Dehşetli Dünya Sarhoşluğu | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!
Altın Burada

Dehşetli Dünya Sarhoşluğu

ummuhan

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Puanları
113
Mİlyonlarca Müslüman dünya sarhoşluğu içinde. Sadece pek gafiller ve cahillerden ibaret değil bu güruh. İçlerinde beş vakit namaz kılanları, oruç tutanları, hacca ve umreye gidenleri, ben pek dindarım diye böbürlenenleri de var.

Dünya sarhoşluğu ve dünya şehvetleri... Nedir bunlar?

• Birincisi: Parayı, altını gümüşü, lirayı doları euroyu ana değer kabul etmek, paraya ve maddeye çılgınca ve beyinsizce âşık ve meftun olmak.

• İkincisi: Hiç ölmeyecekmiş gibi şu fânî, aldatıcı, oyalayıcı dünya için çalışmak, âhireti unutmak ve ona hazırlanmamak.

• Üçüncüsü: Müslüman oldukları halde, kafirlerin en beyinsizleri gibi kâfirâne bir hayat sürmek, onları her işte, her hususta taklit etmek.

• Dördüncüsü: Serveti, malı, parası, zenginliği onu gurura, kibre düşürmek.

• Beşincisi: Lükse kaçmak. Lüks meskenleri, lüks yazlıkları, lüks binitleri, lüks dekorasyonu, lüks giyim kuşamı, lüks âlet ve cihazları ile kara toprağa girinceye kadar öğünüp durmak.

• Altıncısı: Dünya hayatının bir sınav olduğunu unutmak, başarılı olmak için gayret göstermemek, çalışmamak.

• Yedincisi: Yularını benliğinin/nefsinin eline vermek.

Evet milyonlarca zamane Müslümanı ahlak ve fazilet şişelerini taşa çalıp kırmıştır. Kanaat, zühd, takva, tevâzu büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Ramazanda açlıktan, sefaletten intihar eden Müslümanlar varken, birileri lüks ve debdebe içinde beş yıldızlı iftar ziyafetleri vermiştir.

Milyonlarca zekata muhtaç fakir ve miskin Müslüman varken, zekatlar Kur'ana aykırı olarak toplanıp harcanıyor.

Birkaç yıl önce toplanan zekat paralarından iki milyon doları, ABD'deki birHıristiyan teşkilatına, İslamî bir topluluk tarafından yardım ve destek olarak verilmiştir.

Beş liralık yemek parası bulamayan sayısız Müslüman varken, bir kadın çorabına 400 lira vererek satın alan zengin dindar bayanlar vardır.

Emr-i mâruf ve nehy-i münker farzının pabucu dama atılmıştır.

Öyle gafil, cahil, şaşkın, dengesiz Müslümanlar türedi ki, Hak ve bâtılı uyuşturmaya çalışıyor, hem Mustafa'ya (Selam olsun ona) hem de Tâğut'a sevgi besliyor. Bir kalpte Mustafa sevgisiyle Tâğut sevgisinin bir arada olamayacağına aklı ermiyor. Beyinsizliğin ve akıl sarhoşluğunun bu kadarı nerede görülmüştür.

Bu milyonlarca Müslüman dünya şehvetleri sarhoşluğundan nasıl ayılacak?

* İkinci yazı

Küfre Rıza Küfürdür

ŞUURLU, uyanık, olgun, gerçek Müslüman:

• Harbî, militan, saldırgan küfürle barışık olmaz.

• Küfre razı olmaz.

• Küfürle işbirliği yapmaz.

• Küfrün güçlenmesi için çalışmaz.

• İslam ile küfrü bağdaştırmaya çalışmaz.

• Kafirleri sevmez.

• Kafirleri dost ve velî edinmez.

• Küfrün yıkılmasını, İslam'ın muzaffer olmasını ister ve bu yolda Şeriatın hüküm ve öğretilerine göre çalışır.

• Kafirlere benzemez. Onların örf ve adetlerini, huylarını ve ahlakını, yaşam tarzlarını, kültür ve zihniyetlerini benimsemez.

• Ehl-i zimmetin haklarını kabul eder ve onları korur.

• Küfre razı olmak ve onu sevmek küfürdür.

Bugün Müslümanların büyük kısmı kâfirleri öylesine taklit ediyor ki, onlar sıçan deliğine girseler onları taklit eden Müslümanlar da girecek.

Bir kafir çok büyük dünyevî hizmetler yapsa bile Müslüman onu sevemez ve yüceltemez. Hizmetleri dolayısıyla teşekkür eder ve Allah'tan onun için hidayet diler.

