Dili korumak, vatanını korumakla birdir | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Dili korumak, vatanını korumakla birdir

OSMAM11

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
23 Haz 2015
Mesajlar
169
Puanları
0
Yaş
40
Dili korumak, vatanını korumakla birdir

Sual: Dinde dilin yeri, önemi nedir?
CEVAP
Bir milleti meydana getiren başlıca unsurlardan ikisi, Dil ve Din diye tarif edilir. Dinde de dilin yeri, önemi büyüktür. Ecdadımızın yazdığı bir Mızraklı ilmihali okuyamayan genç, dinini nasıl öğrenecektir?
İnsan hakları ile ilgili tapu kayıtlarının önemi büyüktür. Bunları okuyacak insan sayısı, gittikçe azalmaktadır. Çok zengin olan arşivimizi, kitaplarımızı okuyup anlayacak kimse kalmayınca ne yapılacak? İrfan hazinemizden faydalanmak için, uydurmacılığa milletçe karşı çıkmak milli bir vazifedir. Dili korumak, vatanını korumakla birdir. Dil, vatan gibi, örf ve âdetlerimiz gibi büyük bir önem arz eder. Milli kültürün esası dildir. Başka dilden gelen kelimeler, değişikliğe uğrayarak yeni bir özellik kazanmışsa, o kelime artık yabancı olmaktan çıkmış, o milletin malı olmuştur.

Asırlardır kullanarak öz malımız haline gelen bu kelimeleri atmak, (daha önce bu topraklar yabancıların olduğu için mesela, İstanbul Bizans’tan gelmedir, istemeyiz) demeye benzer. İstanbul bizim vatanımız oldu. Hak, adalet, ilim gibi kelimeler de malımızdır. Malımızın atılmasına göz yumulmamalıdır.
Din ve dilin önemini bilen millet düşmanları, din ve dilimizi bozmak, milli kültürümüzü çökertmek için dinde ve dilde anarşi meydana getirmeye çalışmışlardır. Dünyada hiçbir dil, saf olmadığı gibi, saf olması da mümkün değildir. İngilizce’nin yarıdan fazlası Fransızca’dır. Fransızca’nın, hemen hepsi başka dillerden gelmiştir. Çoğu Latin ve Grek asıllıdır. En saf olan Arapça’da bile İbrani, Süryani, Türk ve Avrupa menşeli birçok kelime vardır.
Kamyon, tren, kravat, sonu ist ile biten sosyalist ve kapitalist, sonu törile bitenler, traktör ve vantilatör, sonu siyonla biten enflasyon, istasyon gibiFransızca’dan gelen kelimeler; çek, maç, gol gibiİngilizce’den; fasulye, polis, anahtar gibi Yunanca’dan; nisan, şubat gibi Süryanice’den; kitap, kalem, insan, vatan, halk gibi Arapça’dan; çoban, kağıt, çarşaf gibiFarsça’dan gelen kelimeler ile mazot [Rusça], çay [Çince], makarna [İtalyanca] gibi kelimeler, dilimize yerleşmiştir. Bunları atıp yerine sözcük uydurmak, kültür emperyalizmidir, dilimize yapılan bir su-i kasttır.
Ağaçtaki kuru dalları ayıklarken balta ile dal ve kökleri kesmek ağaca zarar verir. Meyve ağacı balta ile budanmaz. Budama makası gerekir. Budama gibi, aşılama da rastgele olmaz. Ameliyat bıçağı, aşı bıçağından ayrıdır. Portakal yaprağı, çam ağacına konsa iğreti durur. Ağaçta da, dilde de gelişmenin tabii olması, bünyeye uyması şarttır. Dilin de kanunları vardır. Kanunsuz müdahale, onu dejenere eder.
Kuralsız kelime uydurmak hastalıktır. Psikolog Ayhan Songar, (Bazı akıl hastaları, durup dururken kelime uydurur. Bunların konuşmaları, bazen hiç anlaşılmaz bir uydurma lisan haline gelebilir) diyor.
Uydurma kelimeler, dağdan gelip bağdakini kovarsa ne olur? Devlete İlkut diyorlar. Eğer İlkut yayılırsa, ortada devlet kalmaz. Özgürlük gırtlağımıza çıkarsa, hürriyetimiz yok oldu demektir. Yaşam her yeri kaplarsa,hayatımız sona ermiş olur. Artam, meziyetlerimizi alıp götürür. Kitap yerine Betik, kütüphaneleri doldurursa kitapsız kaldık demektir.
Vicdan yerine Bulunç ortada gezerse, artık vicdansız oluruz.Demokrasi denilen Budunbuyrun zorbası, Meclise de girerse, demokrasi yıkılmış olur. Doygu rızıkmış. Doygu, egemen olursa, maazallah rızkımız kesilir.
Düzence disiplinmiş. Düzence her yere girerse, hiçbir yerde disiplin kalmaz. İstikamet yerine Yönelti yolumuza çıkarsa, istikametimizi şaşırırız. Mut, saadetmiş. Mutlar her yeri kaplarsa, saadetten mahrum kalırız.
Eser, Yapıt olursa, tarihi eserlerimiz yıkılmış olur. Radyo yaymaçmış. Yaymaç çoğalırsa radyo dinleyemeyiz, dinlesek de zaten anlayamayız. Ulusçuluk milliyetçilikmiş. Ulusçuluk borusu öterse, milliyetçilik susar.
Nasıl dil tasfiyecileri kelimeleri bilinçli çıkarmak istiyorsa, sağ duyu sahipleri de şuurluca uydurukçadan uzak durmalıdır.

