dava adamı | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

dava adamı

Risale-i Nur Talebesi

Diyar-ı Bekirli
İhvan Üyesi
Katılım
30 Haz 2006
Mesajlar
1,460
Puanları
0
Beni nefsini kurtarmayi düsünen hodgam bir adam mm zannediyorlar? Ben
cemiyetin imanini kurtarma yolunda dünyami feda ettim, ahiretimi de. Seksen
küsur senelik hayatimda dünya zevki namina bir sey bilmiyorum. Bütün ömrüm
harp meydanlarinda, esaret zindanlarinda, yahut memleket hapishanelerinde
geçti. Çekmedigim cefa, görmedigim ceza kalmadi. Divan-i harplerde bir cani
gibi muamele gördüm; bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandim.
Memleket zindanlarinda aylarca ihtilattan men’edildim. Defalarca
zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldim. Zaman oldu ki, hayattan
bin defa daha ziyade ölümü tercih ettim. Eger dinim beni intihardan
men’etmeseydi, Said belki bugün toprak altinda çürümüþ olacakti. Bütün
hayatým zahmet ve mesakkatle, felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin imani,
saadet ve selameti yolunda nefsimi de dünyamý da feda ettim. Helal olsun.
Onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü, bu sayede Risale-i Nur, hiç olmazsa
birkaç yüzbin, yahut birkaç milyon, belki daha ziyade kisinin imanini
kurtarmaya vesile oldu. Ölmekle yalniz kendimi kurtaracaktim, fakat hayatta
kalip, zahmet ve mesakkatlere tahammülle bu kadar imanin kurtulmasina hizmet
ettim. Allah’a bin kere hamd olsun!

Sonra, ben cemiyetin iman ve selameti yolunda ahiretimi de feda etim.
Gözümde ne cennet sevdasi var, ne de cehennem korkusu. Cemiyetimizin imani
namina bir Said degil, bin Said feda olsun! Kur’an’imiz yeryüzünde cemaatsiz
kalýrsa cenneti de istemem; o zaman orasi da bana zindan olur. Milletimin
imanini selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya raziyim.
Çünkü, vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.”

Fasildan fasila
 

islamveinsan

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,360
Puanları
0
Ce: dava adamı

s.a

Kaynak yanlış belirtilmiş.... Düzeltek isteriz...

Risale i Nur .....olmalıydı
 

Risale-i Nur Talebesi

Diyar-ı Bekirli
İhvan Üyesi
Katılım
30 Haz 2006
Mesajlar
1,460
Puanları
0
Ce: dava adamı

a.s ben kopyaladım tabii risaleinur düzenleyen fasıldan fasıla
sElametle..
 

islamveinsan

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,360
Puanları
0
Ce: dava adamı

s.a

Hani bizimki bilen vaaar bilmeyen var...
Bilenen çok bilmeyen var...

Selametle...
 

"haTTat"

Paylaşımcı
İhvan Üyesi
Katılım
18 Tem 2006
Mesajlar
356
Puanları
0
Ce: dava adamı

Beni nefsini kurtarmayi düsünen hodgam bir adam mm zannediyorlar? Ben
cemiyetin imanini kurtarma yolunda dünyami feda ettim, ahiretimi de(...) (...)Cemiyetin imani,
saadet ve selameti yolunda nefsimi de dünyamý da feda ettim. Helal olsun.
Onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü, bu sayede Risale-i Nur, hiç olmazsa
birkaç yüzbin, yahut birkaç milyon, belki daha ziyade kisinin imanini
kurtarmaya vesile oldu. Ölmekle yalniz kendimi kurtaracaktim, fakat hayatta
kalip, zahmet ve mesakkatlere tahammülle bu kadar imanin kurtulmasina hizmet
ettim. Allah’a bin kere hamd olsun!