Fizikî bakımdan dünya güzeli olan bir kafiri Müslüman o güzelliği yüzünden sevemez.

Kafir, İslam'a ve Müslümanlara düşman ise ona buğz ve düşmanlık edilir. İslam'ı ve Müslümanları destekliyorsa ona teşekkür edilir. (Allah bu dini fâsık ve fâcir kişi ile de te'yid eder, kuvvetlendirir.)

Müslümanlara düşmanlık etmeyen gayr-i müslimlerin hidayetlerine dua ederiz.

Her hâl ü kârda; savaşta, mütarekede ve barışta adaletten kıl kadar ayrılmayız.

İslam barışını kabul eden bütün gayr-i müslimler zimmetimizdedir, himayemiz altındadır. Onların adalet, barış, güvenlik, refah ve din hürriyeti içinde korkusuzca yaşamalarını sağlarız. Onların mezarlıklarına bile dokunmayız.

İslam dini muharip olmayan gayr-i müslimlerin, kadınların, çocukların, ihtiyarların, ruhanîlerin öldürülmesine izin vermez. Dinimizde terör yoktur.

Darülislam'da yaşayan Yahudiler ve Hıristiyanlar, din ve kimlik hürriyeti konusunda Darülharpte yaşayanlardan daha güvenli, huzurlu ve teminatlı olmalıdır.

28.09.2010
 

korakademik

Ordinaryus
İhvan Üyesi
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
2,236
Puanları
0
Kafir, İslam'a ve Müslümanlara düşman ise ona buğz ve düşmanlık edilir. İslam'ı ve Müslümanları destekliyorsa ona teşekkür edilir. (Allah bu dini fâsık ve fâcir kişi ile de te'yid eder, kuvvetlendirir.)

Müslümanlara düşmanlık etmeyen gayr-i müslimlerin hidayetlerine dua ederiz.

Her hâl ü kârda; savaşta, mütarekede ve barışta adaletten kıl kadar ayrılmayız.

İslam barışını kabul eden bütün gayr-i müslimler zimmetimizdedir, himayemiz altındadır. Onların adalet, barış, güvenlik, refah ve din hürriyeti içinde korkusuzca yaşamalarını sağlarız. Onların mezarlıklarına bile dokunmayız.

İslam dini muharip olmayan gayr-i müslimlerin, kadınların, çocukların, ihtiyarların, ruhanîlerin öldürülmesine izin vermez. Dinimizde terör yoktur.

Darülislam'da yaşayan Yahudiler ve Hıristiyanlar, din ve kimlik hürriyeti konusunda Darülharpte yaşayanlardan daha güvenli, huzurlu ve teminatlı olmalıdır.
yavaş yavaş sizde cemaate katılacaksınız
baksanıza aynı fikirleri paylaşıyorsunuz

Allah sadece iyilerin yardımcısıdır.
 

ummuhan

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Puanları
113
Mİlyonlarca Müslüman dünya sarhoşluğu içinde. Sadece pek gafiller ve cahillerden ibaret değil bu güruh. İçlerinde beş vakit namaz kılanları, oruç tutanları, hacca ve umreye gidenleri, ben pek dindarım diye böbürlenenleri de var.

Dünya sarhoşluğu ve dünya şehvetleri... Nedir bunlar?

• Birincisi: Parayı, altını gümüşü, lirayı doları euroyu ana değer kabul etmek, paraya ve maddeye çılgınca ve beyinsizce âşık ve meftun olmak.

• İkincisi: Hiç ölmeyecekmiş gibi şu fânî, aldatıcı, oyalayıcı dünya için çalışmak, âhireti unutmak ve ona hazırlanmamak.

• Üçüncüsü: Müslüman oldukları halde, kafirlerin en beyinsizleri gibi kâfirâne bir hayat sürmek, onları her işte, her hususta taklit etmek.

• Dördüncüsü: Serveti, malı, parası, zenginliği onu gurura, kibre düşürmek.

• Beşincisi: Lükse kaçmak. Lüks meskenleri, lüks yazlıkları, lüks binitleri, lüks dekorasyonu, lüks giyim kuşamı, lüks âlet ve cihazları ile kara toprağa girinceye kadar öğünüp durmak.

• Altıncısı: Dünya hayatının bir sınav olduğunu unutmak, başarılı olmak için gayret göstermemek, çalışmamak.

• Yedincisi: Yularını benliğinin/nefsinin eline vermek.

Evet milyonlarca zamane Müslümanı ahlak ve fazilet şişelerini taşa çalıp kırmıştır. Kanaat, zühd, takva, tevâzu büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Ramazanda açlıktan, sefaletten intihar eden Müslümanlar varken, birileri lüks ve debdebe içinde beş yıldızlı iftar ziyafetleri vermiştir.