Dini deyimlerin açıklanması
Dinimizde kullanılan bazı kelimeler bilinirse, din kitapları daha iyi anlaşılır. Ateistlere göre de tarifleri yapılmıştır.

Allah, Kâinatı yoktan yaratan ilah. Ateiste göre, insanların yarattığı hayali varlık.
İslamiyet, Allah’ın emir ve yasaklarının tamamı. Ateiste göre, hurafeler zinciri.
Müslüman, İslamiyet’e uyan kimse. Ateiste göre, hurafelere uyan gerici.

Salih, ibadetleri yapıp haramlardan kaçan müslüman. Ateiste göre, tam bağnaz kimse.
Fâsık, bazı farzları yapmayan veya birkaç haram işleyen müslüman.Ateiste göre, az bağnaz kimse.

Kâfir, Müslüman olmayan. Ateiste göre, tam özgür kişi.

Münafık, Müslümanları aldatmak için müslüman görünen kâfir.Ateiste göre, özgürlüklerinden özveride bulunan yiğit militan.

Mürted, Müslümanlıktan ayrılıp, kâfir olan. Ateiste göre, tam özgürlüğü seçen ilerici.

Mülhid, kendini samimi müslüman bildiği halde, âyet ve hadise kendi görüşü ile mana vererek, imanı bozulan, küfre düşen kimse. Ateiste göre, aydın müslüman.

Zındık, Allah’a, helale, harama inanmadığı halde inanıyor gibi görünen dinsiz kâfir. Ateiste göre, özgürlüklerinden özveride bulunan militan.

Yobaz, bütün hakikatler kendisine gösterildiği halde, kabul etmeyen, kendi indi ve hatalı görüşünde körü körüne ısrar ve inat eden kaba, cahil kimse. Bunun din yobazı, fen yobazı, devrim yobazı, laiklik yobazı gibi birçok çeşidi vardır. Yobazların her çeşidi zararlıdır.Ateiste göre, herhangi bir dine inanan bağnaz.

Nikah, Meşru bir aile kurmak için, sünnete uygun yapılan evlilik.Ateiste göre, bir eşle beraber yaşamaya zorlanan, özgürlükleri kısıtlayıcı, Sümerlerden kalma yasal baskı.

Tesettür, Dine uygun giyinme. Ateiste göre, özgürlüğü örten, öcüsel giysi.

Ölüm, Müslümanların Allah’a, kâfirlerin azaba kavuşması. Ateiste göre,insanın yok olup gitmesi.

Fundamentalizm
Dine ve bilhassa Müslümanlığa düşman olan kimseler, müslümanlara çamur atmak için yıllardır bazı kelimeler uyduruyorlar. Müslümana müslüman diye saldırsalar, tepki alacakları için, müslümana gerici, çağdışı, yobaz, mürteci, dinci diyorlardı. Şimdi de, fundamentalist, kökten dinci, radikal gibi kelimelerle saldırıyorlar.

