomisi atölyesinde verilen eğitimler sayesinde, öğrencilerin kendi işlerini bağımsız yapabilmelerinden ve ev işlerinde ailelere yardımcı olabilmelerinden ötürü velilerin memnuniyetini dile getiren Ay, şunları kaydetti:
''Okulumuz el sanatları ve seramik atölyelerinde haftada iki saat Türkçe ve Matematik eğitiminin verilmesinin yanı sıra mum, galoş ve seramik ürünleri imal edilmektedir. Bu çalışmalar öğrencilerde benlik duygusunun kazanılmasında yardımcı olmakta, öğrencilerde (ben de yapabiliyorum) düşüncesi oluşturmaktadır. Bu sebeple öğrencilerin kendine güveni artmaktadır.
Öğrenciler enerjilerini bu yönde harcadıkları için psikolojik olarak rahatlamakta, deşarj olmaktadır. Kendi aralarında birbirleri ile uyum içerisinde olmakta, kendilerini toplumdan ve gruptan soyutlamak yerine toplumun ve grubun birer üyesi olarak görmektedirler. Bu şekilde arkadaşlıkları pekişmekte, birlikte hareket etmenin önemini kavramaktadırlar. Ev dışında da arkadaşlık olduğunu veya arkadaşlık kurabildiğini görmek öğrencileri mutlu etmektedir.''

''ENGELİLER KENDİ YAĞLARINDA KAVRULUYORLAR''

Engelli öğrencilerin, üretim yapmak için kullandıkları ham maddelerin masraflarını da satışlardan elde edilen gelirlerle karşıladıklarını ve okula hiç bir masrafları olmadığını bildiren Ay, ''Atölyelerimizde üretilen galoş, mum, seramik ürünler okul-aile birliğine bağış yapılarak temin edilebilmekte, elde edilen gelir ile atölyelerin malzeme ihtiyaçları karşılanmaktadır. Böylece bu öğrencilerimiz okula ek malzeme masrafları olmamaktadır'' diye konuştu.
Okuldaki örgün ve atölye eğitimlerinin dışında spora da önem vererek, sağlıklı yaşam için çeşitli spor kulüpleri kurduklarını anlatan Ay, spor kulüplerinin ulusal ve bölgesel başarılarının yanı sıra 2007 yılında öğrencileri Gizem Palabıyık'ın Çin'de gerçekleşen Özel Sporcular Olimpiyatı'nda bowling dalında şampiyon olarak uluslararası bir başarıyla da taçlandırdıklarını sözlerine ekledi.
AA
 

|SEÇKiN|

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
25 May 2010
Mesajlar
812
Puanları
43
Mühim bir rica!İstanbul Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı olarak 12 yaş altı işitme problemi olan, maddi durumu kötü, hiçbir sağlık güvencesi olmayan fakir çocukların tüm tedavisini ve kullandıkları işitme cihazını ücretsiz karşılayacağız.

Çevrenizde bu tür çocuklar varsa lütfen benim telefonumu verin.

SEMA ONAY (Rektör Asistanı)

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yurtiçi Yayın Koordinatörü
Cep Tel: 0543 291 65 65 - 0532 504 02 22

Bu mail sizin için hiçbir şey ifade etmiyor olabilir ama, belki de ulaştıracağınız bir kişinin vasıtasıyla bile hiç tanımadığınız birçocuğun umudu, zor dünyasında bir ses olabilirsiniz, elimizden geldiği kadar çok kişiye iletelim lütfen..
 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
43
Çevrenizde tekerlekli sandalye
ihtiyaci olan ve temin etme şansı bulunmayan kişiler var ise
ACİLEN BİLDİRİN! Altunizade Kulübu temin edip kendilerine ücretsiz olarak verecektir. .

Erol AYVACIKLI
NGM Uluslararasi Tas.Tic.Ltd. Sti .
Kosuyolu-Istanbul
Tel: 0216 326 41 66 0216 326 41 66 0216 326 41 66 0216 326 41 66
Fax: 0216 326 33 53

.......................


Turkan SABANCI adına yaptırılmış tam donanimli bir okul var, gormeyen cocuklar icin.
Hatta aralarinda zeka yonunden kusurlu ama egitilebilir ancak gormeyen cok sayida cocuk da var. Istenirse, yatili bolumu de var.
Ama ogrenci sayisi kapasitesinin altindaymis. ..
Yer: Uskudar
Tel: 0-216-310 49 12 0-216-310 49 12 0-216-310 49 12 0-216-310 49 12
Mudur: Feyzullah GULER

.......................