Milyonlarca zekata muhtaç fakir ve miskin Müslüman varken, zekatlar Kur'ana aykırı olarak toplanıp harcanıyor.

Birkaç yıl önce toplanan zekat paralarından iki milyon doları, ABD'deki birHıristiyan teşkilatına, İslamî bir topluluk tarafından yardım ve destek olarak verilmiştir.

Beş liralık yemek parası bulamayan sayısız Müslüman varken, bir kadın çorabına 400 lira vererek satın alan zengin dindar bayanlar vardır.

Emr-i mâruf ve nehy-i münker farzının pabucu dama atılmıştır.

Öyle gafil, cahil, şaşkın, dengesiz Müslümanlar türedi ki, Hak ve bâtılı uyuşturmaya çalışıyor, hem Mustafa'ya (Selam olsun ona) hem de Tâğut'a sevgi besliyor. Bir kalpte Mustafa sevgisiyle Tâğut sevgisinin bir arada olamayacağına aklı ermiyor. Beyinsizliğin ve akıl sarhoşluğunun bu kadarı nerede görülmüştür.

Bu milyonlarca Müslüman dünya şehvetleri sarhoşluğundan nasıl ayılacak?

* İkinci yazı

Küfre Rıza Küfürdür

ŞUURLU, uyanık, olgun, gerçek Müslüman:

• Harbî, militan, saldırgan küfürle barışık olmaz.

• Küfre razı olmaz.

• Küfürle işbirliği yapmaz.

• Küfrün güçlenmesi için çalışmaz.

• İslam ile küfrü bağdaştırmaya çalışmaz.

• Kafirleri sevmez.

• Kafirleri dost ve velî edinmez.

• Küfrün yıkılmasını, İslam'ın muzaffer olmasını ister ve bu yolda Şeriatın hüküm ve öğretilerine göre çalışır.

• Kafirlere benzemez. Onların örf ve adetlerini, huylarını ve ahlakını, yaşam tarzlarını, kültür ve zihniyetlerini benimsemez.

• Ehl-i zimmetin haklarını kabul eder ve onları korur.

• Küfre razı olmak ve onu sevmek küfürdür.

Bugün Müslümanların büyük kısmı kâfirleri öylesine taklit ediyor ki, onlar sıçan deliğine girseler onları taklit eden Müslümanlar da girecek.

Bir kafir çok büyük dünyevî hizmetler yapsa bile Müslüman onu sevemez ve yüceltemez. Hizmetleri dolayısıyla teşekkür eder ve Allah'tan onun için hidayet diler.

Fizikî bakımdan dünya güzeli olan bir kafiri Müslüman o güzelliği yüzünden sevemez.

Kafir, İslam'a ve Müslümanlara düşman ise ona buğz ve düşmanlık edilir. İslam'ı ve Müslümanları destekliyorsa ona teşekkür edilir. (Allah bu dini fâsık ve fâcir kişi ile de te'yid eder, kuvvetlendirir.)

Müslümanlara düşmanlık etmeyen gayr-i müslimlerin hidayetlerine dua ederiz.

Her hâl ü kârda; savaşta, mütarekede ve barışta adaletten kıl kadar ayrılmayız.

İslam barışını kabul eden bütün gayr-i müslimler zimmetimizdedir, himayemiz altındadır. Onların adalet, barış, güvenlik, refah ve din hürriyeti içinde korkusuzca yaşamalarını sağlarız. Onların mezarlıklarına bile dokunmayız.

İslam dini muharip olmayan gayr-i müslimlerin, kadınların, çocukların, ihtiyarların, ruhanîlerin öldürülmesine izin vermez. Dinimizde terör yoktur.

Darülislam'da yaşayan Yahudiler ve Hıristiyanlar, din ve kimlik hürriyeti konusunda Darülharpte yaşayanlardan daha güvenli, huzurlu ve teminatlı olmalıdır.

28.09.2010

Yazılar Mehmet Şevket Eygiye aittir....
 

Yitik Lale

“Men dakka dukka”
İhvan Üyesi
Katılım
3 May 2010
Mesajlar
3,282
Puanları
0
Allah razı olsun ablacım hakikatleri göz önüne seren istifadeye medar bir paylaşım...
 

melde

helina_roje
İhvan Üyesi
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
2,238
Puanları
38
dün akşam trt de dücane cündioğlu sarhoşluk iyi diyordu ama iyi dediği aşk sarhoşluğuydu bu yazıdaki sarhoşluk kötü :)
 
Üst