Fundamentalizm: Temelcilik, esascılık (=kökten dincilik)
1900-1918 yılları arasında ABD de hristiyanlığın özüne dönülmesini savunan broşürler yayınlandı. Burada Kitab-ı Mukaddesin lafzına sıkı sıkıya bağlı kalınması savunulmuş ve diğer tefsirlere başvurulmasına karşı çıkılmıştır. Modernistler de bunlara karşı çıkmıştır. 1925 yılında evrim teorisini okutan bir ilkokul öğretmenine karşı Tennesseede (ABD) açılan bir dava sonucu dünya bunları tanıdı. 1918de ABD de Worlds Christian Fundomentals Association kuruldu. Kökten dincilik denilen fundamentalizmin müslümanlıkla hiçbir alakası yoktur. Zahiriye fırkası ile mezhepsizliğe benzer yönleri vardır.

Radikalizm: Köktencilik – Cezriyye
Toplumun siyasi, iktisadi ve ictimai yapısını kökten değiştirmeyi gaye edinmiş bir fikir cereyanıdır. İngiltere’de 18. asrın sonunda krallık ve kilise aleyhtarı Whig partisi için kullanıldı. ABD de 19. asırda kölelik aleyhtarları için kullanıldı. Fransa’da 1830-1848 arasında laikliğin iyice yerleştirilmesini sağlamak için krallık ve kilise aleyhtarı olarak çıktılar. 1899da iktidar oldular, antisosyalist idiler. İsviçre’de 1830da kilise aleyhtarı olarak ortaya çıkıp iktidara geldiler. Fundamentalizm gibi, Radikalizmin de müslümanlıkla hiçbir ilgisi yoktur.

 

Veyselcan

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
5 Haz 2015
Mesajlar
460
Puanları
0


Bu yazının sahibi her kim ise yazık derdini anlatamamış ,konuyu
allak bullak etmiş, çorbaya çevirmiş.

Anlaşılan o ki Türk dil kurumunun dilimizi yabancı kelimelerden
arındırma çabalarını eleştirmeye çalışmaktadır..

Türk dil kurum Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk tarafından kurulmuş ve
bu kuruma arapça kelimelerin istilasına uğrayarak çok değişen ve de
adına Osmanlıca denilen hale gelen dilimizden arapça kelimelerin
temizlenerek öz ve saf bir Türk dili haline gelmesi çalışmaları görevi verilmiştir.

Bu kurum DİLİMİZE GİRMİŞ BULUNAN ARAPÇA KELİMELER YERİNE ORTA ASYA KÖK TÜRK DİLİNDEN İSTİFADE EDEREK DİLİMİZE YENİ
kelimeler girişini sağlamaya çalışmıştır.

Doğrudur bu kurumun önerdiği kelimelerin bir kısmı tutmamış ve halk tarafından kullanıma alınmamıştır ki bu da gayet normaldir.

Ancak şunu unutmayalım ki bu kurum osmanlıcanın ölmesini veya ortadan kalkmasını ve bu gün sahip olduğumuz temiz Türkçenin meydana gelmesini sağlamıştır...
 

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,282
Puanları
83
yukarıdaki yazıda,kaç tane türkçe olmayan kelime var söyleyecek varmı.....çorba,istila,dil,kelime,vs vs...
 

DostunDostu

Süper Moderatör
Yönetici
İhvan Üyesi
Katılım
30 Eyl 2013
Mesajlar
6,181
Puanları
83
yukarıdaki yazıda,kaç tane türkçe olmayan kelime var söyleyecek varmı.....çorba,istila,dil,kelime,vs vs...
Dili korumak önemlidir. Mesele kelime köklerinin Türkçe veya Arapça olması değil burada! Bu bir bilimdir. Toplumda konuşulan dili bir kurala bağlarsın ve bu disiplin üzerinden bilim üretirsin, bilgi alışverişinde bulunursun falan.. Bu noktayı anlamak çok mu zor?

TDK'nın en büyük katliamı, dil ırkçılığına kaymış olmasıdır. Dil devrimi bence harf devriminden daha büyük bir katliamdır..
 