Sonra, ben cemiyetin iman ve selameti yolunda ahiretimi de feda etim.
Gözümde ne cennet sevdasi var, ne de cehennem korkusu. Cemiyetimizin imani
namina bir Said degil, bin Said feda olsun! Kur’an’imiz yeryüzünde cemaatsiz
kalýrsa cenneti de istemem; o zaman orasi da bana zindan olur. Milletimin
imanini selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya raziyim.
Çünkü, vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.”
Allah ondan razı olsun. Evet insanların imanını kurtarmaya çalışıyor ancak bu uğurda en ufak bir taviz bile vermiyor.
Vesselam..
 

islamveinsan

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,360
Puanları
0
Ce: dava adamı

S.a

Bu yazı bugün "Risalei Nur Talebesi" olmaktan çıkmış, dinin her alanında hem kendilerinden hem de din-i islamdan taviz veren "nurcu" olmak durumundan bir adım ileri gidemeyenlere ne güzel bir örnek...

Önderiniz ile sizin aranızdaki fark; Hz İsa ile hristiyanlar gibi.... HZ Ali ile aleviler gibi.... Bu uçurum "nurcuyu" küfre götürür biline

TEEMMEL...

Selametle...
 

Risale-i Nur Talebesi

Diyar-ı Bekirli
İhvan Üyesi
Katılım
30 Haz 2006
Mesajlar
1,460
Puanları
0
Ce: dava adamı

a.s.
Kardeşim üstadımız sizinle tartışan hocalarla tartışmayın dahi derken kusur araycı olmak nifak tohumları ekmek kusura bakmayın ama .Birileribi i risaleye aykırı diye suçlarken sen aykırı davranıyorsun.
Unutmayınki göz kulağın ayıbını görmez der üstat ve ihlas risalesi ikinci düsturda tenkit etmememiz gerektiğini söyler.
2.DÜSTURUMUZ:’Bu hizmeti kur’aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfuruşluk nevinden gıpta damarını tenkit etmemek ‘
Tenkit bence hastalık ve sâri bir hastalık. Zübeyir ağabey tenkit edenlerin ortamında oturulmaması gerektiğini söylüyor. Yoksa insan tenkite alışıyor. Ve hemen kıskançlıktan bahseder evet kıskançlık tenkiti doğurur zaten. Buradaki gıpta kıskançlık anlamında kullanılmıştır. Yani nispet yapmamak. Ve fazilet furuşluk tenkiti doğurur. Herkesi kendimizden aşağı bilmeliyiz.
Ve hemen ardındaki örnek aklımızı başımıza getirecek cinsten.’ Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücud-u insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. ‘Evet, bütün Müslümanları bir vücut olarak görüyor. İnsan azalarına bile bile hiç zarar verir mi? Dikkat bütün Müslümanlar diyorum. Çünkü hizmeti kur’a niye tabirini kullanıyor. Evet’ üstat kendi meşrebinle o kadar ilgilen ki başkası aklına gelmesin ‘diyor. Zaten hadiste ‘kendi kusurunla o kadar ilgilen ki başkasının kusuru aklına gelmesin’evet biz eleştirdik ne oldu? Soğumaktan başka ne işe yaradı. Kendi azamıza kendimiz zarar verdik.2. örnekte ise’ Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârâne uğraşmaz, birbirinin önüne tekaddüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkit edip, sa’ye şevkini kırıp atâlete uğratmaz. Belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumî maksada tevcih etmek için yardım ederler; hakikî bir tesanüd, bir ittifakla gaye-i hilkatlerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa, o fabrikayı karıştıracak, neticesiz, akîm bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak.’Yardımlaşmanın önemini anlıyoruz. Evet, tenkit etmeyerek azalarımıza zarar vermeyeceğiz. Yani islamiyete Yardımlaşarak azalarımıza kuvvet vereceğiz. Evet, vücudumuz islamiyettir. Azalarımız Müslüman kardeşlerimiz ayrılık noktalarımız yok. Rabbimiz bir peygamberimiz bir kıblemiz bir kitabımız bir bir bir bine kadar bir…
Teemmel...
 
Üst