Değerli Nur Camiasına: şerhler hakkında...

usame49

Paylaşımcı
İhvan Üyesi
Katılım
25 Şub 2007
Mesajlar
155
Puanları
0
Değerli Nur Camiası;

Evvela; bu eserlerin neşredilmesindeki gaye, hiç bir kesimi, hiçbir grubu, hiçbir şahsı, bahusus Üstad Bediüzzaman (ra) Hazretleri’nin hizmetinde bulunan hadimleri tenkid etmek ve onlara karşı tahaddide bulunmak değildir. O hadimler, o zor zamanda, o dar günde Üstad Hazretleri’nin hizmetinde bulundukları için onlara sonsuz hürmetimiz vardır. O hizmetleri, bizim nazarımızda kutbiyet ve gavsiyet gibi makamattan daha üstündür. Eserlerin Müellifi, bütün mü'min'leri kardeş, hususan Risale-i Nur eserlerini okuyanları ahiret kardeşi kabul ettiği için, beş vakit farz namazında onları dualarına dahil edip hayrına ortak etmektedir.

Saniyen; bu eserleri şerh ve izah edenler, bir heyet-i ilmiye olup, hiçbir cemiyetle alakası olmayan, münzevî yaşayan bir cemaattir. Nur talebeleriyle de duadan ve uhrevî irtibattan başka dünyevi bir irtibatları yoktur. Eserler, haşa bin kere haşa bir muaraza ve tahaddi niyetiyle yazılmamıştır. Ancak o huddamlara yardımcı olmak için yazılmıştır. Kesinlikle onlara karşı bir muaraza niyeti yoktur. Mellif’in bütün Nur Camiasına ve abilerine sonsuz hürmeti bulunmakla birlikte Hacı Hulusi Bey hariç, bir çoğuyla fazla tanışmışlığı da yoktur. Bununla beraber onlar, Müellif’in başının tacıdır.

Salisen; bu eserler, tekellüf ve tasannu ile değil, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin müjdesi ve Cenab-ı Ellah'ın kalbe ilham etmesiyle yazılmış eserler olduğu için, neşrederken herhangi bir cemaate, herhangi bir gruba veya Üstad'ın huddamlarına sorulması çok abes olur. Hem bu eserlerin yazılması, dünyevi bir iş olmadığı için şuraya da gerek yoktur. Hem bu eserler ilmî eserler olduğu ve ilmin izharı lazım geldiği için; herhangi bir camiada veya cemiyette veyahut bütün dünyada kabul görmesi için beşere sorulmasına da gerek yoktur.

Rabian; sizlerin görevi ise, Üstad Hazretleri’nin müjdelediği bu eserleri tenkid etmek değil, yazılan bu eserlerde ilmen, Kur'an, Hadis, İcma-ı Ümmet, Kıyas-ı Fukaha ve Risale-i Nur'un sarih ifadelerine uymayan hatalı, yanlış yerler yoksa okuyup okutturmak; hata ve yanlış varsa onları telif heyetine söyleyip düzelttirmek, sonra yine okuyup okutturmaktır. Çünkü bu eserler, Ümmet-i Muhammed'in (asm) istifadesi için telif edilip neşredilmiştir. Bu kitapların bazı yerleri nakil, bazı yerleri ilhamattır. Müellif la yuhtî (hatasız) olmadığı için, yazılan eserlerde hatalar olabilir. Eğer hata varsa, ilmen isbat edip te’lif heyetine bildirin ki; o heyet de memnuniyetle hatayı kabul edip düzeltsin.

Hamisen; bu eserler, haşa Risale-i Nur’un yerine ikame edilmek maksadıyla yazılmamıştır. Belki Risale-i Nur’un mücmel, mu’dal yerlerinin şerh ve izahı sadedinde kaleme alınmıştır.

Sadisen; eserlerin Müellifi, herhangi bir cemaatin, cemiyetin başı olmayıp; Kur'an’ın, Sünnetin, Risale-i Nur'un, bütün Nurcuların bahusus Üstad Hazretleri’ne hizmet edenlerin, ulemanın ve bütün ümmetin hadimi olduğu için, dünyevi işlerle değil, ahiret için, Ellah rızası için sadece kitap te’lifiyle meşguldür.

Müellifin telif ve neşrettiği bazı eserler:
1- Rahman Suresi'nin Tefsiri
2- Dokuzuncu Şua'ın Dokuz Ali Makamı
3- Yirmi Dokuzuncu Söz’ün Şerhi
4- Onuncu Söz Haşir Risalesi’nin Şerhi
5- Yirmi Altıncı Söz Kader Risalesi'nin Şerhi
6- Telvîhât-ı Tis'a Risalesi’nin Şerhi
7- Yirmi Dördüncü Mektub’un Şerhi
8- Hüve Nüktesi’nin Şerhi
9- Zerre Risalesi’nin Şerhi
10- Tesettür Risalesi’nin Şerhi
11- Ene Risalesi’nin Şerhi
12- Mir'âtü'l-Cihâd (1-2-3)
13- İ'câzü'l-Kur'an - 1
14- Rumûzü'l Kur'an (1-2-3-4-5)
15- Reddü'l-Evhâm (1-2-3-4-5)
16- Tabiat Risalesi’nin Şerhi
17- On Birinci Söz’ün Şerhi
18- Münâzarat Risalesi’nin Şerhi
19- Nüzûl-i îsâ (a.s)
20- Makalât-ı Hulûsiyye-1
21- Zekâtla Alâkalı Suâller ve Cevapları
22- Mesârifu`z-Zekât (Zekâtın verileceği yerler)
23- Mesâilu`z-Zekât (Zekâtla alâkalı bazı fıkhî meseleler)
24- Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsiyye
25- El-Cihâd
26- Mektûbât-ı Hulûsıyye (1 – 2–3)
27- Haşir Risalesi, Mukaddime, İkinci İşaret’in Şerhi
28- Îzâhât-ı Hulûsiyye
 

Havas

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ocak 2012
Mesajlar
4,432
Puanları
0
risale-i nur'a sarılan kurtulur"muş....:swoon:

bir müslüman kendini ve kendi eserini bu kadar övermi?

bu gün hangi hoca veya ulema birisi ,beni takip edin ,benim dediklerime uyan kurtulur diyebilir?
 

usame49

Paylaşımcı
İhvan Üyesi
Katılım
25 Şub 2007
Mesajlar
155
Puanları
0
Risale-i Nur bu zamanda Kur'an ve hadisten sonra hakaik-ı imaniyyeyi izah ve isbat eden en kuvvetli eserdir. İtikada dairdir, sarılan kurtulur.

Sen sarılma kardeşim. Kendi işine bak, yazının muhatabı kim? Nur camiası. Sen kimsin? Hamsofu...
 
Üst