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,282
Puanları
83
Dili korumak önemlidir. Mesele kelime köklerinin Türkçe veya Arapça olması değil burada! Bu bir bilimdir. Toplumda konuşulan dili bir kurala bağlarsın ve bu disiplin üzerinden bilim üretirsin, bilgi alışverişinde bulunursun falan.. Bu noktayı anlamak çok mu zor?
cevabım, bir üstteki,yazıyadır....evet, dilimizi, çok güzel hallettiler, o kadarki,günlük konuşma dilini, 300-500 kelimeye kadar düşürdüler.....merdiven yerine, basçık demeyi,kalem yerine yazgıç demeyi, bilim diye yutturdular.namussuzlar....
 

Veyselcan

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
5 Haz 2015
Mesajlar
460
Puanları
0
Dili korumak önemlidir. Mesele kelime köklerinin Türkçe veya Arapça olması değil burada! Bu bir bilimdir. Toplumda konuşulan dili bir kurala bağlarsın ve bu disiplin üzerinden bilim üretirsin, bilgi alışverişinde bulunursun falan.. Bu noktayı anlamak çok mu zor?

TDK'nın en büyük katliamı, dil ırkçılığına kaymış olmasıdır. Dil devrimi bence harf devriminden daha büyük bir katliamdır..

Bu düşüncenize katılamayacağım.

Osmanlıcaya dönüştürülmüş olan Türkçeyi TEMİZLEMEK şart idi.
Bunun için Türk dil kurumu kuruldu.
Yukarıda dediğim gibi önerdiği bazı kelimeler halk tarafından kabul görmedi ancak. Bu günkü osmanlıcadan temizlenmiş tertemiz olan Türkçemizin oluşumuna çok katkısı olmuştur..
 

OSMAM11

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
23 Haz 2015
Mesajlar
169
Puanları
0
Yaş
40
elime şeyhülislam mustafa sabri efendinin meseleler hakkında cevaplar diye tercüme eseri geçti eser türkçe ama anlamayarak okudum gerçektende cumhuriyet dilimizi maffetmiş 80 yıl önce yazılmış kitabı anlayamadım bir ingiliz 500 yıl önce yazılmış bir kitabı anlayabiliyor ben 80 yıl önceki atamı anlayamadım
 

Veyselcan

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
5 Haz 2015
Mesajlar
460
Puanları
0
elime şeyhülislam mustafa sabri efendinin meseleler hakkında cevaplar diye tercüme eseri geçti eser türkçe ama anlamayarak okudum gerçektende cumhuriyet dilimizi maffetmiş 80 yıl önce yazılmış kitabı anlayamadım bir ingiliz 500 yıl önce yazılmış bir kitabı anlayabiliyor ben 80 yıl önceki atamı anlayamadım

Özel Osmanlıca kursları var, osmanlıcaya çok meraklı isen o kurslara gider.
şeyhülislamın kitabını okur anlarsın..

OSMANLI DEVLETİ DE ÖLDÜ... OSMANLICA DA ÖLDÜ..

Bu gün TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ var.
veeee... GÜZEL TÜRKÇEMİZ VAR...
 

selimmehmet

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
4 Tem 2015
Mesajlar
114
Puanları
0
Allah insanları farklı kabilelere ayırmışsa, ki ayırmış, dolayısıyla farklı dilleri kullanmamız kadar doğal bir şey yoktur. Bu dilleri konuşmak elbet Din'en de önemlidir lakin vatanı muhafaza etmekle direk bir ilgi ve alakası yoktur.

Çünkü, "Bütün mü'minler kardeştirler" buyuran da Allahü Teala'dır.

Alman, Fransız, Amerikan, İngiliz, Türk, Arap, Japon vs. bunlardan müslümanlar bizim de kardeşlerimizdir, velilerimizdir, dostlarımızdır. Bu halleri de beyan buyuran Allahü Teala'dır.

Lakin şöyle de bir durum vardır:

1- Kur'an-ı Kerim Arapça'dır.

2- Peygamberimiz'in lisanı Arapça'dır.

3- Peygamberimiz'den bizlere aktarılan sözler de Arapça'dır.

4- Öteden beri biriktirilen ve bizlere tevarüs yoluyla gelen ilmi müktesabatın tamamı da Arapça'dır.

4- Tefsir, Kelam, Fıkıh kaynakları da Arapça'dır. Vs....