Veysel VARDAL Gorme En gelliler Ilkogretim Okulu.
Yer: Sariyer
Tel: 0-212-201 12 92 0-212-201 12 92 0-212-201 12 92 0-212-201 12 92
Mudur: Muzaffer TEN

Bu okullar ogrenci azligindan kapanma tehlikesi icinde.
Oysa kimbilir, bu imkanlara muhtac kac cocugumuz var cevremizde.


 

|SEÇKiN|

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
25 May 2010
Mesajlar
812
Puanları
43

Bu okullar ogrenci azligindan kapanma tehlikesi icinde.
Oysa kimbilir, bu imkanlara muhtac kac cocugumuz var cevremizde.
eyvallah muhterem, Rabbim razı olsun sizden...
e madem öyle, bizler de elimizden geleni yapalım öyleyse inşaallah...

üyesi olduğumuz forumların hepsine yazarak, bu yazıları burada da mümkün mertebe güncelleyerek... hiç olmazsa elimizden bu kadarı gelebiliyor... sa, bari bunu esirgemeyelim!
 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
43
Kapaklar sandalye olarak geri döndü"Tane Tane Kapakları Toplayalım Adım Adım Engelleri Aşalım" sloganıyla başlayan engelli sandalye kampanyası ses getirmeye devam ediyor.

Alsancak Mahalle Muhtarlığı ve Konak Belediyesi çalışanlarının da destek verdiği kampanyada iki büyük çöp poşeti dolusu plastik kapak toplandı. Konak Belediyesi daha önce de Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan şoförlerin topladığı üç çuval dolusu plastik kapakla kampanyaya destek vermişti.
Haziran 2010'da İzmir'de başlayan kampanya adım adım tüm Türkiye'ye yayıldı. Yılsonunda son bulacağı açıklanan kampanyanın büyük ilgi görmesi nedeniyle kampanya süresinin 2011 yılsonuna kadar uzatıldığı belirtildi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nurselen Toygar, ilginin çığ gibi arttığını belirterek, "Tüm Türkiye'den gelen talep üzerine kampanya süresini uzattık.
Özellikle okullardan, otellerden, kamu çalışanlarından büyük destek aldık. İzmirli gerçekten çok duyarlı" dedi. Toygar sözlerine şöyle devam etti, "Toplanan kapaklar geri dönüşüm yoluyla hem ekonomiye kazandırılıyor hem de karşılığında tekerlekli sandalye edinmiş oluyoruz. Bu kampanya gerçekten sosyal bir projedir. İzmir'den başladı ve tüm Türkiye'de yankı buldu. Şu ana kadar 80 sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
60 sandalye daha verilecek. Yılsonuna kadar bu rakam daha da artacaktır. Vatandaşlar evlerinde ihtiyaç dışı kalmış engelli sandalyeleri varsa bunları da kampanyamıza dâhil edip alabiliriz. Böylece bir ihtiyaç sahibine daha ulaşmış oluruz" Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan da kampanyaya tüm belediye çalışanlarının duyarsız kalmadığını belirterek, "Sosyal belediyecilik bizim sloganımız oldu. Tüm çalışanlarımız da her zaman sosyal dayanışma içinde yer alıyor. Kampanyaya katkı koyan tüm İzmirlileri ve Konak Belediyesi çalışanlarını kutluyorum" diye konuştu.


İHA
 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
43
Özürlülerin eğitim desteği 343 TL olduÖzel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; aylık 343 TL, grup eğitimi için 97 TL olarak belirlendi.

Maliye Bakanlığı’nın 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; KDV hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 343 TL, grup eğitimi için 97 TL olarak belirlendi. Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak
ANKA
 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
43
Okula gitmeyen engelli çocuk kalmayacakDerslik yokluğundan 'bugün git 5 yıl sonra gel' denilen engelli öğrencilerin sorunları çözülüyor. Milli Eğitim, okumak için sıra bekleyen 20 bin engelliye 20 okul ve özel sınıflar açacak.