Dolayısıyla, müslümanların oluşturduğu sistem ekseninde Arapça'ya bu manada farklı bir önem verilir, ister Alman, ister Fransız ve isterse Türk müslüman olsun, müslümanların tamamına Arapça İlmi öğretilmeye ziyade gayret gösterilir.

Arapça'yı öğrensinler ki, Kur'an'ı, Peygamber'i ve alimleri müslümanlar anlasınlar.

Bilmem anlatabildim mi?

NOT

Türkiye Cumhuriyeti ikmal edilirken, Türkçe'ye geçiş sürecinin tek bir gerekçesi vardır, muhatapları Kur'an'dan uzaklaştırmaktır.

NOT

Türkçe'ye geçişi en fazla alkışlayanlar ve bundan memnun olanlar "Sadece Kur'an" diyenlerdir. :) :) :)

Bu refarans dahi onların Kur'an'cı falan olmadıklarının da delilidir. :) :) :)
 

OSMAM11

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
23 Haz 2015
Mesajlar
169
Puanları
0
Yaş
40
Özel Osmanlıca kursları var, osmanlıcaya çok meraklı isen o kurslara gider.
şeyhülislamın kitabını okur anlarsın..

OSMANLI DEVLETİ DE ÖLDÜ... OSMANLICA DA ÖLDÜ..

Bu gün TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ var.
veeee... GÜZEL TÜRKÇEMİZ VAR...
bu dünyada hiçbir şey baki sonsuz değil bir bakmışsın osmanlı gibi bu türkiye devletide yıkılıp başka devlet kurulmuş devletim devletim diye yırtınmayalım bi bakmışız başka biri gelip bu dili kaldırıp zorla başka bir dile geçirmesin
 

Veyselcan

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
5 Haz 2015
Mesajlar
460
Puanları
0
Allah insanları farklı kabilelere ayırmışsa, ki ayırmış, dolayısıyla farklı dilleri kullanmamız kadar doğal bir şey yoktur. Bu dilleri konuşmak elbet Din'en de önemlidir lakin vatanı muhafaza etmekle direk bir ilgi ve alakası yoktur.

Çünkü, "Bütün mü'minler kardeştirler" buyuran da Allahü Teala'dır.

Alman, Fransız, Amerikan, İngiliz, Türk, Arap, Japon vs. bunlardan müslümanlar bizim de kardeşlerimizdir, velilerimizdir, dostlarımızdır. Bu halleri de beyan buyuran Allahü Teala'dır.

Lakin şöyle de bir durum vardır:

1- Kur'an-ı Kerim Arapça'dır.

2- Peygamberimiz'in lisanı Arapça'dır.

3- Peygamberimiz'den bizlere aktarılan sözler de Arapça'dır.

4- Öteden beri biriktirilen ve bizlere tevarüs yoluyla gelen ilmi müktesabatın tamamı da Arapça'dır.

4- Tefsir, Kelam, Fıkıh kaynakları da Arapça'dır. Vs....

Dolayısıyla, müslümanların oluşturduğu sistem ekseninde Arapça'ya bu manada farklı bir önem verilir, ister Alman, ister Fransız ve isterse Türk müslüman olsun, müslümanların tamamına Arapça İlmi öğretilmeye ziyade gayret gösterilir.

Arapça'yı öğrensinler ki, Kur'an'ı, Peygamber'i ve alimleri müslümanlar anlasınlar.

Bilmem anlatabildim mi?

NOT

Türkiye Cumhuriyeti ikmal edilirken, Türkçe'ye geçiş sürecinin tek bir gerekçesi vardır, muhatapları Kur'an'dan uzaklaştırmaktır.

NOT

Türkçe'ye geçişi en fazla alkışlayanlar ve bundan memnun olanlar "Sadece Kur'an" diyenlerdir. :) :) :)

Bu refarans dahi onların Kur'an'cı falan olmadıklarının da delilidir. :) :) :)
Alman, Fransız, Amerikan, İngiliz, Türk, Arap, Japon vs. bunlardan müslümanlar bizim de kardeşlerimizdir,

1) Müslüman alman,fransız,arap benim kardeşim olamaz..
Sadece din kardeşim olabilirler.. Ben TÜRKÜM, Fransız fransızdır,arap ta araptır..

Tüm müslümanlar kedeşlerimiz oluyor öyle mi..??
1.DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI ORDUSU AYNI ZAMANDA MÜSLÜMAN HALİFE ORDUSU ARABİSTANDAN ÇEKİLİRKEN..ÇÖLDE PUSULAR KURUP ONBİNLERCE MÜSLÜMAN HALİFE ORDUSUNU KATLEDENLER ARAPLAR DEĞİL MİYDİ...???

Bunlar senin müslüman kardeşlerin değil miydi..?
Yoksa ben yanılıyorum bunlar hıristiyan araplar mıydı???Dolayısıyla, müslümanların oluşturduğu sistem ekseninde Arapça'ya bu manada farklı bir önem verilir, ister Alman, ister Fransız ve isterse Türk müslüman olsun, müslümanların tamamına Arapça İlmi öğretilmeye ziyade gayret gösterilir.

Arapça'yı öğrensinler ki, Kur'an'ı, Peygamber'i ve alimleri müslümanlar anlasınlar.

Bilmem anlatabildim mi?2 ) Hayır anlatamadın Türkçen yetersiz....
Ülkemizde İLAHİYAT FAKÜLTELERİ NEDEN VAR...???

Din adamı olmak isteyenler ilahiyat fakültelerine giderler, orada arapça öğrenirler
Kur'anı ve diğer din kitaplarını Türkçeye tecüme ederler, bizler de
okuyup anlarız.
Kur'an arapça diye 77 milyon işi gücü bırakıp arapça mı öğrenecek..??
Böyle birşey olabilir mi..??
 

Veyselcan

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
5 Haz 2015
Mesajlar
460
Puanları
0
bu dünyada hiçbir şey baki sonsuz değil bir bakmışsın osmanlı gibi bu türkiye devletide yıkılıp başka devlet kurulmuş devletim devletim diye yırtınmayalım bi bakmışız başka biri gelip bu dili kaldırıp zorla başka bir dile geçirmesin

Yaaaa osmam efendi....'!!!!!

Ne söylediğini kulağın duyuyor mu??
Ya insan yazdığını göndermeden önce bi okuyup ben ne yazıyorum
diye düşünmez mi..??

Osmam efendi, şu anda bü ülkenin sınırlarında onbinlerce mehmetçik
ülkesini bekliyor..

Seni götürüp şu yazdıklarını bu Mehmetçiklerden birine oku desem
ne olur biliyor musun...??

O Mehmetçik seni vatan haine diye, ayağının altına bir alır,
ağzını burnunu bir dağıtır, bir daha ömür boyu konuşamazsın....:D
 

OSMAM11

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
23 Haz 2015
Mesajlar
169
Puanları
0
Yaş
40
Yaaaa osmam efendi....'!!!!!

Ne söylediğini kulağın duyuyor mu??
Ya insan yazdığını göndermeden önce bi okuyup ben ne yazıyorum
diye düşünmez mi..??

Osmam efendi, şu anda bü ülkenin sınırlarında onbinlerce mehmetçik
ülkesini bekliyor..

Seni götürüp şu yazdıklarını bu Mehmetçiklerden birine oku desem
ne olur biliyor musun...??

O Mehmetçik seni vatan haine diye, ayağının altına bir alır,
ağzını burnunu bir dağıtır, bir daha ömür boyu konuşamazsın....:D
osmanlı yıkılırkende büyük selçuklu anadolu selçuklu hun devleti yılılrkende aynısını söylemişlermidir ama hepsi yıkıldı
 

OSMAM11

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
23 Haz 2015
Mesajlar
169
Puanları
0
Yaş
40
Yaaaa osmam efendi....'!!!!!

Ne söylediğini kulağın duyuyor mu??
Ya insan yazdığını göndermeden önce bi okuyup ben ne yazıyorum
diye düşünmez mi..??

Osmam efendi, şu anda bü ülkenin sınırlarında onbinlerce mehmetçik
ülkesini bekliyor..

Seni götürüp şu yazdıklarını bu Mehmetçiklerden birine oku desem
ne olur biliyor musun...??

O Mehmetçik seni vatan haine diye, ayağının altına bir alır,
ağzını burnunu bir dağıtır, bir daha ömür boyu konuşamazsın....:D
edebini TAKIN KAVGA ETMEM BENİMLE KAVGA EDENLEDE ELİM ARMUT TOPLAMAZ SENDEN DAHA MİLLİYETÇİYİM IRKÇI KEMALİS MİLLİYETÇİ DEĞİLİM MİLLİYETÇİLİĞİM İSLAMA DAYANIR
 

DostunDostu

Süper Moderatör
Yönetici
İhvan Üyesi
Katılım
30 Eyl 2013
Mesajlar
6,181
Puanları
83
Bu düşüncenize katılamayacağım.