Öğrencileri tek tek tespit edip, e-okul sisteminden eğitimlerini adım adım izleyecek. Çalışmanın bir yılda tamamlanması bekleniyor.
Akranları okula giderken eğitim hakkından mahrum kalan binlerce engelli öğrenci için milat niteliğinde adımlar atılıyor. Zaman'ın 'Eğitim için başvuran engelliye şok cevap: 5 yıl sonra sıra gelir!' başlığıyla duyurduğu sıkıntıya Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu el koydu. Derslik yokluğu nedeniyle ailesiyle başka bir şehre göç eden 15 yaşındaki Meryem'in yaşadıklarını artık hiçbir engelli çocuk yaşamayacak. Benzer durumdaki 20 bin öğrenci, ülke genelinde açılacak özel eğitim sınıfları ve 20 okul sayesinde 1 yıl içinde eğitime kavuşacak. Okul çağındaki engellileri tek tek tespit eden bakanlık, e-okul sistemine uygulayacağı modülle, engellilerin eğitimini adım adım takip edecek. Kimin okula gitmediğini sistemden anında görüp harekete geçecek. Bu konuda ilk somut adım 4 bine yakın engellinin sıra beklediği İstanbul'da atıldı. 2. dönemin başlamasıyla birlikte 204 özel eğitim sınıfı ve 3 okul açıldı. Milli Eğitim'e başvurup da okula gidemeyen engelli kalmadı.
Okul çağında eğitim alamayan engelliler için devlet, İstanbul, Ankara ve Bingöl'ün de aralarında bulunduğu 11 şehre 1 yıl içinde engelli okulları yapacak. 2011-2012 eğitim yılının başında okula gidemeyen engellinin kalmayacağını belirten bakanlık yetkilileri, en çok engellinin okul sırası beklediği İstanbul'da hummalı bir çalışma yürütüyor. İkinci dönemin başında 3-6 yaş grubuna 48, 6-14 yaş grubuna da 156 özel eğitim sınıfı açan bakanlık, bu sınıflarda görev yapacak 404 öğretmen atadı. Ayrıca ikinci dönemin başında Ataşehir, Beykoz ve Bağcılar'da açılan 3 engelli okuluyla, İstanbul'da okula gidemeyen engelli kalmadı. Yetkililer henüz devlete eğitim için başvurmamış engellilerin varlığından hareketle gerekli görülürse önümüzdeki yıl 3 okulu daha faaliyete geçirecek. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Kumkapı'daki ek hizmet binası, Büyükçekmece ve Kâğıthane Tınaztepe İlköğretim Okulu'nun ek binası da engelliler için ihtiyaç duyulduğu takdirde eğitime başlayacak. Okuma imkânı bulamayan engellilerin tespiti için harekete geçen eğitimciler, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İstanbul'u Anadolu ve Avrupa yakası olarak iki bölgeye ayırarak 39 ilçede engelli öğrenci arıyor.
Sırada bekleyen öğrencilerin kayıtlarını tek tek kontrol eden yetkililer, Rehberlik Araştırma Merkezlerindeki (RAM) kayıtlarla okullardaki kayıtları karşılaştırıp, eğitim dışında kalan engellileri okula kazandırmaya çalışıyor. Yaşanan gelişmeleri engelli eğitiminde milat olarak niteleyen yetkililer, yeni kurulan sistemle engelli çocuğun MEB'e başvurduktan sonra eğitimine başlayıp bitirene kadar takip edileceğini belirtiyor. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde faaliyete geçecek e-okul 'Özel Eğitim Modülü' ile engellilerin eğitime erişimi de anında kontrol edilecek. Sorun olan bölgelere anında müdahale edilecek. Engelliler için bazı okullarda alınan yemek paraları da yeni dönemde tarih oluyor. Bakanlığın tüm engelli okullarına tahsis ettiği yemek ödeneği ile engelliler bir yükten daha kurtulmuş oldu. Okullara gönderilen "Engellilerden yemek parası almayın" talimatıyla engelli öğrencilerle birlikte bekleyen veli ve refakatçiler de bu yemekten yararlanacak.
Türkiye'nin tek engelliler kompleksi Bursa'da açıldı
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu tarafından geçtiğimiz ay hizmete açılan Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu İş Okulu, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Türkiye'de alanındaki ilk kampüs olma özelliğini taşıyor. Zihinsel engelli ve otistik çocukların eğitim göreceği kompleksten 7-21 yaş arası özel eğitim ihtiyacı olan ağır ve orta düzey zihinsel engelli öğrenciler yararlanacak. Mezunlara eğitim ve uygulama okulu diploması verilecek ve ortaöğretime devam hakkı sağlanacak. Öğrencilerin toplumsal hayata kazandırılmasının temel prensip olarak belirlendiği okulda sosyal etkinliklere ağırlık veriliyor. Bilgisayar laboratuvarı, iş atölyeleri ve spor salonunda yapılan çalışmalarla bir yandan öğrencilerin iyi zaman geçirmesi temin edilirken, diğer yandan da el becerileri geliştiriliyor. Bursa Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, kampüsün engellilerin durumuna göre eğitim imkanı sağladığını dile getirdi. Gülsar, "Kampüs içerisindeki okullarda zihinsel engelli çocuklar anaokulundan itibaren, ömür boyu eğitim alabilecek. Türkiye'de böyle bir kompleks yok." dedi. Okulun yapımı için 12 milyon lira harcayan Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin ise kendisinin de bir eğitimci olması sebebiyle belediye olarak bu tür çalışmalara sürekli destek verdiklerini belirtti.
ZAMAN
 
Üst