Osmanlıcaya dönüştürülmüş olan Türkçeyi TEMİZLEMEK şart idi.
Bunun için Türk dil kurumu kuruldu.
Yukarıda dediğim gibi önerdiği bazı kelimeler halk tarafından kabul görmedi ancak. Bu günkü osmanlıcadan temizlenmiş tertemiz olan Türkçemizin oluşumuna çok katkısı olmuştur..
Osmanlıca felsefe yapmaya müsait bir dildi.. Felsefeye ne kadar kapalı olsada çoğu nüanslar için özel kavramlar var idi.. Osmanlıca diye bir dil yok aslında. O da Türkçedir. Klasik Türkçe veya yüksek Türkçe dersek daha isabetli olur. Fakat bugün temiz Türkçe(!) dediğin dil, bu nüansları içinde barındırmıyor. Hem temiz derken neyi kastediyorsun? Yolunmuş tavuk temiz midir?
 

Veyselcan

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
5 Haz 2015
Mesajlar
460
Puanları
0
Osmanlıca felsefe yapmaya müsait bir dildi.. Felsefeye ne kadar kapalı olsada çoğu nüanslar için özel kavramlar var idi.. Osmanlıca diye bir dil yok aslında. O da Türkçedir. Klasik Türkçe veya yüksek Türkçe dersek daha isabetli olur. Fakat bugün temiz Türkçe(!) dediğin dil, bu nüansları içinde barındırmıyor. Hem temiz derken neyi kastediyorsun? Yolunmuş tavuk temiz midir?

Temiz Türkçe ifadesini özellikle sizin gibi birisinin anlamadığını ifade etmesine çok şaşırdım.., Size bu ifadeden anlamanız gereken şey çok basit idi.

Arapça kelimelerden temizlenmiş bir dildir.
Bu günkü Türkçemiz ile de üniversitelerde rahatlıkla felsefe yapılıyor ve öğretiliyor...

Kardeş dostundostu lutfen bana osmanlıcayı methetmeyiniz...
Sadece padişah saray ve çevresinin kullandığı bir dil..
500 yıldan fazla kullanıldığı halde Anadolu halkı tarafından kabul görmemiş
ve konuşulmamış uydurma bir dili müdafaa edemezsiniz...
 

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,282
Puanları
83
arı dil, Türkçeye her dilden kelime girebilir, yalnız arapçadan giremez.... hay, bu anlayışın içine...
 

Veyselcan

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
5 Haz 2015
Mesajlar
460
Puanları
0
arı dil, Türkçeye her dilden kelime girebilir, yalnız arapçadan giremez.... hay, bu anlayışın içine...

Bu konular senin akıl ve zekana 2 gömlek büyük gelir...!!
Bak sitede SON KELİME İLE CÜMLE OLUŞTURALIM gibi başlıklar var..
Hadi sen o başlıklara....!!!!
 

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,282
Puanları
83

Bu konular senin akıl ve zekana 2 gömlek büyük gelir...!!
Bak sitede SON KELİME İLE CÜMLE OLUŞTURALIM gibi başlıklar var..
Hadi sen o başlıklara....!!!!
bak bay, sana şu an dokunmuyorum,,,,gerçi seninle alakası yok, mükerrer üyeyi yakalacağım,,, o vakit, haysiyetsizliğin arı dil Türkçe deki karşılığını yazacağım, onun hazırlığını yapıyorum, konuya müdahilliğim o yüzden, sen rahat ol, o haysiyetsiz ile benim davam...
 

DostunDostu

Süper Moderatör
Yönetici
İhvan Üyesi
Katılım
30 Eyl 2013
Mesajlar
6,181
Puanları
83
Temiz Türkçe ifadesini özellikle sizin gibi birisinin anlamadığını ifade etmesine çok şaşırdım.., Size bu ifadeden anlamanız gereken şey çok basit idi.

Arapça kelimelerden temizlenmiş bir dildir.
Bu günkü Türkçemiz ile de üniversitelerde rahatlıkla felsefe yapılıyor ve öğretiliyor...

Kardeş dostundostu lutfen bana osmanlıcayı methetmeyiniz...
Sadece padişah saray ve çevresinin kullandığı bir dil..
500 yıldan fazla kullanıldığı halde Anadolu halkı tarafından kabul görmemiş
ve konuşulmamış uydurma bir dili müdafaa edemezsiniz...
Doğu medeniyetinin bilim dili Arapça ve Farsça; Batı medeniyetinin bilim dili Latince ve Yunancadır.. Medeniyet derken evrensel iddiası olan medeniyetleri kastediyorum. Çin ve Hindistan gibi kendi havzasında tıkılı kalan medeniyetlerden bahsetmiyorum. Türk bunun neresinde? Geniş bir izah gerektiren başka bir konu bu. Ama dur, kaba hatlarıyla misallendireyim. Batıda Yunan ve Latin temelinin üstünde yükselen German neyse doğuda Arap ve Fars temeli üstünde yükselen Türk odur.. Doğu Batı diyalektiği böyle işler.. Bu notu düştükten sonra tarife başlayalım inşallah..

Kardeş! Germanlar nasıl ki Latince ve Yunancadan kavramlar kullanıyorsa Türkün Arapça ve Farsçadan kavramlar kullanması o kadar doğaldır. Atatürk işte bu doğal olan halis muhlis yüksek dili ***ç etti.. Türkçeyi köklerinden kopardı resmen.. Ne oldu? Kocaman bir millet olarak köksüz bir köylü sınıfına dönüşüverdik.. Onca birikimi bırakıp Yunus divanıyla yetinemezsin. Yüksek medeniyetlerin tarihi süreçte geliştirdiği bir bilim dili vardır. Bunu her köylünün anlaması şart değildir. Okumuş kesim bunu anlar..

Her zaman bunu derim, diyeceğim de: Dil devrimi, harf devriminden kat kat daha büyük bir katliamdır.. Bizi kökümüzden kopartan asıl darbe, dil devrimidir. Harf ne ki? Klasik Türkçe (Osmanlıca) bugün anlaşılmıyorsa bunun tek sebebi dil devrimidir.

Böyle bir işe girişmek saçmalıktır, aymazlıktır, halt yemektir.. Zaten Atatürk yaptığı hatayı anladı ve bu işten vaz geçmişti. Ama İngilizin kurduğu tezgah durur muuu!!! Hemen köşke hapsettiler, ardından gelenler bunu devam ettirdiler..

Lütfen böyle yanlış politikaları savunmayın..

Edit: Onca köksüzleştirme girişimlerine rağmen doğu-batı fraksiyonunu hâlâ hissetmek mümkündür. Doğunun sultanı Türk iken Batının kralı Germandır. Doğuda ki ve Batıda ki çevre/mikro milletlerin bu iki milleti sahaya sürmesi, bunlardan meden umması bir gün bizi karşı karşıya getirecektir.. Dikkat edersen Almanya'ya giden Türkleri asimile edemiyorlar. Tersi olsa biz de Almanları asimile edemezdik. Geçmişin kültür memlerini sosyologlar hafife alıyor. Bence Almanlar neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Rahatsızlıkları bundandır.. Amerika mı? Amerika'ya bakma. O, Avrupanın karikatürü.. Germanlar bunu bazen hissettiriyor ve Amerika bundan ciddi rahatsız oluyor.. Germanlar Amerikanın tahtını elinden bir alabilseler o vakit gör sen ne curcunalar kopar. Bu size tuhaf gelebilir ama Amerika şimdilik lazım bize.. Şu an bir karar verme aşaması var. Ya kültür çatışmasına gidilecek veyahut medeniyetler buluşmasına gidilecek. Bu iki millet, karşılıklı birbirini sınıyor.. Umarım çatışmaya gitmez.. Kendi birliğimizi bir hal çare bulup kurmaya başlamamız lazım.. Onlar kendi birliklerini kurdu gibi gözüküyor ama nitelik olarak çok gerideler. Biz ise henüz kurmadık görünsede nitelik olarak onlardan daha ilerideyiz. Birisi görünen yüzü ile ileride, diğeri ise görünmeyen yüzüyle ileride..
 
Üst